YASALARIN VE VEKİLLERİN HUKUKİ GEÇERLİĞİ

YASALARIN VE VEKİLLERİN HUKUKİ GEÇERLİĞİ

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 96. Madde’sine göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.” Şeklindedir.
            Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, milletvekili sayısı 600 olduğuna göre; Meclis’de oturumun açılması için üye tam sayısının üçte birinin yani en az 200 milletvekilinin olması gerekir.
            Karar alınabilmesi için, iki koşul gereklidir. Bunlardan birincisi toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun, yani 101 üyenin kabul oyu kullanması, ancak karar yeter sayısının, hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından, yani 151’den az olamayacağıdır.
            Anayasa’da yer alan bu hükümlerin aksine yapılan düzenlemeler geçersizdir.
            Bütün bunlardan çıkan sonuç, Meclis’de oturumun açılabilmesi için belli bir sayıda vekilin hazır bulunmasının ve bir yasanın kabul edilebilmesi için, en az 151 milletvekilinin olumlu oy kullanmasının gerekli olduğudur. Buradaki sorun, bu sayısal katılımın sağlanıp sağlanmadığı noktasında toplanmaktadır.
            TBMM.de yapılan toplantılarda, toplantı yapılabilmesi için öngörülen üye sayısının bulunup bulunmadığı ve yasaların öngörülen oy sayısı ile kabul edilip edilmediğini nasıl belirlenecektir.
            Bunun belirlenmesinin tek yolu; Meclis toplantısının açılabilmesi için, toplantıya katılan üyelerin sayılması ve görüşülen konuların, yasaların kabul edilebilmesi için de oy kullanan üyelerin, sürekli olarak takip edilmesi ve sayılmasıdır.
            Ancak Meclis, yaklaşık olarak 3 yıldır “yoklama” yapılmaksızın “müşahade” denilen yasa dışı ve garip bir sistemle açılmaktadır. Başkan tarafından salona bir göz atılarak “çoğunluk vardır” denilerek görüşmelere geçilmektedir. Yasalar kabul edilirken de hiçbir sayım yapılmaksızın, mevcut üyelerin el kaldırışına bir göz atılarak “oy çokluğu” ile kabul edilmiştir diyerek geçiştirilmektedir.
            O kadar ki, toplantıya katılamayacağı için “mazeret” dilekçesi veren vekiller bile, Genel Kurul toplantısına katılmış gibi kabul edilmekte, daha sonra mazeret dilekçeleri okunduğu zaman olmadıkları görülerek garip bir durum hasıl olmaktadır.
            Bu suretle; yapılan toplantılar dahil,   kabul edilen yasaların ve düzenlemelerin pek çoğunun Anayasa uygun olmadığı açıktır. Geçerli olup olmadığı ve ne derece geçerli olduğu da tartışmalıdır.
            Peki, Anayasa’da yer alan bu düzenlemelerin aksine uygulamalar niçin yapılmaktadır. Çünkü, TBMM genel Kurulu’na, belli bir zaman içinde ve belli bir sayıda toplantıya katılmayan üyelerin, milletvekilliği düşecektir. İşte bu tehlikeyi önlemek için, sayım işlemine Anayasa dışı uygulamalar getirilmiştir.
            Anayasa ve TBMM İç Tüzüğüne göre, Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak belli bir sürede, belli sayıda oturuma katılmayan üyelerin, milletvekilliği düşürülecektir. Bu tesbitin yapılması için de Genel Kurul açılışında, katılımında ve oy kullanımında sürekli olarak yoklama yapılması gerekir. Anayasa’ya aykırı olarak uygulan “müşahade-gözlem” adı verilen garip uygulama ile, hiçbir sayım yapılmadan toplantılar açılmakta ve kararlar alınmaktadır.
            Nitekim geçmiş dönemde ve günümüzde; Genel Kurula katılmayan  bazı üyelerin milletvekilliklerinin düşürülmesi için “yoklama” yönteminin uygulanması istenmiş ise de, bu uygulamanın istenmeyen sonuçlara yol açacağı, Bakanlar ve hatta bazı parti üst yönetiminde bulunan pek çok üyenin vekilliğinin düşülmesi gibi bir sonuçla karşılaşıldığı için bu uygulamadan vaz geçilmiştir.
            Meclis toplantılarını veren TRT-TBMM kanalında bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Ekrana yansıyan görüntülerde, salonun ilk sıralarında, yeterli sayıyı hiçbir şekilde karşılayamayacak sayıda, dağınık bir şekilde oturan birkaç milletvekili ile toplantı açılmakta, görüntü sağlamak için söz alan birkaç kişinin dışında, aynı yetersiz sayıdaki üye ile oylama yapıldığı söylenerek kararlar alınmaktadır. Meclis toplantıları kayda alındığı için, her toplantıya kaç kişinin ve kimlerin katıldığı, alınan karar ve kabul edilen yasaların geçerli olup olmadığı ve vekilliğin devamı için toplantılara yeterli sayıda katılımın yapılıp yapılmadığı her zaman saptanabilecektir. Ancak işin asıl üzücü yönü, bu kadar önemli bir görevin bu şekilde yapılmakta oluşudur.

Avukat Ahmet Erdem AKYÜZ

YASALARIN VE VEKİLLERİN HUKUKİ GEÇERLİĞİ - erdem bey1

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

“YASALARIN VE VEKİLLERİN HUKUKİ GEÇERLİĞİ” için bir cevap

  1.  avatarı
    Anonim

    Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
  1. Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN! Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş-muhteşem bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak-adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten…

  2. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

  3. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

  • ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

    ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

    Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi […]


  • KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

    KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

    Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar […]


  • Altın Manyaklığı Kitabı

    Altın Manyaklığı Kitabı

    Bülent ESİNOĞLU Nasıl yapayım, nereden başlayayım bilemedim. Lakin olayların başlangıç yeri Altın Manyaklığı kitabı olsa gerek. Amerika’da, durup dururken, Altın Manyaklığı kitabı çıkmaz diye düşünüyordum. […]


  • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

    2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

    Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


  • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

    MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

                Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


  • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

    YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

    RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


  • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

    Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

    Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


  • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

    EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

    Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


  • KARA NİYETLİ PAPAZ

    KARA NİYETLİ PAPAZ

    KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


  • Bir Günah Gibi

    Bir Günah Gibi

    Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


  • Suudiler, İran ile barıştı…

    Suudiler, İran ile barıştı…

    Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


  • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

    “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]Posted

in

by

Tags: