YÜCE TÜRK ULUSUNUN DİKKATİNE

İSTERİM Kİ BU YAZIYI OKUMAYAN KALMASIN ….
ABDULLAH TÜRER YENER

Birazdan size bir şeyler anlatacağım.
Ama yazdıklarımdan rahatsız olacaklar da olabilir. Bizim işimiz ne kurumlar ne de siyasetledir. Ben sizi yaklaşan başka bir tehlikeye dair uyarmak istiyorum. Ülkenin güneyi yani Akdeniz gerisindeki doğal siperimiz Toroslar Türksüzleşebilir!

Burası Kafkasya arkadaşlar. Coğrafyada yüksek sahaları ele geçirmek istiyorsanız sefer düzenler, yüksek bir ateş gücüyle dalarsınız. Ancak yüksek sahaları “ELDE TUTMAK” istiyorsanız, oralarda “SİZDEN OLMAYAN” unsurları söküp atmanız gerekir. Ruslar, Kafkasya’da bunu yapmıştı.

Kafkaslar düşünce,Rus,gözünü Kars ve Erzurum’a dikti. Çünkü yüksek bölgeler doğal MÜSTAHKEM mevkilerdir. Su kaynakları ve doğal korunaklı alanlardır.Zor yerleşir zor çıkarılırsınız.Balkanlarda da Rodoplar ve Balkan dağları vardı.Onu da kaybettik, Edirne ve İstanbul’a yürüdüler…

İşte Toroslar. Türklerin yerleştiği en stratejik ve sarp bölgeler. Ülkenin güneyi,Akdeniz’deki münhasır petrol ve gaz bulunan sahaya en ciddi tehdit olan Türkiye’nin en TÜRK bölgesi.

– Burası Türk tarım ve hayvancılığını koruyan bölge,Kurdun omurgası, sırtıdır bu dağlar.
Toroslar Muğla’dan başlayıp Karaman, Antalya, Isparta, Adana, Antalya, Hatay, Maraş, Antep ve sonrasında Güneydoğu toroslar olarak Elazığ’a ve Bingöl’e dek uzanır.
– Burası Türkiye’yi güneyden koruyan, doğal kalelerdir.

★★★ Burası bin yıldır TÜRKTÜR! – Ama bu güne dek!
✩✩✩ Bugünler önemli
Coğrafya üzerinde savaşlar olur, salgın hastalıklar, yangın ve doğal afetler olur.
Göçler de olur doğal olarak. Vatandan ayrı kalınan ilk
1 senede halkın %90-95’i döner.
3 sene ayrı kalınırsa %80’i döner, 5 sene ayrı kalınırsa %60’ı, 10 sene ayrı kalınırsa sadece %25’i döner.
Çünkü nüfus bir yerde kaldıkça orada kök salar.
Doğan nüfus eğitimini bitirene dek kalırken ana ve babaları da emeklilik güvenceli işlere girer ve bu bitene dek kalalım derler.
O sırada eğitim görenler kalır ve dönen olmaz.
Suriyelilerin de çoğu dönmez çünkü 10 seneyi geçtik
Bosna savaşında Avrupa’ya kaçanların %80’i, daha hiç geri dönmedi.
Bosna’yı Boşnaksızlaştırma programının yarısından azı başarıldı.
Kosova’da ise erken Amerikan bombardımanı ile Arnavutluk’a kaçan Arnavutlar, geri dönebilmişti. Ama İsviçre’dekiler dönmedi.
10 seneyi unutmayın! İnsanları 5 sene yerleştikleri “YÜKSEK COĞRAFYA” hattından uzaklaştırırsanız, şehir konforu gören halkın binlerce yıldır devam ettirdiği JEOKÜLTÜREL hasletleri bozulur.
Pomakları Edirne düzüne getirip Yörükleri de şehirlere getirirsiniz arazilerini bilen insanlar bitirilir

★★★ Bin yıldır arazi üzerinde kazanılmış tüm tecrübeler, tarım ve hayvancılık kültürü, araziyi, dağları yurt bilme ve sevme, dağına taşına hakim olup tüm geçitlerini bilen insanlar bitirilir.
İşte şu günlerde olup biten budur
– Bu, basit bir yangın değildir.
Burada garip durumlar var!..Toros hattı demografik olarak çökerse,
Anadolu nüfusununun besin kaynağı çöker. Orman yangınlarının sosyolojik olarak ileride geçireceği tehlike bin yıldır Toroslarda yaşayan Türkmen ahalinin bu bölgeyi terk etmek zorunda kalmasıdır. Şu anda maalesef terk tmek zorunda kaldılar…
Bin yıldır bu bölgedeyiz ve ülkenin belki en homojen yeridir Toroslar. Güneyinde kışın gıdamız olan sera ürünleri, kuzeyinde ise tahıl tarımı cenneti iç Anadolu bulunuyor. Turizmin amiral gemisi Antalya’mız yine burada.
Burada Türklüğün tutunduğu yer bu dağlardır arkadaşlar… Pomak ve Çerkesleri katliam ve sürgünle,

★★★ Türkleri de yangınla yerlerinden sürme planı varsa, planın tutmaması için en kısa sürede göç ettirilen insanlarımız için varımızı yoğumuzu seferber edip, yerlerinde tutmalıyız.
Bakın Makedonya’dan kopartılan halkımız dönebiliyor mu?
Türklerin göç ettirildiği yerlerdir bu beyaz bölgeler.
Hala Türksüzdür, ıssızdır. Hala da sahipsiz. – Toroslar böyle olmasın.
– Yangını, siyasi maksatla kullananlara koz vermeyin.
– Yangının arkasında kim olduğunu bilemezsiniz.
– Söndüreceğiz ve birleşeceğiz. Başka yol yoktur.
Ayrıca son bir not: Yanan bölgelerin Hristiyanlığın hac yolu ve kutsal bölgeleri ile büyük ölçüde örtüşmesi de Anadolu’nun yeni milenyumda Hristiyanlarca “Kurtarılması” projesinin bir parçası olabilir. Akılda tutmakta fayda vardır. Kenarda kalsın.
En sonda şunu söyleyeyim. Bizler Afgan, Arap ve diğer milletlere benzemeyen özgün bir milletiz.
Aç Araptan, aç afrikalıdan korkun ama aç Türkten korkmayın.

★★★ Türk”ün aç olanı değil, TOPRAKSIZ BIRAKILANI bela olur.
– Dilerim hiçbir mağrur güç bu belayı alma riskine girmez
GÖZÜNE SEVDİĞİM YÖRÜK, TOPRAĞINDAN VAZGEÇME..

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.