Türkiye  Demokrasi Liginde  Küme Düşerek  Ruanda ve  Bangladeş’in de Altında Kaldı

İsveç Göteborg Üniversitesi V-Dem Enstitüsü'nün her yıl açıkladığı  2022 Demokrasi Raporu'nda Türkiye, en çok otorikleşen 5 ülkeden biri  olmuştur. İfade özgürlüğü, medyaya baskı, iş dünyasının özgürlüğüne kısıtlama gibi  farklı parametrelerde  3700 uzman ve akademisyenin katkı yaptığı, 1789’dan 2021 yılına kadar 202  ülkeden 30 milyon veriye dayanan V-Dem Demokrasi Raporu alanında saygın  bir çalışmadır. V-Dem Enstitüsü,  2014 yılında Profesör Staffan I. Lindberg tarafından kurulan bağımsız bir araştırma enstitüsüdür.  (https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf) Göteborg Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde yer almaktadır. - Screenshot 12

İsveç Göteborg Üniversitesi V-Dem Enstitüsü‘nün her yıl açıkladığı  2022 Demokrasi Raporu’nda Türkiye, en çok otorikleşen 5 ülkeden biri  olmuştur. İfade özgürlüğü, medyaya baskı, iş dünyasının özgürlüğüne kısıtlama gibi  farklı parametrelerde  3700 uzman ve akademisyenin katkı yaptığı, 1789’dan 2021 yılına kadar 202  ülkeden 30 milyon veriye dayanan V-Dem Demokrasi Raporu alanında saygın  bir çalışmadır. V-Dem Enstitüsü,  2014 yılında Profesör Staffan I. Lindberg tarafından kurulan bağımsız bir araştırma enstitüsüdür.  (https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf) Göteborg Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde yer almaktadır.

İsveç Göteborg Üniversitesi V-Dem Enstitüsü'nün her yıl açıkladığı  2022 Demokrasi Raporu'nda Türkiye, en çok otorikleşen 5 ülkeden biri  olmuştur. İfade özgürlüğü, medyaya baskı, iş dünyasının özgürlüğüne kısıtlama gibi  farklı parametrelerde  3700 uzman ve akademisyenin katkı yaptığı, 1789’dan 2021 yılına kadar 202  ülkeden 30 milyon veriye dayanan V-Dem Demokrasi Raporu alanında saygın  bir çalışmadır. V-Dem Enstitüsü,  2014 yılında Profesör Staffan I. Lindberg tarafından kurulan bağımsız bir araştırma enstitüsüdür.  (https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf) Göteborg Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde yer almaktadır. - Screenshot 12

Demokrasi Çeşitleri, (Varieties of Democracy: V-Dem) 1900’den günümüze dünyadaki tüm ülkelerde yeni demokrasi göstergeleri geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir araştırma projesidir. Proje iki  kurum  tarafından yönetilmektedir: Göteborg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ndeki V-Dem Enstitüsü ve Notre Dame Üniversitesi’ndeki Kellogg Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü.  Demokrasinin yeni göstergeleri, yeni bir veri tabanında toplanmıştır. Veri tabanının  karakteri, demokrasinin doğası, büyüme ve hayatta kalma hakkında daha önce mümkün olmayan bir şekilde test edilecek yeni soruları ortaya çıkarmaktadır.

Demokrasi Çeşitleri, dünya çapında demokrasiyi kavramsallaştırmak ve ölçmek için yeni bir yaklaşımdır. (https://www.v-dem.net/en/) V-Dem Projesi, beş üst düzey demokrasi ilkesini birbirinden ayırır: “seçimli, liberal, katılımcı, müzakereci ve eşitlikçi”  Bu ilkeleri ölçmek için veri toplar. (V-Dem Methodology v10. Varieties of Democracy (V-Dem) Project) Veri kümesi her yıl güncellenir, genişletilir ve yayınlanır.  )

V-Dem her yıl   dünyadaki demokrasinin durumunu  açıklayan Demokrasi Raporu yayınlamaktadır. Rapor; veri seti, bilimsel makaleler, çalışma belgeleri, Enstitü’nün  etkileşimli grafik araçlarını içeren web sitesinde yayınlanır. V-Dem Enstitüsü’nün demokrasi  kriterleri,  Freedom House’un Dünya Özgürlük Raporu arasında en ayrıntılı olanıdır. (Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change. By Michael Coppedge, John Gerring, Adam Glynn, Carl Henrik Knutsen, Staffan I. Lindberg, Daniel Pemstein, Brigitte Seim, Svend-Erik Skaaning, and Jan Teorell. Cambridge: Cambridge University Press, 2020)

V-Dem,1789–2019 döneminden günümüze kadar olan  siyasi alanı kapsayan 470’ten fazla gösterge, 82 orta düzey endeks ve 5 üst düzey endekse sahiptir. Her gösterge, en az beş ülke uzmanı tarafından bağımsız olarak kodlanmıştır. V-Dem, uzman derecelendirmelerinde derecelendirme güvenilirliği ve güven aralıklarıyla başa çıkmak için metodolojik araçlar kullanır. Siyaset bilimci Daniel Hegedus, V-Dem’i “bilimsel araştırmalar için nicel demokrasi verilerinin en önemli sağlayıcısı” olarak tanımlamıştır.

V-Dem Enstitüsü, 2020 yılında yayınladığı Rapor’da, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin 2000 yılından beri demokratik normlardan uzaklaşarak Macaristan ve Türkiye’deki otokratik iktidar partilerine benzer bir çizgi izlemeye başladığını açıklamıştır. Enstitü, dünya demokrasilerinin İlliberalizm Endeksi’nde, “Cumhuriyetçi Parti, Macaristan, Hindistan, Polonya ve Türkiye’de iktidardaki milliyetçi partilerinkine benzer bir tutum ve taktik benimseyerek rakiplerini şeytanlaştırmaya ve onlara karşı şiddeti özendirmeye başladı” ifadelerini kullanmıştır.

Araştırmada Türkiye için şu ifadelere yer verilmiştir: “Polonya’daki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Macaristan’daki Fidesz Partisi ve Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), illiberalizm endeksinde, milenyuma tipik bir demokrasideki iktidar partileri gibi başladı. Hindistan’daki Bharatiya Janata Partisi (PJP) 1999’da bazı illiberalizm işaretleri vermeye başlamıştı. Ama son 20 yıl içinde bu dört partinin tümü giderek daha fazla illiberal oldu. Şimdi bu partiler, illiberalizm açısından tipik bir otokrasideki iktidar partilerine çok yakın. )

İsveç Göteborg Üniversitesi V-Dem Enstitüsü'nün her yıl açıkladığı  2022 Demokrasi Raporu'nda Türkiye, en çok otorikleşen 5 ülkeden biri  olmuştur. İfade özgürlüğü, medyaya baskı, iş dünyasının özgürlüğüne kısıtlama gibi  farklı parametrelerde  3700 uzman ve akademisyenin katkı yaptığı, 1789’dan 2021 yılına kadar 202  ülkeden 30 milyon veriye dayanan V-Dem Demokrasi Raporu alanında saygın  bir çalışmadır. V-Dem Enstitüsü,  2014 yılında Profesör Staffan I. Lindberg tarafından kurulan bağımsız bir araştırma enstitüsüdür.  (https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf) Göteborg Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde yer almaktadır. - Screenshot 13

Dünya Demokrasi Ligi’nde Türkiye,  Ruanda ve Bangladeş gibi ülkelerin  gerisine düşerek  son 10 yılda en fazla anti-demokratik duruma gelen ülkeler arasında yer almış, 179 ülke arasında ancak 147’nci  olabilmiştir.  Bunun sebebi, Türkiye’nin “toksik kutuplaşma” içinde olduğudur. Türkiye’nin altında yer alan ülkeler  aşağıdadır.

Bu listede NATO,  OECD, AVRUPA KONSEYİ  üyesi  olan ve de AB’ye aday hiçbir ülke yoktur. Bu duruma acaba siyasetçilerimiz ne diyecekler merak etmekteyim. Çünkü, şimdiye kadar hiçbir ziyaretçiden bu konuda bir açıklama gelmemiştir. Bizimkiler havanda su dövmeye devam etmektedirler. Bu,   demokrasimiz açısından  utanç vericidir. Bir aydın olarak bana düşen görevi yaptım. Gerisini siyasetçilerimize bırakıyorum.

İsveç Göteborg Üniversitesi V-Dem Enstitüsü'nün her yıl açıkladığı  2022 Demokrasi Raporu'nda Türkiye, en çok otorikleşen 5 ülkeden biri  olmuştur. İfade özgürlüğü, medyaya baskı, iş dünyasının özgürlüğüne kısıtlama gibi  farklı parametrelerde  3700 uzman ve akademisyenin katkı yaptığı, 1789’dan 2021 yılına kadar 202  ülkeden 30 milyon veriye dayanan V-Dem Demokrasi Raporu alanında saygın  bir çalışmadır. V-Dem Enstitüsü,  2014 yılında Profesör Staffan I. Lindberg tarafından kurulan bağımsız bir araştırma enstitüsüdür.  (https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf) Göteborg Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde yer almaktadır. - Screenshot 14

Türkiye, en çok otorikleşen 5 ülkeden biridir ve  anti-demokratik hale gelen ülkeler arasındadır. Listenin 2 alt sırasında nerede olduğunu kimsenin bilmediği ve adını da duymadığı 1.1 milyon nüfulu  Eswatini Krallığı ( eski Svaziland) ile Gine  yer almıştır. Ben merak  edip bu krallığın yerini haritada buldum. Türkiye, çoğulcu olmayan partiler tarafından yönetilerek en çok otoriterleşen 6 ülke arasındadır.  Türkiye’nin “seçimli otokrasi”  (diğerleri liberal, katılımcı, müzakereci ve eşitlikçi) olarak tanımlandığı 2022 raporundaki şu tespit çok ilginçtir:

“Türkiye’de kutuplaşma AK Parti’nin 2002 yılında seçilmesi ile başladı ve demokrasiye karşı stratejik bir araç olarak kullanıldı. Kutuplaşma toksik hale geldiğinde farklı kamplar birbirlerini kendi yaşam tarzlarına ya da ülkelerinin var oluşuna karşı bir tehdit olarak algılamaya başlarlar. Araştırma, vatandaşların çok kutuplaştırıldığında demokrasiyi terk etme eğiliminin arttığını gösteriyor.” Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) otoritekleşen iki ülke Yemen ve Türkiye’dir.

 •  32 ülkede önemli ölçüde artmıştır.

)

Türkiye,  demokrasiye ilişkin alt açılımlardan ‘müzakereci demokrasiler’ sıralamasında  Myanmar ve Sudan gibi ülkelerin bile gerisindedir. Bu durum Türkiye gibi bir ülke için kabul edilemez bir durumdur. Siyasetçilerimiz sadece içeriye dönük değerlendirmeler yapmak yerine bu durumu kamuoyunun gündemine getirmelidirler. Şimdiye kadar, belki atlamış olabilirim, hiçbir siyasetçimizin ağzından bu durumla ilgili bir yorum duymadım. Belki bundan sonra duyabilirim. Çünkü seçimler yaklaşıyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]


 • Milletimizin başı sağ olsun

  Milletimizin başı sağ olsun

  Kahramanmaraş merkezli zelzele de yurttaşlarımızdan ve   Suriye’li komuşumızdan yaşamını yitiren  yeri cennet olsun; yaralılara acil şiflar diliyorum.Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlere de sabırlar.Milletimizin ve Suriyeli komşularımızın başı sağ olsun.TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’nın 14 Ağustos 2018 tarihli basına açılamamsında ” 17 Ağustos depreminin 19. yılında yaptığı toplantıda deprem ülkesi olan Türkiye’de olası […]Posted

in

by

Tags: