23 NİSAN 2022

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,23 Nisan 1921 de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde,bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanır.

Bir zamanlar devletin idaresinde olanlar Atatürk ve onun eserlerini unutturmak için her milli bayramda hasta olurlar, kutlamalara katılmazlardı.Şimdilerde ufukta seçim olduğundan Atatğr demeye başladılar,yalancıktan da olsa…

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Bugün, gazetelerin birinci sayfalarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılı kutlaması yer aldı. Ancak bazı gazeteler 23 Nisan’ı görmezden geldi.

Yönetime geldiklerinden itibaren arka bahçede yetiştirdikleriyle Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığına başladılar.En başta orduda ne kadar Atatürkçü varsa ya emekli ettiler,bir kısmına da kumpas kurarak hapishanelere gönderdiler orduyu yok etmeye çalıştılar,kendi adamlarını ordunun başına geçirdiler…

Yetmedi üniversite giriş sınavlarındaki soruları çalarak ne kadar yeteneksiz insan varsa üniversitelere doldurup,mezun olanlar haketmedikleri mevkilere atandı ve böylece eğitim sistemini de bozdular.

Ülkede Atatürk’ün yaptığı ne varsa yıkıp yok etmeye çalıştılar.Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını satıp savarak ülkenin altını üstüne getirdiler.

Hayvancılığı,tarımı,yerli tohumu yok ederek dışarı bağımlı hale getirdiler ülkemi.En çok canımı yakan yıllarca öğrencilerime”kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyiz”diye öğretmiştim…Şimdi biz dışarıdan alıyoruz herşeyi…

Tam umutlarım tükenmek üzere olduğunda öyle Atatürkçü bir genç çıkıyor ki karşıma,içimde baharlar açıyor,umutlarım yeşeriyor…

Nedir  bu Atatürk düşmanlığı,Cumhuriyet düşmanlığı…Yoksa gerçekten Türkiye’yi mi sevmiyorlar ? 

Ama işin ucunda para varsa herşe mübah onlar için,bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 23 Nisan’ı görmezden gelen Akit ve Türkiye gazeteleri ise 23 Nisan reklamı almış…

Türk Telekom, Akit ve Türkiye gazetesine tam sayfa 23 Nisan ilanı vermiş… 

Atatürk’ün çocuklarla tasvir edildiği ilanda “Bir millet için büyük yarınlar çocukların büyük hayallariyle başlar.Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrakımı kutlu olsun” diye yazılmış.

Bir de geçmişteki gazetelere göz atalım..

1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi “ Bugün Milli İradenin Hâkim Olduğu Gün” başlığıyla 23 Nisan’ı kutluyor. Ayrıca 23 Nisan’da “Çocuk Haftası Başlıyor” haberini de veriyor.

1930 Tarihli Milliyet Gazetesinde ise “Bugün Yeni Türkiye’nin Kuruluş günü başlığı atılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yapılmıştır.

1930 Tarihli Vakit Gazetesi 23 Nisan “ Çocuklar Şehrin İdaresini Bugün Ellerine Alıyorlar” başlığı ile vermiştir.

1930 Tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi “Çocuk Haftası Bugün Başlıyor” başlığı ile çıkış yapmıştır. Yine 1932 Tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde ise “Bugün Çocuk Bayramının İlk Günüdür” başlığı atılmıştır.

1934 Tarihli Vakit Gazetesi“Bugün Türk Tarihinin değerli bir yıl dönümünü yaşıyoruz. Büyük Millet Meclisi on dört sene evvel bugün Türk Milletinin hukuki şahsiyetini temsile başlamıştır. 23 Nisan Türk milletinin hürlüğe, şahsi hâkimiyetten millet hâkimiyetine geçtiği tarihin başıdır”.

Kutlamaların bir hafta sürdüğü 1929’un bir özelliği de çocukların makam koltuklarına oturma geleneğinin başladığı yıl olmasıydı. İlk kez o yılki kutlamalarda İstanbul Türk Ocağı’nın yönetimi çocuklara devredildi. Kendi aralarından bir başkan seçecek çocuk yönetim kurulu üyelerinin bir hafta boyunca aldığı tüm kararların uygulanacağı duyuruldu.

1930’lu yılların gazetelerinde, İstanbul’da son verilen uygulamanın başka bazı il ve ilçelerde sürdürüldüğüne ve enteresan manzaralar yaşandığına dair haberlere rastlayabiliyoruz. Örneğin, 1934’te Muğla’nın Milas ilçesinde belediye başkanı olarak atanan beşinci sınıf öğrencisi Metine Hanım, ilk iş olarak fırınlarda satılan ekmeklerin tartılmasını emretmiş, istisnasız bütün fırınlardaki ekmekler eksik gramajlı çıkmıştı.

1932’de, İstanbul’da makam koltuklarını çocuklara teslim etme uygulamasından sessiz sedasız vazgeçildi. Bir hafta süren etkinlikler yine çok eğlenceli ve çocuklara bayram sevinci yaşatan türdendi ama artık makam koltuğu devri yapılmayacaktı. 

 24 Nisan 1966 tarihli haberine göre, Başbakan Süleyman Demirel’i ziyaret eden çocuklardan biri “Eskiden 23 Nisanlarda makam koltukları çocuklara bırakılıyormuş” deyince Demirel “İsterseniz ben de bırakayım” deyip koltuğunu kısa süreliğine çocuklara devretti. 

Görüldüğü gibi bu da planlı bir etkinlik değildi, bir tesadüf sonucu gerçekleşmişti.

Çocukların cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı koltuklarına oturması 1984’ten itibaren gelenek haline gelecekti.

“Türk Milleti yeni bir iman ve kat’i bir azm-i millî ile yeni bir devlet kurmuştur. Bu devletin dayandığı esaslar “Tam Bağımsızlık” ve “Kayıtsız Şartsız Millî Egemenlik”ten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Millî Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir…” (İzmir’de halka hitaben… 31 Ocak 1923)

Atatürk 1937 yılında yaptığı TBMM açış konuşmasında; “Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartılması” için gerekli yolları sıralamış, “İşaret ettiğim prensipleri, Türk gençliğinin kafasında ve Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde tutmak üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza düşmektedir”

Atatürkçü genç nesil üzerinde dün oynanan oyunlar bugün de oynanıyor ve üniversitelerimiz güç merkezlerinin hedefi olmaya devam ediyor…

Üniversitelerimizde Atatürkçü Düşünceden giderek habersiz bir nesil yetiştirilmek isteniyor ama gençlerimizdeki Atatürk sevgisi giderek artıyor. Çünkü gençlerimiz okullarda bulamadıkları Atatürk’ü internet ve sosyal medyadan daha sıklıkla arayıp buluyor.Bu gençler sayesinde Atatürk idealine ters düşen hiçbir ideolojide başarılı olamayacaklar.

Motrö Antlaşmasını delmek için kanal istanbul u inadına yapacaklarmış.Kime inat ediyorlarsa…Allahtan yakında seçim var şimdilik sustular…

Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı.

Mustafa Kemal, ilk kez “Kurucu Meclis” sözünü kullanıp, yeni bir devletin doğuşunu onaylatmak istiyordu.

23 Nisan 1920, Osmanlı hükümetini aşan Anadolu halk hareketinin, siyasal örgütlenme yolunda devletleşmesi anlamına gelir.

Aynı yılın eylül ayında düzenlenen ve hiç tartışılmadan onaylanan “halkçılık bildirisi”nde ise şunlar yazılıdır:

“…. Türkiye halkını emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak, irade ve hâkimiyetinin sahibi kılmakla gayesine ulaşacağı kanaatindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve bu maksada aykırı hareket edenleri cezalandırma azmiyle kurulmuş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda salahiyeti Büyük Millet Meclisi’nin manevi şahsiyetindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın öteden beri maruz bulunduğu sefalet sebeplerini, yeni vasıtalar ve teşkilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet ikame etmeyi başlıca hedefi sayar. …”

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Mustafa Kemal ve arkadaşları bu devleti kanları ve canlarıyla kurdular…

Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde din, dil, ırk, mezhep, inanç ayrımcılığı ve şovenizm yoktur.

1961 Anayasası’nın gerekçesinde “egemenlik” ile “iktidar” arasındaki ayrım hukuk bilimi açısından şöyle vurgulanmıştı:

“Ulusal egemenlik millet varlığının bir iradesidir.

Siyasal iktidara gelince, anayasada yazılı şartlar içinde hükümet edenlerin, belli organlar tarafından kullanılan yetkileridir.

Bu yetkiler devletin idaresini sağlamak için emirler ve yasaklar koyma ve bunlara bağlı kalma araçlarını kapsar.

Ancak milletin egemenliğe kayıtsız şartsız sahip olmasına karşılık, siyasal iktidar, hükümet edenlerin malı olmadığı gibi kullanılması da birtakım kayıt ve şartlara bağlıdır.”

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.” Mustafa Kemal Atatürk”

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” Mustafa Kemal Atatürk

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Mustafa Kemal Atatürk

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. Atatürk

Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk

İnanıyoruz ki,Yeni Türkiye’nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk

Çocukları sevmiyorlar,çocuklar onların yüzünden ölüyor,onları sevmedikleri,çocuklara yapılan tacizleri, çocuk işçileri,çocuk gelinleri bir hatırlayın… Belki o yüzden de Çocuk Bayramını kutlamak istemiyorlar…Hepsi de suçludurlar.Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir şeyin garantisi yoktur. Devran dönebilir bir gün.

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” Mustafa Kemal Atatürk

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.Mustafa Kemal Atatürk

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Mustafa Kemal ve arkadaşları bu devleti kanları ve canlarıyla kurdular…

Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. (Atatürk)

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Mustafa Kemal Atatürk

Aynen öyle olacak ,Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır…23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun…

Haberi paylaşın
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,23 Nisan 1921 de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde,bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanır. - umran unlu

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]


 • İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İzmir’in işgalinden cesaret alan 800 kadar yerli Rum çetesi, İzmir’in işgalinden bir gün sonra, ı6 Mayıs sabahı Urla yarımadasındaki Türk köylerine saldırdılar. Köylüleri katletiler. Mallarını […]Posted

in

by