İSTANBUL, İSTANBUL

Sultan I. Mehmet'in(Fatih,1451 – 1481) İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kronolejisi(1 ) - istanbul fetih kronolojisi
Sultan I. Mehmet'in(Fatih,1451 – 1481) İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kronolejisi(1 ) - istanbul fetih kronolojisi

Sultan I. Mehmet’in(Fatih,1451 – 1481) İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü kronolejisi(1 )

Böylesine önemli bir vakıayı anımsattığı için Remzi UYSAL Beye teşekkür ederim.

İstanbul’un 1453’de birinci kez 1.Mehmet(Fatih)’in padişahlığı sürecinde alınmasının yıldönümünde 1923’de geri alınması sürecini de yazmış. Belleğimiz yenilendi.

İşgalinin de yine bir Mehmet olan Sultan Vahdettin’in(5. Mehmet ) padişahlığında olması ne ilginç bir çelişki.

1918’de emperyalistlerce işgal edilmesinden 5 yıl sonra tek kurşun atmadan 1923’de geri alınması uluslararası büyük bir başarıdır. 

İstanbul’a , 6 EKİM 1923 günü  giren 3’üncü Kolordu Komutanı ŞÜKRÜ NAİLİ Paşa’yı halk atının üzerinde, tıpkı  470 yıl önceki ilk üzerine çiçek atılarak fatihi Sultan 1.Mehmet’in karşılaması ne büyük kıvançtır.

 Yazısına katkı olmak üzere…

Şimdilerde çok şeyini yitirmiş dünya güzeli İSTANBUL, 1453 yılında FATİH Sultan Mehmet tarafından alınmış; Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından 1923 yılında, 1. Cihan Harbi galiplerinden başta İngilizler olmak üzere emperyalistlerin işgalinden kurtarılmıştır. 

Fatih Sultan 1.Mehmet ve TBMM’si Orduları Başkonmutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün ortak sözü; “Hektor’un öcünü aldık” olmuştur.

Turuva Sultanının büyük oğlu Hektor ve Mustafa Kemal Atatürk’ü buluşturan ortak nokta, Anadolu topraklarının işgal edilmesine karşı gösterdikleri cesaret ve kahramanlıklardır. Fatih Sultan 1.Mehmet yurt edilmesi için gösterdiği cesaret ve kahramanlıktır.

İstanbul, tarih boyunca coğrafi konumu (jeopolitik) ve doğal güzelliklerinin çekiciliği dolayısıyla 1453’teki fethinden önce de 28 kez kuşatılır.

 M.Ö. 340’ta Makedonya Kralı Phillippe, M.Ö. 194’te Roma İmparatoru Septim Severus, M.S. 616’da İran Hükümdarı Keyhüsrev, M.S. 626’da İranlılar ve Avar Türkleri, M.S. 665’te Emevi Halifesi Muaviye, M.S. 667’de Emevi Halifesi Muaviye, M.S. 672’de Emevi Halifesi Muaviye, M.S. 712’de Emevi Halifesi I. Velid, M.S. 722’de Emevi Halifesi I. Velid, M.S. 782’de Abbasiler, M.S. 854’te Abbasi Halifesi Mütevekkil, M.S. 864’te Ruslar, M.S. 869’da Abbasi Halifesi Mütevekkil, M.S. 936’da Ruslar, M.S. 959’da Macarlar, M.S. 970’te Abbasiler, M.S. 1203’te Latinler, M.S. 1302’de Venedikliler, M.S. 1348’de Cenovalılar, M.S. 1391-1396’da Osmanlı Padişahı 1. Bayezid, M.S. 1412’de Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi, M.S. 1422’de Osmanlı Padişahı 2. Murad, M.S. 1437’de Cenovalılar’ın yanı sıra Atilla’nın, Vikinglerin, Bulgarların ve Gotların kuşattığı tarih kaynaklarında yer alıyor.(1 )

Okumaya devam et  İSTANBUL’UN FETHİ VE PEYGAMBERİN DUASI

***

Şair Nedim’in “Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl ü bahadır/. Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır.” dediği eşsizliğine , en kadim uygarlıkların varlıklarının taçlandırdığı İstanbul’dan ne kaldı?

Var olanların korunup yenilerinin katılması gereken kentin günümüzdeki durumu yürekler acısı.

Gerek yerel gerekse merkezi siyasi idarelerin seçilmişleri  “ellerini kaldırarak” kentin yağmalanmasının önünü açtılar.

Artık sorunları çözülemez devasa apartmanlı,gökdelenli büyük köy olması sürecinden menfaatlenenler  ve yağmacılara oy verip sessizce olup biteni seyredenler şimdilerde ne yapıyor?

Kötülükleri gün yüzüne çıkarak ,yapanların foyasını ortaya çıkaran K-19 neden ile sorunlu, hastalıklı İstanbul’dan kaçıyorlar.

Kaçtıkları yerler de yakın zamanda kaçıp geldikleri kentler gibi olunca ne yapacaklar?

Sultan I. Mehmet'in(Fatih,1451 – 1481) İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kronolejisi(1 ) - istanbul

(1 ) https://www.trthaber.com/haber/gundem/kutlu-fethin-568-yil-donumu-584450.html#:~:text=Orta%20%C3%87a%C4%9F’%C4%B1n%20en%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC,fethinin%20568.%20y%C4%B1l%20d%C3%B6n%C3%BCm%C3%BC%20kutlan%C4%B1yor


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir