ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi yurtsever/vatansever emekli coğrafyacı Prof. Dr. Emrullah Güney hocam, aşağıdaki mesajı facebook sayfama yazdılar.

“Ne güzel, pırıl pırıl… Gençlerimizin önü açık… İlerde kimileri akademik yaşamı seçecek. Geniş dünya görüşlü olmaları beklenir. Önce Türkçeyi kullanma becerileri… Sonra İngilizce… Ekoloji, ekosistem, tarımsal ekoloji konularında birikimi var mı? Aşık Veysel rahmetlinin TOPRAK şiirini ezberlemeyeni araştırma görevlisi yapmayalım. Eğer sazla çalıp söylüyorsa bunu, daha iyi. Anadolu Beyliklerini bilmeliler. 1243’ün önemi nedir? Baba Zünnun İsyanı nerede, nasıl çıktı; okumuş mu? Sonra YZE nedir? Tanıyor mu? Yayınlarından bir te’lif, bir çeviri kitap okumuş mu? Prof Dr Tevfik Eşberk’i tanıyor mu? Karacaoğlan türkülerini biliyor mu? Bağımsızlık savaşımızın tüm evrelerini, gerçek kronolojisiyle biliyor mu? Sevr nedir? Lozan nedir? Montreux nedir; öğrenmiş mi? Şeyh Bedreddin Destanı’nı okumuş mu? Vivaldi’nin 4 Mevsim’ini seviyor mu? Edgar Allan Poe’yu, Annaabel Lee’yi, Melih Cevdet Anday çevirisini okumuş mu? Değerli Öğretmenim, sınavları zorlaştıralım. Seçkin bireyleri kazanalım. Ya değilse yozlaşma sürüp gidecektir”.

Üniversite Ortamından Öğrencilere Ne Katması Beklenir

Coğrafya yanında halk kültürü ile de ilgilenen Emrullah hoca çok yönlü üniversitelilik bilinci ve kültürü olan üretken bir hocamız. Mesajı ile üniversite öğrencisi ve üniversiteye alınacak öğrencinin niteliğini öne çıkarmaktadır.

Emrullah hocanın sıraladığı ve bilinmesini istediği bir demet bilgi paketi, bir bireyin kendi ülkesinin, kendi kültürünün değerleri yanında Dünya’nın da değerlerinin üniversite öğrencileri tarafından bilinmesine dair gerekliliği vurguluyor. Üniversite gibi evrensel ölçekte bütünlüklü eğitim veren bir ortamda mesleki eğitimin yanında genel kültürün de kazanılması için bir ortam sunulmalıdır. Üniversiteye giden kişiler, formel eğitim yanında karşılıklı etkileşim, tartışma ve etkinliklerle kendini geliştirme, farkındalıklarını artırarak bütünlüklü düşünme ve sorgulama özellikle kazanır.

İnsan, toplum ve doğa yararına gerçeği araştıran ve derinleştiren, bilgiyi derleyen, düzenleyen, çoğaltan ve yayan bir bilim kurumu olarak üniversite; akla gelmeyenleri görme, belli kalıplar içinde düşünmeme, yenileri bulma (Yaratıcılık) anlayışının bulunduğu ortamlardır. Üniversitelerin görevi yetiştirdiği öğrenciye dünyaya geniş açıdan bakabilme özelliğini ve özgürlüğünü kazandıran bir yapıdadır.

Bu yönde ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişkin bireylerin kendilerini her yönü ile geliştirmesine katkıda bulunmak için, aynı zamanda kendilerini yaşamın diğer alanında geliştirmesi için, kitap okumalarını, tiyatro ve sinemaya gitmelerini, bunların yanında çağdaş sanatlara da önem vermesini öneririm. Bu bağlamda kişisel başarının akademik başarıdan önce gelmesini öneririm. Kişisel başarısı olan, özgüvenli, ufukları açık insanların akademik başarısı da yüksek olacak ve kendilerini geliştireceklerdir.

Çoğu insan için Annaabel Lee’nin şiirlerini okumamış olmak veya Vivaldi’nin 4 Mevsim’ini dinlememiş olmak yadırganmaz. Ancak üniversitede sanat gibi soyut düşünme, analitik ve metodolojik düşünme becerisi kazandıran alanlara ilginin gerekliliğini vurguluyor. Emrullah hoca, kitap okumak, başta dünya şiirinin insan beyninde yarattığı yaşamı anlama ve yaşamdan zevk almanın gerekliliğini vurguluyor. Sanatın, edebiyatın ve felsefenin en çok üniversitede okutulması veya okunması gerekliliği doğrudan yaratıcılıkla ve yeni bakış açılarının ortaya çıkması bakımından elzem. 

Üniversite Öğretimi İsteğe Bağlı İleri Düzeyde Bilgi Edinmeye Dayanır

Dünyada gelişmenin itici gücü olan eğitimin 12 yıl herkese zorunlu olarak verilmesi genel kabul olsa da üniversite eğitimi kişinin tercihine kalmış bir eğitimdir. Üniversite eğitiminin, kişiye iş sağlayacak bir diplomadan çok metodolojik düşünme becerisi yanında sorun çözme ve çözüm üretme niteliklerini kazandırması beklenir.

Bu bağlamda, üniversitede, öğrencinin yetişkin bir birey olma ve hayattan zevk alma yol ve gerekliliği için çok yönlü eğitilmesi ve kendi kendilerini de eğitmesi için özgür bir ortam sunulması gerekir. Üniversite ortamının, her bireyin üzerinde yaşadığı toprağın coğrafyasını, tarihini ve kültürel değerlerini evrensel ölçekte öğrenmesi ve içselleştirerek bilmesi için özgürlük olanağı sağlaması beklenir.

Nitelikli İnsanların Akademiye Alınması Talebi

Emrullah hoca sosyal mesaj iletisinde “Sınavları zorlaştıralım. Seçkin bireyleri kazanalım. Ya değilse yozlaşma sürüp gidecektir” diyor. Son yıllarda toplumun üniversiteler konusunda en çok rahatsız olduğu konuların başında öğretim üyelerinin niteliği konusu gelmektedir. Üniversite üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaptıran, topluma bilimsel düşünme yeteneği ve becerisine sahip yetişkin bireyler kazandıran kurumların mensuplarının da seçkin, iç motivasyonu yüksek bilgi üreten ve öğretebilen insanlardan olması gerekir.

Bu bağlamda üniversite eğitimi ve ileri düzeyde akademik çalışma yapacaklarda, birkaç farklı yönden eğitim ve bilgi birikimi ile yaratıcı özelliklerinin yanında çalışma disiplini olan insanlar arasından bir seçiciliğe gidilmesi önemlidir. Bu nedenle, biz öğretim üyelerinin de omuzlarındaki sorumluk ve bizlerden beklentiler doğal olarak çok yüksektir. Üniversiteler ve yaratıcı, tartışıcı ve dinamik dönüşümü ile topumun adeta beynidirler.

Bu bağlamda üniversite kurumunun, eğitimin nitelikli olması yanında nitelikli akademisyenler tarafından yapılması işin doğası gereğidir. En üst düzeyde bilgi üreten kurumun özerk ve özgür yapısı gereği kendi bilimsel çalışma ve iç denetim disiplinine uygun yönetilmesi evrensel düzeyde kabul görmüş bir temel ilkedir. Çalışma disiplini olmayan, amaçlı ve sürekli çalışma ve öğrenme alışkanlığı kazanmamış kişilerin bilgi derlemesi kolay olmayacaktır. Bu bağlamda akademik yaşam seçiciliği zorunlu kılmaktadır. Yoksa Emrullah hocanın belirtiği gibi “Ya değilse yozlaşma sürüp gidecektir ”ifadesi ile üniversite kurumun nitelikli insanların bulundurma gerekliliği belirtilmektedir.

Kendi Yaşamımı Eğitime ve Öğrencilerime Adadım

Kendi yaşamını ağırlıklı olarak bilime ve eğitime adamış biri olarak, karınca kararınca temelde bütün amacımı, ülkenin bilim ve eğitim yönünde ihtiyaç duyduğu yetişkin bireylerin kendilerini eğitim yolu ile geliştirmesine katkı sağlamaya çabalamak olarak belirtebilirim. Umarım bu uğurda geceli gündüzlü verdiğimiz çaba ve emekler karşılığını bulur. Doğaya katkıda bulunan yararlı, mutlu insanların varlığı, insana mutluluk verir.

Not: YÖK 2023 Bahar dönemi için üniversitelerde eğitimi hibrit sistemine uygun olarak  3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Ancak aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitimi gerçekleştirmek çok sorunlu olacağı kaygısı çoğunlukla akademisyenlerde tarafından dile getirilmektedir. Üniversitelerin çoğunluğunda, başta sınıflarda internet, yaka mikrofonu ve benzeri ekipman için uygun bir alt yapı sorunu bulanmaktadır. Sonra devam zorunluluğu olmayacak. Öğrencilerin çoğunluğu için bu durum problemli.  Benim şahsi görüşün yüz yüze eğitim için çok ciddi bir engel yok ve sağlıklı bir eğitim ve gelecek için yüz yüze eğitim zaman kaybetmeden yapılmalıdır.

30 Mart 2023, Adana

Haberi paylaşın
Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi yurtsever/vatansever emekli coğrafyacı Prof. Dr. Emrullah Güney hocam, aşağıdaki mesajı facebook sayfama yazdılar. - sabanci universitesi

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 2. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 3. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 4. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 5. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 6. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 • “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  Şu görüşümüzü yineleyelim: Turizmde dengeler değişiyor. Turistler artık, deniz, kum ve güneşin ötesinde yeni şeyler istiyor. Şehir turizminin kaliteli restoranlarla geliştiği de gerçek. Turizmdeki en […]


 • CIA raporu tesadüf değil

  CIA raporu tesadüf değil

  ABD Dış İstihbarat Örgütü CIA’nin 2006 Türkiye raporundaki başkanlık tavsiyesi ve bugünkü durum tesadüf değil Başkanlıkla ilgili en çarpıcı ifadeler ise eski CIA Türkiye şefi […]


 • Oteller zam şampiyonu…

  Oteller zam şampiyonu…

  Otel fiyatlarının yükseldiğinden daha önce söz etmiştik. Artık orta sınıfın otellerde konaklaması artık zora giriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki […]


 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  Olaylar gösteriyorki, Türkiye’yi Türklerin yönetemediği, çok açık olacak bir şekilde ve her yeni kabine’nin açıklanmasından sonra dahada ve açıkça ortaya çıkıyor. Vatandaş’ta Atatürk’ün kendisine vasiyet […]Posted

in

by

Tags: