KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur'an'ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar "Mushaf" sayılmadığı için onlara abdestsiz dokunmakta bir beis yoktur ama kâğıda basılı haline abdestsiz zinhar dokunulmaz!DİB DİYK sayfasında da aynı fetva bulunmaktadır(1) - 339098137 1159298951417548 5788322299252381113 n
,Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.
Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.
Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar “Mushaf” sayılmadığı için onlara abdestsiz dokunmakta bir beis yoktur ama kâğıda basılı haline abdestsiz zinhar dokunulmaz!
DİB DİYK sayfasında da aynı fetva bulunmaktadır(1)


Anlaşılıyor ki; Diyanete göre; kutsal olan (hâşâ) Kur’an-ı Kerim değil, kâğıttır!
Zira Diyanete göre eğer Kur’an-ı Kerim kutsal olsaydı, elektronik ortamlarda yüklü haline de abdestsiz dokunulmaz derdi Diyanet!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, araştırmacıların abdestsiz de dokunabileceğini söyleyerek durumu biraz yumuşatmıştır(2)

DİB, bu konuda fetvasını verirken “Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir” diyen Vakıa suresinin 79. ayetine dayanmaktadır.

Oysa Kur’an uzmanı Prof. Dr. Mehmet Okuyan, bahse konu ayetin, Kur’an-ı tahrif etmek amacıyla kötü amaçlı insanların ona dokunamayacaklarını, onun aslının, orijinal halinin Levh-i Mahfuz’da saklı olması sebebiyle, ona melekler dışında kimsenin ulaşamayacağından bahsettiğini söylemektedir(3).

Hatta Mehmet Okuyan, olayın abartılarak, jelatinli Kur’an’a abdestsiz dokunulabileceğini söyleyenlerin de bulunduğunu söylemektedir(4).

İşin ilginç yanı, Mushafa abdestsiz dokunulamayacağı yönünde fetva veren Diyanet’in “Kur’an Yolu” isimli tefsirinde Vakıa Suresi’nin 79. ayetinin anlamı “Ona ancak tertemiz olanlar (melekler) dokunabilir.” denilerek, yani parantez içine “MELEKLER” kelimesi yerleştirilmek suretiyle, “Tertemiz olanlar” dan maksadın “Abdestli olanlar” değil, “Melekler” olduğu belirtilmiş, ayetin yorumunda ise “79. âyetteki ‘temizlenenler’ anlamına gelen mutahharûn kelimesiyle ilgili olarak da farklı açıklamalar bulunmakla beraber müfessirler genellikle, burada meleklerin kastedildiği kanaatindedir; Abese sûresinin 11-16. âyetleri bu anlamı desteklemektedir.”(5) denilerek, Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın konuyla ilgili düşüncesine iştirak edildiği görülmektedir.


Abese Suresi’nin 11-16 ayetlerini ise şu şekilde anlamlandırmış Diyanet’in “Kur’an Yolu” tefsiri:
“Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür/Dileyen ondan öğüt alır/O, mukaddes sayfalardadır/Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda/Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde.”(6).

Merhum Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, “abdest dahil, Kur’an okumanın hiçbir şartı yoktur, bu tür şartların tamamı Yahudi hahamların Tevrat ve Talmut için yaptıkları dayatmaların bize yansımalarıdır. Abdest sadece namaz için gereklidir. Abdestsiz Kur’an’a dokunulmaz diyenler, aslında Kur’an okunmasını istemeyenlerdir” diyor(7).

“Mushaf’a (Kur’an’ın kâğıda yazılı haline) abdestsiz dokunulmaz!” şeklinde fetva veren Diyanet’e soruyorum:
“Devasa boyutlarda son derece gelişmiş bir matbaanız var. Cilt haneniz var. Orada yılın 12 ayı şakır şakır Kur’an-ı Kerim basılıyor, cilt yapıyor, kapak takıyor, kolileyip, kamyon kamyon pazarlıyorsunuz. Onlarca yayın eviniz, bin civarında Müftülüğünüz var. Peki, sizin çalışanlar, bu tür işleri yaparken sürekli abdestli mi oluyorlar efendiler? Bu nasıl bir kafadır; siz hâlâ ne içiyorsunuz?”

01.04.2023

___________
1-https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/782/kuran-i-kerime-abdestsiz-dokunmak-caiz-midir#:~:text=Kur’an’%C4%B1n%20Allah%20kelam%C4%B1,ancak%20mazeret%20durumlar%C4%B1na%20hasretmek%20gerekir.
Anlaşılıyor ki; Diyanet’e göre
2-https://www.youtube.com/watch?v=WBMM6eNBWps
3- https://www.youtube.com/watch?v=vchuN3ki2GY
4-https://www.youtube.com/watch?v=yE4CgNuG4lU
5-https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/V%C3%A2k%C4%B1a-suresi/5054/75-80-ayet-tefsiri
6-https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Abese-suresi/5769/11-12-ayet-tefsiri & https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Abese-suresi/5771/13-16-ayet-tefsiri
7-https://www.dailymotion.com/video/xqni54


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir