TEKNİK ÖĞRETMEN KİMDİR

FERİT BALTACI -ANKARA

Teknik Öğretmen kimdir ?
Bakalım ;
3 yıl haftada 46 saat kuram ve uygulama eğitimi alıp sanat okulunu ..sanat enstitüsünü..meslek lisesini ya da teknik liseyi bitirdikten sonra..
özel konumuyla Yüksek Teknik Öğretmen okulu sınavına girip kazanırsa 4 yıl boyunca yine haftada 45..46 saat kuramsal ve uygulamalı olarak teknik eğitimi ana dili Türkçe ile algılayarak ,irdeleyerek , yorumlayarak , pekiştirerek ve özümseyerek toplamda 7 yıl haftada 46 saat eğitimle bilimsel ölçütlerle doktora düzeyinde eğitilen , eğitim alan kendi alanında istenilen donanımı tasarlayıp ilk örneğini üretebilen ,gerektiğinde seri üretime başlamak için seri üretim makinalarını bile yine kendi tasarlayıp üretebilen , ülkemizde ilk Buzdolabını , gazocağını ve piyanoyu üreten , Türk sanayinin omurgasını oluşturan , hemen her Türk malı üretim yapan fabrikanın kurulmasında , gelişmesinde önemli katkılar veren çok çalışkan , doğrudan yana , gerçekçi , yurdunu ulusunu ve yurdun bağımsızlığını çok seven ve birbirine düşürmek için okulu işlemez kılmak için yabancı istihbarat örgütlerinin en çok çalıştığı ve şimdilik okulu kapatılan öğretmenlerdir…Biliyoruz ki Türk ulusunun öncelikle yüksek üretim gücüyle Anadolu gibi zor bir coğrafyada varlığını sürdürebileceği de yalın bir gerçektir..Yüksek üretim gücünün kaynağı ise TEKNİK ÖĞRETMENLERDİR…
Türk ulusu ilk fırsatta YTÖO nu yeniden ve daha çağdaş daha üretgen yapısıyla yeniden kesinlikle açacaktır.
Bu gün sanayici satın aldığı CNN makinayı bile kullanacak teknik adam bulamamaktadır.Çünkü Teknik okullarda eğitim bitirilmiştir.Öğrencilerin gönderildikleri Ostim vb yerlerde en iyi öğrendiği konular ise çay yapmak ,bardak yıkamak ve süpürmek düzeyinde kalmaktadır.
Türk Mühendislik eğitimine baktığımızda ise civata somunu bilmeden ve görmeden 3 yıl haftada 25 saat lise eğitimi , ardından 4 yıllık mühendislik eğitimi 4 yılın ilk iki yılı yine işlikten ve uretim ortamından uzak lise üst eğitimi, son iki yıl ise uygulamanın sıfır olduğu mühendislik dersleri ve haftafa 25 saat toplam iki yıl….Bunun sonunda mühendislik orunu..Teknik öğretmen ise Mühendisin aldığı teknik eğitimden tam 7 kat fazla eğitim alarak yetişmekteydi…Bu yüksek üretim yetemeği bazı küresel güçleri rahatsız etti ve ilk darbeyi YÖK ile birlikte vurdular, ardından geçen yılda kapattılar..Geçen gün dolaştım ,Dökümhane yi lokanta yapmışlar..tezgahlar yağmurun altında paslanıyor…Öğrenciler makina tanımadan hiç bir zaman gerçekleşmeyecek sanal makina. ,motor tasarlıyor…Bilgisayar ortamında gerçekten bu makinalar çizgisel olarak dönüyor..Hem eksoz sesi yok , kokusu yok.yakıt istemiyor..Ekranda çalışıyor.Eve giderken ise yerlisi olmayan yabancı bir arabanın kontağını çevirip eve yalnızca sanal ortamda gidebilen ile değil gerçek üretilmiş yabancı arabayla gidiyor.Teknik Öğretmenin yeri dolduruldu mu ? Hayır boşluğu giderek büyüyor , varlık gerekliliğinin önünde hiç bir güç duramaz geri
gelecek ve daha güçlü olarak gelecektir.Çünkü , denge batıdan doğuya kayıyor.Güneş yeniden doğudan doğuyor , batı ise tökezledi batıyor.Bu dönüşüm Türk ulusunun yeniden tam bağımsız Türk devletini kurması için büyük fırsatları bizlerin ayağına getiriyor..bizleri bekliyor.Teknik Öğretmenler örgütlü ve hazırlıklı olmak zorunda, eğer bizler , hazırlıklı olursak ilk derlenme atılımında okulumuzu daha iyi ve yeniden çok çabuk kurarız.
Hazırlıkta ne yapabiliriz ,
Sanayi bölgelerine sık sık giderek sorularla yoklayarak az bildikleri konularda karşılıksız bilgi yaprakları dağıtmak.
Tasarımlarına yardım etmek
Teknik bilimsel yazılar yazmak
Deneyimleri yazıya kitaba dökmek
Gönüllü kısa eğitimler vermek
Bilgi yaprakları duvar resimleri panoları yapmak dağıtmak..
Insanmız bilgiye aç
Otomasyonun olmazsa olmazı cenova dişlisi ve titreşimli besleme kazanıdır.Tek bir bilgi yok..Sanayici çaresiz danışacak yetkin bilim adamı arıyor. bilgi yaprağı hazırlanabilir..Teknik Öğretmen BİLGİ BANKASI sitesi kurabiliriz..
Türkiyemiz kesinlikle yeniden sıçrayacaktır
Bu süreç yaşanacak..Tüm veriler bunu göstetiyor.
Teknik Öğretmen için emeklilik kavramı geçerli olamaz.Üretgen insan emekli olmaz olamaz..En azından gönlü emekli değildir , iş yapmak ve kotarmak için fırsat kollar.
Bugün bizi bekleyen yeni süreç şudur ,
Tüm Teknik Öğretmenler ,varlıklarını ulusun yararı için yeniden bir kıyıya çekilmeden göstermek zorundadır. Yapay sağ sol ayrımına bir an bile bakmadan 80 milyonluk Türk ulusu diyerek yeniden derlenmeli ve okulun yeniden doğmasında başı çekmeliyiz.
Devlet bu konuda ayak sürüyebilir.Bu durumda Teknik öğretmenler birleşip ÖZEL TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU kurabiliriz , bunu biz istersek yapabiliriz. Tek gereklilik daha iyi örgütlenmek bu okulu kurabilsek mezunlarının kapışılacağını biliyorum.Türkiye yeniden şahlanacaktır..Kalın sağlıcakla , saygılarımla Ferit Baltacı

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.