29 Ekim 1938 ORDUYA MESAJ

D İ K K A T L E R E… D İ K K A T L E R E… D İ K K A T L E R E…. - ataturk

D İ K K A T L E R E… D İ K K A T L E R E… D İ K K A T L E R E….

CUMHURİYETİMİZİN  98 NCİ YILINI KUTLAMAYA HAZIRLANIRKEN

( 29  –  EKİM  – 2021 )

ULU ÖNDERİMİZ  GAZİ M. K. ATATÜRK’ ün en önemli eserim dediği “GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ” nin ilan edildiği günlerin kutlamalarında , üzerinde önemle durduğu ve görevler verdiği Mesajlardan bir taneside, ORDUYA VERDİĞİ SON MESAJ’ dır.  

Özellikle ABD – AB ( İngiliz )’ nin içimize soktuğu ajanlarla – İşbirlikçilerle mücadele etmeye yeminli “TÜRK MİLLETİ” nin kavgası vahim bir hal almıştır. ( Hele geçen sene YUNANİSTAN’ ın DEDEAĞAÇ Bölgesine gelen ABD birlikleri acaba ne arıyorlar orada Hele son Büyükelçiler numarası ile başa oturtulan hain ajana destek sağlarken, o Arada  ülkeye sokulacak dış silahlı kuvveler Tezkeresi ne demektir. HVV )

Zira Laiklik karşıtlığı ve Gerici akımlar bugünün ürünü olmayıp, Başlarını kara çarşafla örterek, dışarıdan desteklenerek, bu güzel ESERİ ve KURUCUSU’na karşı bir uygulama için yeminli beklemekte idiler.

Devrimler ve ATATÜRK’ çü Düşünce Sistemine karşı olan Politikacı bozuntuları, kara çarşaflı – Sarıklı mollalar, Tarikat liderleri, Şeyhler , Şıh’ lar, Mir’ ler, Dervişler, Din Bezirganları büyük bir kararlılıkla, ajanlıklarını yaptıkları Ülkeleri de arkalarına alarak Kadrolaşma ve Ülkeyi Soyma – Satma girişimlerini had safhaya çıkardılar.

Ne kadar ULUSALCI ve ATATÜRKÇÜ çizgide olan, bu gidişi halka anlatmaya çalışan ASKER – SİVİL varsa, bir takım karanlık işlerin içinde olanlarla bir kefeye koyarak, güya ERGENEKON – Balyoz diye bir çorbayı MİLLETİN önüne sunmaya çalıştılar.    

Bakalım 98 nci yılını idrak ettiğimiz ” GENÇ CUMHURİYETİMİZİN “

Kutlamalarında nelerle karşılaşacağız. 

        H. Vural VURAL
        ( E ) Dz. Kur. Kd. Alb.
 

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha Elîm ve daha Vahim olmak üzere, memleketin dahilinde,
İKTİDARA SAHİP OLANLAR GAFLET  ve DALALET ve hattâ HIYANET içinde bulunabilirler.
    Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi ;
    VAZİFEN; TÜRK İSTİKLAL ve CUMHURİYETİNİ KURTARMAKTIR.
    MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA, MEVCUTTUR…..
                         
GAZİ M.K. ATATÜRK – 20 Ekim 1927.


 Atatürk’ün Orduya Son Mesajı (29 Ekim 1938)

    “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu!
    Memleketini, en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden
ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmışsan, Cumhuriyet’in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtalarıyla mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.
    Bugün, Cumhuriyet’in 15. yılını mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde
idrak eden büyük Türk milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbî şükranlarımı beyan ve ifade ederken, büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.
    Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini DAHİLİ ve
HARİCİ her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve âmade olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır.

Okumaya devam et  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız milletimize kutlu olsun…!

    ( TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURTARICISI VE KURUCUSU “GAZİ M. KEMAL ATATÜRK’ ÜN” İÇERİDE İŞBİRLİKÇİLER OLABİLECEĞİ VE BUNLARIN EZELİ VE EBEDİ DÜŞMANLARLA İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEĞİNİ BU ÖNEMLİ GÜNLERDE DAİMA  İKAZ ETMESİ TESADÜF OLMASA GEREKİR.

BÜYÜK BİR DENEYİM VE ÖNGÖRÜ OLARAK HEP BELİRTMEKTEDİR.

O ZAMAN BU İKAZ ÇOK ÖNEMLİDİR. VAKİT GEÇİRMEMEK VE UYUMAMAK GEREKİR. Hele tezkere Meselesi çok mühimdir. H.V.V )

    Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat-i nefs ve istihkâr-ı hayatla her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim.

    Bu kanaatle kara, deniz, hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile Subay ve Eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulusun muvacehesinde beyan ederim.
    Cumhuriyet Bayramı’nın 15. yıldönümü hakkınızda kutlu olsun…”
                   

                     Gazi  Mustafa Kemal ATATÜRK / 29 Ekim 1938


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir