CUMHURİYET DEVRİMLERİ ( 6 OK )

5 ŞUBAT 1937 TARİHİNDE CUMHURİYET DEVRİMLERİ ( 6 OK ) İLKELERİ ANAYASA'YA MADDESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİ - chp amblemi alti ok
5 ŞUBAT 1937 TARİHİNDE CUMHURİYET DEVRİMLERİ ( 6 OK ) İLKELERİ ANAYASA'YA MADDESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİ - Ataturk Doneminde CHPnin alameti farikasi
1933’te Cumhuriyetin 10. Yıl törenleri için İ.Hakkı Tonguç tarafından çizilen alameti farika(*  )

5 ŞUBAT 1937 TARİHİNDE CUMHURİYET DEVRİMLERİ ( 6 OK ) İLKELERİ ANAYASA’YA MADDESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİ

5 Şubat 1937’de kabul edilen 3115 sayılı yasa ile 1924 Anayasası’nın ikinci maddesi laikliği içerecek şekilde aşağıdaki gibi değiştirildi.

“ Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.”

 – Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğu hükmünün kabulü ile hukuk açısından laiklik devrimi şeklen tamamlanmış oldu.

 – 1946 sonrası askıya alımış ve sonrada rafa kaldırılmış ve tamamlanamamış olan  6 ilkeden uzaklaşıldıkça Türkiye’nin her alandaki sorunlarının da artığını toplumbilimsel ve iktisadi göstergeler ortaya koymaktadır.

 ****

Bu eylem dünya anayasalar tarihinde bir devrim niteliği taşıyordu. 

Hala da taşımakta ….!

Nedeni “laiklik”in yer aldığı anayasa sayısı bir elin parmak sayısını geçmez.

İşte bu nedenle 5 Şubat milli bayram ilan edilesi bir gündür.

***

“27 Mayıs Devrimi”nden (1960) sonra 1961’de yapılan yeni anayasada Altı Ok ilkeleri yer almaz. 

 Altı Ok’un yerini, “milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” alır.(Madde 2). (1 )

***

Altı ilkesinin tarihi CHP’den yCHP’ye evrilmiş partinin hala  alameti farikası olması ise ayrı bir tezat.

yCHP parti idaresi anılan altı ilkenin çok uzağına düştüklerini güttükleri  siyaset ile ispatlamaktalar.

Zaten parti yönetimini elinde tutan düşünce erbapları da bunu bu bir örtü olarak kullandıklarını çeşitli söylemlerinde yer almakta.

Bilginize….5 Şubat 2022,Pazar

5 ŞUBAT 1937 TARİHİNDE CUMHURİYET DEVRİMLERİ ( 6 OK ) İLKELERİ ANAYASA'YA MADDESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİ - chp amblemi alti ok
5 ŞUBAT 1937 TARİHİNDE CUMHURİYET DEVRİMLERİ ( 6 OK ) İLKELERİ ANAYASA'YA MADDESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİ - chp logosu

( *) https://www.kapsamhaber.com/kapsam/chp-nin-6-oku-centikli-ok-neyi-temsil-eder-h58404.html ( İ.H.tonguç Köy enstitülerinin mimarıdır.İsmail Hakkı Tonguç Bir Eğitim Devrimcisi :Yaşamı, Öğretisi, Eylemi kitabının okunmsaı önerilir)

(1 ) Altıok Anayasaya Nasıl Girmişti? Ankara’da Bir Alman Hukukçu /Dr. Alp Hamuroğlu

Okumaya devam et  DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir