Karaçay Sürgünü

Milli Düşünce Merkezi – 2 Kasım 1943 Karaçay Sürgünü /TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Karaçay Türkleri uzun yıllar, Stalin yönetiminin kollektifleştirme politikalarına karşı direnmiştir. 30’lu yılların sonuna kadar, imkânsızlıklar ve yokluklar içinde Sovyet ordusuna karşı mücadele etmişlerdir. Bağımsızlık ve onur, bütün Türkler için daima kendi yaşamlarından daha değerli olmuştur.

Büyük Türk milleti. Kökü derinlerde, dalları ufkun ötesinde, gövdesi sağlam dev çınar ağacı. Ne kadar sağlammışsın, ne kadar güçlüymüşsün ki yıkılmıyorsun. Yıkamıyorlar.

Tarihin koridorlarında şöyle bir dolaştığımız zaman insanın en ilkel zamanlarından millet olmuş çağlarına kadar gezdiğimizde her bir milletin kendine özgü yaşam çizgisini görürüz. Savaşlarını, barışlarını, varlıklarını, yokluklarını izleriz. Kuruluşlarını, yıkılışlarını, dostlarını, düşmanlarını okuruz. Bu büyük resmin “Türk” kısmına geldiğimizde ise hiç birinin yaşamadığı, yaşayamayacağı çılgın dalgalı bir denizin ortasında kendimizi buluruz. Türk’ün tarihi hem mutluluk, kahramanlık, büyüklük hem de acı, düşmanlık ve ihanetlerin gelgitleri arasında çalkalanıp duran dev bir deniz olarak karşımıza çıkar. Bu deniz hem içeriden hem de dışarıdan kurutulmaya, yok edilmeye çalışılan sonsuz bir Türk mavisidir.

Kitle iletişim araçlarında mağdur olduğu düşünülenler ile dayanışmayı ifade eden “Hepimiz şuyuz” “Hepimiz buyuz” şeklinde sloganları sıklıkla görürüz. Ancak sıra Türk’ün yalnızlığına geldiğinde bir türlü bu dayanışmayı göremeyiz. Dayanışmayı görmek bir yana, iftiraların, suçlamaların ardı arkası bir türlü kesilmez. Kendi karanlık tarihlerini görmeyenler, kirli sözleri ile Türk’ün tarihine kara çalma çabasından bir an olsun geri kalmazlar. Oysa ki en çok zulme uğrayan milletlerden biri Türk milletidir. Kırım Türkleri, Uygur Türkleri, Balkanlardaki Türkler, Ahıska Türkleri, Karaçay-Malkar Türkleri… Liste uzayıp gider. Yalnız olduğunu bilen Türk milleti, acılarını sinelerine gömüp, vakar içinde yollarına devam ederler.
Kafkasya’daki trajedi

2 Kasım 1943. Kafkasya’da yaşayan bir Türk topluluğu olan Karaçay Türklerinin sürgün ediliş tarihi. Sürgün sözcüğü yetersiz kalır. Buna soykırım demek bile mümkündür. 2 Kasım, sözümona birilerinin “Barbar” diye yaftalamaya çalıştığı Türklerin en büyük barbarlıklara maruz kalışının yıl dönümüdür.

Karaçay Türkleri Mingitav (Elbruz Dağı) çevresinde yurt tutmuş bir Türk topluluğudur. Mingitav’ın bir yamacında Karaçay Türkleri, diğer yamacında Malkar Türkleri yaşamaktadır. Her ikisi de kardeş Türk topluluğudur. Malkar Türkleri de Mart 1944’te Stalin’in zulmüne maruz kalmıştır. Kendi öz yurtlarından kopartılarak, başta Sibirya olmak üzere farklı yerlere sürgün edilmişlerdir.
Karaçay Türkleri uzun yıllar, Stalin yönetiminin kollektifleştirme politikalarına karşı direnmiştir. 30’lu yılların sonuna kadar, imkânsızlıklar ve yokluklar içinde Sovyet ordusuna karşı mücadele etmişlerdir. Bağımsızlık ve onur, bütün Türkler için daima kendi yaşamlarından daha değerli olmuştur. Bu kural Karaçay Türkleri için de geçerlidir. Karaçay Türklerinin bu ölüm kalım mücadelesi, Stalin yönetimi nezdinde onları, büsbütün, “Yok edilmesi gereken rejim düşmanları” haline getirmiştir. Karaçay Türkleri yok edilmeli, edilemeyenler uzaklara sürgün edilmelidir.
Söz konusu Türklerse

Karaçay Türkleri İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet ordularına karşı Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Almanlar ile Rusların savaşında Karaçaylılar Stalin’in birliklerinin büyük bir bölümünü imha etmiştir. Bir süre Almanlar ile işbirliği yapılmış, Almanlar da bölgede Karaçay Türklerinin haklarını tanıdıklarını gösteren bazı davranışlar sergilemiştir (Milli idarenin kurulması ve din serbestliğinin sağlanması gibi). Ancak tarih Türk milletine defalarca öğretmiştir ki Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Bu boş bir romantizm, aşırı bir görüşün heyecanlı ifadesi değildir. Binlerce yılda edinilmiş en acı tecrübenin billurlaşmış son cümlesidir. Yıllarca Sovyet zulmü altında acı çeken Karaçaylılar, her ne kadar Almanlara sempati ve yakınlık gösterseler de Aksakallılar, bilge kişiler bu kadar ödünün doğru olmadığının farkındadır. Aksakallı bilgeler yabancıya güvenilmeyeceğini bilmektedir. Söz konusu olan Türk birliği olduğunda dost diye bir şey yoktur. Nitekim Karaçay Türkleri kardeş Malkar Türkleri ile birleşmek için Alman Komutanlığına başvurduklarında türlü bahanelerle başvuruları geri çevrilmiş, oyalanmışlardır. Niyetleri dostluk değil, Kafkasya’yı kendi milli amaçları doğrultusunda kullanmaktır.

1942 yılı sonlarına doğru Alman ordusu yenilmiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. Yalnız Türk’ün yalnızlığı bir kez daha tüm gerçekliği ile kendini gösterir. Stalin orduları, var olan düşmanlığı katlanmış bir biçimde Karaçay’a saldırır. Güçlü silahlara karşı en büyük gücü bağımsızlık özlemi olan Karaçaylılar uzun süre direnirler. Ama belli ki bu adanmış ve inanmış insanları topla tüfekle yok etmek mümkün değildi. Sovyet rejimi son çareye başvurdu: sürgün. Karaçay Türkleri 2 Kasım 1943 tarihinde tıpkı Kırım Türklerine yapıldığı gibi, hayvan vagonlarına doldurularak en korkunç şartlarda, ölümüne bir sürgüne gönderildiler. Bu sürgünde nüfuslarının çok büyük bir bölümü kaybedilmiştir. 14 yıl süren sürgün sonunda, Stalin’in ölümü ardından Komünist Parti birinci sekreteri olan Nikita Kruşçev tarafından haksızlığa uğradıkları kabul edilmiş ve öz yurtlarına geri dönmüşlerdir.

Öz yurtlarına dönseler bile bu güzel insanların yüreklerinden, bakışlarından, gözlerinden, sözlerinden dinmeyen bir acının silinmez izi öylece kalmıştır.

Türk’ün kaderi Karaçaylıların çok sevdikleri Mingitav için söyledikleri şu şarkıdaki gibidir:

Kün aruv çuvak tursan da (Güneşte güzel, duru dursan da)

Tohtamaydı boranın (Durmaz fırtınaların)

Kış da cay da erimeydi (Kışın da yazın da erimez)

Üssündeki buzların (Üstündeki buzların).A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.