T.C.’NE KARŞI:15 TEMMUZ’DA KI FETÖ CÜ DARBE GİRİŞİMİ VE 16 TEMMUZ’DA Kİ ERDOĞANCI KARŞI DARBE

Bugünleri iyi anlamak için, geçmişte TC’ne karşı gerçekleştirilen, Erdoğancı siyasi ihtiraslardan ve karşı devrimci
İdelojik yaklaşımlardan ve pratikten dolayı, Türkiye’de ki rejim değişikliğinede yol açan, T.C. karşıtı, 15 Temmuz da gerçekleştirilen Amerika’ya doğrudan bağlı, CIA’cı FETÖ’nün darbe girişimini ve 16 Temmuz’da da Amerika’nın geçici iktidar olarak gördüğü ve geçici olarak desteklediği Erdoğan´cı karşı darbeyi dış ve iç süreçleriyle birlikte iyi okumak gerekmektedir.

15 Temmuz, esasında, bir CIA örgütü olan FETÖ ve Erdoğan’cı Müslüman Kardeşler arasında, Türkiye’yi tamamen ele geçirmek ve birbirini iktidardan ve T.C’ni de coğrafyadan tamamen tasviye etmek için yapılan bir iktidar savaşıydı.

Bu yüzden olay bugünden geriye dönük olarak iyi incelenirse, 15 Temmuz’un, bir FETÖ’cü darbe girişimi ve 16 Temmuz’un ise Erdoğan’cı bir darbe olduğu iyi görülecektir.

Bugün bile 15 Temmuz da ki darbe girişimindeki ve 16 Temmuz da ki darbe de ki olaylar sırasıyla tek tek incelendiğinde ve konu bu verilerdeki olaylar, sebepler ve sonuçlarla hep birlikte ele alındığında da görülüyor ki, iki güçün aralarındaki ihtiras ve fark ne olursa olsun, darbeye yeltenen ve darbeyi yapan iki güçünde ortak noktası: T.C. Devleti’ni ve Milletini, Atatürk devrim ve ilkelerini, T.C. Anayasa’sını, parlementer sistemi’ni ve TSK’ yi, kısacası Atatürk’ü tasviye etmektir.

16 Temmuz’da TC’ne karşı, karşı devrimci darbeyi yapan Erdoğan, FETÖ cülere karşı rekabetin galibi olarak ta maalesef bunu bugün artık başarmıştır. TC’ni bütün kurumlarıyla tasviye etmiştir.

Peki Erdoğan’a karşı FETÖ kazansaydı nemi olacaktı derseniz? aynısı olacaktı tabiki. TC yine tasviye edilecekti, aynen bugün olduğu gibi.

Bu süreç içinde de, 15 Temmuz’da darbe ye teşebbüs eden ve doğrudan Amerikan´cı bir CIA örgütlenmesi olan FETÖ, iktidarı tamamen ele geçirmek için ve iktidardan tasviye olmamak için 15 Temmuz’da yaptığı darbe gişimi sırasında Erdoğan’a yenildi.

Müslüman kardeşler menşeili olan Erdoğan, 16 Temmuz’da TC’ne karşı, karşı darbe yaparak iktidarı bölüştüğü FETÖ’yü de aynı anda tasviye sürecini başlatarak Türkiye’ye de iktidarı tek başına ele geçirdi.

O dönem, FETÖ’cü ler bu darbe grişimi sırasında, Erdoğan’a bir şekilde bilgi sızdığını tahmin ederek çok önemli bir hata yapmışlardı. Bu hata, 16 Temmuz’da sabaha karşı yapılması planlanan kendi darbe girişimlerini, önceden darbe’yi bildiği bilinen//tahmin edilen Erdoğan’a karşı bir gün öne ve panikle de daha erken saate almışlardı.

Okumaya devam et  15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBE Mİ

Buna karşı, Erdoğancılar da, ana rakipleri olan FETÖ’nün, Türkiye’de ki iktidara tamamen hakim olduğu taktirde, hayatlarında bir daha iktidara gelemeyeceklerini idrak ettikleri ve o dönemde ki iktidardan da tasviye olmamak için, darbe girişimini, o günlerde bilerek basına sızdırdırmışlardı.

Taktik olarak Erdoğan tarafından yapılan bu girişimde, Ordu’da ki FETÖ’cü lerin tasviye listesi basına sızdırılmış ve darbe girişimine hazırlanan FETÖ cüler içinde büyük bir panik yaratılmıştı. Ve bu durumda FETÖ’cüler Erdoğan’ın istediği gibi bir tuzağa düşmüşler ve darbeyi erkene almışlardı.
Ve yani böylecede FETÖ cü darbe hazırlıkları tam oluşmadan, darbe girişimi Erdoğan tarafından erken doğurtturulmuştu. Bu da o günkü FETÖ cü darbe girişimini büyük bir karışıklığa ve zaafa uğratmıştı.

Tüm bu süreç içinde ise, bunlara karşı olan diğer bir üçüncü güç olan TSK içinde ki Atatürkçüler, T.C.’ni tasviye ettirmemek için, 15 Temmuz da ki FETÖ’cü darbe girişimine karşı T.C.´ni savunmak amacıyla kışlalarda ve kışla yakınlarında fiili olarak direnişe geçmişler ve direnmişlerdi.

Tüm bu olanlara karşı, 16 Temmuz da ise, hem FETÖ ye ve de hem de Atatürkçü kesime karşı top yekün saldırıya geçen ve 16 Temmuz sürecinde ki Erdoğancı darbeyi yapan BOP-Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanı Erdoğan ise, akabinde T.C. Devletini, TSK’yı, Parlementer Sistem’i tasviye etmiş ve Anayasa’ya karşı darbe yapmıştı. Ve o günleri takip eden süreçten bugüne kadar yaptıklarıyla da rejimi değiştirdi.

Ve T. C. Devleti’nin tüm yapılarını esasen içerik olarak önemli ölçüde tasviye etti.

Hasmı ve eski iktidar ortağı olan FETÖ’yü ise devlet ve sivil yapı içinden tamamen tasviye edemese bile ağır yenilgiye uğrattı.

Erdoğan, iktidarının ideolojik ve siyasi olarak bağlı olduğu örgütlenme olan Müslüman Kardeşler ise, TC’ni, Erdoğan sayesinde, 16 Temmuz’dan bugüne kadar tasviye ederek ve bu nedenle de Türkiye’de ki iktidarını Erdoğan’cı darbe sayesinde bugüne kadar korudu.

16 Temmuz’da ki kendi darbesinden sonra Erdoğan, mensubu olduğu Müslüman Kardeşler iktidarını Türkiye’de git gide de sağlamlaştırdı.

Okumaya devam et  15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBE Mİ

Artık hiç kuşku yok ki, geriye dönülüp bakıldığında, 15 Temmuz’da yapılmış olan darbe grişimi ve sonradan da Erdoğan tarafından yapılan karşı darbe, FETÖ ve Müslüman Kardeşler gibi iki siyasal islamcı güç arasında geçen ve bunun da Türkiye üzerindeki bir güç mücadelesi olduğu görülecektir.

Ama bu tabiki basit bir güç mücadelesi olarak ele alınmamalıdır.
Bu güç mücadelesi Türkiye’yi tamamen ele geçirmek için örgütlü, planlı ve darbeci bir güç mücadelesi olarak ele alınmalıdır. Bu konuyu doğru tanımlamada esas olarak böyle olmalıdır.

Bugün de görüldüğü gibi, o günkü 15 Temmuz’da ki darbe grişiminde, ABD’nin ve NATO ‘nun doğrudan kendine bağlı bir güç olan FETÖ’nün yanında olduğu sonraki açıklama ve eldeki verilerdende iyice anlaşılmaktadır.

Bunun sebebi ise eldeki verilerden de görüldüğü gibi, ABD’nin kendisine doğrudan bağlı olan FETÖ‘yü, doğrudan iktidara getirerek, ikincil ve geçici olarak gördüğü Erdoğan’ı ve akabinde de T.C.’ni temelli olarakta, siyasi ve coğrafik anlamda tasviye etmektir.

Bu da bize gösteriyorki, karşıt olarakta olsalar, darbecilerin, gördüğümüz gibi, özünde, ikisi de ABD tarafından desteklense bile, ikisinin arasında, ABD’ye yakınlık ve bağlılık bakımından doğrudan ve dolaylılık anlamında çok belirgin farklarlar da vardır, ama her halükarda ise aralarında temel anlamda da örneğin:T.C.’ne düşmanlıktan da kaynaklanan ortak özelliklerde vardır.

Bu ortak özelliklerinin temelinde ise, ikisininde özünde olduğu gibi emperyalizme bağlımlı olmaları, islamcı olmaları ve T.C. düşmanı olmaları yatmaktadır.

Bu darbeci süreçler sırasında ise üçüncü bir kesimden de de altını çizerek bahsetmekte yarar vardır.

Çünkü bu üçüncü kesimin direnmesiyle birlikte esas olarak FETÖ cü darbe grişimi engellenmiştir. Ama bu üçüncü kesim, Erdoğancı bir karşı devrimci darbe ye karşı hazırlıklı olmadıkları içinde, Erdoğancı karşı devrimci darbeyi engelleyememişlerdir.

Peki süreç bu şekildemi işlemelidir, devam etmelidir ve bu durum bu şekilde kabulmü edilmelidir?

Tabiki hayır.

O zaman üçüncü kesim olarak, bugün ve bundan sonra ne yapılmalıdır?

Kısacası bu soruya cevap olarak, üçüncü kesim, bugün artık uyanmalı ve örgütlenmelidir.

15 Temmuz’da , FETÖ‘cü darbeye direnen diğer üçüncü kesim olan bu Atatürkçü kesim, geçmişteki olaylardan da ders çıkartarak, bundan sonra TC Devleti’nin ve Türk Milleti’nin varlığı için artık toparlanmalıdır.

Okumaya devam et  15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBE Mİ

BU kesim bundan sonra ki süreçte, 16 Temmuz’da niyeti tamamen T.C.’ni tasviye etmek olan Erdoğan’cı darbenin etkilerinin tamamen Türkiye’den tasviyesi için ve Erdoğan iktidarının yıkılmasını sağlamak amacıyla, demokrasinin bütün kurumlarıyla Türkiye’de tekrar kurulmasını sağlamak için çabalamalı, parlementer sistemin tekrar yerine oturtulmasını sağlamak için mücadele etmeli ve T.C. Anayasa’sını tekrar daim kılmak için, millette ki değişim isteğini gerçekleştirecek stratejileri geliştirip, Erdoğancılar’ın Temmuz’da ve sonrasında yaptığı karşı devrimci darbeyle gerçekleştirdiklerini, karşı devrimci iktidarını ve FETÖ ’nün geride kalan artıklarını T.C.’den ebediyen tasviye etmelidir.

Ve T.C. kuruluş felsefesini tekrar devlette tekrar yerli yerine ve geliştirerek oturtmalıdır.

Bunun için de bu üçüncü kesim, bugünkü bir temel yurtsever görev olarak, Türkiye’de gerçek alternatifleri oluşturmayı ve bunu vakit geçirmeden yapmayı bir kere kafalarına kesinlikle koymaları lazımdır..

Bunun gerçekleşmesi için ise, bu kesimin, öncelikle birileri tarafından önlerine yontulmuş ve sürülmüş, projeleri ve siyasi – sinsi pinokyoları reddetmeleri gerekmektedir..

Bunlarla bir şey olmayacağını anlamaları gerekmektedir.

Peki bu durumda ne yapılmalıdır?

Artık görüldüğü gibi, bugüne kadar bir çok şey denenmiş ve mevcut siyasi partiler de TC için hiç bir umut olamamıştır.

Onun içinde yurtseverlerce bundan sonra yapılması gereken esas temel görev, 15 Temmuz FETÖ cü darbe girişiminden sonra yapılan 16 Temmuz’da ki Erdoğancı darbe tarafından tasviye edilen devlet kurumlarının, gerçek ve sınanmış, tecrübeli Atatürk’çü liderlerle, T.C. Ayasa’sının özü’de olan 6 ok da ki ilkeleri esas alınarak, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti tekrar rayına oturtulması olmalıdır.

Bu görev gerçekten iyi hesaplanarak, örgütlü bir milli birliktelikle ve doğru önderlikte bundan sonraki kısa ve orta vadede Türk Millet ve Devleti’nin varlığı ve selameti için başarılmak zorundadır.

Bu da ancak yurtsever güçler arasında oluşması gereken bir milli ve ortak strateji ile mümkündür.

Bundan sonra yapılacak olan budur.

Her zaman olduğu gibi bağımsızlıkçılar:
Atatürk’le kalın,
Cumhuriyetle kalın,
Hoşçakalın!

Sefa Yürükel

Haberi paylaşın
Bugünleri iyi anlamak için, geçmişte TC’ne karşı gerçekleştirilen, Erdoğancı siyasi ihtiraslardan ve karşı devrimciİdelojik yaklaşımlardan ve pratikten dolayı, Türkiye’de ki rejim değişikliğinede yol açan, T.C. karşıtı, 15 Temmuz da gerçekleştirilen Amerika’ya doğrudan bağlı, CIA’cı FETÖ’nün darbe girişimini ve 16 Temmuz’da da Amerika’nın geçici iktidar olarak gördüğü ve geçici olarak desteklediği Erdoğan´cı karşı darbeyi dış ve iç süreçleriyle birlikte iyi okumak gerekmektedir. - 15temmuz darbegirisimi

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 3. Tek ve vazgeçilmez insanların olduğu yer Sultanlıktır… *** Aynısı AKP’de var zaten… *** Hayranlık güzeldir ama sürü psikolojisinin de temel…

 4. Sevgili Erdoğan çok ağır yazmışsınız,keşke beni yakından tanıyabilseydiniz.Ben dededen,babadan CHP liyim,ama artık yeter sanki sadece muhalefet yapmak için oturmuş o…

 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • TANIN(MA)MA

  TANIN(MA)MA

                  TANIN(MA)MA HÜSEYİN MÜMTAZ                 Kıbrıs’ın kuzeyinde “muhalif” olmak istiyorum.                 Çünkü bıktım artık hiçbir işe yaramayan, hiçbir iş yapmayan UBP’den, mevcut koalisyondan ve ortaklarından. […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır. Kuralların belli bir […]


 • Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond)  Avrupa Konseyi’ne üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024″  araştırmasında ilk defa  Avrupa […]


 • THE GENERAL “PAŞALAR” 

  THE GENERAL “PAŞALAR” 

  Ortağın Çocukları ve Köklü İlişkiler * -1- “TSK’da, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı düşüncelerde olanları, aykırı faaliyetlerde bulunanları barındırmayız.” İlker Başbuğ, 24.6.2009 [1]  TSK […]


 • EN BÜYÜK IHANETİN FİTİLİ BU ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

  EN BÜYÜK IHANETİN FİTİLİ BU ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

  Artık kabul etmemiz gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti zifiri karanlık bir yola girmiştir ve bu yoldan geri dönüş çok zor ve neredeyse imkansızdır. Maaşını Türkiye Cumhuriyeti […]


 • Artsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West By Harut Sassounian Publisher, The California CourierArtsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West

  Artsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West By Harut Sassounian Publisher, The California CourierArtsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West

  Last week, Armenians worldwide experienced one of the biggest tragedies of their lives after Azerbaijan occupied Artsakh. 120,000 Artsakh Armenians — men, women and children […]Posted

in

by

Tags: