Cənubi Azərbaycanın öz bayraq və simvolları.

Cənubi Azərbaycanın öz bayraq və simvolları. - azerb bayraq

Cənubi Azərbaycanın öz bayraq və simvolları.

Faiq Ələkbərli: “Azərbaycanın Güneyində milli bayraqla bağlı əsasən iki fikir mövcuddur”

Tarixdə neçə-neçə dövlətlər quran cəngavər türk babalarımız bayrağa xüsusi ehtiram göstəriblər. Hər dövlətin, hər tayfanın öz bayrağı olub və cənglərdə bu bayraqlar qalibiyyət rəmzinə çevrilib.

Bu gün Cənubi Azərbaycanda başlanan və üç aydır davam edən milli azadlıq hərəkatının mütləq mənada qalibiyyətlə başa çatacağı şübhə doğurmur. Bu gün Güney Azərbaycanda müstəqil Azərbaycan dövlətinin üçrəngli bayrağını dalğalandıran soydaşlarımız da az deyil. Bundan əlavə, internet resurslarında Güney Azərbaycana aid olduğu deyilən müxtəlif formalı bayraq fotoları yer alıb. Azərbaycanın dövlət bayrağının tam oxşarı olan, yalnız formasına görə müəyyən qədər fərqlənən bu bayraqlar maraq doğurur.

Vikipediya açıq ensklopediyasında Güney Azərbaycan bayrağı barədə bunlar qeyd edilir: “Güney Azərbaycanın bayrağı və ya Cənubi Azərbaycan bayrağı-irredentist siyasi qüvvələr üçün Güney Azərbaycanı təmsil edən bayraq. Azərbaycan milli hərəkətçıları tərəfindən Güney Azərbaycanı təmsil edən bayraq və simvolun olması bir zərurət kimi qəbul edilsə də, hələlik vahid bayraq formasını qəbul etmək mümkün olmamışdır”.

İnternet resurslarında qeyd edilən məlumatlara görə, bəzi qüvvələr Təmsil Olunmayan Millətlər və Xalqlar Təşkilatında Cənubi Azərbaycanı təmsil edən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının bayrağını Cənubi Azərbaycanın bayrağı kimi qəbul edir.

Qeyd edilənə görə, 2007-ci il fevralın 1-də Güney Azərbaycan BMT-də Təmsil Olunmayan Millətlər və Xalqlar Təşkilatı – UNPO-nun üzvlüyünə qəbul olunub. Elə həmin mərasimdən sonra Güney Azərbaycanın üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağı BMT-də dalğalanmağa başlayıb.

Güney Azərbaycanın milli bayrağı 2003-cü ildə Babək qalasına yürüş zamanı on minlərlə azərbaycanlı tərəfindən milli hərəkatın simvolu kimi qəbul edilib. BMT-də Güney Azərbaycanın UNPO-ya üzv qəbul olunması ilə bağlı keçirilən təntənəli qəbul mərasimində Güney Azərbaycan və onu təmsil edən GAMOH lideri doktor Mahmudəli Çöhrəqanlı iştirak edib. Güney Azərbaycan milli hərəkatının Şimali Azərbaycanın üçrəngli bayrağını qəbul etməsi barədə təkliflər səslənsə də, sonda nisbətən fərqli bayrağın qəbulu zəruri sayıldı. Ancaq bayraq yalnız rənglərinin ölçülərinə görə fərqlənir. Burda da müsavatçılıq, çağdaşlıq, müsəlmançılığın rəmzləri mövcuddur.

Digər bayraq forması ilk dəfə Cənubi Azərbaycanın ilk milli-siyasi təşkilatı olan CAMAH tərəfindən 1991-ci ildə hazırlanaraq təqdim olunmuş, Uzun müzakirələrdən sonra, nəhayət ki, həmin layihə 1994-cü il tarixində CAMAH-ın növbəti qurultayında təşkilat rəhbəri Piruz Dilənçinin müxalifətinə rəğmən səsçoxluğu ilə təsdiqlənmiş və qəbul olunub. P.Dilənçinin bayraq ideyası ilə müxalifəti isə Əbülfəz Elçibəyin “Bir millətin bir bayrağı olmalıdır” ideyasından doğurdu. O, “Cənubi Azərbaycanın ayrıca bayrağı olmamalıdır. İki bayrağın mövcud olması, hələ birləşməmiş bir milləti ikiyə parçalaya bilər. Bu isə Azərbaycan düşmənlərinin dəyirmanına su tökmək kimi bir şeydir. Buna görə də, Azərbaycan dövlətinin rəsmi bayrağı həm də Cənubi Azərbaycanın bayrağı kimi qəbul edilməlidir”-deyə vurğulayıb.

“50-60 milyonluq Azərbaycan türkünə hesablanmış üçrəngli bayrağımız hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir bayraqdır”
AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə doktoru, BAO sədrinin müavini, siyasi şərhçi Faiq Ələkbərli bizimlə söhbətində bildirdi ki, Güney Azərbaycanımızda gedən proseslər və onun nəticələri ilə bağlı əlbəttə, geniş fikir mübadilələri aparılmalıdır. “İstər Güney Azərbaycanın bayraq məsələsində, istərsə də gələcək dövlət atributlarının müəyyənləşdirilməsində fərqli fikirlərin olması təbiidir. Bu istiqamətdə olan fikirləri, təklifləri, ayrı-ayrı düşüncələri, müəyyən ziddiyyətləri birmənalı şəkildə mənfi yöndə yozmaq düzgün deyil. Çünki bu ciddi bir prosesdir. Bu prosesin müəyyən qanunauyğun sonluqla nəticələnməsi hələ tezdur. Ancaq məhz bayraq məsələsinin, dövlət ərazisinin, coğrafiyasının, himninin, eləcə də digər atributlarının müəyyənləşməsi Azərbaycanımızın Güneyində yeni bir dövlətin yaranmasının sonucu olaraq ortaya çıxacaq. Cənubi Azərbaycanın bayraq məsələsinin öndə olması və bu barədə müxtəlif fikirlərin mövcudluğu təbiidir. Bilirik ki, bayraq hər bir toplumun, millətin əsas atributudur, rəmzidir, simvoludur. Azərbaycanın Güneyində milli bayraqla bağlı əsasən iki fikir mövcuddur. Bunlardan biri müstəqil Azərbaycan dövlətinin üçrəngli bayrağının qəbul edilməsi məsələsdir ki, burada da öz mövqeyini ortaya qoyan təşkilatlar, ictimai-siyasi fəallar kifayət qədərdir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının bayrağına əsasən oxşayan, amma bir qədər fərqli bayraq təqdim edənlər və bunu müdafiə edənlər də vardı. Bilirsiz, məsələyə iki prizmadan yanaşmaq lazımdır. Biz əgər buna vahid Azərbaycan bayrağı prizmasından yanaşsaq bu sırf 50-60 milyonluq Azərbaycan türklərinə hesablanmış bir məsələdir. Bu məsələdə də aşağı-yuxarı heç bir problem yoxdur. Azərbaycanlıların böyük çoxluğu 1918-ci ilin noyabrın 9-da qəbul olunan Azərbaycan bayrağını qəbul edirlər. Bu bayraq ötən yüz ildən çox bir dövrdə öz təsdiqini tapmış bayraqdır. Yəni bu bayrağın rəngləri və üzərindəki ay-ulduz əksləri ilə bağlı həmrəylik var. 50-60 milyonluq Azərbaycan türkünə hesablanmış üç rəngli bayrağımız hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir bayarqdır. Heç kəs bu məsələdə tərəddüd etdir. İnişallah gələcəkdə bütöv Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulacağı təqdirdə birmənalı şəkildə böyük çoxluq bu bayrağı qəbul ediləcək. Daxili auditoriyada türklüyümüzü, çağdaşlığımızı və islamlığımızı demək olar ki, bütün Azərbaycan türkləri qəbul edirlər. Ancaq məsələyə ikinci prizmadan yanaşsaq buna xarici cəmiyyətlərə, toplulara, cəmiyyətlərə hesablanmış bir məsələ kimi də baxmaq lazımdır”.

F.Ələkbərlinin sözlərinə görə, əgər biz Azərbaycanın Güneyində gedən proseslərin müstəqil dövlətçiliklə yekunlaşacağını ortaya qoyuruqsa və buna inanırıqsa o zaman burada bir məsələ qalır. O qeyd etdi ki, keçmiş dövlətçilik ənənələrimizin əsasında yeni müstəqil bir dövlət meydana çıxacaqsa, bu yeni dövlətin dünyanın bir çox dövlətləri, o cümlədən də Azərbaycan, Türkiyə tərəfindən tanınması üçün eyni bayrağın qəbul edilməsi məsələsi bir az mübahisə doğura bilər: “Söhbət yüzdə-yüz eyni bayrağın qəbul edilməsindən gedir. Bu anlamda müəyyən fərqləndirici cəhətlər olmalıdır. Yəni Azərbaycan Respublikasının bayrağına oxşar, lakin ondan müəyyən qədər fərqlənən bir bayrağın olması mümkündür. Əgər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin ikinci bir dövləti yaranarsa və Azərbaycan Respublikasının bayrağı onun bayrağı kimi qəbul edilərsə, bu Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan və digər bizə dost olan ölkələr tərəfindən qəbul olunar. Amma digəriləri müəyyən anlamda bunu qəbul etməyəcəklər. Ona görə də bu məsələdə bir azca fərqli bayraqla çıxış etmək qaçılmazdır. Yox əgər İran adlanan ölkə dağılarsa və buradakı Azərbaycan türkləri yeni bir dövlət yaratmaqdan daha çox Azərbaycanın qüzeyində artıq mövcud olan Azərbaycan Respublikası ilə birləşmək qərarına gələrlərsə, bu zaman birmənalı şəkildə üç rəngli bayrağımız keçərli olacaq. Gördüyümüz kimi, məsələyə hər iki prizma ilə yanaşdıqda burada çox cüzi fərqlilik gözə çarpar, bir ziddiyyət yoxdur…”

F.Ələkbərli hesab edir ki, Cənubi Azərbaycanda müstəqil dövlət qurularsa və onun BMT və digər təşkilatlar tərəfindən qəbul edilməsi üçün keçici də olsa Azərbaycan bayrağından fərqli bayraq ortaya çıxmalıdır, sonucda isə üçrəngli bayrağımız vahid bayraq olaraq qəbul edilər…

İradə SARIYEVA -BAKİ / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • Bu izinleri kim verdi?

  Bu izinleri kim verdi?

  43 gün oldu. Israrla talep ediyoruz, soruyoruz, bu izinleri kim vermiş? Kim göz yummuş 43. gün. 50 bin 96 kişi öldü, 107 bin 204 kişi […]


 • Atılan her oya sahip çıkacağız

  Atılan her oya sahip çıkacağız

  VEKİL BÜLBÜL: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, yurt dışında […]


 • Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Şenyurt: Elektriksiz kalınacabileceği söylentisine, enkaz altındaki depremzedeleri hatırlattı BİZ AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETME İDDİASI İLE GELİYORUZ Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili A.Adayı Rıdvan Şenyurt, muhalefetin […]


 • Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kuruluna giderek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Ulusal basında yer alan sayın Ali Mahir Başarır’ın  “Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Etti” başlıklı yazısı dikkatimi çekti: “ YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı bu üniversitedeki […]


 • TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KENDİ KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK. TATARLAR İLERİYE! 12 mart 2023 tarihinde Bağımsız Tataristan Hükümetinin 4’üncü online-oturumunda Başbakan Rafis Kaşapov Başbakan yardımcılığına 2 aday gösterdi. Milli […]


 • “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDUNUN RUHU ZABİTANDADIR” HÜSEYİN MÜMTAZ                 Atatürk yazının başlığındaki sözü; 31 Temmuz 1920 Tarihinde, Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde Subaylara hitaben yaptığı konuşmada söylemiştir.                 … Yıl […]


 • Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Uluslararası Ceza mahkemesinden, Türk hükümetinin dünyanın dört bir yanında muhaliflerine yönelik zulmü soruşturması istendi Lahey’deki uluslararası ceza mahkemesinden (UCM), dünya çapındaki muhaliflerine yönelik takip ve […]


 • DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  Benim de yazarları arasında bulunduğum “Bütün Dünya Dergisi’nin” son sayısında değerli gazeteci rahmetli Mete Akyol’un da bir yazısı var.Yazıların konusu günün en önemli olaylarından olan […]Posted

in

by