Gerici ayaklanmanın yıldönümünde

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - 31 mart gerici ayaklanma osmanli
“31 MART VAKIASI” DİYE ANILAN 13 NİSAN 1909 GERİCİ İSYANINDA NELER OLMUŞTU?

31 Mart Vakası’nda neler olmuştu?

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - 31 mart gerici ayaklanma osmanli

• Melanet odağı (siyasi dış/iç destekli ) örgütler tarafından:

– Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar
– İstanbul’daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir.

 • Sultanahmet Meydanı’nda toplanan asilere halktan da kandırılan binlerce insan katılır.

• İstanbul,10 gün boyunca, asilerin “şeriat isteriz” naraları ile inler.

• Meclisi Mebusan’a (millet meclisi) saldıran gericiler Adliye Nazırı Nazım Paşa, Lazkiye mebusu Emir M. Aslan Beyi öldürürler.

• Bahriye binbaşısı Ali Kabulü Bey’i işkence/hakaret ederek Yıldız Sarayı bahçesine getiren gericiler, Padişah Abdülhamit’in gözleri önünde şeriat kurbanı olarak ağaca asar. (1)

• Biri nazır(bakan), biri mebus, biri denizci binbaşıya ek olarak 20’yi aşkın kişinin öldürüldüğü isyanda yüzlerce insanı da yaralarlar.

• Şeriatçılara karşı olan Tanin (Çınlama), Şûra-yı Ümmet(Halk Meclisi) gazetelerini yağmalayan güruh matbaa makinelerini parçalarlar.

• Alaylıların husumet besledikleri mektepli subaylara saldırıları başlar.

• Kahvehanelere baskınlar yaparlar.

• Hatta sokakta yakaladıkları kadınlara hakaret edilir, saçları da kesilir.

Asilerin istekleri nelerdi?

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - seriat 31 mart

1- Sadrazam Hüseyin Hilmi ve Harbiye Nazırı Rıza Paşalarla, Millet Meclisi Başkanı Ahmet Rıza Beyin azledilmesi,

2- İstanbul milletvekili ve Tanin gazetesi Başyazarı Hüseyin Cahit ile Şûra-yı Ümmet gazetesi sahibi Bahaeddin Şakir ve Millet Meclisi II. Başkanı Talat Beyin azledilmesi,

3- Şeriatın bütün yönleriyle uygulanması,

4- Okullu(mektep) subayların Ordudan atılması,

5- İlişkisi kesilmiş tüm alaylı subayların tekrar Orduya alınması,

6- İsyana katılmış neferin cezalandırılmamasıdır.

13 Nisan 1909’dan sonra neler oldu?

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - Kurmay Baskani Mustafa Kemal Hareket Ordusu ile Selanikten gelerek 23 Nisan 1909 gecesi Istanbula girer ve 31 mart isyanini

• Kurmay Başkanı Mustafa Kemal’in olduğu Hareket Ordusu Selanik’ten gelerek 23/24 Nisan 1909 gecesi İstanbul’a girer ve isyanı bastırır,

Okumaya devam et  Yunan Ayaklanması Günlerinde Mora’daki Türkler Nasıl Yok Edildiler?

• Meclis tekrar açılır,

• Padişah II. Abdülhamit’i tahtan indirilip azledilir. Selanik’e sürgün edilir.(2),(3)

• 22 Nisan 1909 günü Yeşilköy’e gelerek komutayı devralan Harekat Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa’nın nutkunun o sürecin daha iyi anlaşılması bakımından dinlenmesi önerilir.

31 Mart vakasında sokakta yakalanan kadınlara hakaret edilir, saçları kesilir.

(*) İkinci Abdülhamit tarafından Balkanlardaki çetelere karşı gerilla savaşı yapmak için kurulmuş ve başarılı olmuş taburlardır. Daha sonraları payitahtın(İstanbul) savunması darbe yapmasından korkulan mektepli subaylar yerine bu askerlere verilmiştir. 22 Nisan günü Yeşilköy’e gelerek komutayı devralan Mahmut Şevket Paşanın nutku

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - Kurmay Baskani Mustafa Kemal Hareket Ordusu ile Selanikten gelerek 23 Nisan 1909 gecesi Istanbula girer ve 31 mart isyanini
13 NİSAN’DAN YILLAR SONRA TÜRKİYE’DEKİ MANZARA İ UMUMİ:

1922 yılında Sakarya Savaşı öncesi Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclis’nde konuşmasındaki  aşağıdaki sözleri bugün de geçerlidir.

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - 31 mart ayaklanmasini bastiran ataturk

“ Gerçekten, «kaleyi içinden almak» dışından zorlamaktan çok kolaydır.

Bu maksadı gerçekleştirmek için içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ve ajanların varlığını iddia etmek yerindedir.

Meclis’in zihniyeti, çalışmaları ve durumu düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkân ve ihtimal yoktur.

Meclis’te bir veya birkaç üyenin karamsarlık telkin eden sözlerinden bile aleyhimizde yararlanma çareleri aranmakta olduğuna şüphe edilmemelidir.

Dışişleri Bakanlığı’nın dosyaları bununla ilgili belgelerle doludur.” (Nutuk II, s. 638 – 639)   (4)

• Günümüzde de rahat durmayan ABD’nin melanet odakları ülkeyi siyasi olarak iki kampa bölmüş durumdadır.

• Sözde demokrasi maskesiyle milletin de kamplaştırılmasını hız vermişlerdir.

• Ülkedeki siyasi kamplaşmanın doğurabileceği sonuçlar doğru  yordanabilir ve  doğru yönlendirilebilir ise eğer Türkiye, kaldığı yerden tam bağımsızlık yolunda yürüyecektir.  

Günün sözü: Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür./Aristo

 Bilginize..

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - 31 mart vakasi
- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - 31 mart vakasi yakalanan asi

(1) https://dergipark.org.tr/tr/pub/utad/issue/33657/334178

(2) https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/hareket-ordusu-ve-kurmay-yuzbasi-mustafa-kemal/

 (3) https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/31-martin-103-yili-ve-yeni-yorumlar-331648

(4) https://www.atam.gov.tr/duyurular/milli-savunma-ve-askerlik-sanati

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - hareket ordusu istanbul 31 mart
31 mart gerici ayaklanmasında şeriat isteyenler

Mahmut Şevket Paşa nutku
Osmanlı askerleri

- Kışkırtılmaları sonucunda alaylı subayların Ordudaki mektepli subaylara saldırıları başlar- İstanbul'daki 4.Avcı Taburu neferleri ve medrese öğrencileri, dinci söylemlerle galeyana getirilerek isyan ettirilir. - 31 mart vakasi bakirkoye gelen hareket ordusu askerleri

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir