HALİFENİN ORDUSU

18 Nisan 1920'de İstanbul'da Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) kurulur. Ankara'da TBMM'nin 23 Nisan 1920 günü açılmasına 5 gün kala! 23 Nisan 1920 tarihli Takimi Vekayi gazetesinde Halifelik Ordusu  'nun kurulduğu haberi yer alır. - yunan ordusunu destekleyen dinciler e1681910500326
18 Nisan 1920'de İstanbul'da Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) kurulur. Ankara'da TBMM'nin 23 Nisan 1920 günü açılmasına 5 gün kala! 23 Nisan 1920 tarihli Takimi Vekayi gazetesinde Halifelik Ordusu  'nun kurulduğu haberi yer alır. - Kuvayi Inzibatiye Kararnamesi
Kuvayı İnzibatiye Kararnamesi
KUVAYI İNZİBATİYE’NİN (HALİFENİN ORDUSU) KURULUŞU

18 Nisan 1920’de İstanbul’da Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) kurulur. Ankara’da TBMM’nin 23 Nisan 1920 günü açılmasına 5 gün kala! 23 Nisan 1920 tarihli Takimi Vekayi gazetesinde Halifelik Ordusu  ‘nun kurulduğu haberi yer alır.

-Doğrudan doğruya Padişah Vahdettin’e bağlı olan Halifelik Ordusu  “…erbabı şekaveti tedip ve tenkil” için kurulmuş seyyar bir ordudur. (Md.1) – Kuvayı İnzibatiye Komutanlığına emekli Süleyman Şefik Paşa atanırsa da istifa edince, yerine Suphi Paşa atanır.

-Kuvayı İnzibatiye için, 1.250.836 liralık olağanüstü bir ödenek ayrılır. Erlere 30, alay komutanlarına 150 lira aylık verilir.

-Kuvayı İnzibatiye’nin bütün paralı subay ve erlerinin yemin metni: “Velinimetimiz Padişahımız Halifei Müslimin Efendimiz Hazretlerinin ferman ve iradei hümayunları dairesinde sadakatle, istikametle hizmet eyleyeceğime… ve uğru hümayunlarında hayatımı seve seve feda eyleyeceğime ant içerim.   “Velinimetimiz Padişahımız Halifei Müslimin Efendimiz Hazretlerinin ferman ve iradei hümayunları dairesinde sadakatle, istikametle hizmet eyleyeceğime… ve uğru hümayunlarında hayatımı seve seve feda eyleyeceğime ant içerim.”

29 Nisan 1920’de Kuvayı İnzibatiye’ye törenle sancak verildi. 

-14 Mayıs 1920’de İstanbul Beyazıt Meydanı’nda Kuvayı İnzibatiye’yi “irşad” vaazı verildi. Hafız İsmail Efendi vaazında şunları söyledi: “Yarabbi sen bizi ıslah et! Aramızdaki hainleri güçlü elinle at! Dünyada İngiltere yalnız zafer kazanmayı değil, aşırılıktan kaçınarak zaferini sürekli kılmayı her devletten iyi bilir. …. Hele içimizdeki vatan ve İngiliz düşmanlarını atalım. Caniler, hainler hak ettikleri cezaları alsınlar. …Büyük İngiltere ve müttefikleri, buralarda zayıf, silahları elinden alınmış, yoksul bırakılmış bir millet görmek istemezler! Aksine kuvvetli, yükselen… bir Türkiye isterler!” (Sabahattin Özel, Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Gerçekler, Yeni Düşünceler, s.154)  

-Tümeninin 1. Alayının ilk kafilesi 29 Nisan 1920’de İzmit’e gönderilir.

-İngilizlerin gözetimindeki İzmit Körfezi’nde demirli Yavuz zırhlısında karargâh kurdu.

Okumaya devam et  Hilafet devleti reklamı yapanlar

-Damat Ferit, Ahmet Anzavur’u, Kuvayı Seyyare/Kuvayı Muhammediye Komutanlığı görevine getirir.

-Anzavur, bir İngiliz torpidosuyla İzmit’e gider. 

-İzmit’te, Kuvayı İnzibatiye Komutanı Süleyman Şefik Paşa’dan 15.000 lira,2.000 tüfek ve 600 sandık cephane alarak İzmit’ten ayrılıp Adapazarı yakınlarına geçer.(Halifelik Ordusu başta Marmara bölgesinde olmak üzere  birçok yerde  isyanlar tertiplemişti)


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir