Neden Türkçe’de Yunanistan?

Yunanistan neden Türkçe'de Yunanistan olarak geçiyor? - athens 2261421 640
,

Yunanistan neden Türkçe’de Yunanistan olarak geçiyor?

Yunanistan, tüm diğer “istan” ekini alan ülkeler gibi “Yunan” halkının yaşadığı yer anlamına gelir.

Basitçe Yunanistan, Yunan halkının yaşadığı yerdir, şu anki Yunan ülkesini tanımlar.

Yunan kelimesi Arapça (اليونان, al-Yūnān), Farsça (یونان, Yūnān) ve İbranice’den (יוון, Yavan) gelir ve Helen olarak da bilinen İyonya’da yaşayan İyonyalılara işaret eder.

Ek açıklama

Arapça ve Farsça aynı anlama gelen yūnān یونان sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yōnān “İyonyalılar” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iōnes Ίωνες “Helen boylarından biri, İyonyalı” özel isminin çoğuludur. Bu özel isim Arkaik Yunanca aynı anlama gelen iāwon sözcüğünün çoğuludur.


MÖ 6. yy’da Anadolu’yu ele geçiren Perslerin Batı Anadolu kıyı şeridi Helenlerinden aldığı ad, doğu dillerinde Helen kavminin genel adı olarak benimsenmiştir. Batı Anadolu İyon’larının buraya MÖ 2. binyıl sonlarında göçmen olarak geldikleri rivayet edilir.


Benzer sözcükler

Yunanca, Yunanistan, Yunanlı


Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, 1400 yılından önce]

yūnān dilince … yūnān pādişāhı

Okumaya devam et  Türkler Aleyhine Konuş, Şöhrete Kavuş

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir