KKTC’Yİ TANITAMAZSINIZ

BİR AYAĞINIZ KKTC’DE, BİR AYAĞINIZ “KIBRIS CUMHURİYETİ” NDE, VE BM İYİ NİYET MİSYONU İLE AB 10. PROTOKOLÜ İÇİNDE KALARAK, KKTC’Yİ TANITAMAZSINIZ; İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ

Annan Planı sonrasında, KKTC’ye verdiği sözleri çiğneyen iki yüzlü sahtekar BM ve AB, ambargo ve izolasyonları kaldırmadı.

BM Güvenlik Konseyi, ambargolar ve izolasyonun kaldırılması çağrısı yapan Genel Sekreter Annan’ın raporunu görüşmeyerek tozlu raflara kaldırdı. Bizi hala BM iyi niyet misyonu (mission of good offices) içinde tutarak federasyon görüşmeye zorladı.

AB ise, ambargolar ve izolasyonu kaldırmak yerine gözümüzü boyamak, KKTC’nin tanınmasını önlemek ve bizi “Kıbrıs Cumhuriyeti” adlı Rum devleti içindeki “TÜRK TOPLUMU” statüsü ile kendisine bağlı tutarak federasyon görüşmeye zorlamak için hain bir karar aldı.

Bizi, 2003 yılında Rum yönetimi ile yaptığı katılım anlaşmasının 10. Protokolü içinde tutmayı kararlaştırdı..

Bu Protokole göre KKTC toprakları, ” tüm Kıbrıs adına AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini uygulayamadığı işgal altındaki AB toprakları” olarak tanımlandı.

Bu topraklarda çözüme kadar AB müktesebatı askıya alındı

Bu topraklarda yaşayan sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı Türk Toplumu mensupları ( TC kökenli KKTC vatandaşları hariç ) AB vatandaşı sayıldı..
Bu “AB ve KC vatandaşlarına” yardım için de üyesi olan “Kıbrıs Cumhuriyeti ” ile müzakere ederek 3 tüzüğü gündeme getirdi. ( KKTC’yi tanımadıkları ve yok saydıkları için bizi muhatap almıyorlar. Bizi Rum devletinin temsil ettiğini kabul ediyorlar)

AB’ın 10. Protokol kapsamında Rum yönetimi ile müzakere ederek yaptığı 3 tüzük şöyle:

1- DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ

Doğrudan Ticaret Tüzüğü, AB ülkeleri ile direk ticaret yapmamızı sağlayacaktı. Ne ki Rum yönetimi ile Yunanistan, “DOĞRUDAN TİCARET, KKTC’NİN STATÜSÜNÜ YÜKSELTİR” diyerek şiddetle itiraz edince, bize verdiği sözleri pervasızca çiğnemekten çekinmeyen AB, hazırladığı bu tüzüğünü tozlu raflara kaldırdı.

2- MALİ YARDIM TÜZÜĞÜ

AB, Kıbrıs Türklerini, adanın tek meşru devleti olarak gördüğü sözde ” Kıbrıs Cumhuriyeti”nin vatandaşı kabul ettiği için, ikinci tüzük olan Mali Yardım Tüzüğü’nün nasıl uygulanacağını ise, bizimle değil Rum yönetimi ile müzakere etti.

KKTC Devletini muhatap kabul etmedi. “KIBRIS CUMHURİYETİ İÇİNDEKİ TÜRK TOPLUMU LİDERİ” sıfatı ile Mehmetali Talat’ın görüşlerini almakla yetindi.

Ne ki aldığı görüşleri de dikkate almadı. Son kararı Rum verdi.

Rum yönetimi, bizim adımıza AB ile yaptığı tüzük müzakeresinde Mali Yardım Tüzüğü’nün uygulanmasını birçok şarta bağladı.

Buna göre Kıbrıs Türklerine 5 yıl için verilmesi öngörülen 350 milyon Euro (yılda 70 milyon Euro) şu kriterlere göre verilecekti:

1- Yardımlar proje bazında verilecek. Müracaatlar KKTC üzerinden yapılmayacak, doğrudan Güney’deki Kıbrıs Cumhuriyeti nezdindeki AB temsilciliğine yapılacak…

2- Desteklenecek projeler Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine, federasyona, her iki toplumun da yararlanmasına ve yakınlaşmasına yönelik olacak

3- Desteklenecek projelerde KKTC muhatap alınmayacak, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin onayı alınacak, son söz “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde olacak

4- Desteklenecek projeler 1974 öncesi Rumlara ait olan mülkler üzerinde olmayacak….

5- Desteklenecek projeleri yapacak şirketler TC-KKTC şirketleri; kişiler TC-KKTC vatandaşı olmayacak,. Proje başvuruları sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı Türkler ve şirketleri tarafından yapılabilecek. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği esas alınacak.
( özetle KKTC vatandaşları arasında yerleşikler – orijinal Kıbrıslı Türkler şeklinde ayırımcılık yapılıyor)

Bu açıkça KKTC’yi yok sayan, Rum hegemonyasını ve Rum devletinin bizi de temsil ettiği safsatasını dayatan, bizi Rum-AB vesayeti-hegemonyası altına sokan, KKTC tapularını, belgelerini ve vatandaşlığını gayrı meşru sayan alçakça bir aşağılamaydı…

Okumaya devam et  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

O günlerde reddedilmesi için büyük bir mücadele verdik. Reddedilmesi için Onlarca yazı da yazdım. Liderimiz Denktaş da karşı çıktı. Bizi Rum ve AB’nin ayağına prangalamayı amaçlayan bu tüzüklerle uğraşma yerine AB ve BM ile teması kesip TANINMA yoluna çıkmayı savunduk. Ne ki dönemin federasyoncu Cumhurbaşkanı Talat ve CTP-DP hükümeti bu dayatmayı kabul etti.
O günden bugüne, AB yardımları bu koşullar çerçevesinde veriliyor, KKTC dışlanıyor.

Örneğin AB, “sivil toplum örgütlerini desteklemek için” federasyoncu örgütlere, medyaya, Türkiye-KKTC karşıtı iki toplumlu örgütlere direk olarak milyonlarca dolar veriyor. Devletin kime, ne kadar, niçin para verildiğinden, bu paranın nereye harcandığından haberi bile olmuyor.. Bu paralarla KKTC-Türkiye karşıtı, 5. KOL faaliyetleri, işbirlikçi medya, gazeteciler ve kara propaganda destekleniyor, adam devşiriliyor, KKTC’nin altı oyuluyor…
Bu paralarla KKTC dışlanarak, her yıl 170 öğrenciye direk AB bursu veriliyor.
AB merkezine geziler organize ediliyor…

” İki toplumun gençlerini kaynaştırmak için” Güneyde ve 3. Ülkelerde ortak etkinlikler ve yaz kampları düzenleniyor.

Türklük yerine uyduruk KIBRISLILIK KİMLİĞİ aşılanıyor.
Projelerle ilgili yapılan toplantılarda ve sunum-bitiş törenlerinde KKTC bayrak ve sembollerinin bulunmasına itiraz ediyorlar…Projeler sadece eski Türk mülkleri üzerinde olmak kaydıyla desteklendiğinden çok sınırlı kalıyor…

3- YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ

Üçüncü tüzük olan Yeşil Hat Tüzüğü ise Kıbrıs Cumhuriyeti ile ” işgal altındaki AB toprakları (Kuzey Kıbrıs) arasında ticareti düzenliyor.

KKTC’yi tümüyle dışlayan bu tüzüğe göre muhatap olarak KKTC alınmıyor.
Sadece, 1963 öncesi kurulduğu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kaydolduğu için” Ticaret Odası muhatap alınıyor…

Bir başka deyişle bizi temsil eden yapı KKTC devleti değil, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne kayıtlı Ticaret Odası oluyor…

Güney’e mal satmak isteyenler Ticaret Odası’na müracaat ediyor, oradan Kuzey’de üretildiğine yani yerel üretim olduğuna dair belge alıyor, o belgelerle Güney’e mal satabiliyor. Satılacak ürünlerin tohumundan tarlada yetişmesine kadar AB memurları gelip denetliyor, onay belgesi veriyor vb…
Devamla TC’den ithal edilen ürünler Güney’e satılamıyor…

TC-KKTC (çift vatandaş) vatandaşları ve şirketleri de güneye mal satamıyor.
1974 öncesinde Rum mülkü olan KKTC toprakları üzerinde yetiştirilen ürünler de güneye satılamıyor….

Güneye mal satış aşamalarının hiçbirinde KKTC devleti, hükümeti ve Ticaret Dairesi, Gümrük Dairesi, Tarım Dairesi, Sağlık Dairesi vb. ilgili daireler muhatap alınmıyor, sadece Güney’e kayıtlı Ticaret Odası muhatap alınıyor….
Federasyoncu Mehmetali Talat-CTP iktidarından beri, kurulan bu Rum-AB VESAYETİ devam ediyor.

Milliyetçi Eroğlu-UBP iktidarı da bu rezilliği değiştiremedi .
Akıncı-4’lü koalisyon döneminde aynı vesayet düzeni devam etti…
İki devletli çözümü ve tanınmayı savunduğunu iddia eden Tatar – UBP döneminde de bu utanç verici VESAYET DÜZENİ aynen devam devam ediyor.
Niye?

Nedeni ise tam bir oportünist zihniyet!
Para gelsin de nerden ve nasıl gelirse gelsin zihniyeti!
Bir diğer neden de ve Rum-AB vesayetli ticaretten yılda 1 milyon dolar civarında bir rant oluşuyor.

Bu rantı elde edenlerin bir para ve oy gücü var.
– ” Güneyle ticarette KKTC devletinin muhatap olmasında ısrar edilirse bu ticaret biter. Bundan para kazananlar bize oy vermez para yardımı yapmaz” diye düşünüyorlar..

İşte teslimiyetçi, popülist , sözde milliyetçi zihniyet durumu böyle idare ediyor.
Federasyoncu partilerle aynı politikayı savunmak ve uygulamak onları rahatsız etmiyor.

Ama sorsanız hepsi milliyetçi, hepsi KKTC ‘yi savunuyor ve hepsi de TANINMA istiyor.
Gülerim ağlanacak halimize!!!

İKİ TOPLUMLU KOMİTELER

KKTC’yi dışlayan, federasyon hedefli aynı vesayet düzeni hayatımızın başka alanlarına da yayıldı.

Okumaya devam et  KOLONİ

2008 yılında İKİ TOPLUMLU KOMİTELER KURULMASI konusunda anlaşan federasyoncu – tavizci Talat-Hristofyas, KKTC Devletini dışlayan bu komitelerin amacının “FEDERAL BİR ÇÖZÜM İÇİN İKİ TOPLUMUN YAKINLAŞMASINI, BİRBİRİNE GÜVEN DUYMASINI VE İNSANCIL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAMAK” olarak belirledi..

Teslimiyetçi- tavizci Akıncı döneminde sayıları artan ve FEDERASYON hedefi doğrultusunda çok daha faal duruma getirilen bu komiteler, Rum ve Türk üyelerin katılımıyla oluşuyor.

Bir Türk, bir de Rum eş başkanları bulunuyor. Güneyde Rum Devlet Başkanlığına, Kuzeyde ise, KKTC tanınmadığı için “Türk Toplumu Liderliğine” bağlı çalışıyorlar..Ortak toplantılar yapıyorlar…

Sn. Tatar, kendisine bağlı bu komiteleri dağıtmak yerine güçlendirdi; Kendisi ve danışmanı Ergün Olgun da düzenli olarak bu komitelerin eş başkanlarını toplayarak, görevlerine aynı şekilde devam etmelerini sağlıyor
12 tane olan bu Komitelerin isimleri şöyle:

1- İki Toplumlu Sağlık Komitesi,
2- İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi,
3- İki Toplumlu Eğitim Komitesi
4- İki Toplumlu Çevre Komitesi
5- İki Toplumlu Ekonomi-Ticaret Komitesi
6- İki Toplumlu Geçiş Kapıları Komitesi
7- İki Toplumlu İnsancıl Konular Komitesi
8- İki Toplumlu Kriz Yönetimi Komitesi
9- İki Toplumlu Kültür Komitesi
10- İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Komitesi
11- İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi
12- İki Toplumlu Yayıncılık, İletişim, Frekans Komitesi

NE YAPIYORLAR?

Kültürel miras komitesi, Kuzeydeki Rum kiliselerini ve mezarlıklarını restore ediyor Bundan yararlanan Rumlar Kuzeye geçip en ücra kiliselerde bile ayin yaparak BURALARI BİZİMDİR mesajı veriyorlar.

İki Toplumlu Eğitim Komitesi tarih kitaplarımızı değiştirdi ve milli mücadele tarihimiz kitaplardan çıkarıldı. Ama Rum yönetimi bunu yapmadı . “İki toplumun gençlerini ortak kamplarda buluşturup gençlerimizin beynini yıkıyorlar.

Sağlık Komitesi AB’ın üyesi Kıbrıs ( Rum) Cumhuriyetine verdiği aşıları “Rum yönetiminin Türk vatandaşlarına yardımı” takdimi ile Kuzeye taşıdı. Türk hastaları da Rum hastahanesine taşıyor vb….
İki Toplumlu Cinsiyet Eşitliği Komitesi LGBTİ+ propagandası yapıyor ve eğitimler veriyor.

BM Genel Sekreteri her raporunda ” BM iyi niyet misyonu içindeki iki toplumlu komitelerin çalışmalarından çok memnunum, iki toplumun işbirliğine güzel örnek oluşturuyor….” diyor…

Çok açık olarak görüldüğü gibi, kurulması amaçlanan FEDERASYONDA ORTAK DEVLETTEKİ BAKANLIKLARIN karşılıkları olacak şekilde, minyatür federal hükümet şimdiden kurulmuş…

Peki KKTC Devleti nerde?
YOK.
BM’nin övdüğü bu işbirliğini gördükçe diğer devletler KKTC ‘yi niye tanısın?
Hrisatofyas-Talat, Anastasiadis-Akıncı, federasyon kurmayı hedefledikleri için bu şekilde Rum-Türk karma komiteler kurabilir, kurdular da…
Ne ki artık federasyon dönemi geride kalalı 27 ay oldu.
Halk, seçimde, federasyoncu Akıncı’yı torun bakmaya göndererek, İKİ EGEMEN EŞİT DEVLETE DAYALI BİR ANLAŞMA istediğini tüm Dünyaya ilan etti.

Tatar’a, kara kaşı, kara gözü için değil, bunun için oy verdi…
KKTC’nin TANINMASI AMACIYLA YOLA ÇIKACAĞI SÖZÜNÜ VERDİĞİ İÇİN OY VERDİ.

Kendisi de her gün bunu tekrarlıyor.
Dolayısı ile Tatar’ın, Hrisatofyas-Talat, Anastasiadis-Akıncı’nın federasyon politikalarını sürdürme hak ve yetkisi yok…Bu, Halk iradesine saygı duymamak, Halk iradesini çiğnemek olur. Halka yalan söylemek, halkı aldatmak olur…Federasyoncu Talat ve Akıncı’nın politikalarını devam ettirmek olur….

Hem ANLAŞMALI AYRILIĞI VE EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLETLİ BİR ANLAŞMA’yı savunduğunu iddia edeceksin, hem de FEDERASYON İÇİN OLUŞTURULAN İKİ TOPLUMLU (RUM-TÜRK üyeler- eş başkanlar ) KOMİTELER’i devrede tutacaksın, KKTC devletini dışlayacaksın….Bu asla kabul edilemez.

KKTC’nin tanınmasını ve iki devletli çözümü savunmak bu mu?
Bu durumda sizi kim ciddiye alır?
Ben bu eleştirileri 27 aydır yapıyorum, yazıyorum. Israrlı eleştiriler üzerine ağzımı kapatmak için, olmayan müzakerelerin müzakerecisi Ergün Olgun bey’in kurnaz bir formülünü devreye soktular
Bu çerçevede kendi kendilerine komitelerin adını değiştirerek “İKİ TARAFLI KOMİTE” demeye başladılar. Oysa bu komitelerin BM ve Rum yönetimindeki resmi adı hala “İKİ TOPLUMLU KOMİTELER” …

Okumaya devam et  “KKTC, Rumlara teslim olmayacak…”

TARAF dense ne olacak? SEN KKTC’sin. BAĞIMSIZ, EGEMEN TÜRKİYE TARAFINDAN TANINA DEVLETSİN!!!
Nitekim BM yazışma, belge ve söylemlerinde bu ” İKİ TOPLUMLU ” ifadesini kullanıyor. Çünkü en başta yapılan anlaşmada bu isim kullanıldı ve bu tek taraflı değiştirilemiyor.
Yani “İKİ TARAFLI KOMİTE” adı, sadece içe yönelik, kendi kendimizi aldatmaya ve ağzımızı kapatmaya yönelik bir uydurmaca…

DEVLETTEN DEVLETE İLİŞKİ ŞARTTIR

Eğer gerçekten federasyondan vazgeçilmişse, eğer seçimlerde ortaya çıkan Halk iradesine saygı duyuluyorsa, yapılması gereken Rum-Türklerden oluşan İKİ TOPLUMLU KOMİTELER üzerinden ilişki kurmak değil, DEVLETTEN DEVLETE İLİŞKİ KURMAKTIR.

O nedenle bu komiteler dağıtılmalıdır.
Ya TOPLUMUZ , YA DA DEVLETİZ!
Yani hem halkız, devletiz, tanınma istiyoruz demek , hem de İKİ TOPLUMLU KOMİTELERİ sürdürmek olmaz.
Bu, halkı aldatmaktır, gayrı ciddiliktir…
Bedeli ne olursa olsun AB Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü ve iki toplumlu komiteler iptal edilmelidir….

AB 10. Protokolü ve BM iyi niyet misyonu dışına çıkılmalıdır.
Artık federasyon savunulmadığına, KKTC’nin Tanınması ve eşit uluslararası statüde İki Devletli Anlaşma tezi savunulduğuna göre, bedeli ne olursa olsun, direk olarak KKTC Devletini muhatap almayan federasyon döneminin tüm eski uygulamaları iptal edilmelidir.

AB, ya KKTC Devletini muhatap alacaktır, ya da parası ve randevu talepleri reddedilecektir.

Anavatan, AB’ın kendi aklına göre yandaşlarına dağıttığı veya güneyle ticarette kazanılan paranın on mislini KKTC’ye her yıl vermektedir…
AB’ın, Devletimizi dışlayan, bizi aşağılayan Rum vesayetli parasına ihtiyacımız yoktur..

Aynı şekilde Güneyle ticarette Ticaret Odası devreden çıkarılmalıdır…
Devletten devlete ticaret olmalı ve gümrük yasalarımız işletilmelidir.
Rum bunu reddederse, Güney’e satılan birkaç milyon dolarlık ürünü Anavatan kendisi alarak bu rezalete son vermelidir…

ANAVATANA VE KKTC YETKİLİLERİNE SESLENİYORUM

BU REZİLLİKLERE SON VERİLMELİ!
SEÇİMDE FEDERASYONU GÖMEN HALK İRADESİNE SAYGILI OLUNMALI!
KKTC DEVLETİNİ DIŞLAYAN 10. POTOKOL, BU PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE MUAMELE VE AB TÜZÜKLERİ REDDEDİLMELİ!
İKİ TOPLUMLU KOMİTELER DAĞITILMALI!
BM İYİ NİYET MİSYONU ( good offices) SÜRECİNDEN ÇIKILMALI !
KKTC TANINMADAN VE AMBARGOLARLA İZOLASYONLAR KALDIRILMADAN BM SÜRECİ İÇİNDE HİÇBİR İKİLİ TEMASA, RESEPSİYONA, YEMEĞE, İKİ TOPLUMLU ETKİNLİĞE KATILINMAMALI ! ( örneğin müzakereci Ergün Olgun’un her hafta BM iyi niyet misyonu çerçevesinde Rum Müzakereci ile yaptığı görüşmeler son bulmalı )
KKTC’NİN TANINMASI İÇİN YOLA ÇIKILMALI
PROAKTİF SİYASETE GEÇİLMELİ!
HALKA VERİLEN SÖZ TUTULARAK FEDERASYONCU TALAT VE AKINCI’NIN YOLUNDAN GİTMEYE DERHAL SON VERİLMELİ!!

BİR AYAĞINIZ SÖZDE “KIBRIS CUMHURİYETİ”NDE, BİR AYAĞINIZ KKTC’DE VE BM İYİ NİYET MİSYONU İLE AB 10. PROTOKOLÜ İÇİNDE KALARAK DEVAM EDEMEZSİNİZ…
BU ŞEKİLDE KKTC’Yİ TANITAMAZSINIZ, İKİ DEVLETLİ BİR ANLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ; KİMSENİN SİZİ CİDDİYE ALMASINI SAĞLAYAMAZSINIZ!!
27 aydır TANINMA konusunda ciddi bir sonuç elde edilememesinden ve halkın hala federasyoncular ve İki devletçiler diye bölünmüş olmasından gerekli ders çıkarılmalıdır.
FEDERASYON KAPISININ, BİR DAHA GERİ DÖNÜLMEMEK ÜZERE KAPATILDIĞI FİİLİYATTA DA HALKIMIZA GÖSTERİLMELİ VE İÇ CEPHENİN BU NEDENLE BÖLÜNMESİ ÖNLENMELİDİR.


SABAHATTİN İSMAİL – KKTC / TURKISHFORUM-ABDULLAH TÜRER YENER

Haberi paylaşın
Annan Planı sonrasında, KKTC’ye verdiği sözleri çiğneyen iki yüzlü sahtekar BM ve AB, ambargo ve izolasyonları kaldırmadı. - KKTC TC bayrak 3

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. TANRI-ALLAH’a yakıştırılan olumsuz tanımlamalarla başlayan yazı……?! Allah utandırmasın, Allah bozmasın, Allah şaşırtmasın, Allah ayırmasın, Allah dert vermesin, Allah belânı versin,…

 2. ben genel bir yorum yapayım valla memleketin turumu iyi değil kemel kılıçtar oğlu da gelse zor düzeltir bunu 5 sene…

 3. Sayın yetkili, Atatürk’ün yasaklanan tarih kitapları için link ekledim diye yazmışsınız, ancak yazıda link yok. lütfen bu kitapları indirebileceğim bir…

 4. Değişiklikler ve düzeltmelerle yeniden ilgi ve bilginize, en derin saygılarımı sunarak ve işlerinizde kolaylıklar dileyerek! ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık,…

 5. Evet sınıfçı ve son derece yoz, geri kalmış zavallı bir bakış açısının yazıya dökümü. Kıskançlık ve çekememezlik yüklü. Önemli olan…

 6. CHP ile ilgili sayın müellifin “ … Cumhuriyet Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) sömürgeci emperyalistlere karşı bütün dünyada bağımsızlık için…

 • DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM

  DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM

              ‘Değişim’ ve ‘Dönüşüm’ sözcükleri kimi yerlerde ‘eşananlamlı’ olarak kullanılabilirler.             Aslından ‘değişim’, ticarette ‘eşdeğer’ olanların biribirleri yerine değiştirilmesi anlamında kullanılıyor.             Örneğin bir kilogram […]


 • Okullara imam atanması laikliğe aykırı!

  Okullara imam atanması laikliğe aykırı!

  Okullara imam atanması laikliğe aykırı! Eğitimde karanlığa izin vermeyelim İzmir ve Eskişehir’de, “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam ve müezzin atandı. Öğretmenler varken imamların görevlendirilmesinin çocukların gelişimine […]


 • KUR’AN’da her şeyi açıkladık

  KUR’AN’da her şeyi açıkladık

  ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Muhteşem ilâhî Kitap KUR’AN;Yüceler Yücesi Yaradan’ın,en çok şikayetçi olduğu şirk’e, TANRI’ya ortak oluculara-ortak koşucu-satıcı-sömürücülere karşı […]


 • Servet sınıfı riski sevemez riski sıfırlar

  Servet sınıfı riski sevemez riski sıfırlar

  Servet sınıfı için en önemli risk, siyasi iktidarların, oyları garanti etmesi için, zaman zaman halkçılık yapmasıdır. Böyle durumlar, servet sınıfı için en riskli zamanlardır. Böyle […]


 • İş kazalarında can kayıpları artıyor…

  İş kazalarında can kayıpları artıyor…

  İş kazalarında dünya önlemlerini alırken, Türkiye’de iş kazaları can almaya devam ediyor. İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 21 yıllık AKP döneminde […]


 • 2 YIL 2 AY 20 GÜN 18 SAAT

  2 YIL 2 AY 20 GÜN 18 SAAT

  Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin en başarısız bürokratı kim diye soracak olursanız, uzak ara bir şekilde Şahap Kavcıoğlu’dur derim.100 yıllık bürokrasi geçmişimizde böylesine bürokratın ne bir eşi, […]


 • TR-326 – CIA AJANLARI

  TR-326 – CIA AJANLARI

  İbrahim KALIN. TR-326 – CIA AJANLARI. Hikmet Çiçek yazdı…12.08.2020 Bir zamanlar Washington’da Fethullahçı kurumlardan çıkmıyordu… FETÖ’nün para aktardığı Georgetown Üniversitesi’nin 2009 yılında hazırladığı “en etkili […]


 • KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

  KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

  KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN… Eski AKP Elazığ Milletvekili #Feyziİşbaşaran’dan samimi itiraf …… 1) Sayın Kılıçdaroğlu’na benim sevgim, saygım çok başka. Sayın Kılıçdaroğlu’nu 1988-89’da tanıdım. […]


 • YABAN

  YABAN

  Kendilerini seçkin olarak gören ve düşüncelerinin/ yollarının/ kararlarının doğruluğundan kuşku duymayan bizim mahalledeki arkadaşların, seçimler sonrası halka yönelik tepkilerini bundan önceki yazımda, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Sodom ve Gomore’ romanındaki […]


 • BM’nin İşi Zor

  BM’nin İşi Zor

  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonunun faaliyetleri ile ilgili yılda […]


 •  “Doğruluk, yönetenin işine gelendir”

   “Doğruluk, yönetenin işine gelendir”

   “Doğruluk, yönetenin işine gelendir” “Bugünümüz, dünümüz ve önceki günümüz arasındaki tüm köprüler yıkılmadı ama esas depremden daha çok siyasi ve ahlaki deprem ülkeyi vurdu. Yeni […]


 • KALIN

  KALIN

  Kalın’ın atanacağı haberleri üzerine Gazeteci Fehmi Çalmuk, Kalın’ın üniversite döneminde katıldığı eylemlerden kareler yayınladı.Böylece MİT’in başına islamcı hareket içinden gelen eski bir militan oturmuş oldu. […]


 • ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  “Büyük ve de Milli Ekonomistimizin” hüsranla sonuçlanan tüm dünyada hayret ve şaşkınlıkla izlenen ekonomi teorisinin vahim ve dramatik sonuçlarını elinden geldiğince gidermek için “İthal Sihirbazımız” […]


 • ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

  ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

              Seçimlerin ardından öylesine bir ‘eleştiri yağmuru’ başlatıldı ki, kimin neyi ve niye eleştiridiğini anlamakta zorlanıyorum desem yalan olmaz.             Kuşkusuz eleştirlerin çoğu ‘muhalefet kanadı’nın […]


 • MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Ülkeye ve asil milletimize hayırlı olsun. İnşallah başarılı hizmetler yaparlar da ülke kaostan, ekonomik enkazdan kurtulur. Mehmet Şimşek neden geldi/getirildi […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]Posted

in

by