Türk Devletleri Teşkilatı’nın amaçları ve görevleri

Şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Konseyi adıyla Türk Dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan Anlaşması’nın imzalanmasıyla Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkiye tarafından kurulmuştur. Macaristan, 2018 yılında teşkilata gözlemci üye satatüsü ile katıldı. 30 Nisan 2018'de Özbekistan Türk Konsey'ne katılma isteğini açıklamış ve 14 Eylül 2019'da tam üye olmuştur. 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul Zirvesi'nde, örgütün adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiş ve Türkmenistan gözlemci üye olarak teşkilata dahil olmuştur. Teşkilatın Genel Sekreterliği İstanbul'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ankara'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Akademisi ise Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da bulunmaktadır. - turk devletleri teskilati sekizinci zirvesi istanbulda duzenlendi

Şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Konseyi adıyla Türk Dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan Anlaşması’nın imzalanmasıyla Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkiye tarafından kurulmuştur. Macaristan, 2018 yılında teşkilata gözlemci üye satatüsü ile katıldı. 30 Nisan 2018’de Özbekistan Türk Konsey’ne katılma isteğini açıklamış ve 14 Eylül 2019’da tam üye olmuştur. 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen 8. Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul Zirvesi’nde, örgütün adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiş ve Türkmenistan gözlemci üye olarak teşkilata dahil olmuştur. Teşkilatın Genel Sekreterliği İstanbul’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ankara’da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Uluslararası Türk Akademisi ise Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da bulunmaktadır.

3 Ekim 2009 tarihli Nahcivan anlaşmasında üye devletler, Birleşmiş Milletler anlaşması ile uyumlu olduğunu belirterek Konseyin amacının, Türk dili konuşan devletler arasında iş birliğini geliştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak deklare etmişlerdir. Üye devletler ayrıca demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlere bağlılıklarını da teyit etmişlerdir. Tarihten gelen yakın bağlar ve ortak geçmiş ülkelerin işbirliği yapmasını ve karşılıklı çıkar çerçevesinde güven tesis etmelerini kolaylaştırmaktadır.

Örgütün, Nahçıvan Anlaşması’nın 2. maddesinde ortaya konulan temel amaç ve görevleri şunlardır:

Taraflar arasında karşılıklı güvenin, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi;
Bölge ve bölge dışında barışın sağlanması güvenlik ve emniyetin güçlendirilmesi;
Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi;
Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi;
Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması;
Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması;
Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının tartışılması;
Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi;
Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi;
Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi.
Görüldüğü gibi üye devletler her konuda siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel alanlar başta olmak üzere kapsamlı bir şekilde işbirliğinin yapılmasını amaçlamaktadır. Bu organizasyonun içeresinde olmak diğer organizasyonlar ve birliktelikler ile beraber çalışmamak anlamına gelmemektedir. Türkmenistan’ın politikası da bu yöndedir. Dış politikasında takip ettiği tarafsızlık politikası nedeniyle, Türk Konseyi’ne üye olmayan Türkmenistan, geçen zirveye ilk kez gözlemci statüsüyle Devlet Başkanı düzeyinde katılım göstermıştir.

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerin nüfusu yaklaşık olarak 150 milyon iken, yüzölçümü ile 4.242.362 kilometrekarelik geniş ve önemli bir jeopolitik alanda yerleşmektedirler. Tahmini 1 triliyon ABD dolarından fazla GSYİH ile de küresel ekonomide önemli bir yer tutmakta ve bu durum kendi arlarında yapacakları işbirliklerin arttırılması ile giderek büyüme eğilimi gösterecektir.

Uzmanlar haklı olarak 12 kasım 2021 tarihli zirveyi tarihi olarak nitelendirmekte ve etkinlikte alınan kararlar, belirlen görevler ve hedeflerin geniş bir bölgenin jeopolitiği, ekonomisi ve kültürü açısından büyük tarihi öneme sahip olduğunu belirtmektedirler. Türk devletleri ilk kez ilişkilerini ve işbirliği olanaklarını daha geniş bir ölçekte değerlendirmiş ve İstanbul zirvesinde önemli küresel, bölgesel ve ulusal görevler belirlenmiştir. Bunun yanında devletlerin ortak politika geliştirmeleri konusunda da çağrı yapılmıştır.

Türkmenistan’ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev’in Aşkabat’ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar, Türkmenistan’ın TDT’ye verdiği önemi göstermektedir. Haciyev açıklamasında, zirveye Türkmenistan’ın gözlemci üye olarak katılmasının öneminin altını çizmiş ve ekonomi, ticaret, yatırım, ekoloji, bilim ve çeşitli alanlarda ortak çalışma konusunda geniş fırsatların bulunması dolayısıyla zirvenin Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleriyle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir. Hacıyev, önemli bir bölgesel yapılanma olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiğine ve ülkeler arasındaki insani ilişkileri güçlendirdiğine işaret etmiştir.

Nurmurat Mommayev, /TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Yorumlar

“Türk Devletleri Teşkilatı’nın amaçları ve görevleri” için bir cevap

 1. Sevgi son sualp avatarı
  Sevgi son sualp

  Türk Devletleri Teşkilatı’nın kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiği ve ülkeler arasındaki insani ilişkileri güçlendirdiği gerçeği ile hiçbir ayırım yapılmaksızın bir arada yaşamanın zenginliği renkliliği ile kardeşçe yaşamak büyük bir güç ve kültürel zenginlik ..Kaleminize yüreğinize sağlık başkanım Saygılar sunuyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Deprem Felaketi

  Deprem Felaketi

  Deprem felaketi hatırlattı ki, bizim Türk- Kürt sorunumuz yokmuş aslında, bizim; Alevi- Sünni sorunumuz da yokmuş. Hatta ve hatta Ermeni sorunu, Yunan sorunumuz da yokmuş. “İnsanlık” diye bir üst başlık altında yaşıyormuşuz hepimiz. İşte; dünya bu üst başlık altında, insanlık başlığında buluştuk. Azerbaycan’dan, Pakistan’dan, Türk kardeşlerimizden yardım geleceğini biliyorduk zaten. Öyle […]


 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]Posted

in

by

Tags: