VAN KATLİAMI 20 NİSAN 1915

İsyancı Ermeni çetelerinin (Hınçak, Taşnak ve  diğerleri)  20 Nisan 1915  günü Van Vilayet  merkezinde yaptığı ve 22.900 Müslümanı haince  katlettiği olayların 108. yıldönümünde, Türk Dünyası olarak  şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile  anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.  - Ermeniler vanda siper kazarken
İsyancı Ermeni çetelerinin (Hınçak, Taşnak ve  diğerleri)  20 Nisan 1915  günü Van Vilayet  merkezinde yaptığı ve 22.900 Müslümanı haince  katlettiği olayların 108. yıldönümünde, Türk Dünyası olarak  şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile  anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.  - Leavening the Levant 1916 Armenians City of Van

İsyancı Ermeni çetelerinin (Hınçak, Taşnak ve  diğerleri)  20 Nisan 1915  günü Van Vilayet  merkezinde yaptığı ve 22.900 Müslümanı haince  katlettiği olayların 108. yıldönümünde, Türk Dünyası olarak  şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile  anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz. 

VAN KATLİAMI, fanatik Ermeni çetelerinin tarihin derinliklerinde edindikleri  isyankar  tutumlarından kaynaklanır.  Ermenilerin benzer  katliamlarına  1828 ve 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları sırasında da düşmanla işbirliği yaparak pek çok katliamlar yaptığına şahit oluyoruz. Rusların tarihi emellerini gerçekleştirmek üzere Doğu Anadolu’ ya karşı giriştiği istilaların başlangıcında Osmanlı vatandaşı, bölgeyi çok iyi bilen ve ikinci dilleri Türkçe olan  bazı Ermeniler Rus kuvvetlerine  öncülük yaparak Türk kuvvetlerine karşı baskın gerçekleşmesine ve pek çok Müslümanın katledilmesine   neden olmuşlardır. Ermeniler, VAN KATLİAMI’nda da benzer uygulamalarını   tekrarlamışlardır.

Müslüman  erkeklerinin altı cephede istilacı düşmanlara  karşı mücadelede yer almış olmaları, bölgede güvenlik kuvveti  zafiyeti  yaratmış, bu durumdan yararlanmak isteyen Ermeniler  bölgedeki nüfusu  lehlerine  çevirmek amacıyla  köy ve  kasabalarda katliamlara girişmişlerdir. 

Ermeniler Van isyanında siper kazarken
Ermeniler Van’da siper kazarken

Osmanlı Devletinin en zayıf olduğu dönemi fırsat bilen Çarlık Rusya Ordusu Doğu Anadolu’ya girince, daha önce  Van ve çevresinde  giriştikleri terör  eylemlerini iyice artırarak şehir nüfusunda  Ermeni çoğunluğu sağlanması maksadıyla Rus Ordusuna yine liderlik ederek Van’ a girmesini sağlamışlardır. Bölgedeki katliamları 20 Nisan 1915 günü Van Merkezinde  zirveye  ulaşmıştır.

22.900 Müslümanı kaybettiğimiz katliamlar sırasında son derece  acı  ve insanlık dışı olaylar, üzerinde dini bir tesis, bir Kilise  olan Akdamar Adası’nda   cereyan etmiş, Ermeni çeteleri kadın ve kızlara  her türlü ahlaksızlığı yapmış, pek çok kadın ve kız Ermeni şiddetinden kendilerini ve namuslarını koruyabilmek için göle  atlayıp intihar etmişlerdir.

Ermeni asılsız iddialarına en güzel cevap Ermenistan’ın ilk Başbakanı Hovhannes Kaçaznuni’ nin 1923 yılında Bükreş’te Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Parti Konferansına verdiği ve Ermeniler tarafından saklanıp Avrupa’daki kütüphanelerden topladıkları raporda “Ermenilerin yaşadığı kayıpların sorumlusu olarak Türkleri değil, Ermenileri suçlamış, Ermenilerin Osmanlı’yı işgal eden emperyalist ülkelerle işbirliği yaparak kendi devletlerine isyan ettiklerini” belirtmiştir. 

Okumaya devam et  “Kıyma makinesi” ile Türkiye’yi bölme planı / Salim YAVAŞOĞLU
17 Mayıs'ta Rus süvari ve bir Ermeni gönüllü müfreze biriminin Van'daki Ermeni güçlerine yardım için gelmeleri
Van’daki Ermeni güçlerine yardıma gelen Rus süvari ve Ermeni gönüllü müfreze birimi

Bu itirafa  ve 1915 olaylarında Prof. Justin McCarthy’ ye göre 1.189.332 Müslüman,  Johannes Lepsius’ un rakamlarına  ve olaylar sonunda  hayatta kalmış Ermeni nüfusu dikkate  alındığında 83.000 civarında Ermeni’nin hayatını kaybettiğine dair pek çok gerçek  arşiv bilgisine rağmen, Ermeni propaganda makinesi  Hitler’ in Propaganda  Bakanı Joseph Goebbels’ in politikası gereği, her 24 Nisan’da  dünyanın en büyük yalanı olan 1,5 milyon Ermeni’ nin öldürüldüğü iddiasını dünya  kamuoyuna  kabul ettirmek üzere her türlü entrikaya  başvurmakta, bu büyük yalanı devamlı olarak gündemde tutmaktadır. Ancak, aklı selim sahibi ve tarafsız adil kişilerin hiç olmazsa Fransız  Tarihçi Prof. YvesBénard’ın bir kitabına verdiği başlıktaki soruyu kendilerine  sormalarını diliyoruz; “Ermeni Soykırımı -Ya Bize Yalan  Söylenmişse? Génocide Arménien- Et si on nous avait menti”.

Prof. Justin McCarthy’ nin araştırmalarına  göre, Ermeni asilerinin  neden olduğu  insan zayiatının dışında,  ayrıca,  Van ilinde Müslümanlara  ait 3.400 binanın 3’ü hariç tamamını tahrip edip bölgeden ayrılmışlardır.

TADA-FEYM ÇALIŞMA GRUBU – VAN KATLİAMI BİLDİRİSİ

İsyancı Ermeni çetelerinin (Hınçak, Taşnak ve  diğerleri)  20 Nisan 1915  günü Van Vilayet  merkezinde yaptığı ve 22.900 Müslümanı haince  katlettiği olayların 108. yıldönümünde, Türk Dünyası olarak  şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile  anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.  - TADA FEYM CALISMA GRUBU VAN KATLIAMI BILDIRISI TURKCE
İsyancı Ermeni çetelerinin (Hınçak, Taşnak ve  diğerleri)  20 Nisan 1915  günü Van Vilayet  merkezinde yaptığı ve 22.900 Müslümanı haince  katlettiği olayların 108. yıldönümünde, Türk Dünyası olarak  şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile  anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.  - TADA FEYM WORKING GROUP VAN MASSACRE ANNOUNCEMENT ENGLISH

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir