DAMAT FERİT İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ ANLAŞMA


Okuma Süresi: 1 Dakika

DAMAT FERİT İLE İNGİLTERE ARASINDA 12 EYLÜL 1919’DA VARILAN 2 SAYFA 7 MADDELİK GİZLİ ANLAŞMA

1-İngiltere hükümeti, kendi mandası altında Türkiye’nin bütünlüğünü ve

bağımsızlığını üstlenir.

2- İstanbul, hilafet ve saltanat merkezi olacak ve Boğazlar İngiltere’nin

gözetimin ve kontrolüne tabi tutulacaktır.

3- Türkiye, bağımsız bir Kürdistan teşkiline engel olmayacaktır.

4- Bunlara karşılık Türkiye, İngiltere’nin Suriye ve Elcezire’deki hakimiyetini,

icabında fiili yardım göstererek temin etmeyi ve hilafete ait manevi kudret

ve salahiyetinin, İngiltere’nin gerek Suriye ve havalisiyle ve gerekse Müslümanların

meskün diğer bölgelerde kullanılmasını taahhüt eder.

5- Milli cereyanların önüne geçebilmek içn Türkiye’de tesis edilecek olan

yarı meşruti idareye karşı vuku bulacak tepkileri İngiltere hükümeti yatıştırmak

için bir zabıta kuvveti ayıracaktır.

6- Türkiye, Mısır ve Kıbrıs üzerinde bütün haklarından feragat edecek,

özel ve yarı resmi niteliğe sahip olan İngiltere hükümeti, konferansta,

Türk delegelerinin bu konudaki arzularını yerine getirmeye eğilim olacak

Ve bunun kabulünü üstlenecektir.

7- Barış şartlarının kararlaştırılmasından sonra, zatı şahane dördüncü maddedeki

hususları genişletmek için İngiltere hükümetiyle ayrıca bir sözleşme yapacaktır.

Bu sözleşmenin hükümleri gizli tutulacaktır. İşbu sözleşme, Dersaadet’te iki nüsha

Olarak düzenlenmiş ve imzalayan iki tarafça teati ve kabul edilmiştir.

( Kaynak: Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, Cilt V, s. 360 vd.)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. Merhaba, bu floodu her yerde görüyorum kütübi sitteyi açtım fakat bulamadım. Ve de hep aynı şekilde yazılmış bir kaynak belirtilmemiş.…

  2. Benim inancıma birileri farklı bir idim koyarak kullanmaya çalışırlarsa buna karşı çıkarım arkadaş. Cahil halkı dinle uyutmanın bu ülkede daniskasını…

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1