Yörükler

Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam gibi manaları ifade eden, yürümek kelimesinden türetilmiş, Yörükler göçebe yaşam tarzını korumuş Türk halkıdır. Anadolu'da yayla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. - balkan yorukleri

Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam gibi manaları ifade eden, yürümek kelimesinden türetilmiş, Yörükler göçebe yaşam tarzını korumuş Türk halkıdır. Anadolu’da yayla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır.

Anadolu halkının, özellikle Ege’nin çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. Kaynaklara göre Kızılırmak deresinin doğusunda yaşayan göçebe Türk topluluklara Türkmen, batısındakilere Yörük denir.

Osmanlı İmparatorluğu tüm Balkanlarda elde ettiği topraklara sahip olunması için sadece Türkmen ve Yörükleri göndermiş ve görevlendirmiştir. Günümüzde Yörükler, Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türkleridir.

Umumî olarak konar-göçer hayat yaşayan bütün topluluklar için kullanılan bu isim, daha çok göçebe Oğuz boyları için özel isim olmuştur.

Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam gibi manaları ifade eden, yürümek kelimesinden türetilmiş, Yörükler göçebe yaşam tarzını korumuş Türk halkıdır. Anadolu'da yayla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. - bati trakya turkleri balkan ve yunanistan yorukleri
Yunanistan Yörükleri
BALKAN YÖRÜKLERİ

Ağızlar Gajal, Gerlovo Türk, Karamanlı, Kızılbaş, Surguç, Tozluk Türk, Yörük (Konyar, Yörük), Prizren ve Makedon Gagavuzları balkanlardaki Türk kökenli nüfusdur. 2019’a ilişkin tahminler, tüm Balkan bölgesinde yaklaşık 1,5 ila 2,3 milyon arasında Türk kökenli Yörük yaşadığını gösteriyor.

Rumeli Yörükleri: Kocacık Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Vize Yörükleri ve benzeri gruplara ayrılmaktadır.

Bulgaristan Yörükleri: 1993 yılında Bulgaristan’ın Yörük nüfusu 418 bin kişi (320.000 çocuksuz) olarak tahmin edilmektedir. Bulgaristan’da Dulovo ve Deliorman bölgesinde yoğunlukla yaşamaktadırlar.

Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam gibi manaları ifade eden, yürümek kelimesinden türetilmiş, Yörükler göçebe yaşam tarzını korumuş Türk halkıdır. Anadolu'da yayla hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. - makedonya yorukleri
Makedonya Yörükleri

Makedonya Yörükleri: Makedonya’nın dağ köylerinde ve ağırlıklı olarak Kumanovo ve Bitola bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Kayılar Yörükleri: Kailar Türkleri daha önce Tesalya ve Makedonya’nın bazı bölgelerinde (özellikle Kozani kasabası ve modern Ptolemaida yakınlarında) yaşadılar. 1360’tan önce, Küçük Asya’daki Konya ilçesinden çok sayıda göçebe çoban veya Yörük ülkeye yerleşmişti. Bu bölgeden göç, zaman zaman 18. yüzyılın ortalarına kadar gerçekleşti. 1397’de feodal sistemin kurulmasından sonra Selçuklu soylu ailelerinin çoğu Küçük Asya’dan geldi; Balkan Savaşları’ndan önce güney Makedonya’daki bazı beyler veya Müslüman toprak sahipleri onların torunları olabilir.

Okumaya devam et  Adriyatik’te unutulan 104 Türk

Yunanistan Yörükleri: Osmanlıdan kalan, Batı Trakya’da devşirmeler tarafından asimile edilen ve unutulan Batı Trakya Türkleri.

Kaynaklar: Wikipedia, Kuzey Haber Ajansı, Quora


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir