ÜMMET ŞUURU, HİLAFET DÜŞÜ VE AKIL!..

Atatürk’ün adının gene anılmadığı, bu yılki 18 Mart Cuma hutbesinde Diyanet, “Çanakkale, ….İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği ümmet olma şuurudur” dedi!..

Aynı gün yapılan Çanakkale 18 Mart 1915 Köprüsü’nün açılış töreninde konuşan Tayyip Erdoğan ile Büyük Çamlıca Camisi İmamı Kerim Öztürk de benzer sözler söylediler.

Diyanet’in kullandığı “İslam coğrafyası” tanımına, Erdoğan “gönül coğrafyamız” diyerek, “burada Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Gümülcine’nin, Bakü’nün, Halep’in, Gazze’nin, Kudüs’ün çocukları ile İstanbul’un… Antep’in, Mardin’in, Edirne’nin evlatları koyun koyuna yatıyor” dedi.

Söylem birliğinin tesadüf olmadığı belli” diyen Arslan Bulut, Erdoğan’ın birkaç gün önce söylediği, “muhalefet, ‘seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” sözleriyle birleştiriyor ve “Türkiye’ye hâlâ akın akın getirilen ya da gönderilen Afganları, Afrikalıları da bu tabloya eklerseniz, alenen yapılan hilafet çağrılarını da dikkate alırsanız, Türkiye için nasıl bir konjonktür hazırlandığını görürsünüz” diyerek hilafet ilanı için gerekli koşulların oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor (Yeniçağ, 19 Mart 2022).

Öncelikle şunu belirtelim ki Çanakkale’ye İslam coğrafyasından ya da gönül coğrafyamızdan kimse gelip savaşmadı. Balkan Savaşı yenilgisi sonrası Anadolu’ya sığınmış olan Balkan kökenli yurttaşlarımız elbette Çanakkale’de savaştılar ama onlar artık Türkiye dışındaki İslam coğrafyası ya da gönül coğrafyamızda değil, Türk coğrafyasındaydılar. Oralarda kalmış olan soydaşlarımızın kalbi de kuşkusuz Çanakkale için atıyordu ama onların gelip savaşa katılması olası değildi…

Halep’in, Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarına, yani Araplara gelince: Yavuz Sultan Selim, bir Türk’ün halife olmasını kabul ettirebilmek için Araplara, başta askerlikten ve vergiden muafiyet gibi birçok ayrıcalık vermiştir. İttihatçılar iktidara gelince askerlikten muafiyeti kaldırdılar. Bu nedenle Çanakkale’de Arap askerler de vardı. Ancak Çanakkale’de Ordu Komutanı olan Mareşal Liman von Sanders (Liman Paşa) anılarında, “Çanakkale’deki Arap askerlerin savaşta bir işe yaramayacaklarını anlayınca İtfaiye alayları gibi geri hizmetlerde görevlendirdiğini” yazmaktadır (Liman von Sanders. Türkiye’de beş yıl, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.133).

Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na girince, 14 Kasım 1914’te Padişah Sultan Mehmet Reşad, Emîrü’l-Mü’minîn (Müslümanların lideri) sanını kullanarak “Cihâd-ı Ekber” (Büyük Cihat) ilan etti. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan tüm Müslüman topluluklara bu fetvanın yanı sıra, Halife Sultan Mehmet Reşad, Başkomutan Vekili Enver Paşa ve Şeyhülislâm Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin, Müslümanları Cihâd-ı Ekber’e katılmaya davet eden mektupları da gönderildi.

Liman Paşa, anılarında cihat ilanını şöyle anlatmaktadır: “.…(1914) Kasım ayının ortalarına doğru, İslamiyet’in bir zamanlar en kıymetli silahı olan cihat, savaşın terazi kefesine atıldı ve törenle ilan edildi… (Bununla birlikte) İngiltere Başbakanı Lloyd George, “General Allenby komutasında Filistin’de Haçlı Seferi yaptıklarından” söz ederken, Şerif Faysal’ın komutasındaki binlerce Müslüman Arap, bu “Haçlı Ordusu”nun saflarında Osmanlı’ya karşı savaşıyordu…” (a.g.e. s.54-56).

Birinci Dünya Savaşı’nda Araplar ile Afrika’dan Hindistan’a kadar sömürgelerdeki diğer Müslümanlar, yalnız Filistin’de değil, diğer cephelerde de “Cihâd-ı Ekber”e aldırmaksızın, İngiliz ya da Fransız üniformalarıyla Halife’nin ordusuna karşı savaştılar.

Gönül coğrafyamızın bu Müslüman çocukları Çanakkale’de Mehmetçiklerle değil, İngiliz ve Fransız mezarlıklarında Haçlılarla koyun koyuna yatmaktadırlar.  Gelibolu’daki mezarlıkları gezdiğinizde, “Haç”lı mezarların arasında göreceğiniz “Hilal”li mezarlar bunun kanıtıdır…

Böylece “Kutsal Halifelik Makamı”nın Araplar ve diğer Müslümanlar üzerinde maddi- manevi hiçbir yaptırım gücü ve işlevinin olmadığı görülmüştür. Yani Çanakkale’de ya da başka bir cephede ümmet olma şuuru diye bir şey söz konusu değildir.

Buna karşılık Balkan Savaşı yenilgisi sonrası Rumeli’yi kaybedince yaşadığımız şok, milli şuur (ulusal bilinç) edinmemize neden olmuştu. Birinci Dünya Savaşı başlarken karşımızdaki Haçlı emperyalistler, “sıra Türkleri Anadolu’dan da atmaya geldi” deyince bu bilinçle şahlandık.  Özellikle eğitimli kesimler bilinçlenmiş oldukları için üniversite ve lise öğrencileri gönüllü olarak Çanakkale’ye koştular. On beş yaşındaki çocuklar gönüllü olarak cepheye koşarken, sözde ümmet şuuruna sahip medrese softaları/ mollaları/ talebeleri ise askerlikten muaf oldukları için, utanmadan yan gelip yatmaya devam ettiler…

Günümüzde ümmet şuuru var mı?

Yüz yıl önce İngiltere Başbakanı Lloyd Georgeun Haçlı Seferi dediği Filistin cephesinde Araplar İngilizlerle birlikte Osmanlı’ya karşı savaşıyordu. Yüz yıl sonra ABD Başkanı George W. Bush, “bu bir Haçlı Seferidir” diyerek Irak’a saldırdığında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Müslüman ülkeler Amerika’nın yanında yer almadılar mı? Aynı olay Libya’da yaşanmadı mı? Suriye’de yaşanmıyor mu? Yemen’de Müslümanlar, ümmet şuuruna sahip oldukları için mi birbirlerini öldürüyorlar? Kıbrıs Türklerinin yanında yer alan bir Müslüman ülke var mı? Tersine birçoğu Rumlarla kanka!..

Şuur için yani bilinçlenmek için aklı çalıştırmak gerek. Bu da ancak Aydınlanmacı eğitimle olur, ezberci dinsel eğitimle değil. “Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz” diyen AKP 20 yıldır eğitimi dinselleştirdiği gibi, tarikat ve cemaatler de ülkeyi Kuran kursları, sübyan mektepleri, mahalle mektepleri ve medreselerle donattılar. Yetmemiş olacak ki şimdi CHP’nin de desteklediği bir yasayla Diyanet Akademisi kuruluyor. Yasaya göre Akademi’nin talebeleri, medrese talebeleri gibi askerlikten muaf olacaklar!..

Çanakkale Muharebelerinin sona ermesi üzerine Enver Paşa, görev alanı Batı Anadolu’da Antalya’dan Gelibolu’ya kadar genişletilmiş olan, 5.Ordu’nun 18 taburunun, Suriye’de Cemal Paşa Komutasındaki, 4.Ordu’nun 18 Arap taburu ile değiştirilmesini istedi; fakat Liman Paşa buna şiddetle karşı çıktı ve kabul etmedi. Gerekçesinde, bunların işe yaramaz olduklarını belirtmesinin yanında Arapların bölgedeki Rumlarla işbirliği yapıp, isyan çıkararak Türkleri arkadan vurabileceklerini bildirmesi ilginçtir (a.g.e.s.226-227).

Türkiye’de birkaç yıl kalmış bir Alman Arapları tanımış, ama Osmanlı tanıyamadığı gibi, içimizde hala tanıyamayanlar var!…

Bunun nedeni Alman istihbarat örgütü ile Türk istihbarat örgütü arasındaki farktır. Türkiye NATO’ya girdikten sonra istihbarat örgütü CIA’nın güdümüne girdi. Başımıza gelenlerin tümü, askeri darbeler, hep Amerikancıların iktidar olması, 80 öncesi binlerce gencin ölümüne neden olan sağ-sol vuruşması, bölücü, gerici ve terörist örgütlenmeler, kısaca ülkemizin bugünkü duruma gelmesinin nedeni buna bağlıdır…

İngilizcede “haber alma”’nın karşılığı, “akıl/ zeka” anlamına gelen “intelligence”dir. CIA’nın açılımı ‘Central Intelligence Agency’dir. Çünkü, haber alma örgütleri devletin beyni/ aklı kabul edilir. Biz aklımızı Amerika’ya teslim etmişiz!

Sizce hilafeti kim istiyor?!.. 

Atatürk’ün adının gene anılmadığı, bu yılki 18 Mart Cuma hutbesinde Diyanet, “Çanakkale, ….İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği ümmet olma şuurudur” dedi!.. - hilafet

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz? KUR’AN bu konularda neler söylüyor?! Ramazan, Tanrı’nın Kitabı KUR’AN’ın yeryüzüne inmeye başladığı ay olduğu için…

 2. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz?

  Ramazan-Oruç! Kurban! Hac! Kandiller? Namaz?

  Kurban da; mitolojik hikayelere dayanan on bilgilerle büyük bir sorun olarak karşımızda durmakta! Küçücük çocukların gözleri önünde vahşice, hayvanlar katledilecek ve bunun adı ‘ibadet’ olacak! […]


 • TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ

  TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ

  TÜRKÜLERLE GİTTİKLERİMİZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Bugün 2023’ün Nevruz günü. Türklerin “yeni gün”ü. Bugün türkülerden bahsedeceğim, türkülerin coğrafyasından söz edeceğim; şimdiye kadar fizken gidemediğimiz, ama belki […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Çanakkale harbi cerideleri

  Çanakkale harbi cerideleri

  ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN 108. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. BAŞTA BÜYÜK ÖNDER BİLGE İNSAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, SAHİP OLDUĞUMUZ HÜRRİYETİ BİZE BAĞIŞLAYAN TÜM KAHRAMANLARIMIZDAN ALLAH […]


 • “Her zaman dayağı ilk yiyen sektör turizm oluyor…”

  “Her zaman dayağı ilk yiyen sektör turizm oluyor…”

  Turizmciler her zaman olduğu gibi bu sezon da kendi imkanları ile ayakta kalma mücadelesi verecek. Sektörün sorunları yok mu? Fazlası ile var. Paloma Hotels Yönetim […]


 • Bu izinleri kim verdi?

  Bu izinleri kim verdi?

  43 gün oldu. Israrla talep ediyoruz, soruyoruz, bu izinleri kim vermiş? Kim göz yummuş 43. gün. 50 bin 96 kişi öldü, 107 bin 204 kişi […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • TÜRKİYE DE SEÇİM YAKLAŞIYOR

  TÜRKİYE DE SEÇİM YAKLAŞIYOR

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kararını açıkladı. Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, […]


 • Devlet işlerini anlamak

  Devlet işlerini anlamak

  Sn. Erdoğan amatör kümede top koştururken, Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanıydı. Sn. Erdoğan bir firmada çalışmaya başladığında, Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürü’ydü. Sn. Erdoğan  Refah Partisi’nde […]