Hangi banka neden kapandı

1) Adapazarı Emniyet Bankası T.A.Ş. 1919 1919 yılında "Emniyet Bankası Komandit Şirketi" unvanıyla kurulmuş, 1928 yılında bu unvan "Adapazarı Emniyet Bankası A.Ş." olarak değişmiştir. 30 Eylül 1971 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile tasfiye yoluna gitmiştir. - turkiye is bankasi

Türk bankacılık sektöründe bugüne kadar kaç banka hangi nedenlerle kapandı?

Türkiye cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar 73 banka çeşitli gerekçelerle alınan genel kurur kararları veya BDDK tarafından kaldırılan bankacılık işlemleri yapma izinleri sebebi ile kapanmıştır. Listede kapanan bankaları ve gerekçelerini bulabilirsiniz.

1) Adapazarı Emniyet Bankası T.A.Ş. 1919 1919 yılında "Emniyet Bankası Komandit Şirketi" unvanıyla kurulmuş, 1928 yılında bu unvan "Adapazarı Emniyet Bankası A.Ş." olarak değişmiştir. 30 Eylül 1971 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile tasfiye yoluna gitmiştir. - bankalar

1) Adapazarı Emniyet Bankası T.A.Ş. 1919 1919 yılında “Emniyet Bankası Komandit Şirketi” unvanıyla kurulmuş, 1928 yılında bu unvan “Adapazarı Emniyet Bankası A.Ş.” olarak değişmiştir. 30 Eylül 1971 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile tasfiye yoluna gitmiştir.

2) Ak Uluslararası Bankası A.Ş. 1985 “Bnp-Ak Bankası A.Ş.” unvanı ile 1985 yılında özel sermayeli banka olarak faaliyetine başlamıştır. Bankanın ana hissedarları olan Akbank T.A.Ş., Banque Nationale de Paris Intercontinental ve Banque Nationale de Paris’in toplam % 30 hissesini Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığı’ndan 24 Ağustos 1988 tarihinde alınan izne dayanarak 1989 yılında Dresdner Bank A.G.’ye satması ile unvanı 27 Ocak 1989 tarihinde “Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş.” olarak değişmiş, Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubuna geçmiştir. 9 Mart 2005 tarihi itibariyle BNP Paribas, Societe Jovacienne de Participations ve Dresdner Bank A.G.’nin bankada sahip oldukları % 60 oranındaki hisselerin tümü, bankanın % 39,99 oranında hissesine sahip diğer sermayedarı Akbank T.A.Ş.’ye devredilmesiyle 30 Mart 2005 itibariyle ticari unvanı “Ak Uluslararası Bankası A.Ş.” olarak değişerek tekrar özel sermayeli bankaları grubuna geçmiştir. Resmi Gazete’nin 13 Eylül 2005 tarih ve 25935 sayılı nüshasında yayımlanan BDDK’nın 9 Eylül 2005 tarih ve 1695 Sayılı Kararı ile banka, tüm hak, alacak ve borçları ile Akbank T.A.Ş.’ye devir olmuş, tüzel kişiliği 19 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirilerek sona ermiştir.

3) Akseki Ticaret Bankası T.A.Ş. 1927 25 Aralık 1958 tarihinde genel kurul kararı ile bankacılık dışında faaliyet göstermek üzere unvanını ve faaliyet alanını değiştirmiştir.

4) Akşehir Bankası T.A.Ş. 1916 1916 yılında 50 yıllığına kurulmuş, 7 Ocak 1966’da Genel Kurul kararı ile kendi isteğiyle faaliyetine son vermiştir.

5) Anadolu Bankası T.A.Ş. 1962 1962 yılında Türk Ekspres Bank, Buğday Bankası ve Hazine’nin iştiraki ile “Anadolu Bankası A.Ş.” unvanı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 1985’de statüsü değişmiş “Anadolu Bankası T.A.Ş.” unvanını almıştır. 8 Ocak 1988 tarihinde Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O.çatısı altına girmiştir. 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’nce Etibank A.Ş.’nin 3’e ayrılarak Etibank A.Ş., Denizcilik Bankası T.A.Ş. ve Anadolu Bankası T.A.Ş. adı altında 3 ayrı özelleştirme işlemine tabi tutulması sonucunda açılan özelleştirme ihalesi kapsamında “Anadolu Bankası T.A.Ş.”nin isim ve lisans haklarının Anadolubank A.Ş.’ye devri gerçekleştirilmiştir. (Bakınız Faaliyette Bulunan Bankalar’dan “Anadolubank A.Ş.”).

6) Ankara Halk Sandığı T.A.Ş. 1938 1 Haziran 1938 tarihinde faaliyete geçmiş, 21 Ocak 1964 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bir şubesi olmuştur.

7) Atlas Yatırım Bankası A.Ş. 1999 Bakanlar Kurulunun 13 Ağustos 1998 tarih ve 23432 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 27 Mayıs 1998 tarih ve 38048 sayılı Kararı ile “Süzer Yatırım Bankası A.Ş.” kurulmuş, bu husus 9 Kasım 1998 tarih ve 4665 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Daha sonra, 16 Haziran 1999 tarih ve 4808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanarak unvanı “Atlas Yatırım Bankası A.Ş.” olarak değişmiştir. 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 378 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma izni kaldırılmıştır.

8) Bank Kapital Türk T.A.Ş. 1986 1986 yılında yabancı sermaye ile kurulan “Bank Indosuez”in 31 Aralık 1990 tarihinde unvanı “Bank Indosuez Türk A.Ş.” olarak değişmiş, Türkiye’de şube açan yabancı sermayeli banka statüsünden Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli Banka statüsüne geçmiştir. “Bank Indosuez Türk A.Ş.” unvanı 8 Kasım 1993 tarihinde “Bank Indosuez Generale Euro Türk A.Ş. (Eurotürk Bank)”, 22 Mayıs 1995 tarihinde Ceylan Grubu’na geçmesiyle birlikte “Bank Kapital Türk A.Ş.” olarak değişmiştir. 27 Ekim 2000 tarih ve 24213 (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 85 no’lu BDDK Kararı ile banka Fon’a devredilmiştir. Fon Kurulu’nun 26 Ocak 2001 tarih ve 17 sayılı Kararı ile bankanın, Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesine istinaden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karar, 178 no’lu BDDK Kararı başlığıyla 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

9) Bank of Credit and Commerce International Ltd. 1982 21 Kasım 1980 tarih ve 8/1967 sayılı Kararname ile İstanbul, İzmir ve İçel illerinde 3 şube açarak faaliyet göstermesine izin verilen Bank of Credit and Commerce International Ltd.’in bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni Türkiye’deki şubelerini kapatacak şekilde 20 Temmuz 1991 tarih ve 20935 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91/1992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır.

10) Banka Kommerçiale İtalyana 1919 Banka Yönetim Kurulunun 28 Mart 1977 tarihli kararı ile tasfiye kararı almıştır.

11) Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. 1988 1 Eylül 1987 tarihinde ve 87/12073 no’lu Bakanlar Kurulu kararıyla “Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş.”nin kurulmasına izin verilmiş ve “ana sözleşme” 3 Aralık 1987 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 7 Temmuz 1995 tarihinde, Doğuş Grubu’na geçmesi nedeniyle, Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubundan özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. 29 Ağustos 2001 tarih ve 24508 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 450 sayılı BDDK Kararı ile banka Osmanlı Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

12) Birleşik Yatırım Bankası 1989 27 Ekim 1988 tarih ve 19972 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararınca kurulmasına izin verilmiş, 17 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edilmiştir. 29 Haziran 1989 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 22 Aralık 1999 tarih ve 23914 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 1999 tarihli ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile bankacılık yapma izni kaldırılmıştır.

13) Bor Zürra ve Tüccar Bankası 1922 13 Haziran 1961 tarihinden itibaren bankacılık işlemleri yapma yetkisine son verilmiştir. 22 Eylül 1961 tarihinde banka genel kurulu tasfiye kararı almıştır.

14) Credit Lyonnais S.A. 1987 Credit Lyonnais S.A. 3 Mart 2004 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve 18 Mart 2004 tarihinde Ticaret Sicili’nden terkin edilmek suretiyle Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.’ye devredilmiştir.

15) Credit Suisse First Boston 1998 17 Nisan 1998 tarih ve 23316 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Karar ile bankanın kurulmasına izin verilmiştir. Credit Suisse First Boston BDDK’nın 11 Eylül 2003 tarih ve 1127 sayılı Kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 18. maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca tasfiye sürecine girmiştir. Şubenin tasfiyesinin tesciline ilişkin işlemler 2 aylık sürenin sonu olan 1 Aralık 2003 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde gerçekleştirilmiştir.

16) Demirbank T.A.Ş. 1953 7 Eylül 1953’te İstanbul Galata’da demir ticaretini geliştirmek için kurulmuştur. 6 Aralık 2000 tarih ve 24252 (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 123 no’lu Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Kararı ile banka Fon’a devredilmiştir. Daha sonra, 13 Aralık 2001 tarih ve 24612 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BDDK’nın 11 Aralık 2001 tarih ve 547 sayılı kararı ile HSBC Bank A.Ş.’ye devredilmiştir.

17) Denizcilik Bankası T.A.Ş. 1952 “Denizcilik Bankası”, Türk Denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere 1938 yılında bir devlet bankası olarak kurulmuş, 1952 yılında Denizcilik Bankası T.A.O. unvanını almıştır. 1983 yılında unvanı “Denizcilik Bankası T.A.Ş.” olmuştur. Hükümetin bazı devlet bankalarını birleştirme kararı neticesinde 20 Kasım 1992 tarih ve 21420(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. çatısı altına girmiştir. 1997 başlarında Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’den ayrılarak özelleştirilmiş ve Zorlu Holding bünyesine katılmıştır (Bakınız Faaliyette Bulunan Bankalar’dan “Denizbank A.Ş.”).

18) Doğubank 1952 5 Aralık 1961 tarih ve 10975 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Kararı ile 2 Ocak 1962 tarihinden itibaren tedrici tasfiyeye gitmiştir. Tasfiye işlemlerine Türkiye İş Bankası A.Ş. nezaret etmiştir.

19) Efesbank Ltd. Şti. 1932 Mahalli banka iken 1962’de statüsü değişmiş, 1 Ekim 1972’den itibaren tasfiye sürecine girmiştir.

20) Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. 1995 Ege Bölgesinde tekstil imalatı ve ihracatı yapan çok sayıda küçük ve ortak ölçekli işletmenin (KOBİ’ler) mali kaynaklarını bir çatı altında birleştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan “Ege Giyim Sanayicileri Yatırım Bank A.Ş.” bir yatırım bankası olarak 18 ay kadar hizmet verdikten sonra, bankacılık lisansı alarak izni alarak ve 1 Aralık 1996 tarihinde unvanını “Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.” olarak değiştirerek özel sermayeli mevduat bankaları grubunda faaliyetlerine başlamıştır. Banka, 10 Temmuz 2001 tarihinde Fon’a devredilmiştir. Daha sonra BDDK’nın 26 Aralık 2001 tarih ve 562 sayılı Kararı gereğince bankanın Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine, söz konusu devir ve birleşme işlemlerinin 18 Ocak 2002 tarihine kadar tamamlanmasına ve bu tarih itibariyle Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

21) Egebank A.Ş. 1928 “İzmir Esnaf ve Ahali Bankası olarak” 1928 yılında kurulmuş, 1959 yılında unvanı “Egebank A.Ş.” olarak değişmiştir. 22 Aralık 1999 tarih ve 23914 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Fon’a devredilmiştir. Fon Yönetim Kurulunun 26 Ocak 2001 tarih ve 17 sayılı Kararı ile bankanın, Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesine istinaden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 178 no’lu BDDK Kararı başlığıyla 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Okumaya devam et  Memur ve İşçi Zamları Gündemde İken Milyoner Sayısı ile Açlık ve Yoksulluğun Birlikte Artması Önlenmelidir

22) Eskişehir Bankası T.A.Ş. 1926 15 Eylül 1927 tarihinde mahalli bir banka olarak Eskişehir’de kurulmuş, 1955’e kadar kadar tek şube olarak hizmet vermiştir. 1970’li yıllara kadar bölgesel olarak faaliyet göstermiş, sonraki dönemlerde ulusal bir banka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. 1977’de Zeytinoğlu ailesine geçmiştir. 22 Aralık 1999 tarih ve 23914 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Fon’a devredilmiştir. BDDK’nın 15 Haziran 2001 tarihinde yayınladığı 346 sayılı Karar ile banka 2 Temmuz 2001 tarihinde Etibank A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve bu tarihte kapanmıştır.

23) Esnaf Kredi Bankası 1957 23 Haziran 1969 tarih ve 10533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile mevduat kabul yetkisi kaldırılmıştır. Bankanın Türkiye İş Bankası A.Ş. nezaretinde tasfiye edilecegi ise 21 Ocak 1961 tarih ve 10713 sayılı Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

24) Etibank A.Ş. 1935 1935 yılında kamusal sermaye ile kurulmuş, yeraltı kaynaklarının üretilmesinden pazarlanmasına, santralların inşaası, elektrik enerji üretimi gibi kalkınmada ekonomik alt yapının oluşturulmasında etkin rol oynamıştır. 1955 yılında bankacılık hizmetlerine başlamıştır. 13 Temmuz 1993 tarih ve 21636 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 93/4611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Etibank’ın bankacılık birimi bu unvanla Etibank’a bağlı anonim ortaklık statüsünde ortaklığa dönüşmüş, “Etibank Bankacılık A.O.” unvanını almıştır. 2 Mart 1998’de özelleştirilerek Medya İpek Holding A.Ş.’ye satılmıştır. 20 Mart 1998 tarihinde “Etibank A.Ş.” unvanını almıştır. Banka 2000 yılı başlarında hissedarlardan Medya Sabah Holding A.Ş.’ye geçmiş, 27 Ekim 2000 tarih ve 24213 (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 86 sayılı BDDK Kararı ile Fon’a devredilmiştir. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 15 Haziran 2001 tarih ve 346 sayılı Kararı ile Eskişehir Bankası T.A.Ş. ve Interbank A.Ş.’yi 2 Temmuz 2001 tarihinde bünyesine almıştır. 14 Aralık 2001 tarih ve 24613 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 13 Aralık 2001 tarih ve 554 sayılı Kararı ile Etibank A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 28 Aralık 2001 tarihi itibariyle kaldırılarak tasfiye edilmiştir. 5 Nisan 2002 tarihinde Tasfiye Halinde Etibank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılmasına ve bankanın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

25) Fiba Bank A.Ş. 1985 Chemical Mitsui Bank A.Ş. unvanıyla yabancı sermayeli bir banka olarak kurulmuştur. 1989 yılı sonunda bankanın ortaklık yapısı değişmiş, ana ortaklardan Mitsui Bank Limited bankanın % 51 hissesine sahip olmuştur. Böylece bankanın unvanı Bakanlar Kurulunun 15 Eylül 1989 tarih ve 14566 sayılı izni ile 1 Aralık 1989 tarihinden geçerli olmak üzere “Türk Mitsui Bank A.Ş.” olarak değişmiştir. 1 Nisan 1992’de “Türk Sakura Bank A.Ş.” unvanını almış, 23 Kasım 1999 tarihinde tamamının Fiba Grubu şirketlerine satılmasının ardından statüsü değişerek özel sermayeli mevduat bankaları grubuna dahil edilmiştir. Bankanın unvanı 13 Nisan 2000 tarihinde Fiba Bank A.Ş.olarak değişmiştir. BDDK’nın 3 Nisan 2003 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile Fiba Bank A.Ş., Finans Bank A.Ş.’ye devredilmesine karar verilmiştir. Bankanın devre dair genel kurul kararlarının tescil edilmesiyle ilgili mevzuat uyarınca tüm hak ve borçları ile mevduatı Finans Bank A.Ş.’ye intikal etmiş, tüzel kişiliği 9 Nisan 2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’nden sildirilerek sona ermiştir.

26) Hisarbank A.Ş. 1910 “Terakki Servet Osmaniyesi” unvanı ile mahalli bir banka olarak kurulmuş, daha sonra 1926 yılında “Afyon Terakki Servet Bankası T.A.Ş.” olarak unvanı değişmiştir. 1975’de statüsü değişerek özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. 28 Haziran 1979’da unvanı bir kez daha değişerek “Hisarbank” adını almış ve genel müdürlüğünü İstanbul’a taşımıştır. 24 Kasım 1983 tarih ve 18231 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm aktif ve pasifleri ile TC Ziraat Bankası’na devredilmiştir.

27) ING Bank N.V. 1997 BDDK’nın 1 Mayıs 2003 tarih ve 1037 sayılı Kararı ile ING Bank N.V.’nin tasfiye işlemlerine başlaması onaylanmıştır. Söz konusu bankanın, 30 Haziran 2003 itibariyle -mevduat kabul etmemek ve bankacılık işlemlerinde bulunmamak üzere- tasfiyesine başlanmıştır.

28) İktisat Bankası T.A.Ş. 1927 “Denizli İktisat Bankası” adıyla mahalli bir banka olarak kurulmuş, 1971’de statüsü değişerek özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. 1980 yılında ticari unvanı “İktisat Bankası T.A.Ş.” olarak değişmiş, genel müdürlük merkezi İstanbul’a taşınmıştır. 15 Mart 2001 tarih ve 24343 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 14 Mart 2001 tarih ve 198 no’lu BDDK Kararı ile banka Fon’a devredilmiştir. Aynı yıl içinde 30 Kasım 2001 tarih ve 24599 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 28 Kasım 2001 tarih ve 527 sayılı Kararı ile bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 7 Aralık 2001 tarihi itibariyle kaldırılarak tasfiye edilmiştir. Daha sonra 5 Nisan 2002 itibariyle, Tasfiye Halinde İktisat Bankası T.A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılmasına ve bankanın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

29) İnterbank A.Ş. 1888 1988 yılında Selanik’de yabancı sermaye ile “Selanik Bankası T.A.Ş.” unvanıyla kurulmuş, 1912 yılında merkezi İstanbul’a taşınmıştır. 1969 yılında unvanı “Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası” olarak değişmiş, 1978 yılında statüsü değişerek yabancı sermayeli bankalar grubundan özel sermeyeli bankalar grubuna geçmiştir. 31 Mart 1989 tarihi itibariyle Türk ortaklarının payı % 71,94’e yükselince yeniden unvanı değişmiş 1990 yılında “Interbank A.Ş.” adını almıştır. Bu karar 30 Kasım 1990 tarih ve 2663 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 1996 yılında Çukurova Grubu’ndan Nergis Holding’e geçmiştir. 6 Ocak 1999 tarih ve 892 sayılı Başbakanlık Makamı oluru ile 7 Ocak 1999 tarihinde Fon’a devredilmiştir. BDDK’nın 15 Haziran 2001 tarih ve 346 sayılı Kararı ile banka 2 Temmuz 2001 tarihinde Etibank A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve bu tarihte kapanmıştır.

30) İstanbul Bankası T.A.Ş. 1953 24 Kasım 1983 tarih ve ve 18231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm aktif ve pasifleri ile TC Ziraat Bankası’na devredilmiştir.

31) İstanbul Emniyet Sandığı 1868 1907 yılında TC Ziraat Bankası’na bağlanmış, 1 Ocak 1984’den itibaren de TC Ziraat Bankası bünyesine alınmıştır.

32) İstanbul Halk Sandığı T.A.Ş. 1936 1964 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bir şubesi olmuştur.

33) İşçi Kredi Bankası T.A.Ş. 1954 Mahalli bir banka olarak 1954 yılında Kayseri’de kurulmuş, 1962 yılında statüsü değişerek mevduat bankaları grubuna dahil edilmiştir. 16 Eylül 1983 tarih ve 5238/217/6-63673 sayılı Maliye Bakanlığı yazılı emri ile bankanın yönetim ve denetimi hissedarlarından olan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye devredilmiş, 25 Ekim 1983 tarih 8/723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul yetkisi kaldırılmıştır.

34) İzmir Halk Sandığı T.A.Ş. 1957 1964 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bir şubesi olmuştur.

35) Kentbank A.Ş. 1992 10 Ekim 1991 tarih ve 21 017 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91/2316 Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan “Türkiye Konut Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.”nin ana sözleşmesi 2 Mart 1992 ve 2978 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Bu unvan 6 Nisan 1994 tarihinde “Kentbank A.Ş.” olarak değişmiştir. Ana ortağı Süzer Holding olan banka, 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 382 no’lu BDDK Kararı ile Fon’a devredilmiştir. 14 Aralık 2001 tarih ve 24613 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 552 sayılı Kararı ile Kentbank A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 28 Aralık 2001 tarihi itibariyle kaldırılarak tasfiye edilmiştir. Daha sonra 5 Nisan 2002 tarihinde Tasfiye Halinde Kentbank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılmasına ve bankanın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

36) Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. 1989 Bakanlar Kurulunun 21 Eylül 1988 tarih, 88/13316 sayılı kararıyla kurulmasına izin verilmiştir. 1989 Eylül’ünde faaliyetlerine başlamıştır. 28 Eylül 2000 tarih ve 24184 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK’nın 28 Eylül 2000 tarih ve 59 sayılı Kararına göre Kıbrıs Kredi Bankası Ltd.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden 28 Eylül 2000 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir.

37) Koçbank A.Ş. 1981 “American Express I.B.C.” 1981 yılında yabancı sermayeli banka olarak kurulmuştur. Koç Grubu’nun 1986 yılında Amerikan Express’in %51 hissesini satın almasıyla birlikte bankanın unvanı “Koç Amerikan Bank A.Ş.” olarak değişmiştir. 1992 yılına kadar hisselerini % 100’e yükselten Koç Grubu, aynı yıl bankayı iştiraklerinden biri haline getirmiş, bankanın unvanı 1993 yılında “Koçbank A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Koç Topluluğu’nun finans sektöründe büyüme kararı alması ile Mart 2001’de Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFH) kurulmuştur. KFH’ın kurulması ile başlayan yapılanma sürecinde yaşanan önemli gelişmelerden biri de, UniCredito Italiano (UCI) ile stratejik ortaklık kurulması olmuştur. Her iki hissedarın KFH’nin % 50 hissesine sahip olduğu anlaşma Ekim 2002’de imzalanmıştır. 28 Eylül 2005 tarihinde, daha önce Çukurova Grubu Şirketleri ve Fon’un sahip olduğu % 57,4 oranındaki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hisseleri, Koçbank A.Ş.’nin mülkiyetine geçmiştir. Koçbank A.Ş.’nin, tüzel kişiliği sona ermek suretiyle, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye devredilmesine ilişkin işlemlere başlanmasına BDDK’nın 30 Mayıs 2006 tarih 5911 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 1 Ekim 2006 tarih ve 26306 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28 Eylül 2006 tarih ve 1990 sayılı BDDK kararı ile Koçbank A.Ş., tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

Okumaya devam et  Pamukbank ve Batış Hikayesi

38) Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası 1929 28 Haziran 1964 tarihinde tasfiye kararı almış ve 1 Eylül 1964’de faaliyetini durdurmuştur.

39) Maden Kredi Bankası A.Ş. 1957 4 Ekim 1957 tarihinde mahalli banka olarak kurulmuş, 1962’de statüsü değişerek özel bankalar grubuna geçmiştir. Maliye Bakanlığı, Türk Ticaret Kanununun 274. maddesine göre “fesih” davası açılmasını gerekli kılmış ve İstanbul 5. Ticaret Mahkemesi, 12 Nisan 1972’de bankanın feshine karar vermiştir. Karar Yargıtay’ca 23 Kasım 1972’de onaylanmıştır.

40) Marmara Bankası A.Ş. 1987 “Netbank A.Ş.” unvanıyla kurulmuş, 1991’de “Marmara Bankası A.Ş.” olarak değişmiştir. 24 Nisan1994 tarihinde bankacılık işlemleri yapma izni kaldırılarak Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından tasfiye edilmiştir.

41) Milli Aydın Bankası T.A.Ş. (Tarişbank) 1913 1913’de kurulmuş, fakat 27 Mart 1914’de faaliyete geçmiştir. İzmir’in işgali sırasında faaliyetini durdurmuş ve 1925 yılında tekrar başlamıştır. 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 9 Temmuz 2001 tarih ve 381 sayılı BDDK Kararı ile Fon’a devredilmiş, aynı yıl içinde Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. 21 Aralık 2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 19 Aralık 2002 tarih ve 929 sayılı BDDK Kararı ile Denizbank A.Ş.’ye tüm hak alacak, borç ve yükümlülükleri ile devir olmuş, tüzel kişiliği 27 Aralık 2002 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirilerek sona ermiştir.

42) Morgan Guaranty Trust Co. 1999 14 Ağustos 1998 tarih ve 23433 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 98/11458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmasına izin almıştır. Bu husus 2 Haziran 1999 tarih ve 4803 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Hazine’nin 13 Ağustos 1999 tarih ve 58998 sayılı yazısı ile bankacılık işlemlerine başlama izni almıştır. 21 Aralık 2001 tarih ve 5449 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan karar ile “Morgan Guaranty Trust Company of New York” şirketinin “The Chase Manhattan Bank”a katılması nedeniyle Türkiye’de faaliyette bulunan “Morgan Guaranty Trust Co.” şubesi “The Chase Manhattan Bank” şubesi ile 10 Kasım 2001 tarihi itibariyle birleşmiştir.

43) Niğde Bankası 1948 7 Mayıs 1960 tarihinde banka genel kurul kararı ile tasfiyeye gitmiştir. 23 Eylül 1960 tarih ve 5/371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mevduat kabul ve bankacılık işlemlerinde bulunma yetkisi kaldırılmıştır.

44) Okan Yatırım Bankası A.Ş. 1998 Hazine’nin 24 Haziran 1998 tarih 39668 no’lu yazısı ile 25 Haziran 1998 tarihinde bankacılık işlemlerine başlamıştır. 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 9 Temmuz 2001 tarih ve 380 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma izni kaldırılmıştır.

45) Ortadoğu İktisat Bankası T.A.Ş. 1929 “Elazığ İktisat Bankası” unvanı ile mahalli bir banka olarak kurulmuş, 1974’de statüsü değişmiştir. Merkezi İstanbul’a taşınan bankanın unvanı 29 Temmuz 1980 tarihinde “Ortadoğu İktisat Bankası T.A.Ş.” olarak değişmiştir. 24 Kasım 1983 tarih ve 18231 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm aktif ve pasifleri ile TC Ziraat Bankası’na devredilmiştir.

46) Osmanlı Bankası A.Ş. 1863 1863 yılında “Bank-ı Osmanii Şahane (Ottoman Bank)” unvanıyla kurulmuş, 1923 yılında “Osmanlı Bankası A.Ş.” adını almıştır. 29 Ağustos 2001 tarih ve 24508 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 27 Ağustos 2001 tarih ve 450 sayılı BDDK Kararı ile Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş., Osmanlı Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir. Daha sonra Osmanlı Bankası A.Ş., 13 Aralık 2001 tarih ve 24612 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BDDK’nın 11 Aralık 2001 tarih ve 548 sayılı kararı ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

47) Pamukbank T.A.Ş. 1955 19 Haziran 2002 tarih ve mükerrer 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 18 Haziran 2002 tarih ve 742 sayılı BDDK Kararı ile banka Fon’a devredilmiştir. Resmi Gazetenin 10 Kasım 2004 tarih ve 25639 sayılı nüshasında yayımlanan BDDK’nın 9 Kasım 2004 tarih ve 1415 Sayılı Kararı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Pamukbank T.A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tesciline onay verilmesine karar verilmiştir. 12 Kasım 2004 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.’nin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye fiili devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. 17 Kasım 2004 tarihinden itibaren tüm mülga Pamukbank T.A.Ş. şubeleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. olarak hizmet vermeye başlamıştır.

48) Park Yatırım Bankası A.Ş. 1992 10 Ekim 1991 tarih 21017 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91/2316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmasına izin verilmiştir. 6 Aralık 2000 tarih ve 24252 (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 122 no’lu BDDK Kararı ile bankacılık işlemleri yapma izni 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrası ve 20. Maddesinin 2 numaralı fıkrasına istinaden 6 Aralık 2000 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir.

49) Rabobank Nederland 1998 3 Nisan 2002 tarih ve 24715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 Nisan 2002 tarihli BDDK 678 Sayılı Kararı ile Rabobank Nederland’ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılarak tasfiyesine onay verilmiştir.

50) Raybank 1956 Maliye Bakanlığı’nın 7 Temmuz 1964 tarih ve 11747 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen talimatı ile tasfiyeye tabi tutulmuştur. Tasfiyesi Türkiye Emlak Kredi Bankası gözetiminde yapılmıştır.

51) Sağlık Bankası A.Ş. 1928 1928 yılında “Şarkikaraağaç Bankası” adıyla kurulmuş, 1962’de unvanı “Sağlık Bankası A.Ş.” olarak değişmiş, 24 Mart 1975 tarihinde tasfiye edilmiştir.

52) Sınai Yatırım Bankası A.Ş. 1963 13 Mart 1963 tarihinde “Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O.” unvanı ile kurulmuş, daha sonra bu unvan, 18 Haziran 1997 tarihinde 4313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmak suretiyle “Sınai Yatırım Bankası A.Ş.” olarak değişmiştir. 29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 27 Mart 2002 tarih ve 659 Sayılı Kararı ile banka, her türlü hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

53) Sümerbank A.Ş. 1933 Yüksek Planlama Kurulunun 16 Temmuz 1993 tarih ve 93/17 sayılı kararı ile Sümerbank Holding A.Ş.’nin bankacılık birimi bu şirketten ayrılarak Sümerbank A.O. unvanını almıştır. Sümerbank A.O., 24 Ekim 1995 tarihinde özelleştirilerek Garipoğlu Şirketler Topluluğu’na satılmış, “Sümerbank A.Ş.” unvanını almış, 19 Ocak 1996’da merkezi İstanbul’a taşınmıştır. 22 Aralık 1999 tarih ve 23914 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Fon’a devredilmiştir. Daha sonra Egebank A.Ş., Bank Kapital Türk A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. ve Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. 18 Şubat 2001 tarihinde; Ulusal Bank T.A.Ş ise 20 Mayıs 2001 tarihinde Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmiştir. Sümerbank A.Ş. hisselerinin Oyak’a satış ve devrine ilişkin sözleşme 9 Ağustos 2001 tarihinde imzalanmış, banka özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. 3 Ocak 2002 tarih ve 24629 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın 2 Ocak 2002 tarih ve 569 sayılı Kararı gereğince Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş.’nin birleştirilmesine karar verilmiş ve söz konusu devir ve birleşme işlemleri 11 Ocak 2002 tarihinde tamamlanmış ve Sümerbank A.Ş. bu tarihte kapatılmıştır.

54) Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. 1989 7 Ekim 1988 tarih ve 19952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmasına izin verilmiştir. BDDK’nın 18 Ekim 2001 tarih ve 489 sayılı Kararı ile “Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.”, “Bank Ekspres A.Ş.”ye devredilmiştir. Tescil işlemi 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleşmiş, böylece Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.’nin tüzel kişiliği devir sebebiyle sona ermiştir.

55) The American Express Bank Co. 1955 1961 yılında tasfiye olmuştur.

56) Toprakbank A.Ş. 1992 10 Ekim 1991 tarih 21017 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91/2316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmasına izin verilmiştir. 31 Temmuz 1992 tarih ve 3082 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 1 Aralık 2001 tarih ve 24600 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 30 Kasım 2001 tarih ve 538 sayılı BDDK Kararı ile Fon’a devredilmiştir. Daha sonra banka, 27 Eylül 2002 tarih ve 24889 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26 Eylül 2002 tarih ve 826 sayılı BDDK Kararı ile 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmiş ve aynı tarih itibariyle bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmıştır.

57) Tutum Bankası T.A.O. 1948 20 Mayıs 1963 tarih ve 6/1782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tasfiyesine karar verilmiştir. 4 Temmuz 1963 tarih ve 11445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile tasfiye işlemleri Türkiye Emlak Bankası nezaretinde yapılmıştır.

Okumaya devam et  Pamukbank ve Batış Hikayesi

58) Türk Ticaret Bankası A.Ş. 1913 1913’de “Adapazarı İslam Ticaret Bankası” unvanı ile kurulmuş, unvanı bir çok kereler değişerek 1937 yılında “Türk Ticaret Bankası A.Ş.” olmuştur. 1952 yılında merkezi İstanbul’a taşınmıştır. 27 Haziran 1997 tarihinde Fon’a devredilmiştir. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BBDK’nın 15 Haziran 2001 tarih ve 346 sayılı Kararı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle kaldırılmasına, adı geçen bankanın tasfiyesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı(Vakıf) bu Karara karşı Danıştay’da dava açmış, Danıştay 10. Dairesi, E:2001/1787 sayılı Kararla, davacı Vakfın yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Vakıf, bu defa anılan Dairenin Kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itirazda bulunmuş, adı geçen Kurulun Y.D. İtiraz No 2001/360 sayılı Kararı ile Davacı Vakfın itirazının kabulüne ve BDDK Kararının yürütülmesinin durdurulmasına 28 Eylül 2001 tarihinde karar verilmiştir. Daha sonra, 9 Ağustos 2002 tarihinde, Türk Ticaret Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu toplanmış ve bankanın tasfiyesine ve tasfiyenin Türk Ticaret Kanunu’nun infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümleri ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Bu karar 14 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nda tescil edilmiştir.

59) Türkiye Bağcılar Bankası A.Ş. 1917 “Manisa Bağcılar Bankası” unvanı ile 1917’de mahalli bir banka olarak kurulmuş, 1950 yılında unvanı “Türkiye Bağcılar Bankası A.Ş.” olarak değişmiştir. 26 Ocak 1984 tarihinde 84/7657 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılmıştır.

60) Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası A.Ş. 1957 1957 yılında “Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası” (Tümsubank) unvanı ile kurulan banka 1959 yılında “Türkiye Eski Muharipler Bankası” (Muhabank) ile birleşerek “Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası A.Ş.” unvanını almıştır. Banka, 28 Mart 1961 tarihinde 153 sayılı yasa ile Türkiye Emlak Kredi Bankası nezaretinde tasfiye olmuştur.

61) Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. 1962 Kamusal sermaye ile kurulmuş, 1986’da statüsü değişerek kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları grubuna geçmiştir. Yüksek Planlama Kurulu’nun 20 Ocak 1989 tarih ve 89/T-2 Sayılı kararı ile TC Turizm Bankası A.Ş., tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

62) Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 1926 1926 yılında “Emlak ve Eytam Bankası” unvanı ile kurulmuş, 1 Eylül 1946 tarihinde “Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O.” unvanını almıştır. 8 Ocak 1988 tarihinde “Anadolu Bankası T.A.Ş.” ile birleşerek “Türkiye Emlak Bankası A.Ş.” olarak unvanı değişmiştir. Banka, 21 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı kanunla yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 4603 sayılı Kanunla, kamu hukuku statüsünden özel hukuk statüsüne geçiş sağlanmıştır. BDDK’nın 6 Temmuz 2001 tarihinde yayınladığı Karar ile banka aktif ve pasifleri ile TC Ziraat Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir. Bankanın tüm şubeleri 9 Temmuz 2001 tarihinde TC Ziraat Bankası A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Daha sonra Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin 96 adet şubesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş’ye devredilmesine karar verilmiştir. 4684 sayılı kanun gereğince Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’den T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye devredilen varlıklardan 96 şubenin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye devrine ilişkin 12 Ekim 2001 tarihi itibari ile yürürlüğe giren ek protokol ile de anılan şubeler bir bütün olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

63) Türkiye Eski Muharipler Bankası (Muhabank) 1949 1959 yılında Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası (Tümsubank) ile birleşmiştir. (Bakınız Tümsubank)

64) Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. 1928 4 Temmuz 2003 tarih ve 25158 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK’nın, 3 Temmuz 2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14. maddesi (3) numaralı fıkrası uyarınca kaldırılmış ve bankanın yönetimi ve denetimi Fon’a intikal etmiştir. Fon tarafından İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/132 E Sayılı dosyasında banka hakkında açılan iflas davasında 8 Haziran 2005 tarihi itibariyle Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.’nin iflasına karar verilmiştir.

65) Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. (Impexbank) 1984 24 Nisan 1994 tarih ve 21914 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 94/5485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılarak Türkiye Emlak Bankası A.Ş. tarafından tasfiye edilmiştir.

66) Türkiye Kredi Bankası A.Ş. 1948 1966’da Türkiye İş Bankası tarafından tasfiye edilmiştir.

67) Türkiye Maden Bankası A.Ş. 1968 Kurulduktan sonra faaliyete geçmemiş ve 16 Mart 1974 tarihinde tasfiyeye gitmiştir. Genel kurul kararı ile alınan tasfiye kararı 8 Mayıs 1974 tarih ve 5142 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Tasfiye işlemleri Türkiye İş Bankası A.Ş. gözetiminde yapılmıştır.

68) Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. (Töbank) 1958 22 Mayıs 1958 tarih ve 9912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar ile merkezi Ankara’da kurulmuş ve 1985’de İstanbul’a taşınmıştır. 22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

69) Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. (TYT Bank) 1988 Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. (TYT Bank) 11 Nisan 1994 tarih ve 21902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 94/5483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılarak Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından tasfiye edilmiştir.

70) Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. 1924 26 Ağustos 1924 tarihinde Akhisar’da “Akhisar Tütüncüler Bankası” unvanıyla kurulmuş, daha sonra bu unvan 1954 yılında “Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş.” olarak değişmiştir. Genel müdürlük merkezi önce 1955 yılında İzmir’e, daha sonra 1989 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Yaşar Topluluğu’na dahil olduktan sonra 26 Aralık 1996 tarihinde “Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.” olarak unvanı bir kez daha değiştirmiştir. 22 Aralık 1999 tarih ve 23914 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Fon’a devredilmiştir. Fon Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 2001 tarih ve 17 sayılı Kararı ile bankanın, Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesine istinaden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 178 no’lu BDDK Kararı başlığıyla 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

71) Ulusal Bank T.A.Ş. 1985 1985 yılında “Saudi American Bank” adıyla yabancı sermayeli bir banka olarak kurulmuş, Ephesus Ltd. bünyesine geçmesiyle birlikte 6 Şubat 1997’de ticari unvanı “Ulusal Bank T.A.Ş.” olarak değişerek Türkiye’de şube açan yabancı sermayeli bankalar grubundan Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubuna geçmiştir. 28 Şubat 2001 tarih ve 24332 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 189 no’lu BDDK Kararı ile banka Fon’a devredilmiştir. Fon Yönetim Kurulu’nun 17 Nisan 2001 tarih ve 230 sayılı Kararı ile Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir. 20 Mayıs 2001 tarih ve 24407 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 290 no’lu BDDK Kararı ile Ulusal Bank T.A.Ş’ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesine istinaden kaldırılmasına karar verilmiş ve Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmiştir.

72) Unicredit Banca di Roma S.p.A. 1911 “Banco di Roma” unvanı ile 1911 yılında faaliyetlerine başlamış, 1992 yılında unvanı “Banca di Roma S.P.A.” olarak değişmiştir. Bankanın tamamına sahip olan Banca di Roma-Italiano’nun ana grubu Capitalia S.P.A.’nın yurt dışında Unicredit ile birleşmesi nedeniyle Banca di Roma-İstanbul şubesi ticari bankacılık işlemlerini 8 Aralık 2007 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye devretmiştir. “Banca di Roma S.P.A.”nın ticari unvanı 26 Mart 2008 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil ettirilerek “Unicredit Banca di Roma S.p.A.” olarak değişmiştir. BDDK’nın 13 Kasım 2008 ve 2893 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 20 nci maddesi ve Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca bankanın bankacılık faaliyetlerine son ve iradi tasfiyesine izin verilmesine karar verilmiştir.

73) Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. (Yurtbank) 1993 7 Eylül 1993’de “Eurocredit Türk Fransız Ticaret Bankası A.Ş.” unvanıyla yabancı sermayeli banka olarak kurulmuş, bankanın Balkaner Grubu’na geçmesiyle birlikte 6 Ekim 1994’de unvanı “Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş.” olarak değişerek özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. 22 Aralık 1999 tarih ve 23914 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Aralık 1999 tarih ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Fon’a devredilmiştir. Fon Yönetim Kurulunun 26 Ocak 2001 tarih ve 17 sayılı Kararı ile bankanın, Sümerbank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesine istinaden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 178 no’lu BDDK Kararı başlığıyla 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. ) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 80 Hazine: TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 81 Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.


Comments

“Hangi banka neden kapandı” için bir yanıt

  1. burak keles avatarı
    burak keles

    Bunlardan hangisi en haksız şekilde kapatıldı Bilen var mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir