Sən bunlara layiq deyildin vətındaş

Sən bunlara layiq deyildin vətındaş – Yasəmən QARAKOYUNLU – BAKÜ / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Ölkəmizdə prezidentin təyin etdiyi İcra hakimləri nə edirdilər?
1. Təyin edildikləri rayonun mərkəsində böyük bir H.Əliyev parkı salırdılar.
2. Parkda H.Əliyevə 3 ya 4 metrlik heykəl dikirdilər.
3. Rayonun mərkəzi küçəsini və fasadlarını yüngülvari təmir etdirirdilər ki, guya işlədikləri haqda rəy formalaştıra bilsinlər.
4. “Qurtuluş bayramı” təntənə ilə qeyd edilirdi və bu bayramlarda H.Əliyev, İ.Əliyev Allah elan olunurdu. Allahlaştırma prosesi və nağılları cəmiyyətdə təbliğ olunurdu. Ölkədə “analoqu olmayan inkişaf” lardan danışılırdı.
5. İcra hakimləri və nazirlər, deputatlar hökümətə sadiqliklərini sübut etmək üçün “H.Əliyev+Atatürk” nağılları uydurur, iki şəxsiyyətin də ulu öndər olduqlarını özəlliklə də Türkiyədə ciddi təbliğ edirdilər. Bir ara H.Əliyevə şəxsiyyətinə mistik xüsusiyyətlər əlavə etmək məcburiyyəti hiss etdikləri üçün Şah İsmayılla H.Əliyevi, Qızılbaşlıqla YAP hakimiyyətini əlaqələndirməyə cəhdlər belə oldu. İdeologiyası olmayan, milli ideologiyadan imtina edən, yalnız şəxsiyyətə söykənən siyasi hakimiyyət şəxsiyyətə mistik, mifik xüsusiyyətlər yükləməyə məcbur idi. İcra hakimləri boş qafaları ilə bu rolu gözəl oynayırdılar. Onların ideoloqları isə R.Mehdiyev, Ə. Həsənov idi. Xalqa “Qurtuluş gətirən ulu öndər” və “analoqu olmayan inkişaf” bəxş edən “sakral ailə” konsepsiyası saat kimi tıkır- tıkır işləyirdi. İşləyir. Minlərlə akademik, professor bu konsepsiyanın təbliğatçısı, işçisi.
6. Bütün bu işlər yerinə yetirildikdən sonra, hakimiyyətə prezidentə sadiqliklərini sübut etdirən təbliğat təşviqat işlərini tamamladıqdan sonra, düşürdülər xalqın canına. Xalqdan pul yığmaq, soyğunçuluq, talançılıq, insanları əzmə, döymə, ailələrin dağıdılması, şəxsiyyətlərin sındırılması, insan ləyaqətinin alçaldılması, nələr, nələr. Rəzalət!
7. Bundan sonrasını bilirsiniz. Çarəsiz Xalqdan Xilaskar Mehriban Əliyevaya və qurtuluşçu İlham Əliyevə, prezident aparatına uzanan saysız hesabsız cavabsız məktublar….
30 ilin yığılıb qalmış problemləri. Sönmüş ümidlər, hakimiyyətə və dövlətə qarşı qəzəb və nifrətin yüksəlişi
8. İcra hakimləri bütün bu görəvləri ustalıqla yerinə yetirdikdən sonra şəhərin, rayonun mərkəzində xalqdan, dövlətdən oğurladıqları paralarla top dağıtmaz, gün keçirməz qəsr, şato, villa tikdirirdilər və burada öz meşşan həyatları, bahalı maşınları, qoruma sistemi ilə xalqın gözündə hakimiyyətin gücünü və sarsılmazlığını nümayiş etdirirdilər…
9. Beləcə feodal iyerarxiyası və klan ənənəsi üzərində qurulmuş sarsılmaz güc formalaşdı. Bu güc dövlət deyil, dövlət obrazına bürünmüş moketdir. Dövlət vətəndaşa çalışan, xidmət edən bir qurum deyilmi? Bu moket vətəndaşa, xalqa deyil, YAP çalışmırmı. Bu moketdə təmsil olunanların xalqdan oğurladıqları milyonlar göz qabağında deyilmi? Bu moket oğru sistemin məşrulaştırılması deyilmi?

10. Sən bunlara layiq deyildin vətəndaş. Sən güclüydün, şərəfliydin..

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.