Türk Soylu Nedir?

TURKISHFORUM - ABDULLAH TÜRER YENER - Turk soyluluk belgesi

Türk Soyluluk Belgesi Nedir? Türk Soylu Belgesi Alarak Türkiye’de Çalışabilirsiniz.

TURKISHFORUM - ABDULLAH TÜRER YENER - Turk soyluluk belgesi

TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Türk Soyluluk Belgesi Nedir?

Türk Soyluluk Kimliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı olmasalar dahi Türk soylu olan yabancıların Türkiye’de kolayca çalışma izni alabilmelerini ve meslek ve sanatlarını ülkemiz sınırları içerisinde serbestçe icra edebilmelerini sağlayan özel bir belgedir.

Türk Soylu Belgesi alan kişiler şu haklara sahiptir:

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışacak iseler kolayca bağımsız çalışma izni alabilirler.

Kamu ya da özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde çalıştırılabilirler.

Bir işverenin yanında çalışmaları halinde işverenleri kolayca yabancı personel çalışma izni alabilir.

Türk Soyluluk Kimliği, kişinin yabancı personel çalışma izni almaları sırasında kullanılan bir nüfus kayıt belgesidir. Türk Soyluluk Belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın takdiri dahilinde, yabancı çalışma izni alabilmek için aranan kriterlerden yabancı uyruklu Türk soylu kişinin muaf tutulmasını sağlamaktadır.

Türk Soylu Belgesi Alabilmek İçin Hangi Kriterleri Yerine Getirmek Gerekir?

Türk soylu belgesi alabilmek için kişinin Türk soylu olması gereklidir. Bunun için yabancının vatandaşı olduğu ülkedeki Türk konsolosluğundan alınmış bir Türk Soylu Belgesi Yazısının ibraz edilmesi gerekir.

Türk Soylu Belgesi Gerekli Evraklar Nelerdir?

Türk soylu olan yabancı uyruklu kişiler, öncelikle Türkiye’de bir ikamet iznine sahip olmalıdır. Sonrasında ikamet izninin bağlı bulunduğu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne belgelerle birlikte başvurmaları gerekir.

Türk Soyluluk Kimliği alabilmek için ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler şunlardır:

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yahut da İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak ve başvuran tarafından doldurulacak başvuru formu.

İkamet izni kartının aslı ve bir sureti (Göç İdaresince verilen kimlik)

Pasaportunun aslı ve bir sureti

Okumaya devam et  Türk Dünyası 2020 Yaşam Boyu Onur Ödülü Cüneyt Arkına

Diplomaları ve mezuniyetlerini gösterir belgelerin aslı ve fotokopisi

Göç İdaresi’nce düzenlenmiş ikamet izin kartı fotokopisi

Yabancının uyruğunda olduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğinden alınmış Türk soylu belgesi yazısı (Belgenin aslı veya Konsolosluktan tasdikli sureti)

Evlilik Cüzdanı aslı ve bir sureti

İki adet fotoğraf (Kimlik basılırken kullanılır)

NOT: Nüfus müdürlüğünde tescil edilerek nüfus kütüğüne Türk Soylu olarak kaydedilen yabancıların, medeni hali veya şahsi durumlarında meydana gelebilecek her türlü değişikliği Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlüklerine bildirmeleri zorunludur.

Türk Soyluluk Kimliği Otomatik Olarak Çalışma İzni Sağlar mı?

Türk Soyluluk Kimliği yabancı uyruklu kişiye otomatik olarak Türkiye’de serbestçe çalışma hakkı sağlamaz. Bu belge sonrasında bağımlı ya da bağımsız çalışma iznine başvurulması gerekir.

Türk soylu yabancıların Türkiye Cumhuriyeti nüfus kaydına kaydedilmesi Türk Vatandaşlığı kazandığı anlamına gelmez. Keza, Türk soylu olmak Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazandırmak, vatandaşlık için herhangi bir hak teşkil etmez. Ancak Türk Soyluluk Belgesi sahibi olmak çalışma izni kriterlerinden muaf tutulmayı getireceği için kolayca çalışma izni alabilmeyi sağlar.

Süresi Dolan Türk Soyluluk Kimliği Yeniden Çıkartılabilir mi?

Verilen Türk Soyluluk Kimliği sürelidir. Türk Soylu Kimliği’nin süresinin sona ermesi halinde yenilenmesi için daha önce başvurulan Nüfus Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Eğer kişinin durumunda bir değişiklik yoksa Türk Soyluluk Kimliği yenilenebilmektedir.

Türk soylu yabancılara ait nüfus kayıtları, kişinin Türk vatandaşı olduğuna dair hak teşkil etmemekte ve vatandaşlık için bir hak doğurmamaktadır. Ancak çalışma izni alım işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Ancak, bir kişinin Türkiye’de beş yıl yasal olarak ikamet etmesi ve bu süresi içerisinde en az dört yıl boyunca Türkiye’de yaşamış olması halinde Türk vatandaşlığına başvuru hakkı bulunur.

Türk Soyluluk Kimliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı olmasalar dahi Türk soylu olan yabancıların Türkiye’de kolayca çalışma izni alabilmelerini ve meslek ve sanatlarını ülkemiz sınırları içerisinde serbestçe icra edebilmelerini sağlayan özel bir belgedir.

Türk Soylu Belgesi alan kişiler şu haklara sahiptir:

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışacak iseler kolayca bağımsız çalışma izni alabilirler.
Kamu ya da özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde çalıştırılabilirler.
Bir işverenin yanında çalışmaları halinde işverenleri kolayca yabancı personel çalışma izni alabilir.

Türk Soyluluk Kimliği, kişinin yabancı personel çalışma izni almaları sırasında kullanılan bir nüfus kayıt belgesidir. Türk Soyluluk Belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın takdiri dahilinde, yabancı çalışma izni alabilmek için aranan kriterlerden yabancı uyruklu Türk soylu kişinin muaf tutulmasını sağlamaktadır.
Türk Soylu Belgesi Alabilmek İçin Hangi Kriterleri Yerine Getirmek Gerekir?

Türk soylu belgesi alabilmek için kişinin Türk soylu olması gereklidir. Bunun için yabancının vatandaşı olduğu ülkedeki Türk konsolosluğundan alınmış bir Türk Soylu Belgesi Yazısının ibraz edilmesi gerekir.

Okumaya devam et  KENDİSİNE VERİLEN FRANSIZ MADALYASINI İADE ETTİComments

“Türk Soylu Nedir?” için bir yanıt

  1.  avatarı

    Afganistan lim türk soylu kart için bilgi verirmisin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir