Din adı altında Arap milliyetçiliği

Yazan

Haberi paylaşın

Din adı altında Arap milliyetçiliği ve silinmek istenen Türklük

Türk dünyasının bilge lideri Nursultan Nazarbayev
yıllardır ilmek ilmek işlenen Araplaştırma politikasındaki
acı tabloyu şu sözlerle özetliyor:
“Köklü bir kültürü olan Farslar Arap değildir…
Araplaştı,
Pakistanlılar Afganlar Arap değildir…
Araplaştı,
Iraklılar Arap değil Sümerlerin, Akadların, Babillilerin, Asurların, torunlarıdır…
Araplaştı,
Suriyeliler Arap değil Süryanidir…
Araplaştı,
Mısırlılar Arap değil Antik Mısır medeniyetinin mirasçılarıdır,
Araplaştılar,
Kürtler Arap değildir…
Araplaştı,
Savaşçı Çeçenler Arap değildir…
Araplaştılar,
Tunus Arap değil Kartacalı Anibal’in torunlarıdır…
Araplaştılar,
Cezayirliler, Libyalılar, Faslılar, Arap değildir Tuareg ya da Berberidir…
Araplaştılar,
Lübnanlılar Arap değil tarihin gördüğü en iyi denizciler olan Fenikelilerin torunlarıdır…
Araplaştılar,
Boşnaklar Arap değildir islamı kabul etmiş Sırplardır,
Araplaştılar,
Osmanlılar Arap değildir…
Araplaştılar,
Türkler Arap değildir Atatürk özüne döndürdü ancak hızla
Araplaşıyorlar…”
​​​​​Türk evladına ne olduğunu bile bilmeden verilen Arap isimleri,
Arap kültürü ve geleneklerini din diye öğretmeleri,
Türk kültürüne,
Türk bilincine saldırmaları
Türk insanını tamamen Araplaştırmak için…
Son darbeyi de akın akın ülkeye giren Arap nüfusu ile vurmak hedef.
Yıllardır mücadele edilen Türklük bilincini tamamen yerle bir etmek adına
Araplaştırma çalışmaları tam karşılığını vermediği için
milyonlarca Suriyeli, Afganistanlıyı, Pakistanlıyı ve benzeri
Araplaşmış kitleleri, Türk milletinin içine soktular.
Kutsal Türk vatandaşlığını üç paralık ettiler.
Ülkeye etnik bir darbe vurdular.
Kaynaştırma “şirinliği” altında
Türk kültürünü, Türklük bilincini silmek için
Türk’ü de tamamen Araplaştırmak için uğraşıyorlar.
Arap zihniyetiyle, Arap hayranlığıyla hareket eden Türkler,
çoktandır peyda oldu.
Türklük onurundan mahrum olan ve
haddini aşarak “Türklük’ten istifa ettiğini” dile getiren zihniyet
bu ülkeye verilebilecek en büyük darbenin fitilini ateşlemektedir.
Gerçi sizin gibilerin Türklük onurundan ‘istifa’ etmesi
Türklük için bir şereftir…
10 bin yıllara dayanan köklü bir geleneğe
köklü bir soya bağlı olmak olabilecek en büyük onur olsa gerek.
Ancak din adı altında insanları Türklüğünden soğutuyorlar.
Türklük bilincinden uzaklaştırıyorlar.
Mesele asla din düşmanlığı değil.
İnsanlar dinini Türk olarak yaşamaya devam etmeli.
Hangisi dinin gereğidir, hangisi Arap geleneğidir bunun altı çizilmeli.
Evlatlarımıza bilip bilmeden Türk adı vermekten geri durmalıyız.
İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç, çocuklara Arapça isim verilmesi olayını şöyle anlatıyor:
“Bu kesinlikle asimilasyon politikasıdır.
İslam’ın Arap milliyetçiliğine alet edilmesidir.
Arap olmayan halkları İslam yoluyla Araplaştırma hareketinin
önemli ayaklarından birisidir bu adlar konusu.
Kur’an’ın hiçbir yerinde, Hz. Muhammed’in hadislerinin hiçbir yerinde
Arapça ad zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil”
İşte gerçek bu, insanlar din adı altında Araplaştırılmak isteniyor.
İslam dini aslında bir Araplaştırma politikası olarak kullanılıyor.
Arap dili ‘Allah’ın dili’ ilan edilip onsuz ibadet yapılamayacağı dayatması dinleştirilmiştir.
Emevi krallığı, tüm İslam bilgi ve düşünce mirasını Araplaştıracak,
Arapların ve Arapça’nın üstünlüğünü dinleştirecek büyük bir operasyona girdi.
Arapça okuma-yazma bilmeyen tüm insanları ‘ümmi’ kabul edecek kadar zalimleşen bu anlayış,
Allah ile aldatan tezgahın Arapça takımı tarafından
fıkıh kitaplarında hala yaşatılmaktadır.
Bugünkü İslam bilgi mirasının, özellikle fıkıh ve
kelam (İslam teolojisi) kaynaklarının hemen her sayfası
bu yozlaştırma ve Araplaştırmanın ürünleriyle doludur.
Ve Kuran’ı değil de bu ürünleri din olarak kutsal tutmak isteyen zihniyetler,
akıl almaz oyunlar sergileyerek insanımızı aldatmakta ve sömürmektedir.
Osmanlı imparatorluğu da görünüşte Arapları yönetiminde tutması rağmen,
bu kutsallaştırılmış Arabizmin kültür hegemonyası altında,
farkında olmadan Arap esaretine girmiştir.
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Allah İle Aldatmak kitabında şöyle diyor:
“Arapça bilmeyenlerin Kuran’a el süremez hale gelmesi,
sömürücülerin din üzerinde kurdukları baskıyı kutsallaştırmış ve
Müslüman kitleyi onlara teslim olmaya mecbur ve mahkum etmiştir.
Din onların elinde, istediklerini istedikleri kalıba dökmek,
istediklerini almak, istediklerini engellemek için
kutsal-dokunulmaz bir araç olmuştur.”
Arap ırkının üstün ırk olduğuna inanmak,
Arap için her şeyin üstündedir.
Kendisi dışındakilere ‘acem’ yani ‘ötekiler-yabancılar’ der ve
onları ‘köleler veya azatlı köleler’ anlamındaki ‘mevali’ sıfatıyla anar.
Dine saygı ve bunun oluşturduğu duygusal zemini,
Arapların üstünlüğüne basamak yapan aldatma,
Arapları sevmenin bir din emri olduğunu da iddia etmiştir.
Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi de
resmi tarihin taraflı olarak ele aldığı konulardan biridir.
Din ve milliyet çizgisinde oluşturulan resmi tarih,
genellikle “Türklük” ile “Müslümanlığı”
neredeyse eşanlamlı kavramlar olarak kullanma gafletine düşer.
Türkler ile Araplar arasındaki temas 600′lü yılların sonunda,
Dört Halife Dönemi’nin sonunda başlamıştır.
Türklerle Araplar Maveraünnehir’de yani bugünkü
Kazakistan, Özbekistan , Türkmenistan ve İran’a kadar yayılan bölgede karşılaşmışlardır.
Çatışmalar Horasan’da, Semerkand, Buhara gibi kentlerde odaklanmıştı.
Kuteybe Bin Müslim,
Yezid Bin Mühelleb,
Said Bin Haraşi,
Eşres Bin Abdullah,
Nasr Bin Seyyar gibi Horasan valileri,
binlerce Türk’ü öldürmüş Arap komutanlardı.
700′lü yıllarda Horasan, çok şiddetli savaşlara ve
aldatılarak teslim alınan Türklerin acımasızca kılıçtan geçirilmelerine tanık oldu.
Fakat bu savaşlara ve kanlı olaylara karşın, sözde resmi tarih,
Türklerin kendi özgür iradeleriyle
Müslümanlığa geçtiklerini savunma hatasında ısrar eder.
Türklerle Araplar arasındaki çatışmalar, çekişmeler,
savaşlar daha sonra da devam etmiş,
Araplar egemenliklerine aldıkları Türkleri, ordularında asker ve
komutan olarak kullanmaya başlamış ve
sonuç olarak Türkler Müslüman olmuşlardır.
Bunları daha önce de detaylı bir şekilde yazmıştım.
Türk egemenliği altında kaldığı sürece Arap,
Araplığını unutmamış ve yüzyıllar boyunca kendisine hükmeden Türkün
ne dilini, ne geleneklerini, ne kültürünü ve ne de niteliklerini almıştır.
İlhan Arsel, Arap milliyetçiliği ve Türkler kitabında şu ifadelere yer veriyor:
“Ve yine din ve dil öğesinin Araplık benliğini yaratan,
Arapları ulusal bir ruhta birleştiren değer olduğunu,
zira peygamberin dahi Arabi elin ve dil öğesiyle tanımladığını ve
zaten İslam dininin esas itibariyle Arabın kendi dini olduğunu ve
Araplar arasında ulusal birlik bilinci yarattığını ve yine
Arapçanın Araplar arasında ortak bir ruh sağlayacak
(hatta Arap olmayanı bile Arap yapacak) güç taşıdığını kabul etmişlerdir.”
Arap-Türk ilişkilerini yakından incelemiş yazarlarımızdan biri,
İsmail Hamî Danişmend, Türk Irkı Niçin Müslüman Olmuştur? adlı kitabının
Arap Irkı’nın Tarihî Türk Düşmanlığı başlıklı bölümünde şöyle der:
“…Arap menâbiinde ve bilhassa Tefsir ilminde,
Türkler insanlık düşmanı bir canavar sürüsü şeklinde tasvir edilmişler,
akıl ve iz’ana sığmayacak iftiralara uğramışlar ve
ezcümle yamyamlıkla itham edilmişlerdir.”
Doğrudur, yeryüzünde hiçbir ulus için Türkün aleyhinde olduğu kadar
yazı yazılmamış ve söz sarf edilmemiştir.
Tarihin en ünlü kişileri, hemen hemen söz birliği edercesine ve aynı tonlarda,
aynı duygularda, birbirleriyle yarış edercesine,
Türk’e karşı husumet kampanyası sürdürmüşlerdir.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Türklük bilincini yeniden alevlendirdi…
Şöyle diyor Gazi Paşa:
“Kaza ve Kader, Talih ve Tesadüf deyimleri Arapça’dır…
Türkleri ilgilendirmez”
Türk yarınınI kadere bağlamaz, bağlamamalı da
ve Türk, Arap milliyetçiliğine alet, oyuncak olmamalı.

ERDEM AVŞARE-YENİÇAĞ GAZETESİ / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Okumaya devam et  Türk Milleti bu videoyu mutlaka izlemeli

Comments

“Din adı altında Arap milliyetçiliği” için 2 cevap

 1. Garip kilic avatarı
  Garip kilic

  Kendi degerlerimize sahip cikmadigimizin en guzel aciklamasidir di adi altinda dilimize kulyurumuze yapilan zulumdur

 2. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  TANRI’yı Tanımak, Anlamak;
  Kendi Sözleriyle, KUR’AN’dan!

  KUR’AN’da ki Sözlerin-Ayetlerin Söyleyeni ALLAH!
  Peki, o zaman; yaşama ve sonsuzluğa dair bu en değerli sözleri içeren KUR’AN’ı, anlamadan okumak ALLAH’a büyük saygısızlık değil mi?

  Subjektif TANRI algısını, objektif hale getiren KUR’AN, manipülasyona-sömürüye çoook açık ‘inanç’ konusunda, TEK gerçek bilgi kaynağı.
  İnanmak tercih; inanan Yaradanın Kitabını anlayarak okuyacak, aracı kullanmayıp, bilgiyi direkt Sahibinden alacak!

  Bir ilahiyatçının-bir hocanın;
  ‘Ayeti böyle anlayamazsın!’ deme hakkı var mı?
  Sözün sahibi dışında, birileri benim anlama özgürlüğüme müdahale edebilir mi?
  Sonuçta beni yargılayacak olan, Sözün sahibi ALLAH değil mi?

  Bu konuda, sayısız sorularım vardı!

  TANRI’yı tanımak-anlamak amacıyla sadece KUR’AN’ı, kendi ‘anadil’imde Türkçe okudukça da anladım ki, aradığım bütün cevaplar KUR’AN’da!

  (Ra’d,28)”Gözünüzü açın! Kalpler, yalnız ve yalnız Allah’ı anmakla-Allah’ın indirdiği Kur’an’ı anlamakla; zihindeki tüm soru işaretlerini gidermekle rahata kavuşur.”

  (Fussilet,42)”Kur’an, bilge ve her türlü övgüye lâyık Allah tarafından indirilmiştir.”

  (Bakara,120)”Dinleyin! Allah’ın rehberliği tek doğru rehberliktir.”

  (En’am,12,54)”O Allah ki, Kendisine merhametli olmayı; sevgiyi-şefkati zorunlu kıldı, ilke-prensip edindi!”

  ALLAH, yakar-taş eder-şaşırtmasın-utandırmasın-ayırmasın-bozmasın…gibi acımasız, yanlış-kötü kavram ve dualarla, tüm olumsuzlukları TANRI’ya izafe etmek; nasıl da hastalıklı TANRI inancı!
  KUR’AN”da sevgi-şefkat-merhametinin sonsuz-sınırsızlığından söz eden TANRI’yı, bu yüzden;
  Kitabı KUR’AN’dan tanımak şart!

  KUR’AN okumanın tek şartı da;

  (Nahl,98)”Kur’an okumaya başladığında şeytandan Allah’a sığın!”

  Yani; her türlü ön kabul-yargıdan, dayatılan geleneksel, tarihsel hikaye-rivayetlerle, şirk unsuru taşıyan tüm anlatılardan, yerleşmiş-kökleşmiş yanlış bilgilerden sıyrılarak; tertemiz bir zihin-akılla, KUR’AN’ı ‘oku’maya başla ki TANRI inancını, sağlıklı-gerçek bilgilerle oluşturabilesin!

  Soruların cevaplarını KUR’AN’dan arayarak; artık son sözü KUR’AN’a bırakalım!

  (Ankebut,45)”Vahiy, insanı kötülük yapmaktan-hayâsızlıktan-çirkin fiillerden ve akla ve sağduyuya aykırı olan her türlü yanlıştan alıkoyar ve Allah ile bağlantıyı ve O’nu hiç hatırdan çıkarmamayı sağlamış olur. Gerçekten Allah’ın Zikri-Vahyi; Kur’an en büyüktür.”

  (A’raf,200)”Eğer seytanî bir düşünce seni yanlış birşey yapmaya sürükleyecek olursa, hemen Allah’a sığın; çünkü Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor.”

  (Bakara,282)”Allah’ın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor.”

  (Alâk,4,5)”Senin Rabbin kalemin yazdıklarıyla, insana bilmediklerini öğretendir.”

  (Neml,59-64)”Övgü sadece Allah içindir. Selâm da seçtiği kullarınadır. Allah mı, yoksa ortak koşucuların ortak-şirk koştukları mı daha iyi-hayırlıdır? Gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren, o suyla sizin bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği görkemli bahçeler meydana getiren, yeryüzünü yaşam için elverişli hâle getiren, yer altından-yer üstünden sular çıkaran ve aralarından ırmaklar akıtan, yer üzerine sağlam dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına bir engel koyan, darda kalanın çağrısına yetişen ve sıkıntısını gideren ve sizi kuşaklar halinde yeryüzüne egemen kılan, yağmurun önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen, canlıları ilk kez yaratan ve ölüleri yeniden diriltecek olan, gökten ve yerden size besin kaynakları sağlayan kimdir?
  Demek Allah ile birlikte bir tanrı daha var öyle mi? Eğer ileri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız getirin o zaman delilinizi!”

  (Kasas,68)”Rabbin, dilediğini yaratır ve dilediğini; onlar için en hayırlı-iyi-doğru olanı seçer. Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tanrısal nitelikler yakıştırarak ortak koştuklarından uzaktır; yüceler yücesidir.”

  (Yunus,34,35)”Hiçbir ortağı olmayan Allah, yaratmayı başlatır, öldürür ve diriltir. Sadece hiçbir ortağı olmayan Allah gerçeğe ulaştırır.”

  (Fâtiha,2,3,4)”Övülmeye değer olan yalnızca evrenlerin Rabbi Allah’tır. Her şeye sevgi ile hâkim; çok Seven, çok Müşfik olan O’nun, rahmeti bol ve kesintisizdir. Hesap günü’nün hâkimidir O.”

  (Şuara,113)”Herkesin hesabı sadece Rabbim tarafından değerlendirilecektir. Keşke böyle olduğunu bir anlasanız!”

  (Enfal,51)”Allah, kullarına asla zulmetmez.”

  (Nisa,87)”Sözüne, Allah’tan daha sâdık kim var?”

  (Zümer,53)”Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin; Allah bütün günahları affedebilir; çünkü yalnız O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!”

  (Nisa,48)”Allah Kendisine ortak koşulmasını-şirki bağışlamaz; bundan başkasını-şirk ötesi her şeyi bağışlayabilir.”

  (İsra,110,111)”İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın fark etmez. Çünkü tüm güzel isimler O’nundur. “Övgü, Allah’adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.”

  (Yusuf,105)”Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de öyle harikalar vardır ki, insanlar bunlara dokunup geçerler ama, her nedense hiç önemsemezler-dönüp bakmazlar bile.”

  (Neml,88)”Sen dağları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi mükemmel-yerli yerince yapan Allah’ın sanatıdır.”

  (Yunus,5)”Güneşi bir ışık kaynağı ve ay’ı aydınlık kılan, yılların sayısını bilmeniz-zamanı ölçebilmeniz için, ona evreler koyan Allah’tır. Allah bunları ancak değişmeyen yasa-ölçü ile yarattı.”

  (En’am,97)”Karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara bakıp yolunuzu bulabilesiniz diye yıldızları sizin için var eden O’dur.”

  (En’am,103)”Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür-bilir. O Latif’tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habir’dir, her şeyden haberdardır.”

  (Nuh,13,14)”Size ne oluyor ki Allah’ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz, Allah’a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Oysa sizi evrimler halinde yaratan O’dur.”

  (Zümer,6)”Sizi bir tek candan yaratan, sonra bundan erkek eşini var eden Allah’tır. Sizi, annelerinizin karnında üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek var eden o kusursuz güçtür. İşte bu sizin Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. Yönetim onun elindedir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah’ı bırakıp başka şeylere-başkalarına yöneliyorsunuz?”

  (Mülk,2)”Sizi sınamak, en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah, mutlak güç kaynağı ve bağışlayandır.”

  (İsra,85)”Vahiy Rabbimden gelir. Size onun hakkında pek az-algılayabileceğiniz kadar bilgi verilmiştir.”

  (Şûra,51)”Allah, bir insanla ancak Vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur; yahut da bir resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. Yüceler yücesi O’dur; hüküm ve hikmet sahibi-bilge O’dur.”

  (Yunus,4)”Sonunda hepiniz Allah’a döneceksiniz. Bu Allah’ın kesinlikle gerçekleşecek bir vaadi-değiştirilemez yasasıdır.”

  (Taha,52)”Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz.”

  (Nahl,39)”Yeniden diriltilecekler ki Allah anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve gerçeği inkâra kalkışanlar da kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.”

  (Kehf,47,48,49)”Dağları ortadan kaldıracağımız o gün yeryüzünü boş ve çıplak görürsün; kimseyi bırakmaksızın herkesi bir araya toplayacağız. Ve dizi dizi Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında; işte, sizi ilk kez yarattığımız günkü gibi huzurumuza geldiniz, oysa, sizin için böyle bir buluşmayı gerçekleştirmeyeceğimizi sanıyordunuz hep!
  Herkesin dünyada yapıp-ettiklerine dair kitap-amel defteri-hard disk ortaya konmuştur. Suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını ve ‘Yazıklar olsun-vah bize, bu kitap küçük büyük hiçbir şeyi bırakmayıp her şeyi hesaba geçirmiş!’ derler. Ve yapıp-ettikleri her şeyi kaydedilmiş olarak önlerinde bulurlar. O gün herkes, yaptığını ve Rabbinin kimseye haksızlık etmediğini bizzat görecek…”

  (Mü’min,85)”Cezamızı-azabımızı görünce inanmaları onlara bir yarar sağlamaz. Allah’ın kulları hakkındaki geçmişten bugüne uyguladığı yasası-Allah’ın sünneti budur.”

  (Şûra,8)”Eğer Allah isteseydi insanlığı tek bir millet yapabilirdi.”

  (Hucurat,13)”Ey insanlar! İnsanlığın ortak ilkeleri yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye, sizi milletlere, çeşitli soylara ve boylara ayırdık. Allah, katında en asil olanınız, ona karşı en duyarlı-erdemli olanınızdır.”

  (Rahman,26,27,28) “Yeryüzünde her canlı ölümlü, kudret-ihtişam sahibi ve cömert olan yüce Rabbinin varlığı sonsuza dek kalıcı iken, tek gerçek Tanrı’nın, erişilmezliğini nasıl inkâr edersiniz!”

  (Ra’d,3,4)”O Allah ki, yeryüzünü yaşam için elverişli hale getirdi. Üzerine sağlam dağlar, akan sular ve erkekli dişili her türlü meyveyi yerleştirdi. Yaşam için elverişli hale getirdiği dünyaya, birbirine komşu kıtalar, tek ve çok kökten dallanmış üzüm bağları, ürünler ve hurmalıklar da yerleştirdi. Hepsi aynı topraktan çıkıp, aynı su ile sulanmalarına rağmen, tat ve lezzetlerini birbirinden farklı kılan Allah’tır!”

  (Ra’d,12,13)”Size önce şimşeği gösterip içinize biraz korku biraz umut salarken bulutlara yağmur yükleyen de O’dur.
  Gök gürültüsü Allah’ın erişilmez yüceliğini dile getirirken, melekler de gök gürlemesinden ürpererek, Allah’ı saygıyla yüceltirler.”

  (Câsiye,12)”Allah sizin için denizleri yaratmıştır. Denizler için koyduğu yasayla gemileriniz üzerinde akarak gider. Denizlerin içinde sizin için türlü nimetler vardır. Hepsi insanların hizmetine verilmiştir.”

  (Beyyine,8)”Bütün bunlar, Rabbine bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürperti duyanlar içindir.”

  (Lokman,27)”Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz daha buna katılsa, Allah’ın sözleri yine de bitmez, tükenmez.”

  (Kasas,71,72)”Hiç düşündünüz mü, eğer Allah geceyi üzerinizden kıyamet gününe kadar kaldırmasa; ışıl ışıl parlayan gündüzü geri getirecek Allah’tan başka tanrı var mı? Bu vurdumduymazlık neden? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılsa; içinde mışıl mışıl uyuduğunuz geceyi geri getirecek Allah’tan başka tanrı var mı? Bu kör kütük gidiş nereye?”

  (Mülk,30)”Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?”

  (Hadid,3,4,6)”İlk de son da O’dur. Varlığının kanıtları apaçıktır. Ama gerçek varlığı insan için gizlidir. O, gökleri ve yeri altı evrede yaratan ve daha sonra yarattıkları üzerinde tüm otoriteyi kurandır. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. O, kalplerin gizlediklerini bilir.”

  (Bakara,255)”Allah, O’ndan başka tanrı yoktur, Hayy’dır O, sürekli diridir, Kayyum’dur O, kudretin kaynağıdır. Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. İzni olmadan kimse Allah adına şefaat edemez. Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kapsamıştır. Gökleri ve yeri, bir düzen içinde koruyup yönetmek O’na zor gelmez. O’nu yormaz. O, yüceliği sınırsız, çok azametli olandır.”

  (Zümer,43,44)”Yoksa Allah dışında şefaatçiler mi edindiler? Şefaat tümden ve yalnızca Allah’a aittir.”

  (Nisa,79)”İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi kusurundandır.”

  (Nisa,171)”Ey İncil’in izleyicileri! Dininizin sınırlarını aşmayın ve Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Bilin ki Mesih İsâ, Meryem’in oğlu, Allah’ın elçisidir. O halde Allah’a ve elçilerine inanın ve ‘üçtür’ demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Sadece bir Tanrı var, o da Allah’tır. Çoluk çocuk sahibi olmak Allah’ın ihtişamına yakışmaz. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak, hiç kimse Allah kadar güvene lâyık değildir.”

  (Nahl,51)”İki ya da daha fazla tanrı edinmeyin; O, ancak tek bir Tanrı’dır.”

  (Meryem,88-93)”Rahman bir çocuk edindi.” dediler. Yemin olsun ki siz, çok çirkin bir iftirada bulundunuz.
  Allah’a bir oğul, çocuk yakıştırdıkları için, neredeyse gökler çatlayacak, yer parçalanacak, dağlar yıkılıp çökecek. Rahman’a çocuk edinmek yaraşmaz-yakışmaz-akıl alacak şey değil. Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman’a yalnızca kul olarak gelecektir.”

  (Tevbe,31)”Rahipleri, hahamları-din adamlarını ve Meryem oğlu İsâ’yı kendilerine Allah ile beraber rabler edindiler. Oysa sadece bir tek olan Tanrı’ya kulluk etmeleri söylenmişti. Allah’tan başka, ilah diye bir şey yoktur.”

  (Âli İmran,135)”Allah’tan başka günahları kim bağışlayabilir?”

  (Meryem,65)”Hiç, ismi O’nunla birlikte anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?”

  (Şuara,24)”Eğer bütün gerçekliği ile doğruyu bilmek istiyorsanız, bilesiniz ki O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.”

  (En’am,164)”Allah her şeyin Rabbi-Eğiteni iken ALLAH’tan başka, rab-eğiten mi arayayım?”

  (Bakara,35)”Allah, Âdem’e: ‘Eşinle birlikte cennette kalın ve tüm nimetlerinden yiyin ve özgürce yaşayın. Ancak şu şecere’ye yaklaşmayın; yaradılışı bozacak düzeyde mal-altın tutkunu olup, biriktirip yığarak kargaşa çıkarmayın. Dikkat edin, söylediklerimi dinlemezseniz kendinize yazık etmiş olursunuz.’ dedi”

  (İsra,26)”Yakınında bulunanlara, yoksula-çaresize ve yolda kalmışa haklarını ver! Elindeki imkânları; anlamsız, amaçsız bir biçimde, gereksiz-boş yere saçıp savurma!”

  (Mülk,23)”Sizi yaratan, size duyma-görme duyuları ve düşünmek için beyinler veren Allah’tır. Ne az teşekkür ediyorsunuz!”

  (Âli İmran,92)”Kendiniz için özenle ayırdığınız-sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız ve Allah yaptığınız her iyiliği hakkıyla bilir.”

  (Zümer,10)”Dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlar-iyilik edenler; güzellik-iyilik bulacaklardır.”

  (Nisa,32)”Çalışın da, Allah’tan hep erdemli bir hayat-güzellikler vermesini isteyin.”

  (Hac,78)”Allah, sizi seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Vahiy ile bağlantıyı kesmeyin ve onunla temizlenin. Allah’a sımsıkı sarılın. Sizin gerçek Mevlâ’nız O’dur. Sahibiniz Allah, ne üstün, ne güzel koruyucu ve ne üstün, ne yüce, ne güzel yardımcıdır!”

  (Tevbe,129)”Bana, tek başına Allah’ım yeter. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. Muhteşem evrenin tek hâkimi O’dur!”

  Not: Ayetler içinde kısaltmalar var; daha çok ayet yazabilmek için!

  Kur’an Türkçe çeviri-Meâl kaynaklar;
  ‘Başörtüsü-Laiklik’ başlıklı yazının son bölümünde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir