“La Turquie En Europe” Kitabını Kim Yazdı?

Yazan

Haberi paylaşın
Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - La Turquie En Europe
Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - Resim5 3

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988’de La Turquie en Europe“, İngilizcesi 1991’de Turkey in Europe and Europe in Turkey”  Türkçe olarak  2010’da “Tarih ve Miras” adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. )

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - Resim9 3
Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - La Turquie En Europe turgut ozal

Naci Kaptan güncellenmiş  paylaşımında Özal hakkında olumsuz bir tablo çizmektedir.  Özal’ın katkısıyla alınan  24 Ocak 1980 Kararları olmasaydı Türkiye; dış dünyaya ekonomik olarak  kapalı ve  tecrit edilmiş bir ülke olmaya mahkum olurdu.  Naci Kaptan  Özal hakkında  görüşlerini paylaşan [email protected] E-posta adresli arkadaşının mektubunu da paylaşmış: “Kitap gerçekten var. Sipariş edilmiş. Yalan, iftira değil. Ancak, kitabı bizzat Turgut Özal yazmamış. İletmek istediği mesajı sipariş etmiş. Peki Turgut Özal böylesi bir kitabı yazdırabilir mi? Karakteri, duruşu buna elverişli midir? Elbette, kesinlikle, vallahi de, tallahi de.”

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - La Turquie En Europe icindekiler

Turgut Özal’ın   bilgisi ve oluru ile  La Turquie en Europe  adıyla yayınlanan kitap, Türk’ü, dünyaya yanlış anlatan Avrupa’ya karşı bir isyan niteliğindir. Basında yer alan emekli Büyükelçi rahmetli Gündüz Aktan için 1989’da Turgut Özal’ın adına Turkey in Europe kitabını yazdı  açıklaması doğru değildir.

Anadolu’da kurulan ilk medeniyetlerden bu tarafa, Avrupa’nın mayası olarak  kabul edilen kültürün izinin sürüldüğü kitapta; Truva savaşından kavimler göçüne, Haçlı seferlerinden İstanbul’un Türkler tarafından fethine, Rönesans’tan Fransız İhtilali’ne kadar dünya tarihinin kritik dönemleri analiz edilmektedir. Hıristiyanlığın Anadolu’ya girişi, Türklerin Anadolu’yu fethi, Türk-İslam Rönesans’ının Avrupa kültürüne etkileri, Atatürk’ün devam ettirdiği reform süreci ele alınmaktadır. Özal, Avrupalılara şöyle sesleniyor: “Tarihi gerçekleri göz ardı edemezsiniz. Batı, bugünkü kültürünü, Anadolu’ya, Türk ve Yunan düşünürlere, Müslüman bilim adamlarına ve komutanlara borçludur.”

Türkiye’nin AB’ye  üyelik  sürecinde  Özal, Fransız kamuoyuna Türkiye’nin Avrupa kültürü ile ortak noktalarını  anlatmak istemiştir. Aradan geçen yıllara rağmen Fransa aynı Fransa’dır. Değişen bir şey yok. Paris’te görev yaptığım dönemde Fransız politikacılarının hiçbirinin Türkiye’ye ve Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmadıklarına tanık oldum. Üstelik Fransa, eğer her şey yolunda gider ve üyelik  gündeme gelirse, bunu referanduma götürecek olan tek AB üyesi ülkedir.

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - Resim3 3

Bu konudaki önemli tespitler şöyledir: “İslamiyet doğuşunda ve sonraki gelişme safhalarında ve olgunluk çağında öteki tek tanrılı iki dinin etkisi altında kalmıştır. (sayfa 96) İslamiyet her hâlükârda teoloji ve filozofi açılarından bakıldığında Musevilik ve Hıristiyanlıkla birlikte Yunan felsefesini paylaşmaktadır. (sayfa 105) Bizans’ın düşmesi Türklerden çok Papalık ve Hıristiyan Batı tarafından oluşturulmuştur. (sayfa 89) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonraki ünlü Kanunnamesi Orta Asya ve Abbasîlerin kanunlarının izlerini taşımakla birlikte asıl ilham kaynağını Bizans örneğinden almıştır. (sayfa 112) İstanbul’un fethinden sonra Saray’daki seramoniler seçkinlerin adetleri kadınların peçelerine kadar çok şey Bizans’tan miras alınmıştır. (sayfa 113) Osmanlılar çeşitli alanlarda Bizans’ın tesirinde kalmışlardır. Osmanlı’nın ‘Hilat’ı ile Bizanslıların ‘Olavus’u aynı şeydir. Latin ve Yunan kökenli bilim terimlerinin Osmanlı dili tarafından benimsenmesi bunun ayrı bir delilidir. (sayfa 119) Musikiye gelince; Osmanlılar yeni modlarla zenginleşmiş İran-Arap gelenekleriyle klasik Yunan ve Bizans müziğini maharetle birleştirmişlerdir. (sayfa 123)”  (https://nacikaptan.com/?p=98152)

Mart 1988’de  yayınlanan kitapta Özal’ın çok önemli  bir tespiti vardır:   “Bizi Türk sayarak dışlıyorsanız bilin ki bizim Türk denecek bir şeyimiz yoktur uygarlık adına neyimiz varsa hepsini Yunanlılardan aldık. Bizim kültürümüz Yunan kültürüdür. Oğlumun adı olan Efe bile Yunancadır; bu nedenle Avrupa Birliğine girmemiz için kültürel engel yoktur. Biz tepemizde Türk olmayan yöneticiler bulunmasını yadırgayan bir toplum değiliz. Avrupa Birliğine alınmamıza bu açıdan da herhangi bir engel yoktur!” 

Askeri yönetim,  12 Eylül sonrasında  sivil  döneme geçildiğinde Avrupa Birliğine üyelik müracaatı yapılması konusunda karar almıştır. Bu dönemde Turgut  Özal Başbakan Yardımcısı iken 1982 yılında DPT’da o zamanki ismiyle  “AET Dairesi” kurulmuş, daha sonra bu Daire “Genel Müdürlük” olmuştur.  Bu süreçte 1975 yılında kabul edilen  doktora tezim  Türkiye  AET ilişkileri üzerinedir. Bunu bilen SBF’den arkadaşım rahmetli Hasan Celal Güzel’in tavsiyesi ile  bu Daireyi kurmakla görevlendirildim. Bu süreçte sayın Pulat Tacar yeni görev yeri olan AB Nezdinde Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak  atanmıştır. Brüksel’e gitmeden önce DPT’da beni ziyarete gelmiş ve karşılıklı ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Tacar’ın Büyükelçilik görevine başladığı o dönemde DPT’nın  yurt dışı teşkilatı kurulmuş, Washington, Paris, Brüksel ve Viyana’da DPT Temsilcilikleri oluşturulmuştur.  

Okumaya devam et  Uğur Mumcu’yu Mossad öldürttü
Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - Resim2 3

Brüksel dışındaki temsilcilikler “DPT Müşaviri”  kadrosuyla,   Brüksel’de ise “Daimi Temsilci Yardımcısı” olarak belirlenmiştir. DPT Müsteşarı Yusuf Özal beni Brüksel’e göndermek istemiş fakat eşim  Dr. Sena Dirimtekin Karluk Ankara’da ihtisasa  başlayacağı için  teklifi kabul etmeyince, Brüksel’e sevgili arkadaşım İlhan Kesici  tayin edilmiştir. Beraber göreve başladığımız 1985 yılında, Büyükelçi Pulat Tacer ile İlhan Kesici arasında görev taksimi konusunda sıkıntı çıkınca  İlhan Kesici bir yıl sonra Ankara’ya dönmeye karar vermiş ve DPT’daki görevine başlamıştır.

Teklif bana Cuma günü yapılmıştır ama  ben başlangıçta teklife olumlu yaklaşmadım. Paris o dönemde Ermeni terör örgütü ASALA’nın çok etkin olduğu bir kentti. Paris’te  ASALA  tarafından 24 Ekim 1975 tarihinde  Büyükelçi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener,   22 Aralık 1979′da Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan şehit edilmişti. 

Hafta sonu Eskişehir’e gidip rahmetli kayınpederim Eskişehir İTİA’nin eski Başkanı Prof. Dr. Halil Dirimekin ile görüşünce fikrim değişti. Pazartesi günü Yusuf Özal’a yurt dışına gidebileceğimi açıkladım. Bu süreçte Brüksel’e tayin için   İlhan Kesici’nin oluru çıktığından  Paris’e, OECD Daimi Temsilciliğine DPT Müşaviri olarak  atandım. Bu süreçte tarafımdan  kurulan “AET Dairesi” “Genel Müdürlük” olmuştur. Son Genel Müdür, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı   Cevdet Yılmaz’dır.  

Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin AB’ye  üyelik için başvuru yapmasını sağlayan Özal, Fransız kamuoyuna Türkiye’nin Avrupa kültürü ile ortak noktalarını da anlatmak istemiş. Ama aradan geçen yıllara rağmen Fransa aynı Fransa olup, değişen bir şey yoktur. Beş yıl (1985-1990) Paris’te görev yaptım. Fransız politikacılarının hiçbirinin Türkiye’ye ve Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmadıklarına tanık oldum. Üstelik Fransa, eğer her şey yolunda gider ve üyelik  gündeme gelirse, bunu referanduma götürecek olan tek AB üyesidir.

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - turgut ozal kitaplari

Francis Lamand’ın  kitabı  Türkiye’nin AB’ye üye olma  sürecinin  bir parçası olarak değerlendirilmelidir: “Bizi Türk sayarak dışlıyorsanız bilin ki bizim Türk denecek bir şeyimiz yoktur uygarlık adına neyimiz varsa hepsini Yunanlılardan aldık. Bizim kültürümüz Yunan kültürüdür. Oğlumun adı olan Efe bile Yunancadır; bu nedenle Avrupa Birliğine girmemiz için kültürel engel yoktur. Biz tepemizde Türk olmayan yöneticiler bulunmasını yadırgayan bir toplum değiliz. Avrupa Birliğine alınmamıza bu açıdan da herhangi bir engel yoktur!”

Bu süreçte Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’yi başarıyla  temsil eden Pulat Tacar’in anılarını dile getirdiği “nehir söyleşi” kitabı olan “Yaşam Bir Rüyadır”  İş Bankası yayınlarından basılmıştır.  Tacar, yaşamından süzdüklerini William Stafford’ın şu dizeleri eşliğinde okuruyla paylaşmıştır: “Nehrin donduğu bir zamanda, Sor bana yaptığım yanlışları; Sor bana; Yaşamım mı, bütün yaptıklarım? Nehir ne diyorsa Ben de onu söylüyorum.”

Söyleşiyi gerçekleştiren Dr. Esra LaGro Büyükelçi Pulat’ın  özel notlarını kitaba dahil etmiştir.  Özal’ın   Kanada’dan  davet edip  danışman yaptığı Yunanlı tarihçi Dimitri  Kitsikis (Kiçikis) kendisi hakkında   şu açıklamada bulunmuştur: “Özal bana ‘Sprituel Father’ derdi. (Manevi baba). Kürtlere Federasyon verme fikrini benden aldı. Üzerinde çalışıyordu ama ömrü yetmedi”.

Turgut Özal, aksini düşünenler olsa da  AB’ye üye olma konusunda samimidir. AB üyelik sürecinde  eski bakan Korkut Özal, Turgut Özal’ın Türkiye’nin isminin değiştirilebileceğini  açıklamıştı: “Rahmetli ağabeyim Türkiye’nin isminin değiştirilebileceğini, Anadolu yapılabileceğini söylemişti” (Ali Kırca Show TV söyleşisi-16 Kasım 2008)  Bu tamamen AB’ye verilmiş bir taviz olarak kağıt üzerinde  kalmıştır. Zaten gerçekleşmesi de  mümkün değildi. Özal, Ağustos 1984’te PKK, Eruh ve Şemdinli’yi bastığında başbakandı. Üç beş çapulcu demiş ve tatile çıkmış,  saldırıyı  önemsememişti.  Özal hakkında önemli  görüşlerini paylaşan [email protected] E-posta adresli  kişinin  mektubunu özellikle paylaşmak istedim. (https://nacikaptan.com/?p=5747)

“Bir görüşe göre  Özal, o dönemde borç istediğimiz küresel oligarkların kasada oturmasını istediği kişidir. Küresel oligarklar büyük hacimli borç verecekleri zaman hep aynı şeyi yapıyorlar. Bizi aldığımız borcun takvimini iç siyaset nedeniyle aksatacağımızı, çarçur edeceğimizi biliyorlar. Bu nedenle kasada her zaman tam yetkiyle kendi seçtikleri adamın olmasını istiyorlar. Her zaman olduğu gibi borç verenlerin vergi, imtiyaz, para politikalarına ilişkin gayri milli talepleri olmuştur. Türkiye’nin o yıllardan bu yana gelişen ekonomi, siyaset serüveni hep aynı tekrarlar ile ilerlemiştir.” (Naci Kaptan – https://nacikaptan.com/?p=98152 29.12.2022)

Okumaya devam et  Malazgirt Zafer Camii ve bizim ailenin zaferi

Naci Kaptan,  Azmi Güran’ın önemli bir tespitine de değinmektedir: “Ben Atatürk devrini yasamış kimseyim. 1950’de yüksek tahsil için Avrupa’ya gittiğimden beri, Türkiye’ye ahbapları ziyaret etmek, memleketin muhtelif yerlerini görmek, gezmek haricinde, Amerika’da yaşadım ve simdi ise Avrupa’da yaşıyorum. 10  Kasım bizim için matem günüydü, senenin tek bir gününde radyo klasik müzik çalar, eğlence yerleri kapalı kalırdı. Her sene 10 Kasım’da asla hüzünlü gün geçirmezdik, fakat milletimiz için bize vatan yaratan bir adama hürmetimizi bu yolda gösterirdik. Turgut Özal, ‘Her sene Atatürk’ü hüzünle değil, güler yüzle karşılayalım’ diyerek bu adeti kaldırdı.” (Azmi Güran, December 29, 2022 at 5:49 pm.) (https://nacikaptan.com/?p=98152)

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - pulat tacar yasam bir ruyadir

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’yi temsil eden Büyükelçi Pulat Tacar’ın anılarını dile getirdiği “nehir söyleşi” kitabı olan “Yaşam Bir Rüyadır”  İş Bankası yayınlarından  2010 yılında yayınlanmıştır. Söyleşiyi gerçekleştiren Dr. Esra LaGro Büyükelçi Pulat’ın elindeki  özel notları alıp kitaba koymuş.  Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin AB’ye  üyelik için başvuru yapmasını sağlayan Özal, Fransız kamuoyuna Türkiye’nin Avrupa kültürü ile ortak noktalarını da anlatmak istemiş. Kitabı yayınlayan   Yakın Plan Yayınları’nın yönetmeni Selman Kayabaşı’nın açıklamaları   kısmen doğrudur.

“Önsözü, arka kapağı iyice inceledim, Özal dışında herhangi birinden ya da ne bileyim Özal’ın kurmuş olabileceği bir araştırma ekibinden söz etmiyordu… Öğrenmek için kitabı basan Yakın Plan Yayınları’nın yönetmeni Selman Kayabaşı’yı aradım.
Kayabaşı, büyük bir açık yüreklilikle kitabı nasıl keşfettiğini ve basılma sürecini anlattı: ‘Boğaziçi’nde tezimi yazarken Turgut Özal imzalı Fransızcası ve İngilizcesi olan ama Türkiye’de hiç basılmamış bir kitapla karşılaştım. Araştırmalarım sonucu Özal’ın bu kitabı 1989’da yazdığını ve aralarında Margaret Thatcher’ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçilere hediye ettiğini öğrendim.

Altı ay kadar önce Ahmet Özal’ı aradım ve kitabı Türkçe’ye tercüme ettirip basmak istediğimi söyledim, çok hoşuna gitti, çok yardımcı oldu. Semra Hanımefendi’ye telif ücretini ödeyip sürece başladık.’ Peki Selman Bey, bir akademisyen olarak baktığınızda kitabın dilinin ve analizlerinin Turgut Özal gibi bir siyasetçinin kalemine göre fazla mesafeli ve akademik kaçtığını siz de düşünmediniz mi? ‘Düşünmez olur muyum’ dedi Selman Bey, ‘Sizin gibi ben de bunu sorguladım birkaç kez ama kitabın Fransızca baskısında yazar olarak Özal’ın adı geçtiği için kitabı öyle bastım… Ama Semra Hanım’a bu konuyu sordum bir defasında…’…Bir diğer tez, Başbakan Erdoğan’ın danışmanlarından Savaş Barçın’dan:

Özal, 1989’da Avrupalı parlamenterlere Türkiye’nin AB’ye girmesinin ne kadar faydalı olacağını anlatmak için böyle bir kitap hazırlamaya karar veriyor. Amaç, ‘Hey Avrupa biz ortak bir kaderi paylaşıyoruz’ diyebilmek. Bunun için de Devlet Planlama Teşkilatı’nda bir araştırma grubu oluşturuyor, söz konusu grubun başında da tarihçi bir akademisyen var. Fakat Barçın  bu tarihçinin adını hatırlamıyor. Israrlarım üzerine Selman Bey, gizli kahraman tarihçinin ismini öğrenmek için bir kez daha Semra Hanım’la irtibata geçti fakat nafile…

Hatta işler iyice karıştı, çünkü Semra Hanım bu kez de Özal’a yardımcı olan kişinin bir tarihçi değil, hariciyeci olduğunu, şimdilik ismini açıklamak istemediğini söyledi. Aile isim vermekten kaçınıyor, yayıncı sorularına cevap bulamıyor… Bu arada 2007’de Fehmi Koru’nun MHP’ye aday olan rahmetli Gündüz Aktan’ın Türkiye tarihiyle ilgili fikirlerini eleştirmek için bu kitabı referans gösterdiğini, Aktan’a ‘Sen o kitapta böyle böyle yazmıştın’ dediğine de şahit olmuştuk. Yani Özal ailesi ve yayıncı tarafından olay bir sır, bir muamma gibi takdim edilse de ‘Özal’ın yazdığı tek kitabın’ Gündüz Aktan tarafından yazıldığı kabul edilmiş, üstünden tartışmalar yürütülen bir gerçek…”

Şimdi, yukarıda yer alan açıklamadaki eksik ya da yanlış olanlar nelerdir, açıklayayım: “Özal’ın bu kitabı 1989’da yazdığını…” Orijinal kitap 1988’de basılmıştır, 1989 da değil. “Bunun için de Devlet Planlama Teşkilatı’nda bir araştırma grubu oluşturuyor, söz konusu grubun başında da tarihçi bir akademisyen var.”  Bu tespit  doğru değildir.

DPT böyle bir yapılanma 1982 yılında “AET Dairesi” adı altında oluşturulmuştur. Daire tarafımdan  Turgut Özal Başbakan Yardımcısı, Bülent Ulusu Başbakan iken o dönemde DPT’nın binasında yer olmadığı için bugünkü TOBB’in arkasında kiralık bir ofiste  çalışmaya başlamıştır.  Daire başlangıçta   SBF’den arkadaşım Mustafa Dönmez  ve üç “uzman yardımcısı” dan oluşmuştur. Daha sonra DPT binasının 8 katına taşınmış,  uzman sayısı da artmıştır. Bunlar arasından Genel  Müdür,  Temsilci Yardımcısı  olanlar da vardır.

Okumaya devam et  Avrasya Gümrük Birliği Üyeliği Gerçekleşirse Türkiye’de Eksen Kayması Olur

“Özal’ın yazdığı tek kitabın Gündüz Aktan tarafından yazıldığı kabul edilmiş, üstünden tartışmalar yürütülen bir gerçek…” ifadesi  doğru değildir. Rahmetli Gündüz Aktan ile beraber görev yaptım. DPT Müsteşarı koordinasyondan sorumlu idi ama yoğun işyükü sebebiyle  koordinasyon toplantıları, diğer kurum temsilcileri ile birlikte DPT’da benim koordinasyonumda  yapılırdı. Çünkü Müsteşar Yıldırım Bey  koordinasyon yetkisini bana devretmişti.

Paris’te görev yaptığım 1985-1990 döneminde rahmetli Dr. Yusuf Bozkurt Özal sık sık OECD toplantılarına katılmak için Paris’e  gelir, bazen bizi evimizde ziyaret ederdi. Bu dönemde  OECD tarihinde ilk defa Başbakan Turgut Özal OECD Bakanlar toplantısına başkanlık  yapmıştır. Türkiye’ye sıra gelmesine rağmen o dönemde  sanayileşmiş ülkelerin üye olduğu kurumda dışlanmış bir durumda idi. Bu dışlanmışlık Özal ile ortadan kalkmıştır.

1988 yılında  delegasyonda OECD Büyükelçimiz Tansuğ Bleda’nın  bilgisi dahilinde böyle bir kitap yazma girişiminin yapıldığı  dedikodusu  konuşulmuştur. Çünkü, Büyükelçi Bleda ile Yusuf Beyin arası çok iyi idi.  Yusuf Bey Paris’e geldiğinde  bana bir OECD çalışanını sorardı. O kişi ben Paris’te görevli iken DPT Müsteşarı ve DİE (TÜİK) Başkanı oldu. OECD Daimi Temsilciliğinde görevli genç  bir diplomat ise  kamuda ve Dışişlerinde  üst görevler üstlendi. Halen yurt dışında (ABD) önemli bir  görevdedir. Sayın Bleda bu genç dışişleri mensubunu çok takdir  ederdi, Yusuf Özal’a  düşüncelerini aktarmış olabilir.

Turgut Özal’ın Fransızca kitap yazacağına ben şahsen   ihtimal vermedim. Çünkü gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çok yoğun bir programı vardı. Bu kadar yoğun tempo içinde üstelik Fransızca kitap yazabilmesi mümkün değildi. Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile  önemli bir yakınlaşma sağlanmış, siyasi ve  ekonomik  gelişmelere  imzalar atılmış, Türk dünyası ile her alanda işbirliğine gidilmiştir.  Bu süreçte  dışa kapalı Türkiye ekonomisi  büyük bir kriz ile de karşı karşıya gelmiştir.

Özal, iflas noktasına gelmiş Türk ekonomisini kurtarma operasyonu olan “24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirleri”ni almak zorunda kalmıştır: “Turgut Özal’ın adı kamuoyunda ilk defa 24 Ocak 1980 tarihinde duyulmuştu. Türkiye en karanlık, en istikrarsız dönemini yaşıyordu. 70 cente muhtaçtı. O gün yepyeni bir sayfa açılmıştı.” “https://www.youtube.com/watch?v=l-hlV4bABWQ”

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - Resim1 3
Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - turkiye ekonomisi ridvan karluk

24  Ocak Kararlarını  destekleyen  ve Anadolu Üniversitesi İİBF’de Türkiye Ekonomisi” dersini veren bir öğretim  olarak ben, Özal’a sempati duymuştum. Çünkü doçentlik tezimde Türk ekonomisinin  dışa açılması, gümrüklerin indirilmesi, serbest piyasa ekonomisi kurallarının kabul edilmesi ve en önemlisi döviz kontrol sistemini kaldırılmasını  savunmuştum. Dışa açılma sürecinde Türkiye,  OECD’nin  kurulmasından sonra bir üye ülke olarak  ilk defa 1986’da OECD Bakanlar Konseyi Başkanlık yapmıştır. O dönemde OECD üyeleri arasında bir tek Türkiye OECD Bakanlar toplantısına başkanlık yapmamıştı.  Toplantı sonrasında düzenlenen Özal’ın  kapanış konuşmasını,  benim gibi   yurt dışımda görevli  bir DPT  mensubu ile birlikte izlemiş ve alkışlamıştık.

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - turkiye bolgesel sorunlar

Türkiye, OECD’nin 20 kurucu üyesi arasındadır.1960’tan 1980’li yıllara kadar geçen sürede  ülkemizin OECD’ye olan ilgisi daha çok 12 Temmuz 1962 tarihinde oluşturulan, Türkiye’nin ekonomik durumunun her yıl görüşüldüğü ve mevcut  imkanlar  ölçüsünde yapılacak yardım miktarının belirlendiği Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu”nun çalışmaları üzerinde yoğunlaşmıştır. 17 Mayıs 1978 tarihinde  de  Türkiye’nin artan dış borçlarının daha iyi yönetilmesinin sağlanması için oluşturulan Türkiye’nin Dış Borçları Çalışma Grubunun faaliyetleri olmuştur. Her iki Grubun çalışmalarına DPT Temsilcisi olarak katkıda bulundum.  Bu dönemde   “Regional Problems nad Policies in Turkey” kitabı     benim  katkılarımla OECD yayın olarak basılmıştır.  26 yıl aradan sonra 2012 yılında ikinci defa OECD Bakanlar Konseyi toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan‘ın başkanlığında 23-24  Mayıs  2012 tarihlerinde Paris’te  yapılmıştır. OECD’in kurucu  20 üyesinin  Türkiye ve Yunanistan dışında kalanlarının tamamı sanayileşmiş gelişmiş ülkelerdir:

Turgut Özal Fransızcası Mart 1988'de "La Turquie en Europe", İngilizcesi 1991'de "Turkey in Europe and Europe in Turkey"  Türkçe olarak  2010'da "Tarih ve Miras" adıyla yayımlanan kitabı ile ilgili olarak  ozelburogrubu.com  yakın bir zamanda üyeleri ile bir  paylaşımda  bulunmuştur.  Önce  bu  paylaşımı özetlemek daha sonra katkıda bulunmak  istiyorum. Çünkü, bu konuda  birbirinden çok farklı görüşler  bulunmaktadır. “özelbüronun” sitesinde yer alan  açıklamaların bazı eksikliklerini güncelleştirmekte yarar vardır. ) - oecd uyeleri

Son Söz: Türkiye 2 Ağustos 1961 tarihinde OECD üyesi olmuş ve  OECD’nin kurucu ülkeleri arasında yer almıştır. Türkiye, AB üyesi olmamakla birlikte  Batı dünyasının en önemli ekonomik kuruluşu olan  OECD’nin  kurucu ülkesi olmamış olsaydı, “La Turquie En Europe” kitabı yazılamazdı.


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir