BASIN, FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

BASIN, FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - basin ozgurlugu daktilo

BASIN, FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

            Son günlerde ve hatta son yıllarda; düşünce, görüş ve kanaat açıklayan; gazeteci, düşünür, bilim adamı ve sıradan vatandaşlar hakkında, büyük ölçüde tazminat, para ve alacak davaları açılmaktadır. Bu davaların açılmasının asıl amacı; insanların susturulması, gördükleri hata ve yanlışları dile getirmemelerini sağlamak, toplumu ve bireyleri bir sessizlik ortamına sürüklemek isteğidir.                 Bu haksız hücum ve kampanyaları önlemek için, bu kabil davalara muhatap olan bağımsız ve tarafsız görüş sahiplerine maddi ve manevi anlamda destek olunması gerekir.          Anayasa’mızın 25 ve 26. Maddeleri: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir”  hükümlerini taşımaktadır. Buna rağmen; çok sayıda gazeteci, düşünür, bilim adamı ve hatta facebook, whatsapp gibi özel sayfalarında görüş ve kanaatlerini açıklayan sıradan vatandaşlar hakkında, çok sayıda ceza ve tazminat davaları açılmaktadır. Özellikle çok sayıda ve büyük rakamlara ulaşan tazminat davalarının açılmasının asıl amacı, muhalif görüş taşıyan ve eleştiri yapan kişi ve ailelerini, korkutup yıldırarak susturmak olmaktadır.
            Bu itibarla ve bu sakıncalı gidişi önlemek, düşünce ve kanaat özgürlüğünü ve bu konudaki eleştirisel ve muhalif açıklamaları güvence altına almak için, bir kampanya ve yasal bir çalışma başlatmak istemekteyiz. Demokratik, laik ve Atatürkçü düşünce, görüş ve açıklamaları nedeniyle, tazminat cezalarına uğrayan kişilerin ödemek zorunda kalacakları tazminat ve para cezaları, bunu karşılamak için kurulacak  yasal örgütler eliyle, halktan bağış şeklinde toplanan paralardan karşılanmalı ve ödenmelidir. Bu suretle, demokratik hak ve özgürlüklerini kullanarak, eleştiri haklarını kullanan ve toplumu koruyan kişiler, kendilerini güvence içinde hissedecek ve daha rahat, daha korkusuz hareket edeceklerdir.         
     Bu çalışmayı başlatırken temel amacımız ATATÜRK’ün ‘-Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler. Basın milletin müşterek sesidir. Hiçbir şekilde baskı ve tesir altına alınamaz.- deyişine sahip çıkmak ve korumaktır”
   Özgür düşünce ve eleştiri haklarını kullandıkları için, haklarında tazminat davaları açılan kişiler, ödemek durumunda kalacakları miktarlara, toplumun destek olacağını bilmeleri halinde, daha bağımsız ve daha cesur hareket edeceklerdir. Bu suretle, toplumsal ve demokratik birlik daha güçlü olarak sağlanmış olacaktır. Av.A.Erdem AKYÜZ

Okumaya devam et  Türkiye’de Basın ve Baskılar

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir