hər bir türkün iki vətəni vardır

Arkadaşlar. Arkadaşlar hər bir türkün iki vətəni vardır. Həm öz yaşadığı vətəni, həm də böyük Türkiyə.
Yasəmən Qaraqoyunlu Baku

Dəqiq tarixini unutmuşam. Səhv etmirəmsə 2016 cı ildə İsa Qəmbərin başqanlıq etdiyi Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin toplantısında Qarabağla bağlı çıxışımda Azərbaycan üçün o zaman yeni olan fikirlər səsləndirmişdim. Qeyd etmişdim ki, 1. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən imtina etməlidir. 2. Azərbaycan özünü müdafiə etmək üçün Pakistan-Azərbaycan- Türkiyə dən ibarət hərbi- siyasi -strateji blok qurmalıdır. 3. Rusiyanın 102 -ci ordusu Ermənistanda olduğu üçün ,
Türkiyə Orduları Azərbaycana daxil olmalıdır. 4. Türkiyə -Azərbaycan konfederativ birliyi qurulmalıdır. Həmin toplantıda Vaqif Hacıbəyli istisna olmaqla bütün müxalifət liderləri və təmsilçiləri mənim bu fikirlərimə güldülər, protesto etdilər, qeyri real və avantürist ideyalar adlandırdılar.
Heç əhvalımı pozmadım. Çünki bilirdim ki, tarixdə böyük tarixi atılımları “avantüristlər” həyata keçirir. Böyük tarixi dönüşümləri praqmatiklərin anlamaqda zorluq çəkdikləri “avantürist” lər yaradır. Yeni izləri böyük ruhlar yaradır.

Arkadaşlar tarixi bildiyim üçün tarixin axışını duya bilirəm. Keçmişi bildiyim üçün gələcəyi görə bilirəm. Bax indi bizim söylədiklərimiz gerçək olur. İndi Azərbaycanın bütün milliyyətçi görüşlü siyasətçiləri Türkiyə-Azərbaycan- Pakistan hərbi siyasi blokunun qurulmasını tələb edir. Türkiyə Azərbaycan konfederativ birliyinin qurulmasını tələb edir. Bu Rusiya və Erməni işğallarını durdurmağın, Qarabağı və İrəvanı almağın ən doğru yoludur. Bu Xəzərdə Rusiya və İranı zəiflətməyin ən doğru yoludur. Bu başda Türkiyə olmaqla İran, Azərbaycan, İraq, Suriya, Əfqanıstan,Türküstan, Doğu Türküstan türklərinin birləşməsinin və kürəsəl super güc olmasının ən doğal yoludur.

Arkadaşlar Elçibəyin dünyasını dəyişməsindən bu yana, Azərbaycan müxalifətində Türk milli mərkəzli siyasət fəlsəfəsi və anlayışı yoxdur. Liberal kosmopolitizm görüşləri Azərbaycan müxalifətini Qərb -Amerika siyasətinin, stratejisinin, maraqlarının təmsilçisinə və müdafiəçisinə çevirib. Mən Azərbaycan siyasətçilərini xarakterizə etməkdə çətinlik çəkirəm. Yarısı Atlantizmin, yarısı Rusofizmin, yarısı Panfarsizmin, Paniranizmin təmsilçiləri. Bu mənzərəyə, bu aşınmalara çox üzülürəm və deyirəm. Türk millətinin maraqları və stratejilərini mərkəz almayan siyasətlər və Azərbaycan projeləri iflasa məhkumdur.

Azərbaycanın yüksəlişi Türk Millətinin maraq və mənfəətlərini əsas alan siyasət fəlsəfələri yartmaqla mümkün olacaqdır. Türk millətinin kürəsəl super gücə çevrilməsi Azərbaycanın jeokültürəl və jeopolitik- stratejik konumuna bağlı olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın milli kadrolarına və idealist aydınlarına bağlıdır. Biz Ə.Hüseynzadənin, Ə.Ağaoğlunun, M.Ə.Rəsulzadənin, H.Cavidin, Ə.Topçubaşovun izindən gedəcəyik. Bu siyasətdə və kültürdə türk millətinə söykənməkdir. Yer üzündəki 5 min illik yazılı tarix dönəmində var olmuş heç bir millət və irq Türk milləti və irqi qədər böyük olmamışdır, heç bir mədəniyyət Türk mədəniyyətindən üstün olmamışdır.

Arkadaşlar özümlə qürur duyuram, çünki siyasətdə dediklərim fikirlər, irəli sürdüyüm ideyalar hər zaman gerçək olur.

Çünki hər zaman millətimin iradəsini və maraqlarını təmsil etməyə çalıştım. Çünki ürəyim hər zaman Türkiyəmizin yanında döyündü. Çünki həm türkük, həm də Türkiyəçiyik. Çünki siyasətdə Türk Millətinin davasını aparırıq, Türk Milləti üçün çalışırıq.

Arkadaşlar hər bir türkün iki vətəni vardır. Həm öz yaşadığı vətəni, həm də böyük Türkiyə.

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.