MİLLİ UTANÇ BELGESİ

Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl önce  dayattığı sınırlar - sevr antlasmasi 121050
Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl önce  dayattığı sınırlar - sevr haritasi

Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl önce  dayattığı sınırlar

Günümüzde olanlarının kökeninde dayatılan Sevr olduğunu; unutma evlatlarına, torunlarına da unutturma!           

Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl önce  dayattığı sınırlar - sevrvazosu turhanselcuk

10  AĞUSTOS 1920’DE OSMANLI  HÜKÜMATİ’NE, MİLLİ UTANÇ  BELGESİ  ANTLAŞMA  SEVR’DE İMZALATILMIŞTI.

Sevr’in 100. yıldönümünde Hatırlanması Gerekenler(ÖZET):

• Osmanlı’ya antlaşmayı kabul ettirmek için İtilaf Devletleri 22 Haziran’da Yunan ondusuna Milne Hattını(**) aşarak Bursa-Uşak çizgisine harekete geçirir; 20 Temmuz’da Doğu Trakya’yı işgal ettirir.

• Osmalı Heyetine (Rıza Tevfik, Reşat Halis, Hadi Paşa) Fransa’nın Sevr kasabasındaki bir porselen fabrikası salonunda 10.8.1920 metin imzalatılır.

•ABD,İngiltere,Fransa,Sırbistan,ÇarlıkRusyası,İtalya,Yunanistan,Portekiz, Romanya’dan oluşan  İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarının işgal belgesi olan antlaşma Saltanat Şurası’nca(*) kabul edilir.

• Bu antlaşma geçersizdir. Çünkü:

 •Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nınca onaylanmamıştır.

•Meclis-i Mebusan’nın Misak-ı Milli kararları ile çeliştiği için milli iradeye de aykırıdır.

• Ankara’da 23Nisan’da açılan TBMM bu antlaşmayı tanımaz.

• 19 Ağustos 1920 tarihinde aldığı kararla da antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan eder.

***

• Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl sonra dayattığı sınırlar ile 100 yıl önceki sınırların benzerliğine şaşmamak gerek. O zaman düşmanları emperyalist AB(D) günümüzde Türkiye’nin karşısına müttefik kılığıyla ,NATO olarak durmaktadır. 

•  Atatürk, Türk milli eğitiminin hedeflerini Büyük Millet Meclisi üyelerine daha Milli Mücadele yıllarında, 1 Mart 1922’de, şöyle izah etmişti. “Efendiler, yetişecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve herşeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, milli an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Dünyada, milletlerarası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık hakkı yoktur”(Atatürk ‘ ü n Söylev v e Demeçleri)

10.8.2022,Ç.ba

(*)Saltanat şurası :Başkanı padişahın olduğu büyük memurlardan oluşan olağanüstü meclis.

Okumaya devam et  Mesut Barzani Kırım’daki Hukuk Dışı Referandumu Örnek mi Aldı?

(**)Milne Hattı: Yunan güçlerinin güvenliğinin sağlanması ve Yunan işgalinin kalıcılaşmasını sağlamak için İzmir, Aydın, Manisa’nın bir kısmı, Soma ve Ayvalık’ın bir kısmını Yunan işgali altında bırakacak şekilde 3 Kasım 1919’da İngiliz generalin çizdiği sınır.

Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl önce  dayattığı sınırlar - sevr kurdistan
Türk Milletine Emperyalizmin 100 yıl sonra dayattığı sınırlar

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir