Gerici ayaklanmanın yıldönümünde


Okuma Süresi: 2 Dakika

13 Nisan( 31 Mart) 1908 gerici ayaklanmasının 112.yıldönümü üstüne

13 NİSAN  (31 MART) GERİCİ AYAKLANMASININ 113.YILINDA…[ 31 MART 1325/13 NİSAN 1909 ]

Tarihe 31 Mart Vakıası olarak geçen 13 Nisan 1909 tarihinde melanet odağı (siyasi, dış/iç destekli ) örgütler alaylı-mektepli subay çekişmesini kullanarak alaylı subayları kışkırtıp isyan ettirir. 4.Avcı taburu(*) neferleri, medrese öğrencileri dinci söylemlerle galeyana getirilerek güruhlaştırır.

• İstanbul, 10 gün boyunca, asilerin “şeriat isteriz” naraları ile inler.

 • Alaylı subaylar, neferler, medrese talebeleri ile ahaliden kandırılan binlerce insan Sultanahmet Meydanı’nda toplanır. 

• Meclisi Mebusan’nı basan gericiler Adliye Nazırı (Adalet Bakanı) Nazım Paşa, Lazkiye milletvekili Emir M. Aslan Beyi öldürürler.

• Yıldız Sarayı bahçesinde toplanan gericiler rehin getirdikleri Bahriye binbaşısı Ali Kabulü Bey’i, Padişah Abdülhamit’in gözleri önünde öldürürler. Ceseti de şeriat kurbanı olarak ağaca asar.(1)

• Bin nazır, bir mebus, bir denizci binbaşı ve 20’yi aşkın kişinin öldürüldüğü isyanda yüzlerce insan yaralanır.

• Tanin(Çınlama) ,Şûra-yı Ümmet(Halk Meclisi) gazetelerini yağmalayan güruh matbaa makineleri parçalarlar.

• Mektepli subay avı başlatılır, kahvehaneler basılır, hatta sokakta yakaladıkları kadınların saçları bile kesilir.

İSYANCILARIN İSTEKLERİ :

1-Sadrazam Hüseyin Hilmi, Harbiye Nazırı Rıza Paşalarla, Millet Meclisi Başkanı Ahmet Rıza Beyin azledilmesi,

2-İstanbul milletvekili ve Tanin gazetesi Başyazarı Hüseyin Cahit ile Şûra-yı Ümmet gazetesi sahibi Bahaeddin Şakir ve Millet Meclisi II. Başkanı Talat Beyin azledilmesi,

3-Şeriatın bütün kural, yönleriyle uygulanması,

4-Mektepli subayların görevlerine son verilmesi,

5-Açığa çıkartılan tüm alaylı subayların orduya tekrar alınması,

6- Olaya katılan asi neferin yargılanmaması, cezalandırılmamasıdır.

***

13NİSAN1908’DEN SONRA NELER OLDU?

• Selanik’ten  Kurmay Başkanı Mustafa Kemal’in olduğu Hareket Ordusu İstanbul’a 23/24 Nisan 1909 gecesi İstanbul girer. İsyanı bastırır.

• Meclis’i tekrar açılır ve Padişah II. Abdülhamit’i tahtan indirip azledilir.(2),(3)

***

13 Nisan’dan 113 yıl sonra ülkedeki siyasi kamplaşmanın doğuracağı sonuçlar yordanabilir ise doğru yön belirlenebilir.

Bilginize..13 nisan 2022 Ç.ba

“Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür” Aristo

( *) İkinci Abdülhamit tarafından Balkanlardaki çetelere karşı gerilla savaşı yapmak için kurulmuş ve başarılı olmuş taburlardır. Daha sonraları payitahtın(İstanbul) savunması darbe yapmasından korkulan mektepli subaylar yerine bu askerlere verilmiştir.22 Nisan günü Yeşilköy’e gelerek komutayı devralan Mahmut Şevket Paşanın nutku

(1) https://dergipark.org.tr/tr/pub/utad/issue/33657/334178

(2 )https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/hareket-ordusu-ve-kurmay-yuzbasi-mustafa-kemal/

 (3) Alev Coşkun’un “31 Mart’ın 103. Yılı ve Yeni Yorumlar” yazısından

( https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/31-martin-103-yili-ve-yeni-yorumlar-331648


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. Kemal Kılıçdaroğlu düşmanlığınız nereye kadar sürecek merak ediyorum… *** Derdiniz ne? *** Ekrem İmamoğlu’nun veya Mansur Yavaş’ın Kazanacağını size kim…

  2. 12 mayıs önemli Finlandiya ve İsveç Nato’ya katılma konusunda karar açıklayacaklar AB ülkelerinden karşı çıkan ülkeler var Kendi ülkelerini nükler…

  3. Daha önce tartıştığım ve ‘ben biliyorum’ edasında konuşup, mantık dışı konuları mantık dışı yanıtlarla açıklamaya çalışan şeriatçı yobaz birkaç kişinin…

  4. Htırlayalım Biden demişti nükler savaştan kaçınmak için Rusya’ya yaptırım uyguluyoruz.Aslında kamuoyunu nükler savaşı hazırlamakiçin bir önizleme bu Dünyada eflafyan mu…

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1