TOPRAK SATAN İLK PADİŞAH

İLK TOPRAK SATAN PADİŞAH - ev cim konut mulk toprak

İLK TOPRAK SATAN PADİŞAH

 Osmanlı padişahı Abdulhamid efendinin ilk Osmanlı toprağını satan kişi olduğu söylenir. Bundan esinlenerek günümüzde de yabancılara toprak, mülk, fabrika,orman, maden v.s satışları yapılmakta, gayrimenkul alanlara ve belli bir para transferi yapanlara  T.C Vatandaşlığı verilmektedir. Abdulhamid döneminden önce Osmanlı topraklarına  1882 den itibaren göçler gerçekleşmiştir.Ortadoğu’da ki Siyonist yerleşimlerde bu donemde başladı. 1890 lar da ise hız kazandı. Ve Ortadoğu’ya Siyonizm yerleşmeye başladı.Günümüz İsrail devleti böyle vücut buldu. Ve günümüzde Ortadoğu’da önde gelen, belirleyici bir devlet oldu.

Osmanlı döneminde gerçekleşen göçlerle birlikte günümüz İsrail topraklarında koloniler kurulmaya başlandı. 1900 lara gelindiğinde (Abdulhamid döneminde) ise kolonileşme hızlandı, imparatorluğun bütünlüğünü tehdit etmeye başladı. Birde buna iç krizler eklendi. Günümüzde olduğu gibi hazinede para yoktu. İmparatorluk mali disiplinini tamamen kaybetmişti. Başta Rotschild olmak üzere özel şirketler imparatorluğun ekonomik kaynaklarına el koymuştu. Düyun’u Umumiye bu süreçte kuruldu ve Osmanlı’nın çöküşünü hazırladı. Osmanlı’nın Düyun’u Umumiye’ye olan borcunu Genç Türkiye Cumhuriyeti ödedi.

Dış baskılara dayanamayan Osmanlı yönetimi 1869 yılında padişah Abdulaziz döneminde yabancıların Hicaz bölgesi haricinde mülk edinebileceği fermanını çıkardı.Bu durum üzerine yabancılar Filistin’den toprak almaya başladılar.Böylece bölgeye Yahudi göçleri başladı.Dış güçlerinde baskısı ile Osmanlı devleti Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleşebileceği kararını aldı.Böylece İsrail devletinin temeli atılmış oldu. 19. Yüzyılda bölgeye yerleşen Yahudi nüfus 50 bine ulaştı. Padişah Yahudi göçünü görmemezlikten geldi. Konuyu merak edenler Osmanlı’nın çöküşü ile ilgili değerli bilgiler içeren araştırma kitaplarına baş vurabilirler.

Filistin’e yapılan Yahudi göçünün günümüzle alakası nedir? Diye bir soru aklınıza gelecek. Esas odaklanmamız gereken konu budur. Herkesin bildiği gibi özelleştirilen devlet kuruluşlarının haddi hesabı yok. Özelleştirme ile gelen paralarında aynı şekilde hesabı verilemiyor. Ve Türkiye her şeyini sattı. Tarım arazilerini, ormanlarını,dağını, ovasını, denizlerini ve şimdide ev alana veya para ödeyene vatandaşlık hakkı veriyor. Çok kısa özetlediğim Filistin olayının bir benzeri günümüzde Türkiye’de gerçekleşiyor. Suriyeli sığınmacılar Hatay’da, Antep’te, Mersin’de, İstanbul’da  nüfusça çoğunluğa geçmişler ve burası bizim siz Türkler gidin diyorlar.Yol geçen hanına dönen Türkiye’de: Türkiye nüfusunun yaklaşık %’ de 10’unundan fazlasını sığınmacılar ve TC vatandaşlığı alanların olduğu ifade olunuyor.

Okumaya devam et  Akılcı Eğitim ve Medrese Eğitimi

Para vererek  ve gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin verilmesi ne kadar yasal? Vatan satılamaz diyerek hamasi nutuklarla kendimizi avutuyoruz. Bunun sonu nereye varacak? Türk milliyetçileri bu durumu nasıl hazmediyor. Ülkeyi bölmeyi başaranlar şimdi ise istilaya hazırlanıyorlar. Tarım yapacak arazisi kalmayan, plansız programsız gelişen kozmopolit yerleşimler nedeniyle asayişi ekonomisi, hukuku  bozulan, itiraz edenlerin tutuklanarak ceza evine gönderildiği Türkiye’de durum gerçekten vahim. Doğuda PKK terörü ve toprak talepleri, Suriyelilerin toprak talepler yanında para ile satın aldıkları vatandaşlık ile perçinleyenlerin mal, mülk sahibi olmaları açıkça Türkiye’nin paylaşımıdır. Sevr bir başka şekilde hortlamıştır. Sahil illerimizde Türk nüfus yerini para karşılığı vatandaşlık hakkı kazanalar almıştır.

İLK TOPRAK SATAN PADİŞAH - tarih turklrtlr baslar 1
TARİH TÜRKLRLE BAŞLAR

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir