Laiklerin kurduğu dindar devlet

Başlangıçta, İsrail'in kurulmasına yol açan siyasi akım olan Siyonizm, Yahudi dini hiyerarşisinin bir ürünü değil, Avrupa Yahudilerinin kendilerini içinde buldukları duruma karşı milliyetçi bir tepkiydi. Siyonist hareketin her zaman dini bir kanadı olsa da, ana aktivist kitlesi, aralarında birçoğunun kendilerini “sosyalist” olarak adlandırdığı laik milliyetçilerden oluşuyordu. Özellikle 1948'den 1974'e kadar tüm İsrail başbakanları - Ben Gurion, Moshe Sharett, Levy Eskhol, Golda Meir ve Yitzakh Rabin - bu ikinci grubun parçasıydı. - jerusalem israil yahudiler

İsrail: Laik politikacılar tarafından kurulan dindar bir devlet ve Yahudi nüfus için bir tuzak

Başlangıçta, İsrail’in kurulmasına yol açan siyasi akım olan Siyonizm, Yahudi dini hiyerarşisinin bir ürünü değil, Avrupa Yahudilerinin kendilerini içinde buldukları duruma karşı milliyetçi bir tepkiydi. Siyonist hareketin her zaman dini bir kanadı olsa da, ana aktivist kitlesi, aralarında birçoğunun kendilerini “sosyalist” olarak adlandırdığı laik milliyetçilerden oluşuyordu. Özellikle 1948’den 1974’e kadar tüm İsrail başbakanları – Ben Gurion, Moshe Sharett, Levy Eskhol, Golda Meir ve Yitzakh Rabin – bu ikinci grubun parçasıydı.

Yine de din, sonunda Siyonist hareketten çıkan İsrail devletindeki her şeye nüfuz ediyor. Devlet kurumları hahamların yetkisine tabi değildir. Ancak Yahudi dini, resmi devlet dinidir ve doğum ve ölüm kayıtları, evlilikler, refah ve eğitim alanları gibi sosyal hayatın birçok yönü onların ellerine emanet edilmiştir. Resmi nikah diye bir şey yoktur ve Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasında evlilik mümkün değildir. Her türlü maddi avantaj, özellikle barınma ve iş açısından, dindar Yahudilere açık; ateistler, Hıristiyanlar veya Filistinliler olsun, başkalarına değil.

Günümüz İsrail’inde dinin rolü birdenbire ortaya çıkmadı. Bu, 1947’de yeni devletin kurulmasına başkanlık eden Siyonist hareketin ve daha spesifik olarak bu süreçte hayati bir rol oynayan sol kanadının bilinçli bir tercihinin sonucuydu.

Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Filistin’e kaçan Yahudi göçmenler dünyanın birçok farklı yerinden geldiler. Birçoğunun -sendika hareketi veya sosyalist ve komünist hareketler aracılığıyla- uzun bir kolektif mücadele geleneği vardı. Çoğu, Siyonizme veya herhangi bir Yahudi milliyetçiliğine asla katılmamıştı. Kolektif olarak, kendi ülkelerinde yaşadıkları adaletsizliklerden, ayrımcılıktan ve yoksulluktan arınmış, bir daha hiçbir diktatörlüğe izin vermeyecek bir toplum inşa etmeye kararlıydılar.

Solcu Siyonist liderler için sorun, ellerinde bulunan benzeri görülmemiş insan potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak değildi. Tam tersine, yerleşimcilerin bakış açısını, onların beklenti ve hırslarını dar bir milliyetçi perspektife indirgeyecek şekilde sınırlamaktı. Ve yerleşimcilerin kimlik duygusu, Siyonist bakış açısına sığmayacak kadar açık fikirli olduğu için, bu kimlik duygusu, Siyonist sağı memnun etmek için İncil’deki saçmalıklar kullanılarak sıfırdan inşa edilmek zorundaydı.

Sol Siyonistler, Yahudi nüfusunun Filistin’e -Yehova’nın Musa’ya verdiği “vaadedilmiş toprakların” armağanı- “sahibi” olduğu yönündeki milliyetçi iddialarına eski İncil metinlerinde gerekçeler bulmak için kendi yollarından gittiler.

Söylemeye gerek yok, İsrail’in kurulmasını haklı çıkarmak için İncil’den ödünç alınan argümanlar tam olarak ilerici değildi. Ne de olsa, İncil’i dinsel inancın göz kırpması olmadan okuyan herkes için, yazıldığı dönemde köleliğe dayalı barbar toplumun kaba bir kanıtıdır. Pek çok kahramanı, tıpkı tasvir ettiği tanrı gibi, onları üreten toplum kadar fakirlere karşı acımasız ve aşağılayıcıdır. Yine de Siyonizm, ister İsrail-Arap çatışmasının “tarihsel” kökleri, ister Yahudi halkının Filistin üzerindeki hakları olsun, her şey için gerekçelerini bu İncil’den çıkardı.

Kapitülasyon maliyeti

1948’de, Filistin üzerindeki İngiliz mandası sona erdiğinde, İsrail devleti, Yahudi olduklarını kanıtlamaları koşuluyla tüm Yahudilere açık olacak bir Yahudi devleti olarak ilan edildi. Ancak, referansla değilse, Yahudilik nasıl kanıtlanabilir? Yine de tüm Siyonist partiler, dini eğilimiyle bağımsızlık beyannamesini imzaladılar – ve sadece Ben Gurion’un İşçi Partisi değil, aynı zamanda hem Arapları hem de Yahudileri eşit koşullarda içeren iki uluslu bir devleti savunan sosyal demokrat Mapam partisi de. .

Bugünün İsrail’inde din bu kadar ağır bir yük taşıyorsa, bu, devletin meşruiyetini dine dayandıran bu ilk tercihten kaynaklanmaktadır. O zamandan beri, İsrail’in Arap komşularıyla devam eden çatışmasındaki konumunu haklı çıkarmak için dini bahaneler kullanılarak dinin etkisi daha da güçlendirildi. Örneğin, İsrail’in 1967 savaşı sırasında işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmeyi reddetmesi veya Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yerleşimci kolonileri geliştirme politikası, İncil’deki gerekçelerle haklı gösterildi. Ancak İsrail hükümeti, politikalarını haklı çıkarmak için bu tür bahanelere her başvurduğunda, yalnızca aşırı sağı güçlendiriyor.

Bugün İsrail’de aşırı sağcı dini partilerin uzun bir listesi var. Bazı partilerin çekirdeğini oluşturan histerik hahamlar ile sözde “radikal” İran mollaları veya Taliban arasında bu konuda hiçbir fark yok. Manevi bir rolleri olduğu bahanesiyle toplumun asalakları olarak hayatın tadını çıkaran bu hahamlar, müritlerini “ahlaksız” giyinen veya davranan kadınları taşlamaya davet etme alışkanlığı içindedirler.

Ancak dindar aşırı sağın en aktif olduğu yer elbette Filistin halkına karşı silahlı mücadeledir. Örgütlerinden biri olan Gush Enim (Sadıklar Bloku), 1960’larda Haham Moshe Levinger tarafından kuruldu. 1968’de El Halil’de Yahudi yerleşimci kolonilerinin kurulmasına öncülük etti. O zamandan beri, Gush Enim Filistin karşıtı bir nefret kampanyası yürütüyor ve İncil adına Arapları öldürmenin bir Filistin katliamı olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyor. Tanrı’yı ​​onurlandırmak. Aynı zamanda en yoksul Yahudi bölgelerindeki gençleri askere aldı ve onlara yerleşimci kolonilerini “savunmalarına” yardımcı olmaları için silahlar verdi. 1970’lerde ABD’den göç etmiş olan bir diğer demagog Haham Kahane de benzer nedenlerle ünlendi. “Öyle olsun” olarak tercüme edilebilecek alenen ırkçı Kakh grubu, Batı Şeria’daki Filistinli nüfusu terörize etmeyi amaçlıyordu. Sonunda, Kahane 1990’da ABD’yi ziyareti sırasında bir Filistinli tarafından vurularak öldürüldüğünde tavuklar tünemek için eve geldi.

Tabii ki bu tür çılgınlar herhangi bir ülkede bulunabilir. Ancak Filistin topraklarında Yahudi kolonileri kurma politikası, bu aşırı sağcı gruplara orantısız bir siyasi rol ve etki kazandırdı. Oslo anlaşmasının ardından Ulusal Filistin Yönetimi’nin kurulmasından bu yana aşırı sağ, sözde “özerk” Filistin topraklarında İsrail ordusu için resmi olmayan bir yardımcı milis olarak etkili bir şekilde hareket etti.

Yahudi dini aşırı sağının temsil ettiği belirli bir köktencilik türü için, son otuz yılda geliştiği şekliyle, dini ilkelerin günlük yaşamda uygulanması bu nedenle ikincil bir mesele olarak görünmektedir. Ana kaygısı, İsrail’in yayılmacı politikasını savunmak. Bu, hem İsrail halkı hem de Filistinliler için gelecek için çok büyük tehlikeler taşıyan bir tür köktenciliktir.

Filistinliler, bir zamanlar Filistin olan yeri yalnızca bir Yahudi devleti haline getirme seçiminin doğrudan kurbanları olsalar da, Yahudi halkının kendisi, Siyonizm’in onları tuzağa düşürdüğü bu kuşatma altındaki kalenin korkunç sonuçlarına katlandı ve çekmeye devam edecek.

İsrail’i Yahudilerle sınırlı bir din devleti olarak kurma kararı, Ortadoğu’da tarihi boyutlarda bir felaketle sonuçlandı.

Kaynak: The Spark, P.O. Box 13064, Baltimore, Maryland 21203

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Ulusal basında yer alan sayın Ali Mahir Başarır’ın  “Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Etti” başlıklı yazısı dikkatimi çekti: “ YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı bu üniversitedeki […]


 • TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KENDİ KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK. TATARLAR İLERİYE! 12 mart 2023 tarihinde Bağımsız Tataristan Hükümetinin 4’üncü online-oturumunda Başbakan Rafis Kaşapov Başbakan yardımcılığına 2 aday gösterdi. Milli […]


 • “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDUNUN RUHU ZABİTANDADIR” HÜSEYİN MÜMTAZ                 Atatürk yazının başlığındaki sözü; 31 Temmuz 1920 Tarihinde, Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde Subaylara hitaben yaptığı konuşmada söylemiştir.                 … Yıl […]


 • Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Uluslararası Ceza mahkemesinden, Türk hükümetinin dünyanın dört bir yanında muhaliflerine yönelik zulmü soruşturması istendi Lahey’deki uluslararası ceza mahkemesinden (UCM), dünya çapındaki muhaliflerine yönelik takip ve […]


 • DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  Benim de yazarları arasında bulunduğum “Bütün Dünya Dergisi’nin” son sayısında değerli gazeteci rahmetli Mete Akyol’un da bir yazısı var.Yazıların konusu günün en önemli olaylarından olan […]Posted

in

by

Tags: