ÜÇ VEZİR

ÜÇ VEZİR - Kavalali Mehmet Ali Pasa

ÜÇ VEZİR

Osmanlı tarihinde Devlette önemli görevler almış bazı karakterler vardır, bu önemli insanlar doğdukları yerin adını, isimleri ile taşımıştır. Tevatür odur ki 1505 yılında Vişegrad kadılığının Rudo kasabasında dünyaya gelen Sokullu Ahmet beyin oğluna Mehmet adını koyarlar. Aslında hikayenin doğruluğu tartışılır, çünkü Sokoloviçi köyü, Osmanlı tarafından SOKOL olarak anılır. Bir rivayete göre burada doğmuş olan Sokoloviçili Ahmet beyin oğluna da, bu kasabada doğduğu için kasabanın adı, daha sonra Lakab olarak verilir. Tarihçiler Mehmet Paşa’nın Sırp devşirmesi olduğunu söylerler. Balkan halkları arasında Mehmet Paşa Sokoloviç olarak da anılır. Vaftiz edilen esas adı BAYO, olan Mehmet Paşa 1519 da devşirme olarak Edirne sarayına alınır. 

Daha sonra Topkapı sarayına getirilir ve 1541 de Kapıcıbaşılığı’na yükseltilir. 1546 yılında  Kaptanı Deyalığa atanır. Osmanlı’da devlet kademesinde genelde liyakat çok önde gelen bir unsurdur. 1549 da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine tayin olan Sokollu Mehmet Paşa, artık doğum yeri olarak bilinen SOKOL lakabı ile anılır, Sokollu Mehmet Paşa. Bu kasaba Osmanlı Devletine birden fazla devlet adamı yetiştirdiğine inanmaktayım. 

Avusturya üzerine sefere gönderilen Sokullu Mehmet Paşa, Erdel ve civarında bir çok kaleyi almasına rağmen, Temeşvar da başarılı olamaz. Bu nedenle Anadolu’ya sefere gönderilir.  Sokullu Mehmet Paşa Nahcıvan’da elde ettiği başarıdan ötürü Kubbe altı vezirlerinin arasına alınır.  

Sultan Süleyman’ın vefatından sonra taht yarışını kazanan Selim’in Padişahlığı döneminin  başlarında Semiz Ali Paşa’nın vefatından sonra Sadrazamlığa yükselir. Bu ara II Selim’in kızı Esmehan Sultan’la evlendirilir. Sokullu Mehmet Paşa dönemi Osmanlı Devletinde yeniliklere kapı açan bir dönem olmuştur. 

Osmanlı’da 1634 yılında Merzifon’un kasabası Marınca da doğan Oruç beyin oğluna Mustafa adını koyarlar. Köprülü Mehmet Paşa’nın mahdumları ile beraber tedrisat gören Oruç beyin oğlu Mustafa, Köprülü tarafından bir çok konuda himaye edilir. Bu arada Köprülünün kızı ile evlenince, korunan damat olarak merdivenleri hızlıca tırmanmaya başlar. İki sene için Silistre beylerbeyliğine tayin olması, Merzifonlu Mehmet Paşa için bir basamak olmuştur. Dönüşte Diyarbakır beylerbeyliğine atanır. 

1676 senesinde Sadrazam Fazıl Ahmet paşa vefat edince sadrazamlığa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tayin olunur. Sadrazamlığı döneminde Ukrayna ve Lehistan’daki bazı statülerin tesis edilmesinde elde ettiği başarı, sadece kılıçla değil diplomasi ile neticeye götürdüğünü bilmekteyiz. Kara Mustafa Paşa, Osmanlı tarihine doğduğu yer anılan bir diğer karakterdir, Merzifonlu. Viyana önlerinde kuşatmada başarılı olamamak, Merzifonlunun hayatına mal olur. Bir başka rivayette ise Viyana Müzesindeki cam fanus içindeki kafatasının, Merzifonluya ait olduğu söylerler.

Bir başka önemli karakter ise Yunanistan’ın bir kasabasında doğan etnik kökeninin Arnavut olduğu ileri sürülen İbrahim Ağa’nın 17 çocuğundan hayatta kalan tek çocuk olan Mehmet Ali, 1769 yılında doğar. Ataları, tarih içinde Konya dan Kavala ya göç ederler ve tütün ticareti yaparlar.1798 de Napolyon’un Mısırdan geri çekilmesi için oluşturulan 200 kişilik çete birliği içinde Mehmet Ali de bulunur. Mısır, Fransızlardan kurtarıldıktan sonra Mehmet Ali düzensiz askerleri toplayıp, silahlı bir güç yaratması önemlidir. Osmanlı’nın  Mısır valisi Hurşit Paşa, askerlerin ücretlerini ödeyemediğinden ülkeden ayrılmaya mecbur kalmasından meydana gelen boşluğu, Kavalalı Mehmet Ali’nin doldurduğunu biliriz. 

ÜÇ VEZİR - Kavalali Mehmet Ali Pasa
Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Osmanlı Devleti, yaratılan bu boşluğa Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yı Mısır’a Vali olarak tayin ederek kapatmayı amaçlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Güçlü bir ordusu ile Mısır’daki Memlûk egemenliğine son verir. Mısır’da kesin otorite kurar. Mekke ve Medine’yi de alarak ününe ün katar. Kendisini çok güçlü kabul ettiğinden Osmanlı Devletine de baş kaldırabileceğini düşünür. Osmanlıdan Suriye’nin kendisine verilmesini ister. Bu kabul görmeyince Osmanlı Devleti ile savaşmayı göze alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa , kendisini durdurmak üzere gönderilen birlikleri yenerek, Torosları aşar. Konya, hatta Kütahya ya kadar ilerler. Daha sonra yapılan bir mütareke ile Mısır üzerindeki hakimiyetini, Osmanlı kabul eder. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır’da kendi hanedanlığını ilan etmiş olur.       

Bu günlerde ise bir başka Kavala ile toplum gerilmekte. Taksim de parkın içinde bulunan ağaçların kesilmemesi için direnen halkı, bütün toplumun desteklediğine şahit olduk. İstanbul’a o tarihte turist olarak gelmiş insanlar bile Taksim’de destek verdiğini seyrettik. Bu eyleme parasal finansman sağladığı gerekçesiyle adı karışan Osman Kavala‘ya, 25 Nisan da mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verilmesine, toplum şaşkınlıkla bakmakta. Elinde ne bir silah, nede silahlı bir gücü olmayan bir insanın, bir ülkenin Hükümetini Ortadan Kaldırmaya nasıl teşebbüs eder diye düşünmekteyim. Hani İstanbul 31 Mart yerel seçimlerinde, seçimin iptal edilmesi için bir gerekçe arayıp bulamayanlar, AKP li Ali İhsan Yavuz gibi, ekranlardan itiraz ederek  ‘ Hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu’ diye seçimi iptal ettirdiler. Gezi davasının kararına katılmayan onurlu hakimin itiraz şerhindeki cümleyi okuyun, düşündürücüdür. Saygın Üye Hakim Kürşad Bektaş’ın cümlesi ’ Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak , somut, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraat ettirilmeleri kanaatindeyim ‘ diye anlayana bir sözü gelmiş söylemiş, hem nalına hem mıhına.  Metin Atamer   

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Deprem Felaketi

  Deprem Felaketi

  Deprem felaketi hatırlattı ki, bizim Türk- Kürt sorunumuz yokmuş aslında, bizim; Alevi- Sünni sorunumuz da yokmuş. Hatta ve hatta Ermeni sorunu, Yunan sorunumuz da yokmuş. “İnsanlık” diye bir üst başlık altında yaşıyormuşuz hepimiz. İşte; dünya bu üst başlık altında, insanlık başlığında buluştuk. Azerbaycan’dan, Pakistan’dan, Türk kardeşlerimizden yardım geleceğini biliyorduk zaten. Öyle […]


 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]