TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN GELECEK (2)

İsmail CENGİZ ( Gece Yarisi Notlari )
TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN GELECEK (2)
(Anadolu Coğrafyası Gerçeği)
———————————————-
Geleceğimizi şekillendirecek, bizi geleceğe taşıyacak olan “Milli Stratejik Planlama”sı içerisinde sadece politik ögeler olmamalı. Bizi biz yapan değerlerin olmadığı bir planlama bize fayda getirmez. Dolayısıyla kültürel ve tarihi ritüeller de bu planlamanın içeriğinde yer almalı.

Atilla’dan, Satuk Buğra Han’a, Alparslan’dan Süleyman Şah’a, Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye, Timur’dan Fatih’e, Ali Şir Nevai’den Yunus Emre’ye, Yesevi’den Mevlana’ya, Mahdumkulu’dan Aşık Veysel’e, Manas’tan Dede Korkut’a ve Atatürk’ten Türkeş’e uzanan bütün değerlerimiz bu milli stratejik planlamanın özünü oluşturmalıdır. Bu “öz”, bizim milli şuur ve direncimizi besleyecektir.

Biz hala “Kandil” ile uğraşıyorsak,
Hala Kerkük’te, Bayır-Bucak’ta Türkmenler bize rağmen kendi hak ve hukuklarını elde edemiyorlarsa
Hala Habur’a alternatif olarak Ovaköy Sınır Kapısı’nı açamıyorsak
Hala Türkmen kenti Telafer’de, Kerkük’te söz sahibi değilsek,
Ata yadigarı olan Kerkük Kalesi’ni restore edemiyorsak,
Irak Türkmen Cephesi’ne, Suriye Türkmen Cephesi’ne kurumsal, kalıcı destek verememişsek,
Hala Batı Trakya’da Türk demek yasaksa eğer,
Borçalı’daki Karapapak-Terekemeleri’nin sosyal kültürel taleplerini karşılayamıyorsak,
İran’da Sahra Türkmenleri ile Kaşgaylılar ile ilgilenmiyorsak eğer,
Horoz sesi mesafesindeki adacıkların, kayalıkların elimizden alınmasına sessiz kalmışsak ve buralarda söz sahibi değilsek eğer,
Afrikalıları bağrımıza basarken, Suriyeli dindaşlarımıza kapılarımızı açarken, Türk soyluları Geri Gönderme Merkezi’ne, buradan da sınır dışına gönderiyor isek,
Yabancılar elini kolunu sallayarak dolaşırken, Türk soylu kardeşlerimize ikamet kartı vermeyi bile çok görmeye başlamış isek,
Ve hala Süleyman Şah Türbesi’ni bizim olan vatan toprağına taşımamışsak eğer, boşuna uğraşmayalım; Avrasya coğrafyasında istediğimiz gibi at koşturmamıza izin vermezler!
***
Bitmedi, ayrıca;
Çok zengin tarımsal alanlara sahip olmamıza rağmen, temel tarım ürünlerini ihraç ediyor isek,
Canlı hayvan ve hayvani ürünleri yurt dışından alıyor isek
Gübre konusunda bile hala yurt dışına muhtaç isek
“Bor”u ve diğer maden kaynaklarını istediğimiz gibi değerlendiremiyor isek
Dünkü ülkelerin ürünlerimizi boykot etmesine ses çıkaramıyor isek
Ve hala Avrupa kapısında vize kuyruğunda bekliyorsak, kimse kusura bakmasın bu halimizle bölgemizde söz sahibi olmakta zorlanırız.
Böyle bir durumda yani bölgemizde söz sahibi olmadan, tüm avantajlara rağmen Avrasya coğrafyasında Çin ile Rusya ile rekabet edebilmemiz de çok zor olacak elbette…
***
Ancak ülkem de bana benziyor, benim gibi “zor”u seviyor. Aslında millet olarak “zor”u seviyoruz. Başımız sıkıştığında, aklımız başımıza geliyor, darbeyi yediğimizde kendimize geliyoruz. 15 Temmuz da olduğu gibi…
Bizim mazimiz belli. Bizi biz yapan değerlerimiz ortada. Zengin bir medeniyetimiz, köklü br geçmişimiz var. Yakın gelecekte güçlü bir devlet olmamamız için hiçbir neden yok…

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.