YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir

Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir

Deprem sonrası 17 Şubat 2023 tarihli YÖK açıklaması ile uzaktan eğitim yönteminin kullanımı kararı resmileşmiş oldu. Doğal olarak 9 ildeki üniversiteler hariç diğer illerdeki üniversitelerde (Tıp, Diş hekimliği, Hemşirelik, Veteriner ve Mühendislik programları hariç) uzaktan eğitim yapılacak denmektedir. Çoğunlukla kamuoyunda hızlıca alınan uzaktan eğitim kararı konuşuluyor ve tartışılıyor. Alınan karar, akademik kadrolar, öğrenciler, aileler ve yazar-çizer kesimler tarafından çok kabul görmedi. Hatta deprem bölgesindeki çoğu ilimiz için ilgisiz ve alakasız görülmeye başlandı. Örneğin Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki hiçbir depremzedenin Kars, Ardahan, Trabzon, Çorum, Bilecik, Balıkesir’e gideceği beklenilmemektedir. Onun için ülkenin tamamında toptan uzaktan eğitime geçilmesi kamuoyunun çoğunluğu tarafından çok karşılık bulmadı. Bizler gibi depremden şahsı ve yakınları, öğrencileri ve arkadaşları etkilenen deprem bölgesinde milyonlarca insan oldu. Depremden 11 il etkilendi ancak depremden doğrudan etkilenmeyenler için normal yaşam her şeye rağmen devam ediyor.

YÖK başkanı ve YÖK’ün soru cevap olarak kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almaktadır;

Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir? Uygulamalı eğitimler;

a. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

b. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

c. Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,

d. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

f. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

g. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

h. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir.

Dünya En Zor Durumlarda Bile Eğitim ve Öğretimi Yapar Oldu

Okumaya devam et  Deprem Sonrası Yükseköğretim Eğitimin Yeniden Sorgulanması

YÖK’ün yaptığı açıklamada bazı sosyal bilimler hariç neredeyse bütün uygulamalı bilimler için eğitim açık.  Madem bütün üniversitelerde uygulamalı eğitim yapılabilir. Diğer bilim programları içinde yüz yüze eğitim için koşullar uygun olabilir. Öğrenci yurtlarında depremzedelere yer sağlamak için yüz yüze eğitim askıya alındı. Yurtlardaki toplam yatak sayısı toplam üniversite öğrencilerinin % 15 kadarını oluşturuyor. Bu demektir ki öğrencilerin çoğunluğu yurtların dışında kendi ailelerinin yanında veya kiralık evlerde kalıyorlar. Ülkemizin 1.6 milyon satılmayı bekleyen boş (Basını, 20 Şubat 2023) evinin depremzedelere kiralanması gerekirken, depremzedelere yer bulmak için üniversite eğitiminin uzaktan eğitime ayrılması, bu ülkenin gelecekteki nitelikli iş gücüne büyük zarar verecektir.

Kaldı ki üniversite eğitimi yalınızca sınıfta ders işlemek değildir. Üniversite ve kampüsü, bütünlüklü öğrenme, sanat, felsefenin yanında ileri düzeyde problem çözme ortamı sağlayan evrensel kentlerdir. Öğrenci ile hocanın yüz yüze etkili iletişim ile bilgi birikiminin yerinde ve zamanında aktarılması, soru sorma ve farkındalığın oluşturulması en doğru yüz yüze eğitim ile sağlanabilir.  Toplumsal ve sosyal dayanışma bakımından öğrencilerin, hocaların, çalışanların bir arada etkileşim içinde olması hayati düzeyde önemli. İnsanların birbirine bilgi ve birikimini aktarması, paylaşımda bulunması, geleceği bir arada yaratmak, ruhun iyileşmesi bakımından eğitim ortamlarının açık tutulması önemli.

Ülkenin Gelecekteki Nitelikli İş Gücü İçin Yüz Yüze Eğitim Şart

Derste sunulan sunuları ve görüntüleri yeterince göremeyen, iletişime geçemeyen öğrencilerin yetersiz bilgi ile mezun olması sonucunda öğrencilerin diplomaları doğal olarak sorgulanacaktır. 2019-2020 yıllarında yükseköğretime başlayan öğrencilerin önce pandemi ve sonra da deprem ile uzaktan eğitim yapmak durumunda kalması, ciddi anlamda yüz yüze eğitimi, uygulama ve doğrudan öğrenme şanslarını azaltmıştır. Bu öğrencilerimizin yetersiz eğitimi, yaşamları boyunca karşılarına yetersizlik sorunu olarak çıkacaktır. Bu bağlamda diplomaların değer kaybetmemesi için en azından bu dönemin yüz yüze sınıflarda ve laboratuvarda yapılması gerekiyor.

Okumaya devam et  Eğitime dokunma

Oluşan Olumsuz Ortam Öğretim Üyesi ve Görevlilerini de Olumsuz Ekiliyor

6 Mart itibarı ile başlayan uzaktan eğitim ile ders veren hocalar olarak hiçbir şekilde etkili bir eğitimin verildiğine inanmıyoruz. Öğrencilerin çoğunluğu cep telefonu ile sisteme girmekte ancak ne yazık ki öğrencilerin %90’nından fazlasının ders ile etkileşim-iletişim kuramadığı görülmektedir. Öğretim üyesi olarak adeta duvara konuşuyor hissi oluşuyor zihinlerde. Öğrencilerin çoğunluğu bilgisayar, internet sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Bir kısmı depremin yarattığı yıkımdan dolayı kalacak yer sorunu ile yaşanan olumsuzluklardan dolayı derse konsantre olamadığını belirtiyorlar. 

Uzaktan eğitimin ikinci haftasındayız. Dersleri başlattığımızda öğrencilerin genelde derslere katılım talebi internet ortamında katılım şeklinde oluyor. Ancak iletişime geçip öğrencilerin derse katılımı için soru sorduğunuzda bir iki öğrenciden başka hiçbir tepkinin verilmediği görülmektedir. Öğretim üyesi olarak âdete boş duvara konuştuğunuzu hissederek sizin de şevkiniz kırılıyor ve moraliniz bozuluyor. Covid-19 tecrübesi bize gösteriyor ki üniversite eğitimi bir an önce yüz yüze olarak başlamalı. Çünkü bu durum, ülkenin gelecekteki nitelikli insan iş gücü bakımından hayati derecenin ötesinde önem taşımakla birlikte milyonlarca öğrencimizin de geleceğinin kararması anlamına gelecektir. Ayrıca yaratılan olumsuz ortamın etkisi ile şevki azalmış öğretim üyelerinin de umudunun kırılmasına neden olmaktadır. Nasıl olsa bir şey değişmeyecek deyip uzaktan eğitimi savunur duruma gelen öğretim üyelerinin olması ayrıca düşündürücü ve incelemeye değerdir.

Açıkçası uzun süreli uzaktan eğitim yavaş yavaş öğretim üyeleri tarafından da kanıksanır oldu. Üniversitelerin yetersiz araştırma alt yapısı, yardımcı eleman, teknik eleman ve Ar-Gör yetersizliği yanında diğer yaşanan birçok sorun öğretim üyelerini de etkilemiş görülüyor. Üniversite öğretim üyelerinin bilim, araştırma ve bilgi paylaşımından kopması ileriye yönelik onarılması mümkün olmayan olumsuzluklar yaratacaktır.

Yeniden Yüz Yüze Eğitim İçin Alternatif Yaklaşımlar Sunalım

Bu bağlamda Covid-19 Pandemi süresince verilen uzaktan eğitimin yararlı olmadığı hemen herkes tarafından bilinmektedir. Şahsi önerim, eğitime bir iki ay kadar ara verilip öteleyerek sonradan normal eğitimin devam etmesidir. YÖK’ün bu konuda üniversite yönetimleri, öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlar ve velilere danışılması durumunda çoğunlukla yüz yüze eğitime evet denileceği kanaatindeyim.

Okumaya devam et  Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

Yaşanan bu büyük afetin yaralarının sarılması ve insanların korku ve tedirginlikleri giderilinceye kadar eğitime ara verilmesi, Nisan-Mayıs ayları gibi normal programın yüz yüze devam ettirilmesi önerilebilir. Böylece hem öğrenciler arasındaki eğitim yarışında kimse zarar görmemiş olur hem de kısmi bir toparlanma sağlanmış olur. Mevcut durumda öğrencilerin bir yerden başka bir yere taşınması çok kolay olmayacaktır. Kimse bilmediği bir yere çantasını alıp gidemez. Maddi manevi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri gibi başka başka alışkanlıklar ve beklenmedik sorunlar nedeniyle bu süreç elbette kolay olmayacaktır. Ancak üniversite öğrencilerinin birbirlerini misafir etmesi, uygun barınma yerleri sağlanması, burs vs. gibi yeni önerilerin geliştirilmesi gerekir.

Yaşanan Covid-19, deprem, sel gibi doğal sorunların büyüklüğüne rağmen bu ülkenin vatandaşlarının bilgisi, uygulamaları ve birikimleri ile sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeniden umudu yeşertecek, geleceği bilim ve bilgisi ile sağlayacak insan gücümüzü yetiştirmek için yüz yüze eğitim diyelim. Öğrencimize en iyi eğitim ortamı yaratmak ve eğitmek dileği ile

Sonuç olarak; üniversitelerde yaşanan birçok sorun sonrası ciddi bir isteksizlik ve motivasyonsuzluk yaşanmaktadır. Üniversitelerin mevcut üzerindeki ölü toprağı kaldırıp zinde, araştırma yaparak bilgi üretmesi ve sorun çözmesi, geleceğin nitelikli insan gücünü yetiştirmesi için bir an önce bütünlüklü bir yaklaşımla kendini toparlamayarak tekrar normaline dönmesi gerekiyor. Konu siyaset üstü bir yaklaşımla uluslar ölçekte bir üniversite normuna dönmemiz ve saygınlığı kaybetmememiz gerekir. Yoksa üniversite kavaramı normal bir devlet okulu şekline bürünecektir ki bu durumun Türkiye’nin çağdan kopması anlamına gelir ki hiç kimseye bir yararı olmaz. Tam tersine hepimiz kaybederiz.

18 Şubat 2023, Adana

Haberi paylaşın
Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir - Bosphorus University bogaziciuniversitesi scaled

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 2. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 3. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 4. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 5. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 6. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 • “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  Şu görüşümüzü yineleyelim: Turizmde dengeler değişiyor. Turistler artık, deniz, kum ve güneşin ötesinde yeni şeyler istiyor. Şehir turizminin kaliteli restoranlarla geliştiği de gerçek. Turizmdeki en […]


 • CIA raporu tesadüf değil

  CIA raporu tesadüf değil

  ABD Dış İstihbarat Örgütü CIA’nin 2006 Türkiye raporundaki başkanlık tavsiyesi ve bugünkü durum tesadüf değil Başkanlıkla ilgili en çarpıcı ifadeler ise eski CIA Türkiye şefi […]


 • Oteller zam şampiyonu…

  Oteller zam şampiyonu…

  Otel fiyatlarının yükseldiğinden daha önce söz etmiştik. Artık orta sınıfın otellerde konaklaması artık zora giriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki […]


 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  Olaylar gösteriyorki, Türkiye’yi Türklerin yönetemediği, çok açık olacak bir şekilde ve her yeni kabine’nin açıklanmasından sonra dahada ve açıkça ortaya çıkıyor. Vatandaş’ta Atatürk’ün kendisine vasiyet […]Posted

in

by