ÜMMET ŞUURU, HİLAFET DÜŞÜ VE AKIL!..

Atatürk’ün adının gene anılmadığı, bu yılki 18 Mart Cuma hutbesinde Diyanet, “Çanakkale, ….İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği ümmet olma şuurudur” dedi!..

Aynı gün yapılan Çanakkale 18 Mart 1915 Köprüsü’nün açılış töreninde konuşan Tayyip Erdoğan ile Büyük Çamlıca Camisi İmamı Kerim Öztürk de benzer sözler söylediler.

Diyanet’in kullandığı “İslam coğrafyası” tanımına, Erdoğan “gönül coğrafyamız” diyerek, “burada Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Gümülcine’nin, Bakü’nün, Halep’in, Gazze’nin, Kudüs’ün çocukları ile İstanbul’un… Antep’in, Mardin’in, Edirne’nin evlatları koyun koyuna yatıyor” dedi.

Söylem birliğinin tesadüf olmadığı belli” diyen Arslan Bulut, Erdoğan’ın birkaç gün önce söylediği, “muhalefet, ‘seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” sözleriyle birleştiriyor ve “Türkiye’ye hâlâ akın akın getirilen ya da gönderilen Afganları, Afrikalıları da bu tabloya eklerseniz, alenen yapılan hilafet çağrılarını da dikkate alırsanız, Türkiye için nasıl bir konjonktür hazırlandığını görürsünüz” diyerek hilafet ilanı için gerekli koşulların oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor (Yeniçağ, 19 Mart 2022).

Öncelikle şunu belirtelim ki Çanakkale’ye İslam coğrafyasından ya da gönül coğrafyamızdan kimse gelip savaşmadı. Balkan Savaşı yenilgisi sonrası Anadolu’ya sığınmış olan Balkan kökenli yurttaşlarımız elbette Çanakkale’de savaştılar ama onlar artık Türkiye dışındaki İslam coğrafyası ya da gönül coğrafyamızda değil, Türk coğrafyasındaydılar. Oralarda kalmış olan soydaşlarımızın kalbi de kuşkusuz Çanakkale için atıyordu ama onların gelip savaşa katılması olası değildi…

Halep’in, Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarına, yani Araplara gelince: Yavuz Sultan Selim, bir Türk’ün halife olmasını kabul ettirebilmek için Araplara, başta askerlikten ve vergiden muafiyet gibi birçok ayrıcalık vermiştir. İttihatçılar iktidara gelince askerlikten muafiyeti kaldırdılar. Bu nedenle Çanakkale’de Arap askerler de vardı. Ancak Çanakkale’de Ordu Komutanı olan Mareşal Liman von Sanders (Liman Paşa) anılarında, “Çanakkale’deki Arap askerlerin savaşta bir işe yaramayacaklarını anlayınca İtfaiye alayları gibi geri hizmetlerde görevlendirdiğini” yazmaktadır (Liman von Sanders. Türkiye’de beş yıl, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.133).

Okumaya devam et  İSLAM DÜNYASINA HÜKÜMDAR YAPMAK İSTİYORLARDI

Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na girince, 14 Kasım 1914’te Padişah Sultan Mehmet Reşad, Emîrü’l-Mü’minîn (Müslümanların lideri) sanını kullanarak “Cihâd-ı Ekber” (Büyük Cihat) ilan etti. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan tüm Müslüman topluluklara bu fetvanın yanı sıra, Halife Sultan Mehmet Reşad, Başkomutan Vekili Enver Paşa ve Şeyhülislâm Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin, Müslümanları Cihâd-ı Ekber’e katılmaya davet eden mektupları da gönderildi.

Liman Paşa, anılarında cihat ilanını şöyle anlatmaktadır: “.…(1914) Kasım ayının ortalarına doğru, İslamiyet’in bir zamanlar en kıymetli silahı olan cihat, savaşın terazi kefesine atıldı ve törenle ilan edildi… (Bununla birlikte) İngiltere Başbakanı Lloyd George, “General Allenby komutasında Filistin’de Haçlı Seferi yaptıklarından” söz ederken, Şerif Faysal’ın komutasındaki binlerce Müslüman Arap, bu “Haçlı Ordusu”nun saflarında Osmanlı’ya karşı savaşıyordu…” (a.g.e. s.54-56).

Birinci Dünya Savaşı’nda Araplar ile Afrika’dan Hindistan’a kadar sömürgelerdeki diğer Müslümanlar, yalnız Filistin’de değil, diğer cephelerde de “Cihâd-ı Ekber”e aldırmaksızın, İngiliz ya da Fransız üniformalarıyla Halife’nin ordusuna karşı savaştılar.

Gönül coğrafyamızın bu Müslüman çocukları Çanakkale’de Mehmetçiklerle değil, İngiliz ve Fransız mezarlıklarında Haçlılarla koyun koyuna yatmaktadırlar.  Gelibolu’daki mezarlıkları gezdiğinizde, “Haç”lı mezarların arasında göreceğiniz “Hilal”li mezarlar bunun kanıtıdır…

Böylece “Kutsal Halifelik Makamı”nın Araplar ve diğer Müslümanlar üzerinde maddi- manevi hiçbir yaptırım gücü ve işlevinin olmadığı görülmüştür. Yani Çanakkale’de ya da başka bir cephede ümmet olma şuuru diye bir şey söz konusu değildir.

Buna karşılık Balkan Savaşı yenilgisi sonrası Rumeli’yi kaybedince yaşadığımız şok, milli şuur (ulusal bilinç) edinmemize neden olmuştu. Birinci Dünya Savaşı başlarken karşımızdaki Haçlı emperyalistler, “sıra Türkleri Anadolu’dan da atmaya geldi” deyince bu bilinçle şahlandık.  Özellikle eğitimli kesimler bilinçlenmiş oldukları için üniversite ve lise öğrencileri gönüllü olarak Çanakkale’ye koştular. On beş yaşındaki çocuklar gönüllü olarak cepheye koşarken, sözde ümmet şuuruna sahip medrese softaları/ mollaları/ talebeleri ise askerlikten muaf oldukları için, utanmadan yan gelip yatmaya devam ettiler…

Okumaya devam et  İSLAM DÜNYASINA HÜKÜMDAR YAPMAK İSTİYORLARDI

Günümüzde ümmet şuuru var mı?

Yüz yıl önce İngiltere Başbakanı Lloyd Georgeun Haçlı Seferi dediği Filistin cephesinde Araplar İngilizlerle birlikte Osmanlı’ya karşı savaşıyordu. Yüz yıl sonra ABD Başkanı George W. Bush, “bu bir Haçlı Seferidir” diyerek Irak’a saldırdığında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Müslüman ülkeler Amerika’nın yanında yer almadılar mı? Aynı olay Libya’da yaşanmadı mı? Suriye’de yaşanmıyor mu? Yemen’de Müslümanlar, ümmet şuuruna sahip oldukları için mi birbirlerini öldürüyorlar? Kıbrıs Türklerinin yanında yer alan bir Müslüman ülke var mı? Tersine birçoğu Rumlarla kanka!..

Şuur için yani bilinçlenmek için aklı çalıştırmak gerek. Bu da ancak Aydınlanmacı eğitimle olur, ezberci dinsel eğitimle değil. “Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz” diyen AKP 20 yıldır eğitimi dinselleştirdiği gibi, tarikat ve cemaatler de ülkeyi Kuran kursları, sübyan mektepleri, mahalle mektepleri ve medreselerle donattılar. Yetmemiş olacak ki şimdi CHP’nin de desteklediği bir yasayla Diyanet Akademisi kuruluyor. Yasaya göre Akademi’nin talebeleri, medrese talebeleri gibi askerlikten muaf olacaklar!..

Çanakkale Muharebelerinin sona ermesi üzerine Enver Paşa, görev alanı Batı Anadolu’da Antalya’dan Gelibolu’ya kadar genişletilmiş olan, 5.Ordu’nun 18 taburunun, Suriye’de Cemal Paşa Komutasındaki, 4.Ordu’nun 18 Arap taburu ile değiştirilmesini istedi; fakat Liman Paşa buna şiddetle karşı çıktı ve kabul etmedi. Gerekçesinde, bunların işe yaramaz olduklarını belirtmesinin yanında Arapların bölgedeki Rumlarla işbirliği yapıp, isyan çıkararak Türkleri arkadan vurabileceklerini bildirmesi ilginçtir (a.g.e.s.226-227).

Türkiye’de birkaç yıl kalmış bir Alman Arapları tanımış, ama Osmanlı tanıyamadığı gibi, içimizde hala tanıyamayanlar var!…

Bunun nedeni Alman istihbarat örgütü ile Türk istihbarat örgütü arasındaki farktır. Türkiye NATO’ya girdikten sonra istihbarat örgütü CIA’nın güdümüne girdi. Başımıza gelenlerin tümü, askeri darbeler, hep Amerikancıların iktidar olması, 80 öncesi binlerce gencin ölümüne neden olan sağ-sol vuruşması, bölücü, gerici ve terörist örgütlenmeler, kısaca ülkemizin bugünkü duruma gelmesinin nedeni buna bağlıdır…

Okumaya devam et  İSLAM DÜNYASINA HÜKÜMDAR YAPMAK İSTİYORLARDI

İngilizcede “haber alma”’nın karşılığı, “akıl/ zeka” anlamına gelen “intelligence”dir. CIA’nın açılımı ‘Central Intelligence Agency’dir. Çünkü, haber alma örgütleri devletin beyni/ aklı kabul edilir. Biz aklımızı Amerika’ya teslim etmişiz!

Sizce hilafeti kim istiyor?!.. 

Haberi paylaşın
Atatürk’ün adının gene anılmadığı, bu yılki 18 Mart Cuma hutbesinde Diyanet, “Çanakkale, ….İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği ümmet olma şuurudur” dedi!.. - hilafet

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1) (Yunus,34)”Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır-her şeyi yoktan var eden ve sonra…

 2. Eleştirdiğiniz kısımları belirtmeniz tek tek güzel bir şey ama kanıta dair herhangi bir şey göremiyorum ayetlerini ve surelerini yazarsanız çok…

 3. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 4. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • “Devletimizin tanınması gerekiyor…”

  “Devletimizin tanınması gerekiyor…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ersin Tatar’ın inatla üzerinde durduğu bir konu var: KKTC’nin artık tanınması gerektiğini söylüyor. Bu konuda bazı ülkelerle de teması var. […]


 • ABDÜLHAMİT-HÜSEYİN MÜMTAZ

  ABDÜLHAMİT-HÜSEYİN MÜMTAZ

  ABDÜLHAMİT HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin şöyle anlatıyor;                 “24 Nisan günü Hareket Ordusu İstanbul’u işgal etti. Abdülhamit direnilmemesi için askere emir vermiş olmasına rağmen, […]


 • Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Üretimde artışlar yüz güldürüyor. Türkiye’den dünya ülkelerinin neler istediği belli oldu. Burada önemli olan şu: Yapılan üretimin ithalat olmadan oluşmasıdır. Yoksa ithalata dayalı üretim sadece […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]