BİLMECE GİBİ SEÇİM SİSTEMİ

            Genel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Ama hala seçimin bilinmeyenleri var.
            İşin en önemli yanı; kime oy verdiğimizi, verdiğimiz oyun nereye ve nasıl gideceğini bilmiyoruz.
            Seçime katılan siyasi partiler yanında, çerçeve içinde yer alan “ittifak” adı altında bulunan yuvarlaklara mühür basıldığında bu oyların kime gideceği ve nasıl dağılacağı bilinmezliği bir yana, önce; bilinen ve metraja dayanan sorunlara değinelim.

            OY PUSULASI
            Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı seçimi, Milletvekili seçimi ve ikinci tur Cumhurbaşkanlığı oylamaları için 228.883.200  oy pusulası basılmış.
            Yetişkin bir çocuk boyunda olan oy pusulasının boyu 1 metre, eni yaklaşık olarak 35, 40 cm. Yaklaşık olarak 3 oy pusulası 1 metrekare yer tutuyor. Basılan milyonlarca oy pusulası nazara alındığında bu kağıtların kapladığı alan, Türkiye’nin yüzölçümünün birkaç misli yani Türkiye’yi birkaç kere üst üste kapladığı gibi bütün dünyayı örtebilir.
            Basım masrafları, ihale giderleri dışında, bu iş için kullanılacak kağıtlarla, milyonlarca öğrenciye, seneler boyu, ücretsiz kitap ve defter basılabilir, fabrikalar kurulabilir. Bir de bunlar için kullanılacak milyonlarca zarfı, mühürü, ıstampayı, oy sandığını, nakliye giderlerini düşünün.
            Hiç seçim yapmasak da, yazı tura ile seçim yapsaydık belki daha yararlı olurdu.

            PARTİLER, ADAYLAR VE İTTİFAKLAR
            Bilindiği kadarı ile seçime; adaylar ve partiler katılır. Ancak şimdi, bir de ne demekse “ittifak” çıktı. Üstelik seçime katılacak parti ve ittifakların sayısı gün geçtikce ve her seçim çevresine göre değişiyor.
            Son bilgilere göre seçimlere 24 siyasi parti ve 5 ittifak katılıyor. Her bir ittifakta yer alan siyasi partilerin sayısı ve isimleri, seçim çevrelerine göre farklılık gösteriyor. Bir seçim çevresinde yer alan ittifak, diğer seçim bölgesinde yer almıyor. Bir seçim bölgesindeki ittifaka katılan siyasi partiler, diğer bazı seçim bölgelerinde, o ittifak’ta yer almıyor.
            Çerçeve içine alınarak isimleri yazılan ittifaka dahil siyasi partilerin her birinin altında, oy verilecek yani “evet” mühürünün basılacağı bir yuvarlak var. Aynı ittifak çizgisi içinde yer alan siyasi partilerden tümüne birden evet mühürünün basılıp basılamayacağını ve daha önemlisi, herhangi birinin önüne basılacak evet mühürünün o partiye ve diğer partilere ne kadar yansıyacağını bilmiyoruz, hesap etmesi de çok zor.

            BİLMECE GİBİ
            Hani çocuklara ait çok güzel bir şarkı vardır “Bir bilmecem var çocuklar…haydi sor, sor?” diye. İşte seçimde kullanılan oyların hesabı da bu şekilde.
            Savaş sırasında oluşturulan birliktelikleri andıran ve sonra dağılan İttifakları anımsatan, değişik isimler altında birkaç “seçim ittifakı” var. Seçimden sonra ne olur, bilinmez.
            Bir seçim barajı var. Yüzde 10’dan, yüzde 7’ye indirildi ancak ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7’yi geçmesi gerekmiyor, ittifakın aldığı oy oranı genel baraj olan yüzde 7’yi geçtiği takdirde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak. İttifaka dahil siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak, nam-ı diğer d’hont sistemine göre oransal olarak belirlenecek ve verilen oyları değerlendirmede “fermuar modeli” uygulanacakmış. Fermuar iyi kapanmazsa olacakları siz düşünün.
            Başta da söylediğimiz üzere “bir bilmecem var çocuklar, anlayan varsa beri gelsin…”    
            SECSİS
            Bu dönem, üzerinde hiç durulmayan konulardan biri de SECSİS yani “Bilgisayar Destekli Seçim Sistemi”
             Sanal devletin yani e-devletin, nur topu gibi üçüzlerinden biri MERNİS, diğer UYAP, üçüncü üçüz ise SECSİS’tir.
         MERNİS, “Merkezi Nüfus İdare Sistemi’nin” ilk harflerinden oluşan bir kelime. Bu proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına 11 haneden oluşan bir sayısal kimlik numarası verilip, nüfus veri tabanı oluşturularak bütün iş ve işlemleri tek bir elden takip edilebiliyor.
            UYAP, “Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin” ilk harflerinden meydana gelen bir kelime. Açılan bütün davalar, yargı faaliyetleri tek bir merkezde toplanıyor ve tek bir merkezden kontrol edilebiliyor.
          SEÇSİS ise, “Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi’ni” ifade ediyor. Böylece 81 İldeki, bütün seçmen ile ilgili bilgiler, yapılan seçimler, kullandıkları oylar ve seçim sonuçları tek bir merkezde toplanarak düzenlenip kontrol edilebiliyor.
            Aslında SECSİS’in içeriği kadar ismi de Türkçe olmayabilir. Seçmen Kütüğü Sistemi’nin ilk hecelerinden oluştuğu söylenen SECSİS’in aslında, bu sistemi kuran “Sun Election Control System” den geldiği bile söyleniyor. Yani Türkçe olduğunu sandığımız isim bile Türkçe değil.
            Türkiye’de merkezi seçmen kütüğünü kuran “Sun Microsystems” , “The Network is The Computer” vizyonu ile “herkesin ve her cihazın ağa bağlandığı bir dünyayı” yani “kontrol kulesindeki tek bir el tarafından” yönetilebilen dünyayı öngörüyor. Küresel sermayeye hizmet eden bu kuruluşlar bazı ülkelerde istenmiyor, dışlanıyor ama bazı ülkelerde “baştacı” ediliyor. 
            Milli bir yapısı olmayan ve ulusal bir temeli bulunmayan bu sistemler aracılığı ile yerli ve yabancı “Büyük Ağabey” vatandaşı gözetliyor, yönlendiriyor ve yönetiyor. Sanal iletişimin geçerli olduğu çağımızda, bilgilere ulaşmak için, “pencereleri kırarak” binalara girmek gerekmiyor. “Şifreleri kırmak” yeterli oluyor.
            SECSİS ile gönderilen bilgiler, ekrana doğru olarak giriliyor, herkes rakamların doğru olduğunu görüyor ancak düğmeye basıp gönderildiği zaman, gideceği yerde önceden belirlenen farklı rakamlar ekrana çıkabiliyor. Hani eskiden bir şarkı vardı “Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, insan sevdiğine böyle mi yanar” diye, işte yapılan programa göre SECSİS’in tellerine de kuşlar konabiliyor.

Okumaya devam et  Seçim sonucu

            MERAK ETTİKLERİMİZ
            
Merak ettiğimiz şeyler; bu kadar masraf ve emek verildiğine göre neden adayların isimlerinin tek tek yazılmadığı ve tercihli oy pusulasının kullanılmadığıdır.
            Geçici ve seçimle gelinen bir görev olmasına ve yasaya aykırı olmasına rağmen kaç milletvekilinin hayat boyu milletvekilliğinden emeklilik hakkını kazandığı ve bu güne kadar ulaşan toplam sayının ne olduğudur.
            Milletvekilliğinden emekli maaşı almasına rağmen, tekrar seçilen ve aynı zamanda milletvekili maaşı alan kişilerin kaç kişi olduğudur.
            Milletvekilliğinden emeklilik ve ayrıcalıkların olmaması halinde bu göreve talip olanların sayısının ne kadar olacağıdır.
            Bütün seçim dönemi boyunca tek bir kez yüzünü ve konuşmasını görmediğimiz, tek bir eylemi olmayan kişilerin nasıl seçildiğidir.
            İstişari yani tahmini gözlem sistemi ile açılan Meclis Genel Kurulunda çoğunluk olmadığı halde kararların nasıl alındığı,  uzun süre genel kurula katılmayan vekillerin ne yaptığıdır.Bu kadar önemli soruna rağmen, sık sık konuşulan şey;evetmühürü bastıktan sonra mühürün, sayfanın başka bir bölümüne çıkmaması içinkağıdın nasıl katlanması gerektiğinde yoğunlaşıyor. Bu konuda önemli bilgileri verenler hiç düşünmüyorlar ki, basılan mühür kağıdın bir başka bölümüneyansısa bile “Evet” yazısı ters çıkacağı için bu bir yansımadan ibaret olup, oy pusulasının geçerliğini etkilemeyecektir.

            BİRAZ DA GÜLELİM
            Sorularımız soruyoruz. Soruları sormak ve eleştirmek bir vatandaşlık hakkı ve vatandaşlık görevidir.
            Seçimler üzerinde bu kadar kafa yorduktan sonra biraz da gülmeyi hak etmiş bulunmaktayız:

  “Seçimlerinde oyunu kullanan bir seçmen geri döner.
– Bey, oy pusulamı geri istiyorum.
– Oy pusulası geri verilmez, niçin istiyorsun?
– Adres yazacağım.
– Oy pusulasına adres yazılır mı be adam!.
– Geçen seçimde adresi yazmadık da oylar başka partiye gitmiş.”.. 
 
“Bir seçimde, seçim sonuçları geldikçe, genel merkeze haberler gelmeye başlar.

Okumaya devam et  ÇEKİLDİ

-Beş sandalye aldık.

-On sandalye daha aldık.

Seçim sonuçları belli oldukça sandalye sayısı da artar.

-Elli aldık, altmış aldık, yüz aldık.

Sandalyenin milletvekili anlamına geldiğini bilmeyen Parti Sekreteri hemen yanıt verir:

-Partiye bu kadar sandalye yeter, biraz da masa alın…”


            Şimdi biz de oy pusulamızı geri almak veya sandalye ve masa almak durumunda kalmamak için “Bilmece Gibi Seçim Sistemi” hakkında yukarıda özetlediğimiz sorularımızı soruyoruz. “Bilen varsa beri gelsin.”

Avukat Ahmet Erdem AKYÜZ

Haberi paylaşın
            Genel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Ama hala seçimin bilinmeyenleri var.            İşin en önemli yanı; kime oy verdiğimizi, verdiğimiz oyun nereye ve nasıl gideceğini bilmiyoruz.            Seçime katılan siyasi partiler yanında, çerçeve içinde yer alan “ittifak” adı altında bulunan yuvarlaklara mühür basıldığında bu oyların kime gideceği ve nasıl dağılacağı bilinmezliği bir yana, önce; bilinen ve metraja dayanan sorunlara değinelim. - 11 seçim

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yorum yapan cahil cühela bu yazilanlarin hiç biri iftira degil hepsi gercek sizin osmanlinin aile cianyetlerini kabul etmemeniz bunlarin gercek…

 2. KUR’AN’da; TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken; peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?! turkishnews.com sitesi yazarlarından sayın Nazım Peker’in: ‘Anlamı çarpıtılan(Nisa,59)’ başlıklı yazısından…

 3. Biyyolojik terör saldrısı altındayız/ . İtalyada ortaya çıkan xylella fastadiosa hastalığı bütün şehirleri ka-plamıştır. Bu virüs kalp krizi ve kanser…

 4. Seçimi bile beceremez, hile hurdadan kurtaramaz, seçmen ile seçileni bile ayırt edemez hale geldi ülkemiz! Gerçekten AKP hükümetine yazıklar olsun.…

 5. Özür dileyerek söylüyorum. Anlamını çarpıtma yok. Siz Kuran’ı okumasını bilmiyorsunuz. Bir de şuan içinde bulunduğunuz, yönetime göre şartlı kabullerinizin esiri…

 • AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM HÜSEYİN MÜMTAZ Bir süre önce KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” […]


 • NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  Müslümanların Allah’ı diyor ki:“Bana kul hakkı ile gelme. Benden Kul hakkı yediğin için bağışlanma bekleme. Diğer bütün günahlarını affeder seni cennetime kabul ederim. Ama kul […]


 • ONCE THE MULLAH

  ONCE THE MULLAH

  Bir konuyu itiraf etmeliyim, okuma alışkanlığımı ilk okulda değil, yatılı okula gittiğimde kazanmıştım. Muhteşem bir kütüphanemiz vardı okulda. İlk okuduğum kitapları pek hatırlamamakla birlikte, Alice Geer […]


 • HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

  HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

              Zaman zaman CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yöneltmiştim.             Ve yine, kendi görüş ve anlayışıma göre kimi eleştiriler de yöneltebilirim.             Ancak Cumhuriyet’i kuran parti […]


 • Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Sıkı durun: Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçmene verdiğimiz sözleri tutacağız. Memur e emekli rahatlayacak. Daha sonra da enflasyon inecek” diyor. Özet: Memur ve emeklinin cebi […]


 • SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  Evet seçimler bitti.Türkiye yerinde duruyor. Millette öyle.Seçimleri RTE kazandı KK kaybetti.Bunun siyasi muhasebesini yapmak tabiki gerekir.Ama bu iki liderde 5 sene sonra siyasette yoklar.Peki ne […]


 • SOL NAPMALI?

  SOL NAPMALI?

  Tamam ilk tur seçimlerde hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran, isyan karışık depresyona girdik. İlk ve en önemlisi ilk turda alınan sonuçlar kesinlikle yenilgi […]


 • Doğal gaz

  Doğal gaz

  Sayin ve Sevgili Dostlar Ben ihtisasım dahilinde olmayan konularda konuşmaktan hoşlanmam. Benim ihtisasım derin deniz petrol ve gaz projelerinin idaresidir ve son 40 senedir bu […]


 • GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  27 Mayıs… 68 kuşağının “Anayasa ve Özgürlük Bayramı”… Sosyal bilimlerde bir altın kural var: Her olguyu kendi “zaman”, “zemin”, “mekan” boyutları içinde el almak…Aksi takdirde, […]


 • Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bazı kesimler tarafından kullanılan “TÜRKİYELİ” kavramının doğru olmadığı bir gerçektir. SBF yurdundan oda arkadaşım olan Prof. Dr. İlber  Ortaylı, “Türkiyeli […]


 • CEHENNEMİN KAPISI

  CEHENNEMİN KAPISI

              Hemen söyleyeyim; 28 Mayıs 2023 günü Türkiye ve bölgesi için ‘Cehennemin Kapısı’nın ya sonuna kadar açılacağı ya da tamamen kapanacağı gün olarak tarihe geçecek. […]


 • “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  Turizmde 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için yoğun bir çaba ve tanıtım atağı yapılıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada “Türkiye’ye ilgi her geçen gün daha da […]Posted

in

by