Yüzellilikler

7 Haziran 1924'de ülkeye/millete ihanet edenlerden 150'sinin sınır dışı eden yasa kabul edilmişti - ayaklanmalara TBMM onlemleri hiyaneti vataniye kanunu

7 Haziran 1924’de ülkeye/millete ihanet edenlerden 150’sinin sınır dışı eden yasa kabul edilmişti

7 Haziran 1924'de ülkeye/millete ihanet edenlerden 150'sinin sınır dışı eden yasa kabul edilmişti - ayaklanmalara TBMM onlemleri hiyaneti vataniye kanunu

GAZİ  MECLİS  7 HAZİRAN 1924  TARİHİNDE  VATAN HAİNLERİNDEN 150’SİNİ  SINIR  DIŞI  EDECEK  YASAYI KABUL  ETMİŞTİ

Gazi Meclis 7 Haziran 1924 tarihinde Kurtuluş Savaşı sürecinde millete,yurda ihanet etmiş olanları sınır dışı edilmesi hakkındaki yasayı kabul eder.

• Bunların sayısı 150 kişi olduğundan  “Yüzellilikler” denmektedir.

• Lozan görüşmelerinde başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleri Türkiye’den 1914-1922 yılla­rını kapsayan “genel af ” çıkarması ister.

• Türk delegasyonu ısrarı tutumu ile Ankara Hükümetine karşı düşman (itilaf devletleriyle/İstanbul hükümeti) ile işbirliği yapmış, isyanlara katılmış 150 kişilik bir hain istisna liste maddesi 24 Temmuz 1923 Antlaşması’nda yer alır..

• Antlaşması imzalandığında, af dışı bırakılacak bu 150 kişinin kimler olacağı henüz saptanma­mıştır. 

• 1923 yılında 391 sayılı, 1924 yıllarında  487 sayılı genel af yasaları çıkarıldığında da 150’likler için bu ka­nunlara, “Bu kanun hükümleri, Barış Antlaşmasına bağlı Beyanname ve Protokolde amaçlanan kişileri kapsamına almaz” maddesine yer verilir.

• Antlaşmaya göre belirlenecek bu kişiler cezalandırılmayacak, Türkiye’deyseler yurt dışına çıkışlarına izin verilecek, dışarıda iseler Türkiye’ye dönüşleri yasaklanabilecektir.

• Kurtuluş Savaşı sürecinde milletine, yurduna ihanet etmiş; binlerce kişiye işkence edilmiş ve öldürülmüş masum  insanlara  ait TBMM arşivinde tutanaklar vardır.

 150’LİKLERDEN BAZILARI:

• Çerkez Ethem ve kardeşleri,

• Eski Şeyhülislam Mustafa Sabri,

• Kuşçubaşı Eşref Sencer ve kardeşi Hacı Salih,

• Mevlanzade Rıfat (Serbesti Gazetesi Sahibi),

• Sait Molla, Refik Halit Karay (Aydede Gazetesi Sahibi),

• Refik Cevat Ulubay (Alemdar Gazetesi Sahibi),

•Süleyman Şefik Paşa (Kuvayı İnzibatiye Başkumandanı),

• Sevr Antlaşması’nı imzalayan Hadi Paşa, Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Reşid Halis./ Damat Ferit, gazeteci Ali Kemal, Dürrizâde Abdullah, Ahmet Anzavur gibi haniler öldüğünden listede adları yoktur.

Okumaya devam et  Hainin Milleti Olmaz

• Dünkü hainlerin ardılları hala toplum içinde yaşıyor.

• 1914-1922 yılları arasında yapılan ihanetler ve 150’likler bugün biliniyor. 

• Ama esas çoğunluğu oluşturan hainlerin kimler olduğu milletçe bilinmiyor. 

• Gizli bir el onları unutturmuştur; itibarlı kişiler haline getirilmiş dahi olabilir.

•26 Haziran 1938’de ( Atatürk’ün hastalığının ağırlaştığı süreçte) çıkarılan 3527 sayılı  af yasası ile hainlerin Türkiye’ye dönmelerinin önü açılır.

 • Anılan 150’liklerin çoğunluğu yurda dönmez,

• Yurda dönen 50 kişi içinde Refik Halit Karay, Ref’i Cevat Ulunay ile Sevr Antlaşmasını imzalayan Rıza Tevfik gibi isimler bulunmaktadır.

•1918-1923 yılları arasında karşı karşıya kaldığımız ve 150’liklerle anımsayıp, artık unutulanlar ihanet hala devam ediyor.

 BUNU UNUTMAYALIM :

• ,TBMM tarafından kabul edilen 2 numaralı 


 2 Şubat 1921 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanır.

• 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası düzenlemesiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. (4 )

•  Anılan yasa ANAP iktidarı ve Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olduğu süreçte çıkarılmıştır.

7 Haziran 1924'de ülkeye/millete ihanet edenlerden 150'sinin sınır dışı eden yasa kabul edilmişti - Yuzellilikler

Ayrıntılı bilgi için bağ(link):

(1) Resmi tarihin hainleri: 150’likler  https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/resmi-tarihin-hainleri-150likler-h281304.html

(2) 150’likler: Kimdiler? Ne yaptılar? Ne oldular?  https://mustafakemalim.com/150likler-kimdiler-ne-yaptilar-ne-oldular-1-7/ 

(3) Dünün 150’liklerini Unuttuk! Ya Bugünküleri? https://www.oncevatan.com.tr/dunun-150-liklerini-unuttuk-ya-bugunkuleri-makale,41770.html

(4) Hıyanet i vataniye kanunu ( https://www.hurriyet.com.tr/egitim/hiyanet-i-vataniye-kanunu-nedir-ve-neden-cikarildi-hiyaneti-vataniye-kanunu-amaci-41907340)

(5) 150’likler: Kimdiler? Ne yaptılar? Ne oldular? (3/7) https://mustafakemalim.com/150likler-kimdiler-ne-yaptilar-ne-oldular-3-7/

(6) Hıyanet-i Vataniye Kanunu https://hukukbook.com/hiyanet-i-vataniye-kanunu/


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir