Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız milletimize kutlu olsun…!

23 Nisan 1920’de Ankara'da açılan TBMM(Türkiye Büyük Millet meclisi)(*) Türkiye'nin üzerine bir güneş gibi doğar. - 23nisan1920 tbmm

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 102.yıldönümü milletimize kutlu olsun…!

23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan TBMM(Türkiye Büyük Millet meclisi)(*) Türkiye’nin üzerine bir güneş gibi doğar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102.yıldönümü milletimize kutlu olsun… 

Genç Cumhuriyet’in ilk ulusal bayramı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yıldönümünde kurtuluş ve kuruluş önderi Ata’nın hedeflerinin nesinde olduğunun sorgulanması yurttaşları egemenleştirecektir..

Ulusal egemenliği halka teslim eden uçmağa ermiş başta ATATÜRK olmak üzere bu uğurda canını, kanını ve alın terini döken atalarımızı saygı, sevgi ile  anıyorum. 23.4.2022 C.tesi

 ATATÜRK’ÜN TANIMINA GÖRE EGEMENLİK NEDİR?

– Türk Milleti yeni bir iman ve kat’i bir azm-i millî ile yeni bir devlet kurmuştur.

– Bu devletin dayandığı esaslar “Tam Bağımsızlık” ve “Kayıtsız Şartsız Millî Egemenlik”ten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Millî Egemenliktir.

Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir…( İzmir’de halka hitaben… 31 Ocak 1923)

-Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. (Cumhuriyet’in 10. Yılı Nutku, 29 Ekim 1933)

” Çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.

Dünyada, uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur. ( 1922 )(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

 ( *)(İLK MECLİS’İN ADI NASIL KONDU, NASIL AÇILDI?

(Zamanı olanlar için  )

“Meclis”in adı, açılışından kısa süre önce yapılan bir toplantı sırasında konuldu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi…”

İstanbul’un 16 Mart’ta işgali üzerine, Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1920’de yayınladığı genelgeyle “Ankara’da, olağanüstü yetkili bir meclis“in toplanacağını duyurur. Genelgede, “ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara’da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara’ya gelebileceklerin de bu meclise katılmaları” istenir.

Okumaya devam et  Atatürk İlkeleri

Mustafa Kemal; 22 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek katın bu Meclis olacağını kaydeder.

Milletvekilleri okullardan getirilen sıralara oturdular. Binada, bir okulun inşaatından ve halkın evlerinden getirdiği kiremitler kullanıldı; salon bir kahvehaneden sağlanan petrol lambasıyla aydınlatıldı.

İlk Meclis’te 52 asker, 42 idareci, 39 memur, 32 din adamı (16 müftü, 9 müderris ve 7 şeyh), 30 öğretmen, 16 sağlıkçı (15 doktor, 1 eczacı), 7 aşiret reisi, 4 emniyet mensubu, 2 reji görevlisi ve 1 diplomat ile 102 serbest meslek gruplarından milletvekili bulunuyordu.

Mazhar Müfit Kansu ise “mebusların adedinin ilk açılışta 115 olduğu”nu belirtir. Kansu. “bizzat merak ederek saydım, 50 mebus kalpaklı ve 41 mebus fesli ve 21 mebus sarıklı idi” diye ekler

TBMM’nin birinci devresi 23 Nisan 1920’de başlayıp 21 Mayıs 1927’e kadar sürdü; ancak İkinci Meclis’in başlama tarihi olan 11 Ağustos’a kadar görevini sürdürdü.

NEDEN 23 NİSAN CUMA?

Gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu, Meclis’in aslında 22 Nisan 1920 Perşembe günü açılmasının kararlaştırıldığını, ancak Milli Mücadele karşıtlarının, hareketin başarısız olması için dini kullanmaları ve kendilerini “şer’an asi” ilan etmeleri ihtimali karşısında, açılışın cuma gününe alındığını belirtir. Nitekim, “tatlı ve ılık bir bahar günü” 23 Nisan’da, Hacıbayram Camii’nde Cuma Namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra; önünde “ruhani bayrakların taşındığı” büyük bir toplulukla gelinerek, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada, saat 13.45- 14.00’te törenle TBMM açılır. Ankara’nın “muhteşem ve heybetli bir gün” yaşadığını; “daha sabahtan herkesin büyük bir bayram sevincine katılmak için evlerinden dışarıya uğradığı”nı anlatan Yunus Nadi, alınan tüm önlemlere rağmen, camiden binaya güçlükle gidilebildiğini kaydeder.

Okumaya devam et  Bursa Söylevi ile hangi görevi vermişti?

Meclis, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey “….ulusumuzun iç ve dış tam bağımsızlık (istiklali tam) içinde yazgısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendisini yönetmeye başladığını bütün cihana duyurarak Büyük Millet Meclisini açıyorum” sözleriyle TBMM’in amacını da açıklamış olur. (A.A.) TBMM BÜ) (1 )

23 Nisan 1920’de Ankara'da açılan TBMM(Türkiye Büyük Millet meclisi)(*) Türkiye'nin üzerine bir güneş gibi doğar. - 23nisan1920 tbmm


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir