Eleştirel Okuma Nedir?

Sn. Ortaş’ın üniversite öğrencilerinin okuma/ araştırma konularındaki yetersizlikleri konusundaki tespit ve eleştirilerine konu ile ilgisi olanlardan iştirak etmeyen olamaz. - maarif egitim kongresi

Sn. Ortaş’ın üniversite öğrencilerinin okuma/ araştırma konularındaki yetersizlikleri konusundaki tespit ve eleştirilerine konu ile ilgisi olanlardan iştirak etmeyen olamaz.

Bu olumsuz sonuçların kurbanı olan öğrencileri de sorumlu görmemek gerek.

Bu karmaşık meseleyi aşmak için Kütahya-Eskişehir Muharebeleri( 10 – 24 Temmuz 1921 )nde kaybeden Ankara Hükûmeti Ordularının Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in emri ile Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilip mevzi tuttuğu süreçte ve Sakarya Savaşının arifesinde yapılmış olan 1.Eğitim Şurası’nda aldığı kararları uygulayacak dirayette bir Meclis ve yürütme organı hükümetin işbaşı yapması ile aşılabilir. Yoksa bundan 2392 yıl önce bu dünyadan göçmüş tababetin babası sayılan Anadolulu Hipokrat (MÖ 460 – MÖ 370)’ın sağaltım ilkelerinden “ Nedenini ortadan kaldırmazsan sağlatım yapamazsın… “ı yadsımış oluruz.

Tıpkı tıbbiyeden çıkarken genç doktorlara ettirilen Hipokrat Andı’nı unutan hekimler gibi oluruz.

Sn. Ortaş’ın yazısından yer alan Alman Prof. Fritz Neumark’ın 1939 yılında toplanan Birinci Maarif Şurası’ında “ Üniversitede bazı talebeler zannediyor ki, mühim olan tek şey dersleri takip etmek ve anlatılan bilgileri imtihan için ezberlemektir. Fakat özel çalışmalar yapmak veya diğer kitaplara başvurarak araştırmak fikri hemen hiç yok…” sözlerindeki tespitlerin 83 yıl sonra hala geçerli olması işin garabet ve vahametini gösteriyor. 

Yazıda 1939 yılında toplanan Maarif Şurası 1.olarak yer almış . Kanımca ikinci Şura olmalı.

Sn. Ortaş’ın üniversite öğrencilerinin okuma/ araştırma konularındaki yetersizlikleri konusundaki tespit ve eleştirilerine konu ile ilgisi olanlardan iştirak etmeyen olamaz. - 1.Maarif Kongerei

I. Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da yapılır.

Sakarya Savaşı’nın en sıkıntılı bir döneminde yapılan kongre, Kurtuluş Savaşı ve mazlum milletlerin de önderi TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in katılımı ile gerçekleşir. Açılış konuşmasında, savaş sonrası kurulacak yeni Türk devletinin izleyeceği milli eğitim siyasetinin ipuçları vardır.

Mustafa Kemal Kongreyi “•Asırlardan beri idaredeki büyük ihmalin, devlet bünyesinde açtığı yaraları tedavi için bundan böyle en büyük gayretlerin eğitim alanında olmasıdır.

•  ….savaş günlerinde bile, çok dikkat ve itina ile işlenmiş bir ‘millî eğitim programı ‘ vücuda getirmeye çalışmaktayız.

• …tüm tesirlerden tamamen uzak, millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültüre sahip olması zarureti vardır.

• Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken ….yabancı anasırla mücadele lüzumu… telkin edilmelidir” ( 2) sözleri ile açar.

Okumaya devam et  I. Maarif Kongresi

Atatürk eğitimin “millîliği” konusuna  daima ısrarlı olmuştu.

Bir kısa öykü(anekdot)

Sakarya Savaşı’nın en bunalımlı, düşman saldırılarının arttığı günlerinden biriydi.

Mustafa Kemal (Atatürk)’ün huzuruna çıkan Fevzi Çakmak Paşa “ Paşam maarif kongresinin iptalini istiyorum”  deyince mavi gözlerini, Fevzi Paşaya’ diken Mustafa Kemal “En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır “ der.

Hepsi bu!

Bir rica: Şekil 1. Atatürk’ün eleştirel ve etkili okuma yöntemi konusunda okuduğu kitapların ilgili bölümlerinin altını çizdiği ve not aldığı görülmektedir.”  açıklamasının üstündeki kitap sayfaları iletide yok.Bunları palaşmasını….

(Ayrıntılı için bağ(link):

(1 ) BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR’ın CHP’nin 7.Kurultay Konuşması (Yazar Özdemir İNCE  Salı, 01 Mart 2011)

 (2 ) Gazi’nin1. Maarif Kongresi’nin Açış Konuşması


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir