TÜRKÇE KUR’AN VE EZAN

Kuran’ı Kerim’in Türkçe tercümesi, ilk kez bundan 91 yıl önce bu gün yani 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul Yerebatan Camisinde okunmuştur. Bu tarihten sekiz gün sonra 30 Ocak 1932 tarihinde ilk Türkçe Ezan Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camisinde okunmuştur. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, ezanın Türkçe okunmasına karar vermiştir. Türkçe ezan ve Kuran okunan camiler insanlarla dolup taşmıştır. - turkce ibadet ezan kuran

Kuran’ı Kerim’in Türkçe tercümesi, ilk kez bundan 91 yıl önce bu gün yani 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul Yerebatan Camisinde okunmuştur. Bu tarihten sekiz gün sonra 30 Ocak 1932 tarihinde ilk Türkçe Ezan Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camisinde okunmuştur. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, ezanın Türkçe okunmasına karar vermiştir. Türkçe ezan ve Kuran okunan camiler insanlarla dolup taşmıştır.

Ziya Gökalp, bu olayı şu şekilde şiirleştirmiştir:

“Bir ülke ki, camiinde Türkçe ezan okunur.
Köylü anlar manasını namazdaki duanın
Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kuran okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.”

Arapça ezan okunması ise 1941 yılında yasaklanmıştır. 1950 seçimlerinden sonra Arapça ezan okunması serbest bırakılmıştır ancak Türkçe ezan okunmasına dokunulmamıştır yani ezanın Türkçe okunmasına hiçbir engel yoktur.

Av.Ahmet Erdem AKYÜZ

Yorumlar

“TÜRKÇE KUR’AN VE EZAN” için bir cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak!
  KUR’AN!
  Nasıl Bir Kitap?

  KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder, zorluk ve sıkıntılara nasıl dayanılabileceğinin ipuçlarını verir, çözüm yollarını gösterir. KUR’AN’da eğiten-öğreten ALLAH’tır. KUR’AN aracılığı ile öğretmenlik yapar. Sevgisi, şefkati ile sarıp sarmalar, kolaylık yollarını gösterir, dayanma gücü verir. Yani ALLAH yarattığı kulunu başıboş bırakmamış, KUR’AN’da, gerekli tüm bilgileri dönemine göre vermiştir. KUR’AN, zamanlar üstüdür!

  Hiçbir insan sözüne ve açıklamasına ihtiyaç duymadan, ilâhiyatçı-hoca(?!) yorumuna gerek kalmadan; KUR’AN ayetlerle nasıl anlatılmış, nasıl tanıtılmış, hakkında ki gerçek bilgiler neler, kaynağa-KUR’AN’a bakalım! Sözü tamamen KUR’AN’a bırakalım!

  (Kalem,52)”Kur’an sadece Araplara değil, tüm insanlığa öğüt içeren bir çağrıdır.”

  (Tekvir,27,28)”Kur’an âlemler için bir hatırlatma-bilgi-uyarı-çağrı-öğütten başka bir şey değildir; gerçeklerden yana doğruyu bulmak isteyenler için.”

  (A’lâ,18)”Hiç kuşkusuz bu Kur’an, gönderdiğim Kitaplarda-geçmiş Vahiylerde de vardı-bu hatırlatmalar ilk çağların sayfalarından beri yapılıyor; bundan hiç şüpheniz olmasın.”

  (Büruc,21,22)”Kur’an, yüce bir hitabedir-çok şerefli-saygın bir Kitaptır. O Levh-i Mahfuz’da; ilahî ilmin koruması altındadır. Çok sağlam bir Kaynaktan, sağlam yollarla gelmektedir.”

  (Târık,13)”Kur’an-parça parça gelen Vahiy, doğruyu yanlıştan tam bir biçimde ayırt eden kesin bir Sözdür.”

  (Kamer,22)”Yemin olsun! Kur’an’ı, aklını işleterek anlamaya çalışanlara öğüt-ibret-hatırlatma olsun diye sadeleştirdik-kolaylaştırdık. Hani var mı düşünüp öğüt alan-yok mudur ondan ders almak isteyen?”

  (Sad,67)”Kur’an, çok önemli büyük bir haber-öğreti kaynağıdır-muazzam mesajlar veriyor.”

  (A’raf,203,204)”Kur’an inanmak isteyen bir toplum için, Rabbinizden gelen aydınlatmalar-vicdanınızı dinleme çağrısı-bir kavrama yöntemi-gönüllere açılan gözlerdir, bir yol gösterici ve sevgi-şefkat-merhamet kaynağıdır.”

  (Yâsin,69,70)”O-Kur’an, Allah’tan gelmiş bir mesaj-uyarı-hatırlatma ve öğüttür; özünde apaçık olan ve gerçeği dosdoğru gösteren bir ilahî hitabedir. Yaşamakta-diri-canlı olanları uyandırması, uyarması ve gerçeği örten nankörler-inkârcılar aleyhine Allah’ın gerekçeli hükmünü bildirmek için indirilmiştir.”

  *(Binbeşyüz yıl önceden, TANRI KUR’AN’ın, diri-yaşayan-canlı olanı uyarmak-uyandırmak için olduğunu söylerken; Kitabın tamamı gibi, uyarının yapıldığı Yâsin Sûresi de ne acı-ne yazık ki, cenazelerde-mezarlarda ölülere üfürülmektedir!?)

  (Taha,113)”Arap diliyle ifade edilmiş bir hitabe olarak Kur’an’ı indirdik. Kur’an’da uyarıları teker teker apaçık dile getirdik ki, insanlar sorumluluk bilinci taşısınlar yahut bu Kitap onlarda yepyeni bir bilinç uyanıklığı meydana getirsin.”

  *(İlk muhatabı Araplar olduğu için Arap dilinde-Arapça!)
  (Biz Türkçe okur-yazarlara, asırlardır Arapça okutulması tam bir dayatma zulmü!)

  (Vâkıa,77,78,79)”O, gerçekten değerli-onurlu-saygın ve şerefli bir Kur’an’dır. Allah tarafından titizlikle korunmuş bir Kitaptır-sağlam-tam korunaklı İlahî Kelâm içinde, insana tebliğ edilmiştir. Kur’an’ı ancak, zihinleri şirk pisliğinden temizlenenler kavrayabilir.”

  (Şuara,192)”Kesin olan şu ki, Kur’an, âlemlerin Rabbi-Eğiteni tarafından indirilmiştir.”

  (İsra,9)”Şüpheniz olmasın ki bu Kur’an en kalıcı, en doğru olana kılavuzlar-insanları en doğru yola ulaştırır-en doğru yolda nasıl yürüneceğini gösterir.”

  (İsra,89)”Kur’an’da insanların anlamaları için her çeşit örneği türlü biçimlerde ayrıntılı açıkladık-anlattık-insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık.”

  (İsra,105)”Kur’an’ı, hakça bir düzeni gerçekleştirmek-gerçeği bildirmek için indirdik. O da bütün hakikatleri ihtiva ederek ihtiyaçlara cevap verecek şekilde muhatabına ulaştı.”

  (Yunus,37)”Kur’an, Allah’tandır ve Kitabı-Kur’an’ı ayrıntılı olarak açıklar-Kur’an kendisinin ayrıntılı bir açıklamasıdır. Âlemlerin Rabbinden olduğundan hiç kuşku yoktur.”

  (Yunus,57)”Ey insanlar! Rabbinizden bir öğüt-hatırlatma, bilinçleri şirk pisliğinden temizleyen bir ilaç, kalplerinizde olan sıkıntılara bir şifa, inananlara şefkat pınarı-sevgi ve merhamet kaynağı olarak bir yol gösterici gelmiştir.”

  (Yunus,108)”Ey insanlar! Andolsun Rabbinizden gerçeğin tâ kendisi-Kur’an gelmiştir. Kim inanırsa-doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar.”

  (Hud,1,2)”Bu ilahî bir Kitaptır ki, her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından, ayetleri kendi içlerinde ayrıntılı kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir. Ki onu okuyup da Allah’tan başkasına tapmayasınız-kulluk etmeyesiniz-Allah’a ortaklar koşmayasınız diye açık ve anlaşılır olarak indirilmiştir.”

  (Yusuf,111)”Kur’an asla insan tarafından uydurulabilecek bir söz değildir. Kur’an, kendisinden önceki Vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa sürdüren ve inanmak isteyen insanlara her şeyi açık seçik-ayrıntılı-uzunca anlatan bir yol gösterici ve sevgi ve merhamet kaynağıdır-hidayet ve rahmet bahşeden ilahî bir metindir.”

  (Hicr,9)”Kimsenin kuşkusu olmasın ki, Zikri-bu uyarıcı-hatırlatıcı mesajı-Kur’an’ı ayet ayet indirdik ve her hal ve şartta onu muhakkak koruyacağız.”

  *(Orjinal metne-KUR’AN’a bir harf-kelime dahi ilave edemediklerinden; peygamber sünneti-hadisi(?!)(şirk)(zulüm) üretiyorlar.
  Aziz Peygamber, en üstün-en onurlu makam elçilikle görevlendirilmişti. TEK görevi KUR’AN’ı iletmekti. KUR’AN’ı yazıya geçirme-iletme görevi bitince; binbeşyüz yıl önce, ölümlüydü-insandı-öldü. Yok. Ne kaldı? KUR’AN!
  Aziz Peygamberi Allah’a ortak ederek, çok yönlü iftiralarında sınır tanımıyorlar!)

  (En’am,38)”Biz Kitapta-Kur’an’da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanlara gerekli olacak her şeyi açıkladık.”

  (En’am,55)”Nelerin suç, kimin suçlu olduğu iyice belli olsun-günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın diye, ayetlerimizle gerçekleri ayrıntılı şekilde açıklıyoruz.”

  (En’am,105)”Kavrama yeteneğine sahip-öğrenmek isteyen insanlara-bilgi toplumuna, Kuran’ı anlatmak için ayetleri-ilkeleri, değişik-farklı biçimlerde-ayrıntılı-herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklıyoruz.”

  (En’am,114)”Allah Kitabı-Kur’an’ı detaylı-en ayrıntılı açıklanmış olarak indirmişken, Allah’tan başkasının sözlerine mi uyayım-yasa koyucu-hakem mi arayayım?”

  (Zümer,23)”Allah, bütün öğretilerin en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden-çok anlamlı bir Kitap halinde indirmiştir. Kur’an’dan Rablerinin haşmetine içtenlikli saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah’ı anmaktan-Allah’ın öğüdü Kur’an ile huzura kavuşur. İşte bu, Allah’ın dilediği-dileyen kimseyi doğru yola ilettiği- doğru yolu gösteren kılavuzudur-hidayet rehberidir.”

  (Fussilet,41,42)”Muhakkak ki Kur’an eşsiz yücelikte-azîz-değerli-saygın bir Kitap’tır. Geçmişte ve gelecekte Kur’an’ı çürütecek hiçbir şey yoktur-boşluk ve anlamsızlık ona ne açıkça yaklaşabilir, ne de gizlice. Çünkü o, her yaptığını bir hikmete göre yapan-yüce bilgelik kaynağı ve her türlü övgüye-övülmeye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir.”

  (Şûra,17)”Gerçeğe ilişkin Kitabı-indirdiği Vahiy ile hakikati ortaya koyan ve adalet ölçüsünü indiren-böylece insana, doğru ile eğriyi tartacağı bir mizan veren Allah’tır.”

  (Zuhruf,44)”Kuşkusuz Kur’an elbette ki bir hatırlatıcı-düşündürücü-şeref-öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız-kesinlikle sorgulanacaksınız.”

  (Câsiye,20)”Kur’an, insanlığın gören gözüdür-insanlara kurtuluş yollarını gösteren, kalp gözlerini açan kanıtlar sunmaktadır; ilme susamış toplumlara-gönülden inananlara da doğru yol rehberi ve sevgi kaynağı-rahmettir.”

  (Enbiya,10)”Andolsun ki, içinde ihtiyaç duyduğunuz her türlü uyarının bulunduğu ilahî öğretileri barındıran, size şeref ve itibar kazandıran bir Kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanarak ondan yararlanmayacak mısınız?”

  (Enbiya,50)”Kur’an bizim indirdiğimiz iyiyi kötüden ayırt eden bereketli ve faydalı bir öğüt-hatırlatma-uyarıdır. Şimdi siz bunu mu inkâr ediyor-yok sayıyorsunuz?”

  (Hakka,51)”Muhakkak ki Kur’an, mutlak-şüphe götürmez bir gerçektir-gerçeğin tâ kendisidir-Rabbiniz tarafından size gönderilen kesin gerçek bilgidir.”

  (Bakara,2)”Doğruluğunda asla kuşku-şüphe-tutarsızlık olmayan Kur’an, Allah bilincini içlerinde canlı tutanları-saygılı olanları doğru yola ulaştıran ilahî bir Kitaptır.”

  (Bakara,75)”Kalpleri katılaşmış bir grup, Allah’ın sözünü-Kur’an’ı dinler, iyice anladıktan sonra, anladığı çıkarına gelmediği için bile bile onu çarpıtır.”

  (Bakara,174)”Allah’ın indirdiği Vahiyden-Kitaptan bazı kısımları gizleyenler-kazanç-para-dünyalık menfaat karşılığında az bir değere satanlar-ondan çıkar sağlayanlar; işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar.”

  (Âli İmran,78)”Onlardan bir grup vardır ki, Allah’ın Kitabında olmadığı halde Kitaptan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Allah’ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar-okudukları metinleri, ayetler arasına karıştırarak Kitaptanmış gibi çarpıtırlar: ‘Bunlar Allah Kelâmı’ derler-oysa o Kitaptan değildir. Kendi yalanlarını Allah’ın üstüne atarlar-bile bile Allah adına yalan söylerler.”

  (Âli İmran,101)”Allah’ın ayetleri okunup dururken nasıl gerçekleri inkâr edersiniz? Kim Allah’ın Kitabına sımsıkı sarılır-bağlanırsa kesinlikle dosdoğru yola iletilmiştir.”

  (Âli İmran,103)”Hep birlikte Allah’ın ipine-Kur’an’a sımsıkı sarılın-bağlanın! Allah, Kitabı Kur’an ile doğruyu göstermiştir. Kur’an’daki her ayet Allah’a götüren gerçeklerdir. Parçalanıp bölünmeyin-firkalara ayrılmayın! İşte Allah ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki belki doğru yolu bulursunuz.”

  (Nisa,122)”Bu, Allah’ın gerçeğin tâ kendisi olan Sözüdür. Söylesenize, sözü Allah’ınkinden daha doğru-tutarlı olan kim? Unutmayın ki sözlerin içinde en doğru olanı Allah’ın Sözüdür!”

  (Nisa,174,175)”Ey insanlar! Rabbinizden apaçık, gerçekleri açığa çıkaran ve güçlü-sapasağlam bir kanıt-delil gelmiştir. Her şeyi açık seçik gösteren bir ışık-aydınlatıcı bir nur olarak Kur’an’ı indirdik.”

  (Hadid,25)”İnsanlıkta adalet ve eşitlik dâim yaşasın diye Kitabı ve ölçüyü-mizanı indirdik-Vahyi bağışladık ve böylece, doğru ile eğriyi tartabilmeniz için bir terazi verdik-Kitapla birlikte doğruyla yanlışı, yalanla gerçeği, hakla haksızlığı, adaletle zulmü ayıran ölçüleri gönderdik ki; insanlar adaleti yerine getirsin-adaleti-hakkaniyeti ayakta tutsunlar.”

  (Muhammed,24)”Kur’an’ın anlamını, ne demek istediğini hiç inceden inceye düşünemeyecekler mi-Kur’an’ı akıl süzgecinden geçirmiyorlar mı-neden Kuran’ı araştırıp incelemezler-Kuran’ı irdeleseler iyi olur?! Yoksa kilitli mi beyinleri-kalpleri üzerinde kilitler mi var?”

  (Ra’d,19)”Allah tarafından indirilenin Allah Kelâmı olduğuna inananla, inkâr eden; gören ile görmeyen gibidir. Sağlıklı düşünen akıl sahipleri öğüt alıp gerçeği kavrarlar-ancak akıl ve vicdan sahipleri idrak eder.”

  (Nur,34)”Yemin olsun! Gerçeği bütün açıklığıyla gösteren mesajlar-ayetler-ilkeler, sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler-geçip gitmiş toplumların başına gelenlerden nice dersler-ibretler ve Allah bilincini canlı tutanlar-saygılı olanlar-korunanlar için öğütler indirdik.”

  (Münafikun,9)”Servetiniz-mallarınız ve çocuklarınız, Allah’ı anmaktan-Allah’ın Zikri olan Kur’an’dan alıkoymasın!”

  (Mâide,15,16)”Şu bir gerçek ki, Allah’tan bir ışık ve apaçık-açıklayıcı bir Kitap-Kur’an gelmiştir. Kur’an ile Allah, rızasını arayanları barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle ve iradesiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar.”

  (Tevbe,32)”Allah’ın yol gösterici ışığını-Kur’an’ı, laf kalabalığıyla söndürmek istiyor-yok sayıyorlar. Ortak koşucu din adamları-hakkı inkâr edenler, Allah’ın ışığı Kur’an’ı örtmeye-söndürmeye çabalasalar da, Allah bunun gerçekleşmesine izin vermeyecektir. Çünkü Allah, ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasını irade etmiştir!”

  (Tevbe,40)”Yüce olan, yalnızca Allah’ın Sözüdür-unutmayın ki Allah’ın Sözü sözlerin en yücesidir.”

  (Fussilet,52)”Allah tarafından gönderilen bu Vahiy-Kur’an Allah’tan ise, siz de onu inkâr ettiniz-üstünü örttünüz-yalanlamış iseniz?!”

  (Ahkaf,10)”Kur’an gerçekten de Allah katındansa ve siz onu yalanladıysanız-karşı çıkıp-büyüklük taslayıp yüz çevirmişseniz-Kur’an gerçekten Allah’tan gelen bir Vahiy ise -ki öyledir- buna rağmen onun gerçekliğini inkâr ediyorsanız halinizin ne olacağını hiç düşündünüz mü?”

  Not: Ayetler içinde kısaltmalar var; daha çok ayet yazabilmek için!
  Kur’an Türkçe çeviri-Meâl kaynaklar;
  ‘Başörtüsü-Laiklik’ başlıklı yazının son bölümünde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Deprem Felaketi

  Deprem Felaketi

  Deprem felaketi hatırlattı ki, bizim Türk- Kürt sorunumuz yokmuş aslında, bizim; Alevi- Sünni sorunumuz da yokmuş. Hatta ve hatta Ermeni sorunu, Yunan sorunumuz da yokmuş. “İnsanlık” diye bir üst başlık altında yaşıyormuşuz hepimiz. İşte; dünya bu üst başlık altında, insanlık başlığında buluştuk. Azerbaycan’dan, Pakistan’dan, Türk kardeşlerimizden yardım geleceğini biliyorduk zaten. Öyle […]


 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]Posted

in

by