Barzani Ve Erbil Katliamı

31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı - Necati OzgenEsref Bitlis Mesud Barzani ve Celal Talabani
,

31 Ağustos 1996, Mesut Barzani Ve Erbil Katliamı

Irak Türklerinin Kerkük şehrinden sonra ikinci Türk şehri olan Erbil Milli Mücadele Yolunda, Türkçülük kimliğini koruyarak çalışmak davasın uzun yıllardan sahip çıkarak en önde görünerek, bu şehir tüm Irak Türklerine kucak açarak Basın, yayın, Enformasyon, kültür, politika alanda büyük katkısı olarak bu bölgede Milli tarih yazılarak çok sayıda aydın, Siyasi Türkmenleri yetirerek özveri olarak çok sayıda şehitler vermiştir.

Bir Türk şehri olan Erbil, yüzlerce gençlerini yetiştirerek mücadele uğrunda çok sayıda erlerini, baba yiğit kahramanları şehit vererek bu topraklarda İlk defa bu topraklarda Irak Türkmen Cephesinin mas mavi bayrağı dalgalanarak, tüm Türkmen örgüt, teşkilat, partilerle birleşerek, korku, ölüme karşı kanlarıyla, canlarıyla durarak, tüm Türkmenleri bağrına basan Erbil Kerkük’ten, Türkmenelinden gelen Türklere kucak açarak, onları sevgiyle milli duyguyla karşılamıştır.

Kerkük, Erbil ayrımı yapmadan, milli Türklük davası tüm Peşmergeler, PKK karşı sürerek kanla milli bayrağımız her bir yerde asılarak, yükselmiştir.
Defalarca bu kıyıcı Kürt peşmergelerin ve Barzani, Talabaninin arkadan vurmasıyla kurşunlarına kurban giden şehitlerimiz kanı yerde kalmadan alınmıştır.
Büyük Türkmen akıncılarına sahip olan Erbil Türkmen kuruluşları düşmanlara korku vererek davasını sürdürmüştür.

Erbil Türkmenleri her bir alanda fidagarlık yaparak çalışmaların yanında milli eğitim Türkçe olarak, Türkçe Erbil’in her yanında okullar açılmıştır, tüm Türkmenelinden gelen yavrularımız bu okullarda öğrenim görmüşlerdir.
Ayrıca Erbil Türk şehrinde Türkmeneli Televizyonu ve radyosu bölgede il yayın olarak milli davamızı savunarak faaliyetini sürdürerek değer kazanmıştır.
Erbil Türk şehrinde temiz, onurlu, atılgan, kahraman kan kardeşlerimiz her türlü baskı, saldırıya rağmen, milli mücadele, Türkçülük yolunda Cephesinde hazır olarak görevlerini iyice başarmıştır.

Erbil şehri yüzde yüz, bir Türk şehri olarak, Saddam rejiminden sonra Türkmen milletine düşman olan Mesut Barzani milletimize yönelik her türlü güçlerini kullanarak baskısı artmaktadır.

Bugüne kadar yüzlerce saldırılar Türkmen kuruluşlarına uygulayarak, Türkleri arkadan vurarak kurşuna dizmişlerdir.

31 Ağustos 1996 yılında, Erbil Türk şehrinde, çok sayıda, baba yiğit yıllar boyu kendilerini mert mücadeleye veren, Irak Türklerini kıyıcı diktatör Saddam la kucaklaşan Mesut Barzani Türkmenleri teslim ederek idam olmalarına neden olmuştur.

Mesut Barzani, zalim baas rejimi ve Saddam’dan hiçbir farkı olmadan, Saddam’ın yaptığını yapmaktadır, yüzlerce Türkmenler, Kerkük, Telafer ve tüm Türkmenelinden özel hapishanesinde tutuklu olarak yaşamaktadır.
Saddam rejimi düştükten sonra, Saddam’ın istihbarat, emniyet elamanları işkence odalarında Türkmenlere her türlüsünü, uygulamaktadır.

Kıyıcı Mesut Barzani Saddam rejimine teslim etmiş olduğu, Irak Türklerinin adları belli olarak, cellât Saddam tarafından idam edilerek, birçoğunun cesetlerini bile ailelerine verilmemiştir.

Günümüze kadar izleri bile görünmemiştir.

Kıyıcı Saddam ile işbirliği yapan Mesut Barzani yüzlerce, Türkmenleri katil ettikten dolayı, hemen onda cezalandırmalı, insan hakları ihlalleri yüzünden hüküm ederek, yaptıkları soykırım, katliamlardan dolay, onu insan hakları komisyonu ve BM Lahey mahkemesi tarafından, büyük bir suçlu olmasına dair, ona en ağır ceza vermelidir.
Mesut Barzani Türkmenlerin yanında, Şebek Hıristiyanları bile öldürerek, yerlerini alarak sürgün etmiştir.

Türkmenler olduğu kadar Türkiye devletine karşı tehditler savunarak PKK destekleyerek her türlü mal silah lojistik yardımı etmektedir.

Yıllar boyu Saddam ile işbirliği yapan Mesut bugün Kürtlükten konuşarak Türkiye’ye dil uzatarak, Türk şehri olan Erbil, Kerkük hakkında boş kafasıyla demeçler vermektedir, Kerkük şehrini Kürt bölgesine katma hayalı ile yaşayarak, PKK Teröristi toprağında kandil, Mahmur bir çok yerlerde barındırmaktadır.
Artık İkinci kıyıcı Mesut Barzani da, birinci kıyıcı Saddam Hüseyin gibi yargılanmalıdır, çünkü günümüzde de, ayni Saddam’ın politikasını uygulayarak, Irak Türklerini Amerika’ya güvenerek, yok etmeye tüm gücüyle çalışmaktadır.
Mesut Barzani yapmış olduğu, Erbil Türklerine karşı, soykırımı, katliamı, asimilasyon politikası Saddam rejimiyle, bir arada uygulayarak, çok sayıda Türklerin ölümüne tek sebep olmuştur.

Okumaya devam et  Irak Türkmenleri, Azerbaycan’a çıkarma yaptı

V Irak Türkmenlerine karşı Mesut Barzani tarafında her gün bir yeni baskı, Zulüm eklemektedir.

Erbil’de olan bu katliam, Mesut Barzani, Saddam rejimi ile birlikte, yüzlerce Erbil, Kerküklü, Altunköprülü Türklerine uygulamıştır.

Saddam, Mesut Barzani gibi, diktatörler, kıyıcılar, idam olunca haklarını alınınca, şehitlerimizin ruhları mezarında şad olarak, milli Türkmen davası tüm Türkmenler tarafından Kerkük, Erbil Musul’u ve Türkmeneli topraklarını yerlerini can kanlarıyla koruyarak, ölene tek yollarından, ilkelerinden dönmeyeceklerdir.

Zalim kıyıcı Mesut Barzani eliyle şehit olan kardeşlerimiz Erbil’i, Kerküklü, Tuzhurmatu, Altunköprü, Tazehurmatu soydaşlarımızdan oldukları bellidir bunlardan.
1- Aydın Şakır Iraklı
2- Ferhat Kasım Kerküklü
3- Aydın Velit Erbil’li
4- Abdurrahman Ömer Kadir Bekal oğlu
5- Fars Hadi
6- Ali Hasan Hüseyin Acem oğlu
7- Ahmet Nurettin Kayacı
8- Yılmaz Yusuf
9- Şarzat Yusuf
10- Halit İbrahim Ahmet
11- Hacer Abdul Gani Şahap Erbil’li
12- Abdurrahman Mehmet
13- Abdul mümin Mehmet Emin
14- İbrahim Abdul rahman
15- Mazin Faruk
16- Çetin Kerem Köprülü
17- Necmettin Nurettin
18- Şahin Yunus Mahmut
19- Şahvan Şahbaz Samet
20- Şiven Şahbaz Samet
21- Mika il Şahbaz Samet
22- Şakır Şükür Zeynel abdın
23- Ali Yayçili.
24- Şirvan Ahmet Abdul Kadir
25- Mümin Muhammet Emin
26- Nusrat Halit Abdullah
27- Yılmaz Halit Muhyettin
28- Ayat Ahmet
29- Abdurrahman Kaleli
30- Tarık Faik Nurettin
31- Neşet Abdullah
32- Murat Erbil’li
33- Mümtaz Erbil’li
34- Ayat Vahit Sadullah
35- Mehmet Reşit Mehdi Tuzlu
Ayrıca 1996-2005 yılından Erbil Türk şehrinde, Kürtler çok sayıda Irak Türklerini öldürerek, arkadan vurmuşlardır.

Öte yandan Irak Türklerinin Irak Türkmen Cephe kuruluşlarına, binalarına, matbaa, Türkmeneli gazetesine, Radyo Televizyonuna, el koyarak hainlere teslim etmişlerdir.

Ve birçok hainlerin eliyle, Erbil Türk şehrinde, kuruluş Türkmen toprak, yerlerine Mesut Barzani tarafından gasp edilerek, tüm belgeleri Türkçe olan kitapları bayrakları yakarak yandırmışlardır.

Mesut Barzani Peşmergeleri, bir bölüm kendilerini paraya, göreve satan prensip sahibi olmayan, onursuz insanlar ile tüm Türkmen parti, kuruluşlarına saldırarak yağma, talan etmişlerdir.

Kıyıcı Mesut Barzani Peşmergeleri, defalarca Irak Türklerini, arkadan vurarak, şehit etmişlerdir. Ayrıca çok sayıda insanları, evlerinden Türkiye, Irak sınırından alarak, gizli hapishanelere, uzun bir süreden atmışlardır.

Erbil Türk şehrinde şehit olanlar bir bölüm Erbil’li Türklerin adları:
1-Murat Hasan
2-Leyla Cemil
3-Avukat Rüştü Tahsin Saraçoğlu
4- Abdul haclık Fetah
5-Halit İbrahim Köpeçı
6-Yasin Kasap
7-Aydın İzzet Kaymakçı
8-Söner Esat Terzi başı
9-Cesim Murat
10-Ferhat Nurettin
11-Aydın Abdülaziz Neftçi
12-Gül Annem Terzi oğlu
13-Abdullah Adil Hurşit
14-Feridun Fazıl Mehmet
15-Marivan Ahmet Erbil’li
16-Fuat Kasım Nedim
17-Emir Kerim Ali
Ve başkaları…

Bu Milli Mücadele yolunda şehit olan Erbi Türklerini asla unutmadık onları kanları yerde kalmadan yakında alınacaktır. Bu yolumuzu bırakmadan tüm milli anayasal haklarımız alana kadar bu milli mücadele davamız sonsuza kadar sürecektir.
(2)

15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.
Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türkleri Irak topraklarında tarihinden önceleri yaşayan Türk Sümerler ilk Millet olarak büyük uygarlık medeniyet, devletler kuran bir Millettir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden sonra Irak Türkleri 1924, 1946, 1959 ve 1996, 2003 den günümüze kadar süren asimilasyon, yok etme, sinsi politika ve yapılmakta olan soykırım, katliamlara maruz kalmışlardır.

Mesut, Saddam tarafından uygulana 31 Ağustos Erbil katliamı katliam Irak Türklerini Erbil şehrinden yok etmek için bu senaryo hazırlanarak üst düzeyde iyice planlanmıştır.

Okumaya devam et  Irak Türkmenleri: Irak’ta Gerçek Türkmen Nüfusu

Birbirleri geçmeyen, sevmeyen Barzani ve Talabani iki canlılar tam Türklerinin düşmanı olarak aralarında olan ve süren kanlı çatışmalar yıllar boyunca devam etmekle iki taraftan binlerce Kürt hayatını kaybetmiştir.

Buna rağmen bizimkiler onları barıştırarak güçlendirmiştir ve Türklere karşı politika yürüterek Saddam gibi yok etme, asimilasyon politikasını sürdürerek günümüze kadar sürdürmektedirler.
Bugün Kerkük Türk şehrini ele almayı düşünen iki parti başkanı önceleri Türk Erbil şehrini ele geçirerek yönetimlerini Erbil Türklerini her türlü, baskı, işkence yaparak acı günleri göstermiştir.

KYP Talabani güçleri 1994 yıllarından beri Erbil Türk şehrini kendi güçleri kontrolüne alarak IKDP Barzani güçleriyle çıkar, yer kaynakları petrol, sınır ticareti para konusunda anlaşmayarak savaş çıkarmışlardır.

Silahlı çatışmaların sonunda 1995 tarihinde Talabani’nin Erbil’e kontrolü geçlenerek, bu durum IKDP Barzani rahatsız ederek Saddam rejimi ile işbirliği yaparak güçlerini Erbil Türk şehrine yönlendirerek Erbil’i ele geçirdikten sonra Amerika, İsrail birçok devletlerin desteği ile her türlü silahlara sahip olarak Türkiye ile Habur kapısından yararlanarak çok sayıda şerikteler kurarak büyük çıkar elde ederek güçlenerek ve birçok Türkmeneli topraklarının özellikle Kerkük Türk şehrini günümüzde ortaya atarak Kerkük şehrini bir Kürt devletinin başkenti olmasını göstermektedir peşinde olması ve gerçekleşmesi için ön planları çizmektedirler.
Ayrıca Türk Devletine düşmanlığını göstererek Terörist PKK hainlere kandıl, Mahmuz ve Irak’ın birçok yerinde onları barındırarak lojistik ve her bir alanda Irak topraklarını PKK Teröristlere kullandırarak yataklık yardım etmektedir.
Barzani Erbil şehrini ele geçirmesi tam yeterince gücü olmadan diktatör Saddam rejimi ile gizli anlaşarak 31 Ağustos 1996 tarihinde Irak Türklerine karşı Babası gibi 14 Temmuz Kerkük katliamında gerçek yüzünü ve düşmanlığını belli etmiştir.
Ve öte yandan Saddam rejiminden yardım isteyerek Erbil şehrini KYP güçlerinden alarak,

Babasından oğulla kalan düşmanlığını Türkmen topluluğunu ve Türkmen kuruluşlarınızı yok etmeye karşı sürdürerek 31 Ağustos 1996 tarihinde sabah erkenden Kuş tepe ve Dibege Mahmur etrafında Saddam ile yoğun olarak güçlerini birleştirerek silah patlamaları başlatarak, Saddam’ın tank, zırhlı arabaları ve özel Seray güçleri ar ile Erbil Türkmen şehrini koşarak Talabani güçleri ile çatışma sırasında yüzlerce ölü verdirerek Talabani güçleri şehri bırakmışlardır.
Erbil Türkleri bu acı durumu yaşayarak Kürt kıyafetini giyen Saddam güçleri sonradan askeri kıyafetleriyle dolaşmaya başlamışlardır Barzani güçleri birlikte Erbil durumu yakından anlayarak Kerkük katliamının aynısı Erbil Türklerinde korkusu yaşanmıştır.

Kerkük katliamında olan metodları kullanılarak Barzani’nin Saddam tarafından verilen önemli Türkmenlerin adları ileri gelen Türk aydınlarının listesi Saddam’ın askerleriyle birlikte Erbil şehrinde Türklerin evleri, işyerlerini aranmaya ve birçok insanları öldürerek tutuklamaya başlanmıştır.

Evlerinden, Türkmen, parti kuruluşlarından alınan suçsuz, günahsız, kimsesiz, sahipsiz Türkmenler habersiz olarak tutuklanarak BM İnsan Haklarını tüm örgüt, Kızıl harç, Af örgütlerinin partilerin gözü önünde Türkmenlerin sonu belli olmayarak gizli bir yere götürmuşlardır.

Ve birçok sayıda Türkmen evleri yağmalanarak önemli eşyalara el korunmuştur.
Irak Ordusu Erbil şehrine girerken birçok Türklere saldırarak büyük sayıda suçsuz Türkleri ve insanları öldürmüşlerdir.

Barzani ve İrak İstihbarat Özel ordusuyla birlikte Türkmen Radyo ve Televizyon binasını işgal ederek birçok Türkmen radyo ve Televizyon elemanlarını, akıncıları tutuklayarak şehit etmiştir.

ayrıca Türkmen Öğrenci ve Türkmen Kadınlar Birlikleri, eğitim müdürlüğünü, Türkmen partilerini ve basın, yayın Enformasyonu yağmalayarak saldırmışlardır.
Bunun yanında Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Kuruluşları saldırı sırasında birçok Irak Türkleri 2 Eylül 1996 olayında şehit olarak birçok Türklerde kayıplar olmuşlardır.

Şehit olan Irak Türklerinin bir bölümünün adları
1. Aydın Şakir Iraki Kerkük-1936, 1998-idam
2. Ferhat Kasım Kerküklü Kerkük-1946
3. Ayad Vahit Sadullah Erbil-1960
4. Ali Hasan H.Acemoğlu Kerkük-1965,24.07.1997-idam
5. Abdulrahman Ö.Bakkaloğlu Kerkük-1972
6. Ali Yayçılı Kerkük-1971, 24.07.1997-idam
7. Ahmet Nureddin Kayaçı Kerkük-1976 ,24.07.1997-idam
8. Memet Reşit Tuzlu Tuzhurmatu-1953
9. Mikail Şahbaz samet Erbil-1973
10. Tarık Faık Nureddin Erbil-1970
11. Sirvan Ahmet Abdulkadir Kerkük-1960
12. Munin Muhammed Emin Erbil-1947
13. Halit İbrahim Ahmet Erbil-1945
14. İbrahim Abdulrahman Erbil-1964
15. Mazin Faruk Erbil-1968
16. Necmeddin Nureddin Erbil-1937
17. Şakir Zeynel Abidin
18. Neşet Feysal Abdullah Erbil-1960
19. Şirzat Yusuf Aziz Erbil-1954
20. Şahin Yunus Mahmut
21. Hacer Andulgani Şahap Erbil-1972
22. Halit Abdullah Erbil-1974
23. Nasret Halil Abdullah Erbil-1977
24. Yılmaz Halil Muhyeddin Kerkük-1969
25. Ayad Ahmet Kerkük-1963
26. Abdulrahman Kaleli Kerkük-1974
27. Heyar Erbilli Erbil
28. Abdulmünim Samat Emin Erbil-1947
29. Şaban Şahbaz Samet Erbil
30. Şivan Şahbaz Samet Erbil
31. Ramazan Cemal Kerim Erbil,Ekim1997-idam
32. Fuat kazım Nazım Ekim1997-idam
33. Adil Bekir Selim Erbilli Erbil
34. Şer Bekir Şakir Erbil
35. Ali A. Abdullah Kerkük-1965
36. Feyz hadi
37. Emir Kerim Ali Ekim1997-idam
Irak Türklerini yok etmeye çalışan güçler
büyük Kürt grubu olan KDP ve KYB arasında iktidar çekişmesi ve bölmesi sonucu iç savaşa yol açmıştır.

Okumaya devam et  Irak Türkleri – Azerbaycan İlişkilerinde Yeni Ufuklar 

Irak Kuzeyı Saddam’ın Amerika ve birçok devletler tarafından güçsüz hala gelmesi nedeniyle bölgede çıkar, bölüşmeyi düşünen iki grubun arasında paylaşılmayan yer altı kaynaklar petrol ve sınır para olayları. Zaho, Duhok ve Erbil il sınırlarına yakın bölge KDP nin yönetiminde olarak Süleymaniye ve Erbil illeri sınır bölgeler KYB yönetimi altındaydı. Nüfusu, Kerkük şehri gibi Türkmen olan Erbil şehri iç savaş nedeniyle bir kaos yaşayarak Türkler yok perişan olmuşlardır.
KDP Erbili kontrolü eline alarak KYB ye karşı Irak ordusuyla işbirliği içinde olarak avaşın başlatmıştır.

29–30 Ağustos 1996 tarihinde Erbile giren Barzani ile Irak’ın önemli güçlü ordusu Türkmenlere saldırarak kimi şehit ederek, kimini Saddam’a teslim ederek Bağdat’ta götürmüştür ve İdam olmalarına neden olmuştur.

O dönemde Saddam’ın saldırı acı, işkencesinden kaçan birçok sayıda Irak Türkleri Erbil şehrinde yaşamaktaydılar.

Birçoğu kurum ve kuruluş, daire, karargâh, partilerde çalışmaktaydılar
iki Kürt grubu arasındaki savaştan yaralan Irak iktidarı İstihbaratı özel güçleri 31 ağustos 1996 tarihinde Türkmen karargâhlarına baskın yapma sonucu sayısı belli olmayan 40 üstünde Türkleri tutuklayarak Bağdat götürüp Abu Garip hapishanesine atarak hepsini birden idam. birçok insan hakları örgütlerine BM, Af Örgütlerine Siyasi Kuruşlara, Avrupa Devletlerine başvurarak yalnız bu kanlı olayı şiddetle kınamışlardır.

Tüm girişimlere karşı çok gencecik yaşta olan bir bölüm Erbil Türkleri acımasız idam olmuşlardır.

toplu mezara konulmuşlardır.
Günümüze kadar yürekleri yanan yollar bekleyen boğularak
Gözyaşı içinde Kalan yıllardır haberin almayan Anne ve babalar, Bacı, kardeşlerin, eşlerinin, yavruların haklarını kim soracak? kim alacak? İster Saddam’dan ister Mesut Barzani’den 2003 kıyıcı Saddam rejiminin düşmesinden sonra Türk şehitlerinin cenazelerini Ata, ane diyarı ve ana yurtları Erbil’ kavuşarak böylece şehitlerimizin Ruhları şad olarak kendi topraklarında hakları alana kadar rahtça uyuyacaklardır.

Erbil Şehrinde başlatılan bu milli Türkmen davası mücadelesi yolunda şehit olan Kerkük, Erbil, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü, Kifri, Karatepe, Türklerini iç duygumuzda gönlümüzde, varlığımızla yaşayarak bizler şehitlerimizi unutmadığımız gibi, bu milli davayı onlarının vermiş oldukları temiz kanlarıyla sürdüreceğiz.

Artık Türk birliğimizi sağlayarak tüm düşmanlara karşı dur demenin vakti geldiğini söylemeliyiz, bu dökülen şehitlerimizin kanlarının hesaplarını düşmanlardan sorarak almalıyız.


YAZAN RAHMETLİ SADUN KÖPRÜLÜ- / TURKISHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir