FETÖ ÖRGÜTÜ’NÜ KİM KURDU, KİM KURDURTTU?

Fetullah Gülen 1946 yılında ilkokula başladı, Daha sonra medreseye gitti. Medresedeki oda arkadaşı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’dı. - Fethullah Gulen imza
Fetullah Gülen 1946 yılında ilkokula başladı, Daha sonra medreseye gitti. Medresedeki oda arkadaşı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’dı. - Fethullah Gulen imza

Fetullah Gülen 1946 yılında ilkokula başladı, Daha sonra medreseye gitti. Medresedeki oda arkadaşı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’dı.

Erzurum’da medresede okurken hocasının kendisini azarlamasına kızdı ve Atatürk’e hakaret etti” iftirası ile hocasını jandarmaya şikâyet etti.

Sonuçta, Gülen’in şikâyet ettiği Kuran hocası, hapse atıldı.

İşte bu şikâyet Fetullah Gülen’in bütün hayatını değiştirdi.

İspiyoncu Fetullah Gülen, medreselerde kullanışlı elaman arayan MİT’in dikkatini çekti.

İsmi bir kenara not edildi.

Fetullah Gülen 1962-1963 yıllarında, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneğinin kurucuları arasında yer aldı ve dernekte aktif olarak görev yaptı.

Bu dernek, o yıllarda SSCB ile soğuk savaş yürüten Amerika’nın istihbarat örgütü CIA desteğiyle kurulmuştu.

Gülen’in yurt dışı bağlantılarla ilk temasının bu dernek vasıtasıyla gerçekleştiği ve örgütün temellerinin bu süreçte atıldığı yine devletin gizli raporlarına düştü.

Buradaki yurt dışı bağlantılarından CIA ve papalık (Vatikan) kastediliyordu.

Gülen 1960’lı yılların ortasında nurcuların arasına giren 2 ayrı Vatikan papazıyla da yakın ilişki içerisindeydi.

Vatikan’ın İstanbul Temsilcisi Papaz George Marovitch ve Thomas Michel aynı zamanda CIA ile bağlantılı çalışıyorlardı.

İlerleyen süreçte Fetullah Gülen’in yurtdışı bağını da bu iki papaz sağlamıştır.

Vatikan papazları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ile sık sık görüşüyorlardı.

MİT ajanı olan Tunagür; MİT’dan gelen raporla, 20 yaşındaki Gülen’i kanatlarının altına aldı.

Yaşar Tunagür, FETÖ’nün hem fikir babası, hem beyni, hem de kurucusu idi.

Fetullah Gülen’i yetiştirip önce Nurcuların sonra da Müslümanların arasına atan kişi de Yaşar Tunagür ‘dür.

FETÖ’yü anlamak ve çözmek için Yaşar Tunagür’ü anlamak lazım.

FETÖ’nün bütün şifresi Tunagür ’dür.

Kimdir bu Yaşar Tunagür?

Bu şahıs, belki de yakın tarihimizin en karanlık kişilerinden birisidir.

Bir taraftan MİT elemanı olarak çalışırken, diğer taraftan Amerikan derin devletinin Türkiye sorumlusu ve CIA ajanlığını yapmaktadır.

Yaşar Tunagür’ün CIA kimliğiyle MİT ajanı olduğu, devletin resmi kayıtlarına girmiştir.

Aynı kayıtlarda Mason olduğu da belirtilmiştir.

Aslında, Yaşar Tunagür’ün dinle ve diyanetle hiçbir alakası da yoktu.

Kendisi Öcalan gibi Tapu Kadastro mezunudur.

1965 yılında girdiği bir imtihan ile fahri müftü ve vaiz ehliyeti almıştır.

Tunagür’ün fahri vaizlik yaptığı yerlerden birisi de İzmir Kestanepazarı camisiydi.

Fahri Vaiz olarak İzmir’de dolaşan Yaşar Tunagür, arkasındaki güç sayesinde kısa sürede İzmir Merkez Vaizliği ’ne atandı.

İzmir vaizliğinde din dışı şeyler anlattığı için millet ayaklandı ancak arkasındaki güçler görevde kalmasını sağladı.

Bu olayın ardından da da jet hızıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı…

Tapu kadastrocu Yaşar Tunagür, bir anda Türkiye’deki vaiz ve müftülerin başı oluverdi…

Tunagür, hocasını ispiyonlayan 20 yaşındaki Fetullah Gülen’i yanına aldı.

Tunagür ;

Hızlandırılmış Türkiye Cumhuriyetinin parçalanması ve nihayetinde bitirilmesine yönelik ihanet eğitiminden sonra, Gülen’i o genç yaşta İzmir Bornova Camisine vaiz olarak atadı.

Arkasından da Kestanepazarı Camisinde vaizlik görevine getirilmesini sağladı.

Kestanepazarı Camisi’nin önceki vaizi Yaşar Tunagür’dü.

Tunagür kendi yerine hainlik postuna genç yaştaki Gülen’i oturttu.

Gülen de tıpkı Tunagür gibi İslamiyet dışı hurafeler ile insanları birbirlerinden ayrıştırıcı konuları anlatıyor, masum, sabi halkımızın atalarından gelen öğretilerini karalayarak düşünce mayalarını bozmaya çalışıyordu.

Kestanepazarı ,FETÖ’nün bir anlamda doğuş yeridir.

Kestanepazarı’ndan devşirilen pek çok isim, bugün FETÖ’nün tepe noktalarındadır.

Ve bu hain örgütü yönetmeye devam etmektedir…

Diyanet İşleri Başkan yardımcısı olan Tunagür çok kısa sürede Diyanetin altını üstüne getirdi.

1966’da Diyanet İşleri Başkanı İbrahim B. Elmalı’ya, mason olması teklif edildi.

Elmalı, Mason olmayı kabul etmeyince kısa sürede görevden alındı.

O dönem Tunagür, Elmalı’nın yardımcısıydı.

Onu görevinden edilmesini sağlayan ise Yaşar Tunagür’ den başkası değildir.

İnce bir ayrıntı olarak Demirel ‘in Yaşar Tunagür’ü Diyanet İşleri Başkanı yapmak istemesi ancak, askerin buna karşı çıktığını ifade edebiliriz.

Tunagür’ün sık sık yurtdışına çıkıp Londra’da kimliği belirsiz kimselerle toplantılar yapması, Dışişleri Bakanlığı’nın dikkatini çekmişti.

Suudi Arabistan’da Suudi yönetimi ve bazı yabancılarla buluştuğu rapora girdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan’da Vehhabilerle ilişkisi de vardı.

Suudiler, kendisine Şeyh Yaşar diye hitap ediyorlardı.

Dışişleri Bakanlığı 1969 yılında hakkında bir rapor hazırladı.

Raporda, Suudi Arabistan ile Türkiye’nin arasının bozulması için çalıştığı belirtildi.

Yaşar Tunagür; Süleyman Demirel’in eşi Nazmiye Demirel’e ait olan bir dairede kira vermeden otururdu. Askerin istihbarat raporlarında ‘Ayrılıkçı Kürt militanı’ ve ‘Bölücü’ olarak tanımlandı.

1970’te Cumhurbaşkanı Sunay’a rapor edildi.

Yaşar Tunagür’ün garip bağlantı ve ilişkileri ile Diyanet İşleri Başkanlığındaki şüpheli hareket, eylem ve davranışları Cumhuriyet Senatosu’nun da dikkatini çekti.

Yaşar Tunagür hakkında 14.01.1970 tarihinde bir araştırma komisyonu kuruldu.

Komisyonun sorularını yazılı cevaplayan bir önceki dönemin Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı;

“Vaiz Fetullah’ın Yaşar Tunagür’ün adamı olduğunu, onun tarafından korunup kollandığını, bu ikilinin vaazlarında İslam dışı şeyler anlattığını” ifade etti.

Yine, önemle not edilmesi gereken husus;

Demirel, Başkan yardımcısı Yaşar Tunagür’ü, Meclis gizli oturum, araştırma komisyonlarına rağmen, görevinde tutmakta diretmesidir.

Tunagür; 1970’deki muhtıra ile askerler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı, ardından da tutuklandı.

6 ay hapis yattıktan sonra karanlıklar ardındaki patronu ve hamisi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin baş düşmanı olan İngiltere’ye kaçtı.

Bir önemli not daha düşersek;

Tunagür görevden alınmadan hemen önce, Vehbi Koç’un evinde FETÖ’yü kurmasını ifade edebiliriz.

Bu konu, Devletin resmi kayıtlarına şöyle geçildi;

“1971 yılında Vehbi Koç’un evinde bir toplantı düzenlendiği ve bu toplantıya Fetullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimler katıldı.

O yıllarda MİT, CIA’nın kontrolünde çalışıyordu.

TSK içerisinde CIA ile bağlantılı çok sayıda komutan vardı.

Bu toplantı; Masonların desteği, CIA’nın bilgisi ve oluruyla yapılmıştı.

O toplantıda; CIA, MİT ve TSK’nın bazı komutanlarının oluruyla SABATAY (Kendilerini Müslüman gibi gösteren aslında Yahudi inanç ve öğretilerini terk etmeyen, 1460 lı yıllarda Sebatay Sevi isimli Yahudi’nin kurduğu Yahudi toplumu ) destekli FETÖ resmen kuruldu.

Başına da kripto Yahudi Fetullah Gülen oturtuldu.

Yurtdışından gelen yüklü miktarda parayla örgütün evleri, dershaneleri ve kuruluşları satın alındı.

CIA’nın bütün çabası bu topraklardan yeni bir Osmanlı devletinin ve İslam halifeliğinin doğmasını önlemek iken, tam tersi günümüze kadar olan süreçte Osmanlının diriltilmesi ve piyon olarak kullanabilecekleri bir sözde İslam halifesi ile orta doğu ve İslam âlemini avuçlarının içine almak ve yönetmek şekline dönüştü.

Bunun için Müslümanların arasına, kendinden gibi görünen ancak;

Aslında çoğunluğunun kökenleri Ermeni, Rum ve Yahudi olan kimselerle fitne çıkartma yöntemini tercih ettiler.

Bu şekilde samimi Müslümanları birbirine düşürdüler.

Uygun sosyal zeminin hazırlanmasını sağlayarak, Her 10 yılda bir TSK’daki adamları eliyle darbeler yaptırdılar.

FETÖ ‘nün; köy, kasaba ve şehirlerdeki özellikle geçim güçlüğü çeken aileleri ustaca kandırıp çocuklarını bedava eğitecekleri kandırmacaları ile kendi okullarında, kendi yetiştirdiği eğitmenleri ile özel ders verdirerek; siyaset, asker ve polis okullarına yerleştirme çalışmaları yaptılar.

Yurt ve öğrenci evlerinde yatırıp – yedirip – içirdiği gençleri kendi ideolojileri doğrultusunda yetiştirdiler. Bu şekilde özellikle; TSK ve emniyet kuvvetlerinde de güç kazandılar.

Son FETÖ darbesiyle de Türkiye’yi temelli ele geçirecekler ve İngiltere’ye anahtar teslimi hibe edeceklerdi.

Yurtsever asker ve polis güçlerinin olağan üstü gayretleri ile başaramadılar.

FETÖ’yü kuran Yaşar Tunagür;

12 Mart 1971 Muhtırasından sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden alınıp, Çorum’a vaiz olarak atanmıştı.

Ardından da tutuklanarak 6 ay Mamak Cezaevine tıkılması sağlandı.

Çıkınca kaçtığı yurt dışından sivil hükümet idareyi ele alınca, yurtdışından dönüp, İstanbul’a yerleşti ve ticaretle uğraşıyor göründü.

Ancak, Ayrıca vaaz ve sohbetleri ile toplumu etkilemeye ve bölücü çalışmaları ile halkı zehirlemeye de devam etti.

Kalp ve solunum rahatsızlıklarının tedavisi için yatırıldığı İstanbul’da FETÖ’cülere ait Sema Hastanesi’nde 2006’da öldü.

İşin hazin tarafına bakın ki;

İçimizdeki soysuzların yanında, başta İngiltere ve onun taşeronu konumundaki Amerika’nın tam desteğini alarak Devletimizi parçalayıp yıkmak, Milletimizi önce ayrıştırıp sonra yok edilmelerini sağlamak için ömrü boyunca var gücü ile çalışan Türk Tarihinin en tehlikeli isimlerinden biri olan bu soysuzun cenazesine, devlet erkânı tam kadro katıldı.

Özal ailesinden Demirel ailesine, Refah Partisi’nden AK Parti’ye kadar pek çok siyasi cenazede hazır bulundu.

FETÖ’cülerin bugün hala aranmakta olan bütün isimleri de aynı cenazedeydi.

Cenaze namazını Hayreddin Karaman ( Şahsının maktul ile benzer özelliklerini saymaya gerek yoktur) kıldırdı.

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, “Yaşar Tunagür Hoca Efendi’nin vefatı bizim için büyük kayıptır” dedi.

Tıpkı, bu gün devletin zirvesindekilerin Fetullah Gülen’e hitap ettikleri gibi, Yaşar Tunagür’e de ‘Muhterem Hoca efendi’ diyerek kabire koydular.

Kutsal dinimizi yıkmak için çabalayan ve Yahudilerce yönetilen MASONLUK teşkilatının has üyesi olan bu adamı Müslümanlığın piri bir âlim sanıp huşu duyguları içinde gömmelerine ne demeli?

Cehalet mi, ihanet mi?

Bu noktada Ulu önderimiz ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Milletine hitaben yaptığı bir konuşmasındaki “Başa geçirilecek Devlet adamlarında, halkın araması gereken vasıfların neler olduğunun ” hatırlanması gereklidir.

Acaba Milletimiz Ata’mızdan sonra hangi devlet adamında Atamızın belirttiği vasıfları aramıştır?
Cevap; Hiç bir zaman

İsa ÇERKEZ – Em. Albay / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz? KUR’AN bu konularda neler söylüyor?! Ramazan, Tanrı’nın Kitabı KUR’AN’ın yeryüzüne inmeye başladığı ay olduğu için…

 2. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Çanakkale harbi cerideleri

  Çanakkale harbi cerideleri

  ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN 108. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. BAŞTA BÜYÜK ÖNDER BİLGE İNSAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, SAHİP OLDUĞUMUZ HÜRRİYETİ BİZE BAĞIŞLAYAN TÜM KAHRAMANLARIMIZDAN ALLAH […]


 • “Her zaman dayağı ilk yiyen sektör turizm oluyor…”

  “Her zaman dayağı ilk yiyen sektör turizm oluyor…”

  Turizmciler her zaman olduğu gibi bu sezon da kendi imkanları ile ayakta kalma mücadelesi verecek. Sektörün sorunları yok mu? Fazlası ile var. Paloma Hotels Yönetim […]


 • Bu izinleri kim verdi?

  Bu izinleri kim verdi?

  43 gün oldu. Israrla talep ediyoruz, soruyoruz, bu izinleri kim vermiş? Kim göz yummuş 43. gün. 50 bin 96 kişi öldü, 107 bin 204 kişi […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ-HÜSEYİN MÜMTAZ

  TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Bugün 2023’ün Nevruz günü. Türklerin “yeni gün”ü. Bugün türkülerden bahsedeceğim, türkülerin coğrafyasından söz edeceğim; şimdiye kadar fizken gidemediğimiz, ama belki […]


 • TÜRKİYE DE SEÇİM YAKLAŞIYOR

  TÜRKİYE DE SEÇİM YAKLAŞIYOR

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kararını açıkladı. Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, […]


 • Devlet işlerini anlamak

  Devlet işlerini anlamak

  Sn. Erdoğan amatör kümede top koştururken, Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanıydı. Sn. Erdoğan bir firmada çalışmaya başladığında, Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürü’ydü. Sn. Erdoğan  Refah Partisi’nde […]


 • Atılan her oya sahip çıkacağız

  Atılan her oya sahip çıkacağız

  VEKİL BÜLBÜL: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, yurt dışında […]Posted

in

by