Yeniden devrim

BÜYÜK TÜRK ULUSU ! - cumhuriyet devrimi 2

BÜYÜK TÜRK ULUSU !

Binlerce yıllık geçmişimizde Yeryüzünde uygarlığın öncüsü olduk.

Daha 16.Yüzyılda Yeryüzünün yönlendiricisi de yöneticisi de bizdik.
Bu yüzden o yüzyıla TÜRK YÜZYILI denilir.

Gücümüzün kaynağı ülkelerimizin USLA BİLİMLE yönetilmesiydi.
Onyedinci yüzyılda Türkler US-BİLİM yolunu bırakıp USDIŞI-BİLİM DIŞI yollara saptıklarından çökmeğe başladılar.

Çöküp giden Osmanlı’nın kalıntılarından ATATÜRK İLE TÜRK DEVRİMCİLERİ , US İLE BİLİME DAYALI TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURDULAR.

Atatürk döneminde Türkiye çukurdan çıktı, hızla yükseldi.
Silah yapan dışarıya da satan , uçak üreten , bütün aşıları kendi yapan , salgınları yenen , dışarıya aşı satan , Yeryüzünün saygın Ülkesi oldu.
Atatürk’ten sonra başlayan , başlatılan USTAN BİLİMDEN TÜRKLÜK BİLİNCİNDENDEN uzaklaşma şimdilerde KARŞI DEVRİM düzeyine ulaştı.
Yine bir ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDEYİZ.

Bu yalın gerçek görülmeli YENİDEN TÜRK DEVRİMİ gerçekleştirilerek ATATÜRK DÖNEMİNİN yükseliş sürecini başlatmalıyız.
Bunun için kimi TÜRKÇÜ Aydınlara bile bulaşmış olan yurttaşlara aşılanmış bilimdışılığa ödün verme alışkanlığından silkinip kurtulmalıyız.
Kurtuluşun ,yükselişin adımları açıkça bellidir.
Bunları savunmaktan kaçınarak , erteleyerek
TÜRK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ :

1.Atatürk’ün TÜRK DEVRİMİ UYGULAMASI çağdaşlaştırılarak YENİ BİR DEVRİM TASARLAMASI yapılmalıdır.
2.Eğitimin bütün aşamalarında yurttaşlara TÜRKLÜK BİLİNCİ verilmelidir.
2.Eğitimin bütün aşamalarında yurttaşlara BİLİM BİLİNCİ öğretilmelidir.
3.Eğitimin bütün aşamalarında yurttaşlara ortak insanlık değerleri anlatılmalıdır.
4.Eğitimin bütün aşamalarında yurttaşlarda DOĞAYA SAYGI anlayışı yerleştirilmelidir.
5.Bilim Yurtları(üniversiteler) BİLİM ÜRETİM YERLERİ düzeyine çıkarılmalıdır.
6.Eğitim bütün aşamalarında akçasız olmalı , özel okulların , özel bilim yurtlarının akçaları , sıkı denetim koşuluyla kamu akçasından sağlanmalıdır.
7.Sağlık bütün yurttaşlar için akçasız olmalı , özel sağlık yurtlarının akçaları ,sıkı denetim koşuluyla kamu bütçesinden sağlanmalıdır.
8.Devlet ,yurttaşlarına bir inanç dayatmamalı , kamu düzenine , yasalara aykırı olmamak koşuluyla İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ sağlanmalıdır.
Okullarda din dersleri yasaklanmalıdır.
Devlet akçasıyla din adamı yetiştirmek sapması kaldırılmalı , var olanlar , meslek okullarına dönüştürülmelidir.
9. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizdeki bütün inanç topluluklarının üst kuruluşu olacak biçimde yeniden örgütlenmeli , tapınma yerleri ile görevlilerine kamu bütçesinden aylık vermek yanlışı ortadan kaldırılmalı , kamu bütçesi bu büyük yükten kurtarılmalıdır.
Tapınaklar ile görevlilerinin aylıklarını o tapınaklara gidenler vermelidir.
10.Kamu yönetimi ÇAĞDAŞ YÖNETİM KURALLARINA göre yeniden düzenlenmelidir
11.Kamu Yönetiminde Kurultay (Kamutay : TBMM) en yüksek kurum olmalı Devlet Başkanını seçmeli , Yürütme Erkini içinden çıkarmalıdır.
12.Yargı Kurumu güçlendirilmeli, bağımsız olması sağlanmalıdır.
13. ORDU SÜREKLİ SAVAŞÇILARDAN oluşmalı , bütün yurttaşlara da kısa süreli savunma eğitimi verilmelidir.
14.Tarım desteklenmeli , tarıma dönüş özendirilmelidir.
15.Kamu yatırımları üretime katkı verecek biçimde yeniden başlatılıp yaygınlaştırılmalı , özel girişimler desteklenmelidir.
16. Gelirler ile varsıllık arasında denge sağlanmalıdır Gönenç yaygınlaştırılmalıdır.
17.DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN önündeki engeller kaldırılmalıdır.
18.DIŞ İLİŞKİLERİMİZDE DE US İLE BİLİM yol gösterici olmalıdır.
Suriyeli YERLEŞMECİLERDEN gecikmeden kurtulmalıyız.
19. TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ GECİKMEDEN KURULMALIDIR. Konsey,Keneş, Teşkilat gibi anlamsız adlar bırakılmalı BİRLİK olunmalıdır.
21.Komşularıyla yakın ilişkiler Yeryüzü Ülkeleriyle karşılıklı çıkar ilişkileri içinde iyi ilişkiler kurulmalıdır.
22.TÜRKİYE TÜRKLÜK BİLİNCİNDE OLAN , SAVURGAN OLMAYAN ,KAMU AKÇASI İLE VARSILLAŞMAYAN BİLGE KİŞİLERCE YÖNETİLMELİDİR.
23.TÜRKİYE CUMHURİYETİ ,İKİNCİ YÜZYILINA ATATÜRK ÇİZGİSİNDE YENİDEN TÜRK DEVRİMİ İLE GİRMELİDİR.

NAMIK KEMAL ZEYBEK -TÜRKİYE / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Okumaya devam et  Ötüken nedir?

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir