“ALLAH ” mı? “TANRI” mı?

Askerin yemek duası değiştirildi:

Mehmetçik artık… “Tanrımıza hamdolsun” demeyecek! Mehmetçik artık… “Allahımıza hamdolsun” diyecek! Özellikle son yıllarda Peygamber Ocağı’nda askerler arasında sessizce “Tanrı” mı, yoksa “Allah” mı deneceği tartışmaları yaşanırdı.

Kimi “Tanrı” derdi… Kimi “Allah” derdi…

“Allah” diyenlerin iddiası şuydu:

“Tanrı sözcüğü Hıristiyanlara aittir! Bu söylem İslam’a aykırıdır. Samimi Müslümanlar Allah der!”

Hangi Hıristiyan “Tanrı” diyor:

İngilizler “God” diyor.

Fransızlar “Dieu” diyor.

Almanlar “Gott” diyor.

İtalyanlar “Dio” diyor.

İspanyollar “Dios” diyor.

Daha geçmiş dillere gidersek Latincede “Deus” demek.

Uzatmayayım… Hıristiyanlar “Tanrı” demiyor.

Peki… Nerden çıktı bu hurafe?

Cüneyt Arkın’ın “Kara Murat” filmlerinden! Şaka bir yana…

Filmden romana her dildeki farklı “yaradan” sözcüğü Türkçe’ye “Tanrı” diye çevrilirdi.

Çünkü:

Daha İslamiyet yokken “Tanrı”, eski Türkçe’de “dünyanın tek yaratıcısı ve koruyucusu” anlamındaki “Tengri” sözcüğünden geliyordu.

“Tanrı”, Türkçenin temel sözcüklerindendi. Çinceyi bile etkiledi; “Tengri” Çince’ye “T’ien” olarak geçti. (Çinliler, Orta Asya’daki Tanrı Dağları’na “T’ien-Şan” der.)

Yani… “Tanrı” kelimesinin bizim kültürümüzde binlerce yıllık geçmişi var…

Bu sebeple…

“God”, “Dieu”, “Gott”, “Dios” ya da diğerleri Türkçe’ye “Tanrı” olarak çevrildi. Keza Arapça’da…

Daha düne kadar Diyanet’in, sure-ayet çevirilerinde “Tanrı” sözcüğü kullanılırdı:

“Tanrı’mız bir tek Tanrı’dır. O, merhamet eden, merhametli olandan başka Tanrı yoktur.” (Bakara/163)

Şu anımsatmayı yapmalıyım:

KELİMENİN KÖKÜ

“TANRI”…

Türk dillerinde, şive ve lehçelerinde ortak olarak hep kullanıldı:

Yakut dilinde “Tangara”,

Tatar-Kuman dilinde “Tengre”,

Çuvaş dilinde “Tura”,

Kırgız-Kazak dilinde “Tengri”,

Karaçay-Malkar dilinde “Teyri” vs…

İktidarda hiç mi kimse kalmadı kendi tarihini bilen!

– Göktürkler yazıtlarında “Tengri” sözcüğü kullanmadı mı?

– Kaşgarlı Mahmut “Divanü Lugati’t-Türk” eserinde “Tengri” sözcüğünü kullanmadı mı?

– Oğuz Türkçesinin destanı Dede Korkut hikayelerinde “Tengri” sözcüğü kullanılmadı mı?

– Ahmet Yesevi ‘Divan-ı Hikmet’ eserinin 12 şiirinde “Tengri” sözcüğünü kullanmadı mı?

– Yunus Emre, Niyazi Mısri şiirlerinde “Tengri” anlamında “Çalab” sözcüğünü kullanmadı mı?

Liste uzar gider…

Bu sebeple Atatürk döneminde binlerce yıllık Türk kültürüne sadık kalınarak “yaradan” sözcüğü “Tanrı” olarak dilimize çevrildi.

Peki…

Ya “Allah” sözcüğü?

Henüz ortada İslamiyet yokken…

Henüz ortada Arapça yokken…

Sümer ve Babil’de bazı putların “Al-Mah” gibi adları vardı.

Bu dillerdeki “Al” ve “El” sözcüğü daha sonra İbranice ve Arapça’ya girdi. Tevrat üzerine çalışan Alman teolog Prof. J. Wellhausen, “Araplar, tıpkı Nabatlar gibi ‘Allah’ adını verdikleri puta taparlardı” diye yazdı. Kaynağı İbnü’l-Kelbî’nin kaleme almış olduğu “Kitabü’l Esnam” idi.

Arapların taptığı putların adları Kur’an-ı Kerim’de de geçer: “El-Lât”, “El-Uzzâ” ve “El-Menât”…

İslam Ansiklopedisi’ne göre “Allah” sözcüğünün kökeni, (4 bin yaşındaki) “Arami” dilindeki “Alaha” kelimesinden gelmekteydi.

“Allah”; Aramiceden doğan Süryani dilinde “Aloho” ve Tevrat İbranicesinde “Elah/Elahim” demekti.

Bu nedenle…

“Allah” adını; Mizrahi/Doğulu Yahudiler, Bahailer, Arapça konuşan Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlar, Türkiye’de yaşayan bazı Hıristiyanlar da kullanıyordu.

Evet. “Allah” sözcüğü İslam’dan çok önce vardı. Örneğin… Daha İslamiyet’in doğmasına 1200 yıl varken Arabistan’da -özellikle şiirde- bolca “Allah” sözcüğü bulunurdu…

HURAFE YENDİ

“Tanrı” değil…

Aksine “Allah” sözcüğü tarih boyunca hep tartışıldı.

Kelimenin kökeni hâlâ tartışma konusu…

Kimine göre “Allah”, “tahayyere” sözcüğünden,

Kimine göre “Allah”, “vilah” sözcüğünden,

Kimine göre “Allah”, “lahe yeluhun” sözcüğünden,

Kimine göre “Allah”, “ma’bud” ya da “liyah” sözcüğünden türetildi. Onlarca örnek veriliyor.

Tek bu tartışma yok.

Kimine göre “Allah” özel isimdir; kimine göre değildir.

Bu tartışmalar hiç bitmeyecek.

Diğer yanda… Dünyanın dört yanındaki Müslümanlar yaradana bildikleri dilde seslenmeye devam edecek. Örneğin…

Farsça “Hüda” diyecek…

Arnavutça “Zot” diyecek…

Boşnakça “Bog” diyecek…

Kimi Müslüman “Rabb” diyecek…

Kimi Müslüman “Rahman” diyecek…

Kimi Müslüman “İlah” diyecek…

Kimi Müslüman “Allah” diyecek…

Ama…

Türk Ordusu’nun yiğit ASKER’i kendi dilinde “Tanrı” diyemeyecek!

Bakınız…

Bu konuda tartışma yapmak istemiyorum. İstiyorum ki, herkes inandığını bildiği dilde yerine getirsin. Aslolan niyet’tir.

Fakat… İnsanın ağırına gidiyor kulaktan dolma bilgilere yenik düşmek!

Şu hurafenin gücüne bak! Diyanet bile fetva çıkardı; “Yüce Allah’ı kastetmek üzere O’nu ‘Tanrı’ diye anmak inanca hiçbir surette aykırı olmaz.”

Hurafe Diyanet’i bile yendi; Diyanet “Tanrı” yerine artık “Allah” demeye başladı!

Türkçe kaybetti…

Yetmezmiş gibi…

Türkçe’miz sanki din karşıtı gibi sürekli olarak düşmanlaştırılıyor.

Selefi/Vehhabi yobazlığı,-AKP’nin desteğiyle herşey hurafeye teslim ediyor…

ALLAH YERİNE TANRI DEMEYİ “PUTÇULUK” (!!!) SAYANLARA…

Yobazlara İthafen!

“Neden mi Tanrı Türk’ü korusun diyoruz?

Çünkü Oğuz Ata’mızın duasıdır…

Bilge Kağan’ın duasıdır…

Orhun yazıtlarında Türkçe Tanrı yazıyor…

Daha o zaman İslamiyet yokken benim atalarım Tanrının varlığına inanıyorken bana Tanrı Allah tartışması yapmak gerizekalılıktır

Tarih bilgimle dini bilgimle sizi paspas yapar çiğnerim.

Tanrı ve Türk kelimeleri binlerce yıl evvel taşlara kazınmıştır!

Tanrı Türkçe bir kelimedir…

Yaratıcıyı simgeler! Tanrı tektir, yaratıcımızdır.

Biz Türk’üz Tanrının dünyadaki kılıcıyız.

Neden mi?

Atalarım Tanrının varlığını daha kitaplar ve peygamberler gelmeden biliyor inanıyorlardı bu bile ispat değil mi?.

Türk ve Türkçe düşmanı yobazlara kanıp, okuyup araştırmadan Türkçe düşmanlığı yapmanın anlamı ne?…

Tanrı Allah bu isimlerin hepsi aynıdır.

Arap sevdalısı bedevi uşağı olmuş beyinsizlerin işine gelmediği için sürekli eleştirirler.

Siz Arapça ALLAH dediniz Müslüman oldunuz CENNETLİKSİNİZ !!!

Biz Türkçe TANRI dedik Türkçülük yaptık dinsiz olup CEHENNEMLİKMİYİZ?

Türklüğü savunduk diye cehenneme gideceksek ona da kabul.

Unutmayın ki;

Cennet de Yaratıcının

Cehennemde bunu bile idrak edemeyenler dini fetva vermiyor mu kendini yaratıcı yerine koymuyor mu DELİ OLUYORUM..

TANRI Türk’ü korusun ve yüceltsin!

TANRI DEMEK GÜNAH ÖYLE Mİ?

O ZAMAN OKU BUNU..

Namaz, Arapça değil, Farsça…

Oruç, Arapça değil, Farsça…

Abdest, Arapça değil, Farsça…

Peygamber, Arapça değil, Farsça…

Müslüman, Arapça değil, Farsça…

Huda, Farsça…

Rabbena, Farsça…

Sahabe, Farsça…

Mevla, Farsça…

Hoca, Farsça…

Molla, Farsça…

Derviş, Farsça…

Pir, Farsça…

Dergah, Farsça…

Çile, Farsça…

Türbe-türbedar, Farsça…

Ney, Farsça…

Niyaz, Farsça…

Günah-Günahkâr, Farsça…

Kâfir, Farsça…

Beddua, Farsça…

Şakirt, Farsça…

Külah, Farsça…

Postnişin, Farsça…

Keramet, Farsça…

Tespih, Farsça…

Kehribar, Farsça…

Lüle, Farsça…

Çarşaf, Farsça…

Tülbent, Farsça…

Kaftan, Farsça…

Takke, Farsça…

Muska, Farsça…

Kalender, Farsça…

Münzevi, Farsça…

Hurma, Farsça…

Ebru, Farsça…

Güllaç, Farsça…

Destur, Farsça…

Mevlit, Farsça…

Rayiha, Farsça…

Kerime, Farsça…

Sancak, Farsça…

Cihan, Farsça…

Destan, Farsça…

Kervan, Farsça…

Hattat, Farsça…

Aşk, Farsça…

Meşk, Farsça…

Şadırvan, Farsça…

Bugün İslam’ı yaşarken-anlatırken kullandığımız sözcüklerin çoğu Arapça değil Farsça!

İbranice “Rab” dersiniz sesleri çıkmaz;

Türkçe “Tanrı” derseniz olmaz ! 

Saygilarimla,

Selen Atasoy…… :)) :))


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir