SENATO VE MECLİS

15.01.2022 - abd senatosu
15.01.2022 - abd senatosu

15.01.2022

            Kazakistan’daki olaylar, Ukrayna da yaratılan ve sonu kanlı biten ve devamı da gelecek olan emperyalist tasarımlı kurguyla eş anlam taşıyor. Batı’dan Türkiye’yi çeviren ve Yunanistan’ı yeniden tetikçi yapmaya hazırlanan askeri USA yapılanması, Doğu Asya’ya da uzanarak Türk kökenli federe Devletlerde yeni üsler oluşturarak Rusya’yı ve Çini çevirmek amacıyla yeni mizansenler tasarlıyor. Lakin atı alan artık Üsküdar’ı çoktan arkasında bırakmıştır.

            Kazakistan da LPG zamlarıyla ilgili bir bağlantı bile halk Devrimi havası yaratabiliyorsa, ülkemizin içinde bulunduğu kaotik durum aslında milletimizi çoktan infilak ettirmeliydi. Demek oluyor ki emperyalist, içimize yeteri kadar adamını yerleştirdiği için bu durumu Erdoğan ve AKP İktidarına bırakıp şimdilik sabırlı davranıyor. Ayrıca bunun en önemli nedeni ise Türkiye’nin bir Kazakistan olmadığı ve ülkemizdeki böylesi bir yapılanmanın, her şeyden önce tasarımcısının başına emsali olmayan jeopolitik nedenli belalar açacağı ve USA’nın da artık bir Perestroyka dönemi Amerika’sı olmadığı içindir.

            O halde gelin biraz gülelim; ama yine de düşünelim isterseniz. Kazakistan’da Rus teritoryal sistemine karşı vatandaşları provoke eden sokak militanları acaba neden Türkiye’de çok daha etkili olabileceklerken aynı oyun sahneye konulmuyor. Yoksa Erdoğan’a daha fazla güvenildiği için mi büyük emperyalist şimdilik uzatmaları tercih ediyor. Ya da Tokayev’in bir Erdoğan kadar popülaritesi olmadığı için mi Rusya’yı, bizim seçimlerden önce tedirgin etmek üzere bu oyunu önce Kazakistan’da başlatıyor. Ki beliren şekle göre de önce küçük Asya seçimleri mi beklenmektedir acaba?

            65 yaş üstü aslında en fazla dinlenmesi, fikirleri sorulması gereken ve içinde ermişleri de ihtiva eden kişilerdir aslında. USA tarihi bile ön Türk ve Roma tarihlerini benimsemiştir. Bu nedenle de aslında Senatosuz yapamaz. Şayet Senato olmasaydı, Trumph gibi bir uçuk bile hala USA Başkanıydı ve Roma İmparatorluğu nasıl var olabilirdi. Zira ön Türkler ve sonrasında Etrüsk Türk Devletinin bıraktığı görsel ve belgesel tarihi gelenek ve görenekleri içeren miras sayesinde, bir büyük Roma İmparatorluğu kurulabilmiştir ancak.

Okumaya devam et  CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR

            Menfaatin akıl gözlerini körelttiği yaratıklarla -ki insan, hayvan farkı olmadan – insan için huzurlu yaşam asla devam edemez. Hayvanların bile menfaat konusunda daha insancıl olduğunu ve samanını, kemiğini unutup önce, ölen sahiplerinin mezarına koşup o mezara başını sürten atlar, köpekler vs. asla unutulmamalıdırlar. Ki bu bağlamda doğada bilmediğimiz, kim bilir daha ne örnekler vardır.

            Erdoğan bırakıyor, Bahçeli alıyor sazı eline ve çalıp, söylüyorlar. Vatandaşın ise açlığından sadece karnı gurulduyor. Ve diğer yanda Adana vs. gibi şehirlerimizde silahlı, sopalı bazı göçüp de yere basamayanlar, gösteri yürüyüşleri yaparak AKP’nin yeni seçim senaryolarını daha şimdiden oynamaya başlıyorlar. Toplama bakınca da daha önceden bilinen ve başka da bir varlığı olmayan AKP gerçeğini, içine doldurdukları çöp kazanından, seçime doğru artan bir süratle etrafa saçmaya başlıyorlar.

            Yani teatral göçmen gösterileri, Erdoğan’ın bir iç savaş ve dolayısıyla da OHAL yaratmadan seçimlere gitmeyeceğinin de göstergesi oluyor. Herhalde emperyalist de bu durumu bekliyor ve ardışık sunulara kalkmıyor, bu duruma başka da ne denebilir ki. Daha beteri de gelecek maalesef. Ne var ki çok önceden bu günleri adeta görmüş ve defalarca da ifade etmiştim. Lakin ve ne yazıktır ki anlaması gerekenler bu gerçeği bir türlü anlayamadı veya anlamak istemediler, muhtemelen de kendi menfaat paradokslarından ve küçük hesaplarından ötürü.

            Doları, faizi bir kenara koyup önce de Erdoğan’ın kimlik kartını analiz edin. O zaman bilirsiniz artık, bundan sonra nelerin yapılması ve nasıl düşünmeniz gerektiğini. Yukarıda söylediğim gibi Amerika’da Trumph daha fazla yaşatılmadı, çünkü Senato var. Yani bir ermişler, aklı erik ve adiller Meclisi. Demek ki hepsinin atası olan biz Türkler de kendi özümüze dönmek zorundayız artık. Yani çoluk, çocukla öze dönülemez; ama sadece büyükleri ve ermişleri kendilerine gereken bilgi ve özgüveni verebilir, sonra da hepsini ebediyen sorunsuz ve saygı görerek yaşayabilecekleri, en önemli bir miras olarak da onlara bırakabilirler.

            Bir daha söyleyelim. Görülüyor ki emperyalist, Rusya’nın en uzak köşesinde tesadüfen de yine bir Türk Devletini kullanarak, yeni bir problem yarattı. Rusya’nın o bölgeye odaklanmasını, böylece Batı bölgesinin şimdilik ikinci periyotta kalmasını sağlayacak yeni bir projeye de imza attı. Demek ki ülkemizde seçim öncesi yeni planların da devreye konacağı belli oluyor. Yalnız Rusya ve Çin bütün cephelerden çevrilse bile işi bitirecek, son noktayı koyabilecek yeni bir gücü nereden ve nasıl bulacaklar, işte o ortada yok. Demek oluyor ki düğümü bizatihen yine Rusya ve Çin çözeceklerdir anlaşılan. O nedenle de böylesi, sadece tedbir almaya ve algı yaratmaya yönelik transferleri fazla ciddiye almak da akla pek uygun gelmiyor.

Okumaya devam et  CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR

            Açık basın oturumunda Meclis Başkanından, Bakanlara kadar Kılıçdaroğlu’nu Sarayın emriyle cevaplamak zorunda kalanlar, tipik bir Erdoğan klasiğini de ortaya koydular. Çünkü Erdoğan, açık bir oturumda Kılıçdaroğlu’na cevap veremeyeceği için oturumu terk etmek zorunda kalacağından, Kılıçdaroğlu’nun ‘cevap veremeyeceğin için kaçtın’ polemiği riskini almak yerine adamlarını kullanmayı tercih etti yine.

            Halbuki aradaki bütün kayıkçı kavgalarına rağmen 2021 yılı ihracatımızın tamamına yakını USA’ya yapıldığına göre, en fazla Dolar girdisinin de USA’dan alınmış olduğu anlaşılıyor. Öyleyse bu durum sizce de anlamlı değil mi? Ya da GSMH kat sayımıza ne katkısı oldu bu girdilerin. O halde hiç kendimizi aldatmayalım. Erdoğan düşmanı(!) USA, her şeye rağmen Erdoğan İktidarını seçimler arifesinde desteklemek amaçlı gerekli dokunuşları yapmak üzere zemin ve zaman kolluyor. İşte Kazakistan komplosunun öne alınmasının da bir nedeni budur aslında. Yoksa yıllardır bizde oluşan Suriye, Irak vs. şimdi de militan Afgan göçlerinin nedeni, beklenen seçimler senaryosu için değil midir, sizce de? Öyle ya Erdoğan’ın emperyalistin kazancını Türkiye Cumhuriyeti’nin sırtından yükseltmekten başka ne zararı, pardon ne faydası var ki.

            Yeni kurulacak Hükümet şablonunda 65 yaş üstü liyakat sahibi, adil ve ermiş eski işçi, bürokrat ve asker emeklilerinden oluşan bir Senato mutlaka yer almalıdır. Ön Türk atalarımızda olduğu gibi. Ayrıca hiç unutulmamalıdır ki Etrüsk Türkleri olmasa onlardan Senato geleneğini de miras almış bir Roma ve bugün de bir USA asla olamazdı. Çünkü Türkler gibi bir milleti ve dolayısıyla da Ulusu olmayan USA’yı bile bir Ulus Devlet yapabilen sadece Senatosudur.

            Senato ancak bir Devlet ve onun Meclisiyle birlikte ele alınırsa anlam kazanır. Senato denetçi, Meclis ise icra organıdır. Ayrıca Senato Meclisteki Vekillerin de sorumluluğunu, Devlete olan ahde vefasını arttıran ve siyasi yanılgılarını sıfırlayan en büyük etkendir. Senatör hataları ise nasıl olsa icra organından geri dönecektir. Çünkü Senato ve Meclis birbirlerini karşılıklı denetleyeceklerdir neticede. Senato ayna zamanda bütün sosyal katmanları içeren bir milli mukavelenin de icra organıdır aslında.

Okumaya devam et  CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR

Çünkü bir Devletin Ulus milleti de olsa Devlet müktesebatı asla Partiler ve siyasilere, milli denetimsiz teslim edilmemelidir. Çünkü bugün Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası gibi olmazsa olmaz Devlet kurumlarının olmayan otonomisi bile yürekler acısıdır ve totaliter bir idareye mahkûm edilmiştir. Ayrıca DPT’nin olmayışı dahi bir meclis Hükümeti sorunudur. O halde Meclis ve Partiler üstü bir Senatoya acilen ihtiyaç vardır.

Senatörler USA’da olduğu gibi de 5 yıl ve üstü seçim dönemlerine hak kazanır ve defalarca da seçilebilirler. Ölümlerine kadar da huzur haklarına sahip olmalıdırlar. Sayıları hep aynı ve Meclis toplamından da fazla tutulmak zorundadır. Ve bilelim ki şayet bizim Senatomuz var olsaydı şimdi ne AKP Hükümetini tanıyor ve ne de bugünkü sıkıntılarımızı yaşıyor olurduk. Çünkü Referandum bile Senato dan onay almak zorunda olacaktı. Aynı bağlamda da Senato’nun kıymeti harbiye sinin önemi asla göz ardı edilmemelidir. Çünkü kurucu anayasanın varlığı ve geleceği de ancak Senatoyla korunabilir ve daim olabilir, ki bu da Devleti ebedileştiren ana faktördür.

Senato, bütün sosyal katmanların temsilcilerini de kapsadığından, toplum tarafından arzulanan; ama üçüncü mukavele betiğiyle, anlaşılır ifade edilemeyen ve gerçek milli olan ulusal mukavelenin de kendisini temsil eder aslında.  

                                                           Serendip Altındal


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir