19 Mayıs Kutlanmalıdır. Ama 19 Mayıs’ı Kutlamak İçin Önce Ne Yapılmalıdır? Sefa Yürükel

19 Mayıs, Anti Emperyalist ve işbirlikçi çağdışı Saltanat’tan Kurtuluş ve Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç hamlesi olarak kutlanması Türk Milleti ve dünya tarihi açısından çok önemlidir.

Kutlu olsun!

Ama bugün 19 Mayıs’ı kutlamak için: Millet’in aydınları, siyasetçileri, sendikaları, STK ları, çiftçileri, köylüleri, İşçileri, askerleri, polisleri, yargı mebsupları, işverenleri, memurları, bürokratları, gençleri vs olarak gerekenleri 1938’den sonra yaptıkmı?

19 Mayıs’ı kutlamak kimin hakkı?

Bugün biz Milletin mensupları olarak ne yapıyoruz?

….gibi soruları sormakta hiç kayıtsız kalmadan sorulacak soruların başında gelmektedir.

Biz 1919’da ne idik şimdi kimiz?

Ve kim olarak geleceğimizi hazırlayacağız?

….demenin cesaretini ve bilgeliğini bugün herzamankinden daha çok göstermeliyiz.

Evet herkes şu içinden geçtiğimiz iç ve dış güçlerin sorun ve çözümsüzlük yaratan sarmalından ve kuşatmasından neden kurtulamıyoruz?

….demenin sorumluluğu içinde olduğunu iyi bilmelidir.

Milletimiz neden mutsuz ve umutsuz ?

Neden?
…diyebilmelidir.

Demenin erdemini göstermelidir.

Çözüm üretmelidir.

Milletin mensupları bugünkü sorunlardan nasıl çıkacağını ne yapmalı?

Nasıl yapmalı?

….diyerek önüne şapkayı koyup, sorgulama, fikir geliştirme, düşünce ve çözüm üretme, seferber etme ve uygulama şeklinde bir adım atmayı tercih olarak öne almalıdır.

Bugünkü Türkiye’nin çok zor durumda ki siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal, kültürel konularında, Türk Milleti bu çok zor durumdan, 19 Mayıs ruhuyla, Milletin kanaat ve doğal önderleri, aydınları milli olan irili ufaklı binlerce gücü ( çoban ateşini) tek bir eşgüdümde, istişare, saygı ve Atatürk’ün izlediği ülkü ve temel ilkelerinide güncelleştirerek harekete geçirmelidir.

Milleti üçüncü defa yine Ergenekon’dan çıkarmalıdır.

Bunun için bugün izlenecek yol, 19 Mayıs ve Atatürk’ün yaptıklarının mirasını yemek değil, şablonculuk ve ezbercilik yapmak değil, Atatürk’ün ülküsünü Millet ve Devlet bazında muassır medeniyete götürmek ve çağı yakalamak için Atatürkçü çağdaş birleşik akılı oluşturmak, geliştirilecek ortak strateji ve denklemleri bir araya getirerek sinerji yaratmak, Milleti milli bir birleşik akılla seferber etmek ve Türkiye’yi bu zor gündemden öneri ve uygulamalarla çıkarmak için bir ulusay düzeyde toplumsal oluşumlar meclisini oluşturmak olmalıdır.

19 Mayıs’ın kutlanması bunları yapabilirsek ancak anlamlı olur.

Dün SELANİKLİ BİR YETİMİN vatan, devlet ve Millet’i kurtarıp altın tepside gelecek nesillere bıraktığı ve emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ve Devletinin yıkıldığını ve Milletin işbirlikçi gericiler ve emperyalistler tarafından baskı altına alındığını seyretmekle, 19 Mayıs’ın kutlanamayacağınıda artık Türk’üm diyen herkes bilmeli ve görmelidir.

Bunun için, bugün ve bundan sonrada kanaat önderleri, doğal önderler, aydınlar, bürokratlar, güvenlik görevlileri, siyasiler, STKlar ve Türk Milleti’nin tüm diğer mebsupları olarakta 19 Mayıs’a yakışır ve layık şeyler yapmalıdır.

Çünkü 19 Mayıs: sinmek, şimdiki ve gelecek nesilleri ortada bırakmak ve lakayt olmakla kutlanılmaz.

19 Mayıs’ı kutlamak ancak Atatürk ilke ve devrimlerinden nasibini alarak, bu İlkeleri ve düşünceyi hayata geçirmek için eylemci bir felsefe geliştirerek ve uygulayarak olur.

Atatürk’ten geçinerek değil.

19 Mayıs kutlamak kendisine Türk’üm diyen ve Atatürk’ün ülküsünü güncelleştirerek anlayan, yorumlayan, yaşayan ve bu uğurda mücadele eden herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve Türk’ün emperyalizme ve saltanata karşı direniş ve kurtuluş ateşinin içeriği ve biçimiyle hareket etmek isteyen ve 19 Mayıs’a her aidiyet duyanın tabiki hakkıdır.

Ama 19 Mayıs’a ilişkin olarak her Türk’ün öncelikle yurttaşlık bilinci ile görevlerini yapması gerekmektedir.
Bunu aldığı tavırla her yurttaş göstermelidir.

Kutlayanların, 19 Mayıs ruhuna layık olması için, bundan sonra ülkenin şu anki durumu ve yüzlerce yıllık geleceği için birlikte ortak ve birleşik akıl oluşturması ve tolumsal oluşumlar meclisini oluşturması, bunda da aktif olarak yer alması gerekmektedir.

19 Mayis’ın anlamı ve önemini 2021’de ve sonrada devam ettirmenin ve kutlamanın ve bunu yapmanın gereklerinin yerine getirilmesinin gerekliliği önümüzde açıkça durmaktadır.

Ve kısaca ve çeşitli nedenlerle 19 Mayıs, Atatürk’ten geçinenlere ve bencilere değil, 19 Mayıs’ın anlamını bilen, milli görevini yapan, 19 Mayıs’a aidiyet duyan her bir Türk’e kutlu olsun.

Atatürk ile kalın
Cumhuriyet ile kalın
Hoşçakalın

Sefa Yürükel

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.