Osmanlı’ya 10 Ağustos 1920’de imzalatılan Sevr Antlaşması’nın 101.yıl dönümü

10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması'nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: * Söylev'de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır: - sevrvazosu turhanselcuk
10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması'nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: * Söylev'de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır: - sevrvazosu turhanselcuk

10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması’nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: 
* Söylev’de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır:

I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş zedelenmiş şartları çok ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış bir devlet.

Millet yorgun ve çok fakir.

Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı’na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa ‘nın başkanlığındaki hükûmet âciz haysiyetsiz ve korkak….’

Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…

* Halkın genel durumunu ise şöyle açıklıyordu: 

Millet ve ordu Padişah ve Halife’nin hâinliğinden haberdar olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla içten gelerek boyun eğmekte ve sadıktılar.

***

Atatürk 1919 yılında telgrafla tüm yurtta vatansever derneklerle irtibata geçer. 

* Atatürk Müdafaa-i Hukuk (hakların savunulması) ruhundan sözetmiştir. Bu ruha milli vicdan ve onun oluşturduğu cepheye namus cephesi demiştir.

* O ruh yerel ve bölgesel hareketi başlatmış;dağınık birbirinden bağımsız eylemler ve örgütler Sivas’ta bir araya gelmişlerdir.

* 25 Mayıs–13 Haziran 1919  Havza’da(22 gün kaldığı Havza’da neler yaptığını bilenlerr yazmalı) ,  

* 13  Haziranda Amasya’dadır.. 

* Erzurum(23 Temmuz-7 Ağustos 19199)  ve Sivas ( 4-12 Eylül 19199 kongreleri Türkiye Büyük Millet Meclisini doğuracaktır. 

Mayısta havzada, haziranda Amasya’dadır. Erzurum ve Sivas kongreleri Türkiye Büyük Millet Meclisini doğuracaktır. 

Sürekli “DİRENME “çağrısı yapar ve toplumu gruplara ayıracak ” Siyasi parti “leşmeye  karşıdır.

Atatürk Müdafaa-i Hukuk (hakların savunulması) ruhundan sözetmiştir. Bu ruha milli vicdan ve onun oluşturduğu cepheye namus cephesi demiştir.

O ruh yerel ve bölgesel hareketi başlatmış;dağınık birbirinden bağımsız eylemler ve örgütler Sivas’ta bir araya gelmişlerdir.

Okumaya devam et  Türk Ordusundan rahatsızlıkta Batı-Siyasal İslam birlikteliği

Altı  ay sonra Ankara’ya ulaştığında , 28 aralık 1919 da, Ziraat mektebinde Ankaralılara yaptığı konuşmada halkın genel durumunu ise şöyle açıklıyordu: 

-Millet ve ordu Padişah ve Halife’nin hâinliğinden haberdar olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla içten gelerek boyun eğmekte ve sadıktılar.

-‘Bir millet kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa onun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. 

– Bu nedenle Müdafaayi Hukuk Cemiyetinde Kuvayi Milliyenin etken olması ve milli iradenin hakimiyeti kabul edilmiştir.

….

-Aşağıdan yukarıya temelden çatıya yükselen örgüt sağlam olur. ancak, işin başında önce yukardan aşağı örgütlenme zorunluluğu vardır. 

– Ülke içindeki gezilerimizde milli örgütlenme, önce bireye gidip oradan yukarı doğru şekillenme başladığını şükranla gördük.. aşağıdan yukarı doğru şekillenmenin ortaya çıkması için özel çalışmalar yapmalıyız bu milli ve vatani bir görevdir.’ der.

23 Nisan 1920 TBMM açıldı. 

24 Nisan’da Gazi Paşa Meclis başkanı oldu. 

Meclis üyelerinin genel görünümü:Milletvekilleri çok değişik çevrelerden gelen kişilerdi.. 

* Beyaz sarıklı ak sakallı cübbeli eli tesbihli hocalar, 

* Üniformalı subaylar, 

* Aşiret beyleri, 

* Külahlı ağalar kavuklu çelebiler, 

* Avrupadan eğitimden dönmüş batı kültürüyle yoğurulmuş nokta bıyıklı aydınlar kuvvayi milliye kalpaklı gençler bir aradaydı.

****

10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması'nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: * Söylev'de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır: - sevr isgaldevletleri
10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması'nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: * Söylev'de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır: - turkiye bayrak

Sevr Anlaşması:10 Ağustos 1920 
 Sevr Anlaşmasının metni İtalya’nın San Remo kentinde hazırlanmış , Saltanat şurası tarafından kabul edilip Rıza Tevfik, Reşat Halis ve Hadi Paşadan oluşan grup tarafından Fransa’nın Paris şehrinin Sevres kasabasında 10 Ağustos 1920  imzalanmıştır.
TBMM, Sevr Antlaşmasını tanımadığı gibi; 19 Ağustos 1920’de aldığı kararla, antlaşmayı imzalayanları da vatan haini ilan etti.

İtilaf devletleri Sevr i Osmanlıya kabul ettirmek için Yunan güçlerini 22 Haziran 1920’de, Milne Hattını(*) aşarak; Bursa-Uşak çizgisinde harekete geçirdiler. Yunanlılar 20 Temmuz 1920’de Doğu Trakya’yı işgal ettiler.
Sevr Antlaşması ,Meclis-i Mebusanın onayından geçmediği için bu yönüyle hukuka aykırı olduğu gibi; Meclis-i Mebusanın aldığı Misak-ı Milli kararları ile çeliştiği için milli iradeye de aykırıdır.(1)
Ya 4 yıl sonra 1922’de neler oldu?

Okumaya devam et  ABD Dışişleri Bakanı Kerry Neden “Türkiye Vatandaşları” demiştir?
10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması'nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: * Söylev'de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır: - sevr devletadamlari

Ya 100 yıl sonra emperyalizm neler dayatıyor ?

10 Ağustos 1920 Emperyalizmin İmzalattığı Sevr Anlaşması'nın 101.yıldönümünde unutulmaması gerekenler: * Söylev'de Mustafa Kemâl Atatürk 1919’da ki  ülkenin genel durumunu şöyle anlatır: - BOP ve Siyonizm

ABD’nin BOP Dayatması Yeni Sevri (https://www.turkishnews.com/tr/content/2013/09/12/abdnin-bop-adli-planinin-tam-tercumesi/ )
(*) Milne hattı:
3 Kasım 1919’da İngilizler tarafından Yunanlıların güvenliğinin sağlanması ve Yunan işgalinin yerleşmesi için, İzmir, Aydın, Manisa’nın bir kısmı, Soma ve Ayvalık’ın bir kısmını Yunan işgali altında bırakacak şekilde çizilen ve Yunanlıların ve Kuva-yı Milliyenin karşılıklı olarak geçmesi yasaklanan hatta Milne Hattı denilir.
(1 )http://www.turkmmo.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/2819008-i-tbmm-ve-sevr-antlasmasi.html


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir