BATI ANADOLU’NUN ANTIK ÇAGDAKI EKONOMÎK DURUMU

Hasan Malay - bati anadolu antik

Hasan Malay

Anadolu’nun zenginlik kaynaklan, yüzyıllar boyu, sadece üzerinde yaşayan kavimlere müreffeh bir yaşam sağlamakla kalmamış, aynı zaman da üretim fazlası olan birçok değişik mal ihraç edilmiş ve üstelik Suriye ve Romalılann ülkeye egemen oldukları devirlerde acımasız bir sömürüye sahne olmuştu. Ünlü hatip ve devlet adamı Çiçero, Anadolu için «Topraklarının verimliliği, ürünlerinin çeşitliliği ve ihraç mallarının bolluğu açışından birçok ülkeyi geride bırakır» demekteydi.

Ülkelerine taşıdıkları gemiler dolusu mallar Romalıları tatmin etmemiş, ùlkelerinde gittikçe artan işsizlik karşısında emekli askerlerini kitleler halinde Anadolu’ya göndermişler ve birçok koloni-şehirler kurmuşlardı.

Bu yazımızda, Bâti Anadolu’nun antik devirdeki doğal zenginliklerini, ùretimini ve ihraç mallarını mümkün olduğunca antik kaynaklara ve yazıtlara dayanarak özetlemeğe çalışacağız.

Hasan Malay - bati anadolu antik
Antik çağda batı Anadolu …
Okumaya devam et  NIZAMÜLMÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ VE İSTİHBARATA YÖNELİK İLKE VE YÖNTEML ERİ

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir