Vatansever eliti yeniden oluşturma

Türki toplumda vatansever eliti yeniden oluşturma. - turancilik

Türki toplumda vatansever eliti yeniden oluşturma.

Milletin eliti kimlerdir? Vatansever elit kavramına kim dahil edilebilir? Bunlar kimler ve neden gerekli?

“Elite” – Fransızca – (en iyisi) seçkinler demek. Toplumun yaşayış işlevini yönetir, yanı sıra davranış (stereotip) modellerinin geliştirilmesini sağlar, toplumun değişen ortamlara uyum sağlayabilmesi için gerçekleştirir.

Elite halk için hücre çekirdeğidir, tamamen genetik kodu taşır, tüm kültürel ve atalarının dil, teknoloji, evrim, kültür ve diğer bilgileri korur ve geliştirir.

Birçok yorumlanması vardır. Iki temel yaklaşım şunlar.

1) Değer yaklaşımı: (değerbilimsel) terimi, “elit” (yani “iyisi”) orijinal anlama dayanmaktadır. Elit bireylerin üyelerinin toplumun ortalamasına göre daha yüksek bir zeka, yetenek, yeterlilik, manevi ve ahlaki niteliklere sahip olduğunu ima eder.

2) Altimetrik yaklaşım: bireyin gerçek güç ve etki ile zilyetlik gerçeği elite ait olmasını tahmin ediyor. Onların zeka ve ahlaki nitelikleri olup olmamasına önem vermeden.

Değeri yaklaşım elit destekçilerin güvenilir ve doğrulanabilir kriterler gelişmemiş olması sebebiyle, şu an terim “elit” yorumlanması için mevcut altimetrik yaklaşımı dünyada hakimdir.

Siyasi, bilimsel, finansal, askeri, dini, endüstriyel, ekonomik, vb: faaliyet alanında elitlere ayrılır.

Toplum için önemli değişen anlarında, eski elitin gücünü ve yetkisini kaybetme durumlarda oluşan en verimli yeni durumsal elit en üretici ve faydalıdır. Durumsal elit bu önemli anlarda, önerdiği fikir ve çözümlerin toplum için en yararlı olduğunu kanıtlar, bu şekilde kendisinin en iyi seçenek olduğunu iddia eder. Tarihsel olarak, durumsal elit zaman ile yeniliği kaybeder ve eski elite döner. Herhangi bir toplumun en önemli hedeflerden biri – elitin yüksek kaliteli olması ve onun yeniden oluşturabilme özelliğine sahip olmasıdır.

Hayatta elitler çabuk bozulma özelliğine sahiptir, yani toplum tarafından kendilerine verilen özellikleri (fayda ve avantajları) gerekenden fazla abartarak ama aynı anda toplum tarafından yüklenen görevlerinden kaçma gösterir.

Halk genelde her devlette hemen hemen benzer ve herkesin ihtiyaçları standarttır. İnsanlar bir iş, ailesi sağlamak ve dinlenme – eğlence edebilmek için iyi bir yaşam istiyorlar. Eski Roma’da, bu oldukça düz ve geniş yaklaşım ile yorumlanmış: “ekmek ve gösterişler”. Tarihi ve gelişimi halk ileri sürdürmüyor, bunu eliti ve eğitimli nüfusu yapar. Halkın eğitimli kısmı, sadece onun çalışkan ve yasalara saygılı, yurtsever ve ulusal kimlik duygusu geliştirerek biner, kültürel düzeyini yükselterek, kendi halkına öncülük, bilgi ve deneyimini geliştirmek için mezun oldu. Bütün bu insanları vatansever bilinç birleştirir. Bu nedenle, elit – milletin beyni ve vicdanı.

Okumaya devam et  Azerin – Turanım – Kalk Ayağı Türk Oğlu – YouTube

Ne yazık ki, biz – Tatarlar ve tüm Türki halkları çok yüksek derecede eğitimli, ama ileriyi düşünmeye alışık değiliz. Ne yazık ki, bizim Türki devletlerinin bazı yöneticileri arasında ulusal elit, hükümet ve Dünya ölçeğinde stratejik gerçekte düşünce oluşmuş değil gibi görünüyor.

Bir de artık bir ulusal hükümetin eliti oluşmuş devletlerde, öyle bir duygu doğuyor ki, bu devletlerin eliti Türk birliğine ve Türk dünya görüşüne yönelik değil de, kısmen Arap İslamcı ideolojiye uzanan ve kısmen Avrupa merkezcilik için üstünlük verilme siyaseti ön plana çıkıyor.

Elit ve halk genel aynı stratejik hedef doğrultusunda birlikte hareket etmelidir. Tüm işlemler verimli ve adil tahsis edilen hayvanlar dünyasında, doğanın bir örneği görebiliriz. Sürü ve sürü lideri ayrı yaşayıp ta, sürü kendisi avlayarak, ama o sürü lideri ancak lider olduğu için gelen malın en iyi ve hazırını kullanması imkansızdır. Bir sürü böyle bir lideri beslemez ve en iyi ihtimalle, kovar, en kötüsü, parçalar.

Mevcut Tatar ve Türki elitleri kısmı (Türkiye hariç) – partnomenklatur (yani eskiden kalan parti bürokratik sistemden) elitin eski muhafızları gittikçe yaşlanır ve yavaş yavaş işten uzaklaşır. Ama kendi yerine, esas olarak çocukları, akraba ve arkadaşlar arasından gençleri bırakır. Bu insanlar, genç, hırslı, kompleksleri olmayan duygusuz, büyük siyasi partiler üyesi olmayan ve yurtdışında dinlenmeye bir alışkanlık olan, yurt dışında eğitim alan insanlardır. Onlar lüks gösteriler düzenlemeyi sever – gösterileri, ziyafetleri, turnuvaları, vb. Bu yeni yöneticiler ekonomik reform ve kriminal kapitalizm, çöken ahlaki ideallerin bir dönemde oluşmuştur. Ahlaklı ve dürüst yol ile para kazanmayı bilmiyorlar ve istemiyorlar. Bu nedenle, ahlak ve dürüstlük atılması gerektiğini ve alaycı bir pragmatizm tarafından değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onlara sadece güçlü olan hak sahibi. Akıl fazla istenmez, özellikle saygısızlık ve arsızlık istenir. Genç yönetici elit, yarını düşünmeye alışık değil, ancak para ve zenginliğe dikkatini yönetir, ve bu sonsuza kadar sürecek diye düşünüyor. Bugünkü bazı Tatar ve Türki yönetici elitleri uyuşturucu bağımlıları ile karşılaştırılabilir. Doz için, onlar tüm mallarını, sonuçta dairelerini ve onurlarını bile satmaya hazırlar. Bağımlı bir ya da iki ay sonra onla ne olacağını düşünmüyor. İşte Tatar ve bazı Türki yönetici elit sadece para toplamak için mücadelede yaşar, başkasını gözden kaçırır ve ancak bir günde yaşar. Hammadde, mineraller, toprak, sanayi satılınca millete ne olacak – onların bunu düşündüğünü sanmıyoruz. Ama sonra gelecekte onlara kendilerine ne olacağını düşündüklerini de sanmıyoruz. Milleti soyarak kazanan zenginlikleri vefat ettikten sonra yanında mezara götürüp te faydası yoktur. Bu zenginlik çocuklarda da kalıcağından emin olamazsın – çünkü zenginleri soymak isteyenler çok olur – özellikle arkanda halkın desteği yokken. Sonuçta ancak kendi halkın ile birlikte kendinin ve evladlarının güvenli koruma altında kalacağına şans vardır.

Okumaya devam et  BİR TURAN ŞEHİDİ: SULTAN GALİYEV

Acımasız zulümlü insanlık tarihi bizlere öğretir: büyük milletler yarı hayvanlara benzer topluma dönüşme yapmanın sebebi – kendi milletındeki elitlerin bozulması ve açgözlülük, aşağılık prensıpleri alma nedeni. Bu elitler hem kendilerini, hem milletini yok eder.

Bugünün en temel amacı – halkın ahlak ve maneviyat bir canlanma, milli kültür ve yaşam biçiminin canlanması anlamına gelir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için yönetici elit insanların devlet fikirli olduğunu gerektirir. Yurtsever bir elit var milletler – gelişirler ve dünyayı yönetirler. Bu şekil elitin verimli olması için onun gerçek yönetici elit olması gereklidir. Bunu gerçekleşmesi için de mevcut olan sistemlerin değişmesi gerekli: devlet strüktürünün korrupsiyondan temizlenmesi, devlet memurların yöneticilere kişisel bağlılık temelinde seçme şeklinden vazgeçmelidir. Böylelikle yeni elit milletine karşı sorumlu olduğunu hisseder. Bu belki de en önemli şeydir. Ancak bu şekilde ortak ve birdem toplum ve tüm Türkî halkların dayanışması doğmuş olabilir.

Bugün, Türki halklar için kendi değerler ve stratejik planlar ile dünya sahnesinde lider bir pozisyon almak için bir şans var. Aksi takdirde diğer ülkelerin oyunlarını oynamak zorunda kalıcaz. Yarın böyle bir şans olmayabilir. Bu nedenle halk ve toplumda Türk-Turan medeniyetin büyüklük anlaması başlandı. Bütün bu milli gelenekleri, kültürü ve tarihinin bilgi canlanması için arka plan sağlar ve genetik bozulma, asimilasyon ve demografik felaket azaltma, asalak unsurları için azami dikkat, sırasıyla anlamına gelir. Ancak XXI yüzyılın problemleri doğru değerlendirebilmek değil, aynı zamanda hızla dünya jeopolitiğinin ölçekte yeni bir ulusal strateji geliştirmek ve uygulamak için sadece yetenekli “yeni bir elit” oluşturulması şarttır. Bugün akıllı ve cesur genç kahramanlara acil bir ihtiyaçımız var.. Milletin önünde başka önemli sorulardan biri – akıl, vicdan ve erkek karakterin bir noktada birleşmesi. Zamanla, biz, Türkiler, herhangi bir istihbarat ile değiştirilmez olan erkek karakterimizi yitirmişiz. Erkek karakterin özelliklerinden biri, iradi kararlar alma yeteneğidir. Elitlerin, yaptıkları davranış, kararlar ve eylemler için sorumluluk almaya başladığı zaman iradi kararlar başlar. Örnek olarak okyanusta bir gemi düşünebilirsiniz. Kaptan kendi gemi ile ilgili tüm kararların son noktasına kadar sorumludur. Gemi kazası olursa ve batmaya başlarsa, kaptan ilkönce verdikleri kararların tüm sorumluluğunu alır, son tüm önlemleri geminin ve kişilerin kurtarılması için herşeyi yaptığını emin olur, en son yolcunun kurtarıldığından emın olduktan sonra ancak kaptan kendisi gemiyi terkeder. Gemiyi ilk terkedenler de – fare-sıçanlar olur. Malesef, bazı elitlerimizin mevcut davranışlarına dayanarak, bizim devlet-gemilerimiz batmaya başlarsa, bu elitler fare-sıçan gibi ilk terkedenler olacaklar gibi görünüyor.

Okumaya devam et  TÜRK DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLERDE

Türki vatansever elitlerin yeniden oluşturulması için iyice düşünülmüş ve hazırlanmış strateji gerekli. Biz, Tatar milli hareket, tüm gereken yöntemler ve programları hazırladık ve yapılandırdık. Eğer ilgileniyorsanız, memnuniyetle herkes ile paylaşırız ve eğitiriz.

Yapmalması gereken tek şey – bu da Türki devletler ve cumhuriyetler yöneticilerin iradeli ve cesur kararı, uygulama ise tekniksel sorun. Dünya gittikçe hızla globalleşiyor, artık bunu yapmak için tam zamanıdır. Aksi takdirde Türk-Turan medeniyeti çürümeye ve parçalanmaya başlar. Bize de kendi Türki elitimiz hakim edecek değil de, Avrupa ve Arap ideolojileri bize hakim olucak ve biz sadece onların vizyon ve planlarını uygulayanlar olucaz.

Teşekkür ederim
Referanslar:
Asalaklık Anatomisi, Rafael Bazertinov, 2006.
Türk halklarının stratejik Yolu, Zinnur Agliullin, 1997
Babalar Mirası, Zinnur Agliullin, Almira Hismatullina, 2011
Gatin Bulat.
“Azatlık”Tatar Gençleri Birliği. Ankara. 2012.

Türki toplumda vatansever eliti yeniden oluşturma. - turancilik

Not
Son 20 yıllık istatistiklere göre, Rusya’da Türk halklarının nüfusu azalma bir eğilim gördük. Kendi dillerimizde iyi bir eğitim alma imkanına ve dil gelişiminin anayasal hakları kaçınılmaz sınırlıdır. Bu Moskovanın asimilasyon politikasının bir sonucu olarak, Rus olmayan halklarına uygulanır. Milli okulların binlerce sayıda kapatılması, Rusyadaki üniversitelerde Tatar, Çuvaş ve başka halkların milli bölümlerin kapatılması, öğretim ve yerel dillerin kullanımı sınırlanması devam ediyor. Gayaz Ishakinin bir kitabı var – 200 sene sonra inkıyraz, yani yok olma, gerçeğe yaklaşıyor. Biz, önümüzdeki 50-100 yıl içinde atalarınımızın topraklarında Tatar halkının Ruslaşmış bir millet çevresinde eriyip biteceğini de tahmin ediyoruz.
Türki Kardeşlerimize bir ricamız var.

Artık Sizin kendi bağımsız Devletleriniz var, ve orda bizim Tatar diasporaları var. En çok sayıda, birkaç yüzbinlerce olanlar ise – Türkiye, Kazakistan ve Üzbekistanda ve kalanlarda da 50-100 bin civarında. Eğer sizler, Moskova gibi asimilasyon siyaseti uygulamzsanız, bizimkileri Tatar olarak koruyabilirseniz, onlara milli eğitim almalarını (ana dillerinde okul ve üniversite) sağlayabirseniz, bizim için, ilerde (yahudilerin yaptıkları gibi) belli bir gün atalarımızın topraklarına – İdel-Ural, Sibirya ve başka topraklarımıza geri dönme şansı kalıcaktır.
Tekrar teşekkür ederim.


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir