Türkiye -SSCB İlişkileri

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkiler Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle ivme kazanmış ve giderek daha yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Türkiye, yer tuttuğu konum ve sahip olduğu imkânlar yönünden Türk Dünyası için özellikle Atatürk’ün hayata geçirdikleri ile hep örnek olmuş ve olmaktadır.

Türkiye, bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte Azerbaycan’ın Batı ile bütünleşmesinde bir köprü rolünü oynamış ve oynamaktadır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihine bir göz atacak olursak, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, yani yıkılma noktasına ulaştığında bile Azerbaycan’da meydana gelen Rus-Ermeni güçlerinin yaptığı katliamlara engel olmak için Kafkas İslam Ordusu adıyla hayata geçirdikleri Anadolu Türklüğünün Azerbaycan Türklüğüne; Çanakkale Savaşları, Balkan Harbi ve Osmanlı-Rus savaşlarında da Azerbaycan’dan gelerek Mehmetçiklerle omuz omuza vererek çarpışmaları ve aziz canlarını feda etmeleri de Azerbaycan Türklüğünün Anadolu Türklüğüne duyduğu sevgiyi ortaya koyan en görkemli delildir. 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.